Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Muslimové na území EU

Muslimové na území EU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Neužil
Šetření:05. 12. 2013 - 10. 12. 2013
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentem Vysoké školy ekonomické v Praze a byl bych rád, kdybyste mi věnovali minutu k vyplnění krátkého dotazníku k mojí semestrální práci. 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Myslím si, že islám je pro Evropskou společnost přínosný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8954,6 %54,94 %  
spíše nesouhlasím4024,54 %24,69 %  
spíše souhlasím169,82 %9,88 %  
nevím159,2 %9,26 %  
souhlasím31,84 %1,85 %  

Graf

2. O islámu mám dostatek informací.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8049,08 %49,38 %  
souhlasím3923,93 %24,07 %  
spíše nesouhlasím2112,88 %12,96 %  
nevím1911,66 %11,73 %  
nesouhlasím42,45 %2,47 %  

Graf

3. Imigrace muslimů na území EU (mimo Čr) mi vadí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6841,72 %41,98 %  
spíše souhlasím4326,38 %26,54 %  
spíše nesouhlasím2112,88 %12,96 %  
nesouhlasím169,82 %9,88 %  
nevím159,2 %9,26 %  

Graf

4. Jak se stavíte k muslimům a jejich počtu na území Čr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vadí mi pouze ortodoxní muslimové5936,2 %36,42 %  
Vadí mi všichni muslimové na území Čr4829,45 %29,63 %  
Aktuální počet muslimů v Čr mi nevadí, ale další přísun muslimů by mi byl nepříjemný4024,54 %24,69 %  
Neměl bych problém s dalším přijetím muslimů do Čr169,82 %9,88 %  

Graf

5. Ve městě, kde žiji, jsou problémy (nebo byly) s muslimskou komunitou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7445,4 %45,68 %  
nevím3420,86 %20,99 %  
spíše nesouhlasím2716,56 %16,67 %  
spíše souhlasím1710,43 %10,49 %  
souhlasím116,75 %6,79 %  

Graf

6. Muslimové by podle mě měli po přistěhování do nějaké země EU:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Začlenit se do společnosti dané země, integrovat se, ale zachovat si své zvyklosti7546,01 %46,3 %  
Přijmout kulturu dané země bezezbytku6539,88 %40,12 %  
Ponechat si svou víru, snažit se o začlenění svých zvyklostí a svátků do zákonů a zvyků dané země2112,88 %12,96 %  
Je mi to jedno21,23 %1,23 %  

Graf

7. Lze podle Vás brát diskriminaci muslimů za "rasismus"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10966,87 %67,28 %  
ano3722,7 %22,84 %  
nevím1710,43 %10,49 %  

Graf

8. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-359256,44 %56,79 %  
15-214930,06 %30,25 %  
36-551811,04 %11,11 %  
více jak 5642,45 %2,47 %  

Graf

9. Počet obyvatel ve Vaší obci/městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 5000004326,38 %26,54 %  
10000-750004326,38 %26,54 %  
75000-5000003420,86 %20,99 %  
2000-100002615,95 %16,05 %  
500-2000127,36 %7,41 %  
do 50053,07 %3,09 %  

Graf

10. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4527,61 %27,78 %  
Středoškolské s maturitou4527,61 %27,78 %  
Studuji VŠ3923,93 %24,07 %  
Studuji SŠ2112,88 %12,96 %  
Středoškolské bez maturity84,91 %4,94 %  
Základní53,07 %3,09 %  

Graf

11. Víte, co je to "Džihád"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svatá válka13985,28 %85,8 %  
Tradiční oblečení muslimek106,13 %6,17 %  
Nevím106,13 %6,17 %  
Posvátná kniha muslimů21,23 %1,23 %  
Kapitalista10,61 %0,62 %  
Tradiční muslimská pochoutka10,61 %0,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslím si, že islám je pro Evropskou společnost přínosný.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 5. Ve městě, kde žiji, jsou problémy (nebo byly) s muslimskou komunitou.
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 3. Imigrace muslimů na území EU (mimo Čr) mi vadí.

8. Váš věk?

  • odpověď 15-21:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studuji SŠ na otázku 10. Vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslím si, že islám je pro Evropskou společnost přínosný.

2. O islámu mám dostatek informací.

3. Imigrace muslimů na území EU (mimo Čr) mi vadí.

4. Jak se stavíte k muslimům a jejich počtu na území Čr?

5. Ve městě, kde žiji, jsou problémy (nebo byly) s muslimskou komunitou.

6. Muslimové by podle mě měli po přistěhování do nějaké země EU:

7. Lze podle Vás brát diskriminaci muslimů za "rasismus"?

8. Váš věk?

9. Počet obyvatel ve Vaší obci/městě?

10. Vzdělání

11. Víte, co je to "Džihád"

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslím si, že islám je pro Evropskou společnost přínosný.

2. O islámu mám dostatek informací.

3. Imigrace muslimů na území EU (mimo Čr) mi vadí.

4. Jak se stavíte k muslimům a jejich počtu na území Čr?

5. Ve městě, kde žiji, jsou problémy (nebo byly) s muslimskou komunitou.

6. Muslimové by podle mě měli po přistěhování do nějaké země EU:

7. Lze podle Vás brát diskriminaci muslimů za "rasismus"?

8. Váš věk?

9. Počet obyvatel ve Vaší obci/městě?

10. Vzdělání

11. Víte, co je to "Džihád"

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Neužil, J.Muslimové na území EU (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://muslimove-na-uzemi-eu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.