Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Muži na rodičovské dovolené

Muži na rodičovské dovolené

Investiční produkty
Do jakých produktů investujete, kde ukládáte peníze? Investovali byste do zlata?

(dotazník k diplomové práci - veřejné výsledky 31. 3. 2017)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Hrdličková
Šetření:17. 11. 2012 - 28. 12. 2012
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Chtěly bychom Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku

 ohledně mužů na "mateřské" pro naší seminární práci oboru Sociologie. Jsme studentky VŠE a velice nám tím pomůžete, děkujeme. 

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte muže na rodičovské dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně7177,17 %77,17 %  
Záporně1111,96 %11,96 %  
Nemám na to žádný názor1010,87 %10,87 %  

Graf

2. Myslíte si, že žena, která se po porodu vrátí do práce není dobrou matkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7682,61 %82,61 %  
Ano1617,39 %17,39 %  

Graf

3. Ztrácí muž na rodičovské svou mužnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7985,87 %85,87 %  
Ano1314,13 %14,13 %  

Graf

4. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 5, Mužotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7177,17 %77,17 %  
Muž2122,83 %22,83 %  

Graf

5. Vyplňte pouze pokud jste žena: dokázala byste si představit, že po porodu se vrátíte do práce a doma s dítětem bude váš partner?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3650,7 %39,13 %  
Ano3549,3 %38,04 %  

Graf

6. Vyplňte pouze pokud jste muž: dokázal byste si představit, že půjdete na rodičovskou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1669,57 %17,39 %  
Ne730,43 %7,61 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste muž/žena?

  • odpověď Muž:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Vyplňte pouze pokud jste muž: dokázal byste si představit, že půjdete na rodičovskou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte muže na rodičovské dovolené?

2. Myslíte si, že žena, která se po porodu vrátí do práce není dobrou matkou?

3. Ztrácí muž na rodičovské svou mužnost?

4. Jste muž/žena?

5. Vyplňte pouze pokud jste žena: dokázala byste si představit, že po porodu se vrátíte do práce a doma s dítětem bude váš partner?

6. Vyplňte pouze pokud jste muž: dokázal byste si představit, že půjdete na rodičovskou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte muže na rodičovské dovolené?

2. Myslíte si, že žena, která se po porodu vrátí do práce není dobrou matkou?

3. Ztrácí muž na rodičovské svou mužnost?

4. Jste muž/žena?

5. Vyplňte pouze pokud jste žena: dokázala byste si představit, že po porodu se vrátíte do práce a doma s dítětem bude váš partner?

6. Vyplňte pouze pokud jste muž: dokázal byste si představit, že půjdete na rodičovskou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrdličková, L.Muži na rodičovské dovolené (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://muzi-na-materske-dovolene.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.