Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Multikulturní společnost ano nebo ne?

Multikulturní společnost ano nebo ne?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Škvorová
Šetření:19. 04. 2014 - 29. 04. 2014
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto Vás žádám o vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentkou vysoké školy ČVUT MÚVS a dotazník jsem vypracovala k mé semestrální práci na Sociální psychologii, k tématu- Multikulturní společnost. Dotazník je určen pro respondenty starší 18 let a je 100% anonymní. Pokud budete věnovat pár minut svého času, tak mi tím moc pomůžete a já Vám za to mockrát děkuji! :)

Pro začátek je nutné vědět, co vlastně multikulturní společnost je. Je to stav, kdy v jednom demokratickém státě společně žijí jednotlivci i skupiny s různou kulturou bez ohledu na rasu, původ či přesvědčení, a to tak, že si zachovávají své kulturní odlišnosti.

Přeji hezký den,

Veronika Škvorová

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je ČR multikulturní společností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7150 %50,35 %  
ne7150 %50,35 %  

Graf

2. Jaké má multikulturní společnost rysy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střed několika různých kultur, která se buď mohou doplňovat nebo navzájem ničit11,64 %0,71 %  
různé kultury, rasy, národnosti žijící pohromadě v jedné zemi11,64 %0,71 %  
stretava se zde mnoho ruznych pohledu na svet - at uz jsou dany nabozensky nebo rozdilnymi a byva to podporovano politikou statu, zememi puvodu, mtk spolecnost je takova, kde maji vsichni - majority i minority - uplne stejna prava11,64 %0,71 %  
Žijí v ní různé kultury. Nic jiného mě nenapadá.11,64 %0,71 %  
pokojné soužití, stejná práva minorit jako majority, zachování vlastní kultury a specifika11,64 %0,71 %  
přistěhovalci11,64 %0,71 %  
Žijí tu společně lidé z různých kultur, s odlišnými zvyky, a funguje to.11,64 %0,71 %  
je zastoupeno více kultur (nikoliv národností!), které jsou zaznamenáníhodné v porovnání s hlavní - domácí kulturou.11,64 %0,71 %  
snášenlivost, tolerantnost, otevřenost11,64 %0,71 %  
Mnoho kultur na jednom místě, postupná, až nebezpečná emancipace minorit.11,64 %0,71 %  
ostatní odpovědi žije tady více národností, ale ne ve velké míře jako v jiných zemích
Snaží se nám nabídnout jistý způsob života.
několik kultur/národností soužije spolu na území jednoho státu, tolerance
asi ty, které jste vyjmenvala při uvedení dotazníku
Míšení kultur z celého světa v jednom státě.
Smíchání národností, jejich páření mezi sebou, uzavírání manželství, prosazování náboženství formou oděvu, staveb apod.
více kultur a národů na jednom místě
Smíšení více kultur či "civilizací" na jednom území.
negativní, roztahujou se v ní cizorodé živly, i vzhledem k nízké reprodukci původní populace
Ve společnosti žije společně více kultur.
vyšší podíl cizinců, více možností pro ně, otevřená společnost
dsaf
Znalost cizích jazyků, tolerance k jiným kulturám
je otevřená pro ostatní kultury a národy
tolerance
více skupin, etnik, která si zachovávají i svoje zvyky
různé náboženské skupiny, stavění "kostelů" pro ně a pod.
dlouhodobé soužití více kultur
více než 1 rasa
jedná se o soužití více národů, které by se měly respektovat, zároveň by měly tolerovat původní národ
utopistický stav, kdy jsou si jednotlivé kultury ve společnosti rovny a navzájem se tolerují
Kultura a způsob života původního obyvatelstva je přetvářen a ovlivňován.
.
Hodně cizinců, kteří se ve společnosti cítzí dobře a které společnost respektuje.
rozumět identitě
více ras, národností, tím pádem více jazyků, kterými mezi sebou lidé hovoří, nové tradice typické pro ten který národ
Společnost, ve které se vyskytují menšiny, které jsou jejími rovnocennými členy
viz Váš úvod
tolerance jiných kultur
Jsou tu cigoši
Hodně národností, které pomalu zastiňují tu jedinečnou, která ve stát vlastní.
hodně imigrantů, více kultur
společné soužití osob z více rozdílných kultur a národností
cizinci
různé národnosti, kultury, náboženství a zahraniční instituce (náboženské, vzdělavácí)
Moc lidí z jiných zemí a různých ras
žije v ní mnoho kultur a snášejí se
tolerance, hodně menšin, zákonnem upravené zajištění kulturní diverzity
bez předsudků, více možností pro všechny
více národnostních menšin, relativně vysoká míra vzájemné tolerance, kulturní i jazyková diverzita..
více ras a etnik pospolu, ani jedna nemá dominantní postavení
Smíchávají se v ní různé druhy kultury
etnika, stejná práva
Prostoupení lidí odlišných kultur, které se společně podílejí na ekonomice státu a částečně si zasahují do veřejného života.
člověk běžně potká na ulici lidi z jiných kultur, jiného než zde běžného vyznání, ve městech jsou běžně k vidění kulturní centra různých kultur (například mešity, tržiště, ...), je běžně k dostání "exotické" jídlo, na "jiné" nikdo nekouká divně
žije v ní více kultur/ras dohromady, u nás ač tohleto splňujeme, nemyslím, že funguje tak, jak by měla - útisk menšin, bez větší snahy o jejich zapojení atp. v multikulturním prostředí by naopak měly být jednotlivé kultury podporovány.
Lidé různých kultur a souvisejících životních postojů vzájemně soužijí v jedné společnosti při zachovávání určitých tradic či typických praktik dané kultury, které resp. lidská práva a zákony dané země.
uznává jiné kultury / národnosti / zvyky
velké množství větších etnických skupin
utlačování národní hrdosti
Ke zde stale vice pristehovalcu
5183,61 %36,17 % 

Graf

3. Myslíte si, že s sebou multikulturní společnost nese více výhod nebo nevýhod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více nevýhod8761,27 %61,7 %  
více výhod5538,73 %39,01 %  

Graf

4. Jaké si myslíte, že přináší výhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní obohacení10171,13 %71,63 %  
nové možnosti učení a pohledy na věc8660,56 %60,99 %  
může zmírnit rasismus5236,62 %36,88 %  
vzájemné prospívání si2618,31 %18,44 %  
ekonomické obohacení2114,79 %14,89 %  
žádné64,23 %4,26 %  
zadne21,41 %1,42 %  
Napřiklad CR. Cikány nikdo nemá rád, nic nám nedávají, akorát se jich lidé bojí. Ukrajinci tu berou zednickou práci českým zedníkům. Nic jiného nepřinášejí. Vietnamci tu aspon prodávjí jídlo a levné oblečení. A spolu s černochama nejsou obtěžující. 10,7 %0,71 %  
Multikulturita nemůže fungovat.10,7 %0,71 %  
kultura+gastronomie+specifické služby+nové pohledy na ledacos10,7 %0,71 %  
nepřináší žádné výhody10,7 %0,71 %  
no spíš to jsou nevýhody10,7 %0,71 %  
vzájemné doplňování se kultur10,7 %0,71 %  
nevidím žádné výhody10,7 %0,71 %  
netuším, pokud vůbec nějaká výhoda je...10,7 %0,71 %  
neprinasi vyhody10,7 %0,71 %  
tolerance10,7 %0,71 %  
žádné z nabízených možností10,7 %0,71 %  
skoro žádné10,7 %0,71 %  
žádnou výhodu nevidím10,7 %0,71 %  

Graf

5. Jaké si myslíte, že přináší nejčastější nevýhody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
války mezi náboženstvími8358,45 %58,87 %  
útisk ze strany jedné rasy7552,82 %53,19 %  
vysoká nerovnost a netolerance6948,59 %48,94 %  
nárůst počtu zločinů6847,89 %48,23 %  
možné teroristické útoky s cílem nadvlády4833,8 %34,04 %  
omezení svobody (rodiče dětem zakazují chodit sami bez doprovodu)2920,42 %20,57 %  
možnost finančního úpadku zdravotnictví139,15 %9,22 %  
takovy stat ukazuje sve slabiny, ktere mohou byt kdykoli vyuzity, at uz pri valecnem konfliktu nebo jen pri "politickych hrickach"10,7 %0,71 %  
Nerozumím jak s tím souvisí úpadek zdravotnictví. A jestli mám chápat že rodiče dětem zakazují chodit ven kvůli problémům s cikánama tak je to jen výjimečně10,7 %0,71 %  
omezeni poctu volných mist10,7 %0,71 %  
Hloupí lidé (ovce) jsou rasističtí a posuzují podle rasy či vzhledu či odlišných kulturních zálib, zvyků ap. a ne podle povahy člověka.10,7 %0,71 %  
kdyby se všichni chovali jako lidi, tak žádnou nevýhodu nevidím10,7 %0,71 %  
že má průměrný white trash hromosvod pro své frustrace.10,7 %0,71 %  
Největší nebezpečí multikulturalismu je v tom, že některé kultury nejsou založeny na stejných hodnotách jako ty "naše" Evropské. Největší nebezpečí představuje to, že ne všude je odděleno náboženství od státního práva. 10,7 %0,71 %  
nejednotnost společnosti a jejího kulturního určení10,7 %0,71 %  
nevím10,7 %0,71 %  
ztráta identity a rozmělňování hodnot, oslabení společnosti vůči agresivním ideologiím zvenčí (např. islám)10,7 %0,71 %  
Žádné10,7 %0,71 %  
zneužívání slova ,,diskriminace" 10,7 %0,71 %  
útisk většinového etnika10,7 %0,71 %  
možný rozvoj rasististických hnutí, pokud je "multikulariswmus" nastolen rychle10,7 %0,71 %  
jen netolerance (bez nerovnosti)10,7 %0,71 %  
neshody způsobené kulturními odlišnostmi10,7 %0,71 %  
záleží na tom, zda VŠICHNI mají stejná práva ale i povinnosti10,7 %0,71 %  
nedodržování jednotného právního řádu10,7 %0,71 %  

Graf

6. Souhlasíte s tím, aby stát podporoval rozvoj multikulturalismu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6646,48 %46,81 %  
souhlasím4833,8 %34,04 %  
nevím2819,72 %19,86 %  

Graf

7. Podporujete multikulturalismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6646,48 %46,81 %  
ano4934,51 %34,75 %  
nevím2719,01 %19,15 %  

Graf

8. Podporovali byste spíše multikulturní nebo jedinečný stát pouze se svou vlastní kulturou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stát pouze se svou kulturou8358,45 %58,87 %  
multikulturní stát5941,55 %41,84 %  

Graf

9. Může multikulturalismus způsobit, že země ztratí svou identitu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10171,13 %71,63 %  
ne2618,31 %18,44 %  
nevím1510,56 %10,64 %  

Graf

10. Myslíte si, že multikulturalismus je pro ČR ohrožením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5840,85 %41,13 %  
ne5740,14 %40,43 %  
nevím2719,01 %19,15 %  

Graf

11. Myslíte si, že se již vzniklá multikulturní společnost dá zvrátit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7351,41 %51,77 %  
ne6948,59 %48,94 %  

Graf

12. Která národnost, kromě původních obyvatel, se na území ČR vyskytuje v největším počtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
romská5639,44 %39,72 %  
slovenská4833,8 %34,04 %  
vietnamská2416,9 %17,02 %  
ukrajinská96,34 %6,38 %  
ruská53,52 %3,55 %  

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9869,01 %69,5 %  
muž4430,99 %31,21 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3011077,46 %78,01 %  
31-401913,38 %13,48 %  
41-5074,93 %4,96 %  
51-6064,23 %4,26 %  

Graf

15. Kolik obyvatel má vaše trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 000 a více8962,68 %63,12 %  
1000 - 9999 obyvatel2819,72 %19,86 %  
do 999 obyvatel1611,27 %11,35 %  
10 000 - 20 00096,34 %6,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Myslíte si, že s sebou multikulturní společnost nese více výhod nebo nevýhod?

 • odpověď více nevýhod:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že multikulturalismus je pro ČR ohrožením?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 6. Souhlasíte s tím, aby stát podporoval rozvoj multikulturalismu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Podporujete multikulturalismus?
 • odpověď více výhod:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Může multikulturalismus způsobit, že země ztratí svou identitu?

5. Jaké si myslíte, že přináší nejčastější nevýhody?

 • odpověď nárůst počtu zločinů:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi možnost finančního úpadku zdravotnictví na otázku 5. Jaké si myslíte, že přináší nejčastější nevýhody?

8. Podporovali byste spíše multikulturní nebo jedinečný stát pouze se svou vlastní kulturou?

 • odpověď multikulturní stát:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Může multikulturalismus způsobit, že země ztratí svou identitu?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Podporujete multikulturalismus?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 6. Souhlasíte s tím, aby stát podporoval rozvoj multikulturalismu?
 • odpověď stát pouze se svou kulturou:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Podporujete multikulturalismus?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 6. Souhlasíte s tím, aby stát podporoval rozvoj multikulturalismu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Myslíte si, že multikulturalismus je pro ČR ohrožením?

10. Myslíte si, že multikulturalismus je pro ČR ohrožením?

 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Může multikulturalismus způsobit, že země ztratí svou identitu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je ČR multikulturní společností?

3. Myslíte si, že s sebou multikulturní společnost nese více výhod nebo nevýhod?

4. Jaké si myslíte, že přináší výhody?

5. Jaké si myslíte, že přináší nejčastější nevýhody?

6. Souhlasíte s tím, aby stát podporoval rozvoj multikulturalismu?

7. Podporujete multikulturalismus?

8. Podporovali byste spíše multikulturní nebo jedinečný stát pouze se svou vlastní kulturou?

9. Může multikulturalismus způsobit, že země ztratí svou identitu?

10. Myslíte si, že multikulturalismus je pro ČR ohrožením?

11. Myslíte si, že se již vzniklá multikulturní společnost dá zvrátit?

12. Která národnost, kromě původních obyvatel, se na území ČR vyskytuje v největším počtu?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Kolik obyvatel má vaše trvalé bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je ČR multikulturní společností?

3. Myslíte si, že s sebou multikulturní společnost nese více výhod nebo nevýhod?

4. Jaké si myslíte, že přináší výhody?

5. Jaké si myslíte, že přináší nejčastější nevýhody?

6. Souhlasíte s tím, aby stát podporoval rozvoj multikulturalismu?

7. Podporujete multikulturalismus?

8. Podporovali byste spíše multikulturní nebo jedinečný stát pouze se svou vlastní kulturou?

9. Může multikulturalismus způsobit, že země ztratí svou identitu?

10. Myslíte si, že multikulturalismus je pro ČR ohrožením?

11. Myslíte si, že se již vzniklá multikulturní společnost dá zvrátit?

12. Která národnost, kromě původních obyvatel, se na území ČR vyskytuje v největším počtu?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Kolik obyvatel má vaše trvalé bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Škvorová, V.Multikulturní společnost ano nebo ne? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://multikulturni-spolecnost-a-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.