Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Muzeum Boskovicka

Muzeum Boskovicka

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Sychrová
Šetření:19. 09. 2011 - 01. 10. 2011
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):19 / 12.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí  magisterské práce s názvem " Práce s veřejností v Muzeu Boskovicka", kterou píši na filozofické fakultě Masarykovi univerzity v Brně.

Dotazník je anonymní, u každé otázky prosím o zaškrtnutí jedné odpovědi, u některých otázek bych Vás chtěla poprosit o stručné vyjádření Vašeho názoru.

Předem děkuji za spolupráci a Váš čas.

 

Kateřina Sychrová

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete Muzeum Boskovicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano975 %75 %  
ne325 %25 %  

Graf

2. Jak často Muzeum Boskovicka navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý půlrok555,56 %41,67 %  
méně často333,33 %25 %  
každý měsíc111,11 %8,33 %  

Graf

3. Z jakého důvodu nenavštěvujete Muzeum Boskovicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nenavštěvuji muzea266,67 %16,67 %  
v nabídce muzea mě nic nezaujalo133,33 %8,33 %  

Graf

4. Co rozhoduje o Vaší návštěvě Muzea Boskovicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájem o téma výstavy či expozice777,78 %58,33 %  
atraktivita výstavy222,22 %16,67 %  

Graf

5. Muzeum Boskovicka nejčastěji navštěvujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přáteli333,33 %25 %  
sami333,33 %25 %  
s rodinou222,22 %16,67 %  
se školou111,11 %8,33 %  

Graf

6. U výstav upřednostňujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [prohlídku s průvodcemotázka č. 7, individuální prohlídkuotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální prohlídku555,56 %41,67 %  
prohlídku s průvodcem444,44 %33,33 %  

Graf

7. Z jakého důvodu upřednostňujete prohlídku s průvodcem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Můžete pak lépe proniknout do problematiky a tématu výstavy.

Více informací

8. Z jakého důvodu upřednostňujete prohlídku bez průvodce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Mám na vše tolik času, kolik já chci. Nemusím spěcgat, ale ani se zdržet u něčeho, co mě nezajímá. Proto preferuij propracované popisky a informační tabule

Více času na vnímání výstavy. Možnost zastavit se u jednotlivých exponátů, či se vrátit k předchozí možnosti.

9. Jaký přínos pro Vás má návštěva Muzea Boskovicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco se dozvím, ale příliš si toho nezapamatuji666,67 %50 %  
dozvím se nové věci a většinu si zapamatuji222,22 %16,67 %  
zapamatuji si zejména věci, ke kterým byl doprovodný program111,11 %8,33 %  

Graf

10. Co Vás v Muzeu Boskovicka nejvíce zajímá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krátkodobé výstavy888,89 %66,67 %  
doprovodné programy111,11 %8,33 %  

Graf

11. Prosím ohodnoťte stálé expozice Muzea Boskovicka stupnicí 1-5 jako ve škole:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Historické šicí stroje Minerva2.3331.111
Pravěk Boskovické Brázdy2.1110.765
Keltové na Starém Hradisku2.4440.247
Historické zemědělské stroje20.222
Expozice Židovské město v Boskovicích1.5560.469

Graf

12. Co Vás v Muzeau Boskovicka nejvíce zajímá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krátkodobé výstavy9100 %75 %  

Graf

13. Co postrádáte v Muzeu Boskovicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poskytování speciálních služeb v muzeu (kavárna, prodejní galerie,...)333,33 %25 %  
více doprovodných a informačních materiálů k výstavám222,22 %16,67 %  
možnost vzít do ruky alespoň některé vystavené předměty111,11 %8,33 %  
interaktivní počítačové programy, dotykové obrazovky111,11 %8,33 %  
zvukový doprovod (podle tématu výstavy)111,11 %8,33 %  
interaktivní chakarter expozic111,11 %8,33 %  

Graf

14. Jak na Vás působí Muzeum Boskovicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální dojem444,44 %33,33 %  
spíše zastaralé444,44 %33,33 %  
standardní111,11 %8,33 %  

Graf

15. Odkud se dozvídáte o aktuální nabídce a akcích pořádaných Muzeem Boskovicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z tisku333,33 %25 %  
od přátel333,33 %25 %  
venkovní reklama Muzea Boskovicka222,22 %16,67 %  
emailem111,11 %8,33 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž555,56 %41,67 %  
žena444,44 %33,33 %  

Graf

17. Odkud jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z Boskovic777,78 %58,33 %  
z okolí222,22 %16,67 %  

Graf

18. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 - 45 let666,67 %50 %  
15 - 26 let222,22 %16,67 %  
46 - 64 let111,11 %8,33 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské777,78 %58,33 %  
středoškolské s maturitou222,22 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sychrová, K.Muzeum Boskovicka (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://muzeum-boskovicka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.