Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Muži vs. ženy

Muži vs. ženy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Hernychová
Šetření:24. 01. 2009 - 31. 01. 2009
Počet respondentů:195
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.29
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Píšu článek do našeho klubového časopisu na téma Muži vs. (a) ženy. Děkuji za vyplnění dotazníku.

MH

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15478,97 %78,97 %  
Muž4121,03 %21,03 %  

Graf

2. Myslíte si, že je vaše pohlaví znevýhodňováno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8644,1 %44,1 %  
ano8342,56 %42,56 %  
nevím2613,33 %13,33 %  

Graf

3. Myslíte si, že byste jako příslušník opačného pohlaví mohl/a dosáhnout vyšších pracovních pozic?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9247,18 %47,18 %  
ne7337,44 %37,44 %  
nevím3015,38 %15,38 %  

Graf

4. Dáváte přednost rodině nebo práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina12765,13 %65,13 %  
Práce6834,87 %34,87 %  

Graf

5. Máte rodinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12765,13 %65,13 %  
ano6834,87 %34,87 %  

Graf

6. Myslíte si, že jsou ženy znevýhodněné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10151,79 %51,79 %  
ne7236,92 %36,92 %  
nevím2211,28 %11,28 %  

Graf

7. Připadá vám správné, že nevěsty přebírají ženichovo příjmení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13870,77 %70,77 %  
Ne5729,23 %29,23 %  

Graf

8. Co vám připadá jako dobrý kompromis (jako příklad bude nevěsta Zajícová a ženich Novák)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajícová-Nováková3357,89 %16,92 %  
Zajícová1729,82 %8,72 %  
Zvolí úplně jiné jméno58,77 %2,56 %  
Ženich se přejmenuje na Zajíce23,51 %1,03 %  

Graf

9. Je podle vás většina předsudků vůči ženám podložená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11156,92 %56,92 %  
nevím6131,28 %31,28 %  
ano2311,79 %11,79 %  

Graf

10. Je podle vás většina předsudků vůči mužům podložená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9649,23 %49,23 %  
nevím6332,31 %32,31 %  
ano3618,46 %18,46 %  

Graf

11. Rozlišujete ženské a mužské profese?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11558,97 %58,97 %  
ne8041,03 %41,03 %  

Graf

12. Kdo se vám zdá jako lepší společník pro děti ve školce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15981,54 %81,54 %  
Muž3618,46 %18,46 %  

Graf

13. Myslíte si, že by žena měla zůstávat doma a dělat domácí práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16484,1 %84,1 %  
ano3115,9 %15,9 %  

Graf

14. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25-ti let9649,23 %49,23 %  
Méně než 18 let5729,23 %29,23 %  
Do 35-ti let3115,9 %15,9 %  
Do 50-ti let73,59 %3,59 %  
Méně než 25 let31,54 %1,54 %  
Více než 60 let10,51 %0,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Myslíte si, že jsou ženy znevýhodněné?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Myslíte si, že je vaše pohlaví znevýhodňováno?

7. Připadá vám správné, že nevěsty přebírají ženichovo příjmení?

 • odpověď Ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajícová na otázku 8. Co vám připadá jako dobrý kompromis (jako příklad bude nevěsta Zajícová a ženich Novák)?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zajícová-Nováková na otázku 8. Co vám připadá jako dobrý kompromis (jako příklad bude nevěsta Zajícová a ženich Novák)?

9. Je podle vás většina předsudků vůči ženám podložená?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Je podle vás většina předsudků vůči mužům podložená?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Myslíte si, že je vaše pohlaví znevýhodňováno?

3. Myslíte si, že byste jako příslušník opačného pohlaví mohl/a dosáhnout vyšších pracovních pozic?

4. Dáváte přednost rodině nebo práci?

5. Máte rodinu?

6. Myslíte si, že jsou ženy znevýhodněné?

7. Připadá vám správné, že nevěsty přebírají ženichovo příjmení?

8. Co vám připadá jako dobrý kompromis (jako příklad bude nevěsta Zajícová a ženich Novák)?

9. Je podle vás většina předsudků vůči ženám podložená?

10. Je podle vás většina předsudků vůči mužům podložená?

11. Rozlišujete ženské a mužské profese?

12. Kdo se vám zdá jako lepší společník pro děti ve školce?

13. Myslíte si, že by žena měla zůstávat doma a dělat domácí práce?

14. Do které věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Myslíte si, že je vaše pohlaví znevýhodňováno?

3. Myslíte si, že byste jako příslušník opačného pohlaví mohl/a dosáhnout vyšších pracovních pozic?

4. Dáváte přednost rodině nebo práci?

5. Máte rodinu?

6. Myslíte si, že jsou ženy znevýhodněné?

7. Připadá vám správné, že nevěsty přebírají ženichovo příjmení?

8. Co vám připadá jako dobrý kompromis (jako příklad bude nevěsta Zajícová a ženich Novák)?

9. Je podle vás většina předsudků vůči ženám podložená?

10. Je podle vás většina předsudků vůči mužům podložená?

11. Rozlišujete ženské a mužské profese?

12. Kdo se vám zdá jako lepší společník pro děti ve školce?

13. Myslíte si, že by žena měla zůstávat doma a dělat domácí práce?

14. Do které věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hernychová, M.Muži vs. ženy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://muzi-vs-zeny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.