Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Muž jako učitel v MŠ

Muž jako učitel v MŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Úlehlová
Šetření:31. 03. 2011 - 12. 04. 2011
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče.
Jmenuji se Lucie Úlehlová, jsem studentkou 3. ročníku sociální pedagogiky a zvolila jsem si jako téma bakalářské práce „Muž jako učitel v mateřské škole“. Chtěla bych znát Váš názor na to, kdyby Vaše dítě ve školce vychovávali muži. Prosím Vás proto o vyplnění krátkého dotazníku. Byla bych ráda, kdybyste odpověděli na všechny položené otázky co nejpravdivěji, aby má práce byla smysluplná. Vybírejte prosím vždy jen jednu odpověď. Výsledky dotazníku budou anonymní.
Předem Vám děkuji za Váš věnovaný čas.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

DOTAZNÍK JE JEN PRO RODIČE, JEJICHŽ DĚTI NAVŠTĚVUJÍ MATEŘSKOU ŠKOLU!!!

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se v mateřské škole s panem učitelem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8192,05 %92,05 %  
ano77,95 %7,95 %  

Graf

2. Víte o tom, že i muži učí v mateřských školách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4753,41 %53,41 %  
ne4146,59 %46,59 %  

Graf

3. Bydlíte ve městě nebo na vesnici?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Město1.3070.213
Vesnice1.6930.213

Graf

4. Uvítali byste, kdyby Vaše děti v MŠ učili i muži?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7079,55 %79,55 %  
ne1820,45 %20,45 %  

Graf

5. Myslíte si, že je chybou, když v MŠ učí převážně ženy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4854,55 %54,55 %  
ano4045,45 %45,45 %  

Graf

6. Chybí podle Vás dětem v MŠ mužská autorita?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4854,55 %54,55 %  
ne4045,45 %45,45 %  

Graf

7. Myslíte si, že je práce muže jako učitele v MŠ nedoceněná?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Ano, myslím1.3180.217
Ne, nemyslím1.6820.217

Graf

8. Jaká je podle vás největší výhoda muže-učitele v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Mužská autorita2.3641.504
Jiný pohled na věc1.9660.987
Mužské řešení problémů2.830.823
Nemají k dětem stejný přístup jako maminky a učitelky-ženy2.8411.157

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Víte o tom, že i muži učí v mateřských školách?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Uvítali byste, kdyby Vaše děti v MŠ učili i muži?

3. Bydlíte ve městě nebo na vesnici?

 • odpověď Město=2:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vesnice=1 na otázku 3. Bydlíte ve městě nebo na vesnici?
 • odpověď Vesnice=1:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Město=2 na otázku 3. Bydlíte ve městě nebo na vesnici?

5. Myslíte si, že je chybou, když v MŠ učí převážně ženy?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Uvítali byste, kdyby Vaše děti v MŠ učili i muži?

7. Myslíte si, že je práce muže jako učitele v MŠ nedoceněná?

 • odpověď Ano, myslím=2:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nemyslím=1 na otázku 7. Myslíte si, že je práce muže jako učitele v MŠ nedoceněná?
 • odpověď Ne, nemyslím=1:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, myslím=2 na otázku 7. Myslíte si, že je práce muže jako učitele v MŠ nedoceněná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se v mateřské škole s panem učitelem?

2. Víte o tom, že i muži učí v mateřských školách?

3. Bydlíte ve městě nebo na vesnici?

4. Uvítali byste, kdyby Vaše děti v MŠ učili i muži?

5. Myslíte si, že je chybou, když v MŠ učí převážně ženy?

6. Chybí podle Vás dětem v MŠ mužská autorita?

7. Myslíte si, že je práce muže jako učitele v MŠ nedoceněná?

8. Jaká je podle vás největší výhoda muže-učitele v MŠ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se v mateřské škole s panem učitelem?

2. Víte o tom, že i muži učí v mateřských školách?

3. Bydlíte ve městě nebo na vesnici?

4. Uvítali byste, kdyby Vaše děti v MŠ učili i muži?

5. Myslíte si, že je chybou, když v MŠ učí převážně ženy?

6. Chybí podle Vás dětem v MŠ mužská autorita?

7. Myslíte si, že je práce muže jako učitele v MŠ nedoceněná?

8. Jaká je podle vás největší výhoda muže-učitele v MŠ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Úlehlová, L.Muž jako učitel v MŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://muz-jako-ucitel-v-ms.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.