Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mutismus ve škole

Mutismus ve škole

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka MilčákováQEL
Šetření:21. 04. 2009 - 28. 04. 2009
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.86
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:9,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!

Tento dotazník je určen jen pedagogickým pracovníkům, kteří nejsou speciálními pedagogy.

Dotazník je součástí seminární práce, která pojednává o problematice mutismu ve školním prostředí.

Jako mutismus označujeme ztrátu (neschopnost) verbálně komunikovat a to i po ukončení řečového vývoje.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví- zaškrtněte hodící se

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž571,43 %71,43 %  
Žena228,57 %28,57 %  

Graf

2. Délka praxe- zaškrtněte hodící se

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátkodobá praxe (do 5 let)457,14 %57,14 %  
Dlouhodobá praxe (nad 15 let)228,57 %28,57 %  
Střednědobá praxe (5-15 let)114,29 %14,29 %  

Graf

3. Setkal/a jste se někdy během své praxe s mutismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne457,14 %57,14 %  
Ano342,86 %42,86 %  

Graf

4. Jak jste tuto situaci řešil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Když se žák "zadrhl", neřekl jsem slovo za něj. Nechal jsem ho, aby mluvil sám. Dlával jsem mu dostaek času na odpověď. Zpravidla jsem ostatním žákům zadal samostatnou práci, aby koktající žák nebyl nervózní z toho, že ho lseduje zbytek třídy. Žák byl ve třídě nový a tak jsem musel některé jeho spolužáky ukáznit, aby neměli narážky na jeho vadu řeči.

Nemusela jsem ji řešit. Bylo to v rodině mých přátel a řešila to PPP.

respektoval jsem žáka v jeho rozhodnutí nemluvit, nenaléhal jsem

5. Myslíte si, že toto řešení bylo správné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %28,57 %  
nevím133,33 %14,29 %  

Graf

6. Řešil/a byste podobnou situaci dnes jinak? Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne.

PPP je podle mého názoru nejlepším pomocníkem pro rodiče (školu), kteří se musí s tímto problémem vyrovnat.

7. Jak byste situaci řešil/a, kdyby nastala?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Netuším

nevím

Obrátila bych se na našeho výchovného poradce o radu, popř. na ped-psych. poradnu a promluvila bych si o situaci s rodiči.

tak to záleží podle toho po čem nastalo oněmění určitě bych problém konzultoval a spolupracoval s psychyatry.

8. Kde byste hledal/a odbornou pomoc, radu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Internet

Na Internetu.

ped. psych poradna

pedagogicko-psychologická poradna

psychiatr

V PPP

Výchovný poradce, PPP poradna...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

MilčákováQEL, J.Mutismus ve škole (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://mutismus-ve-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.