Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > MUŽI X ŽENY za volantem

MUŽI X ŽENY za volantem

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Terezie Petzová
Šetření:06. 11. 2010 - 08. 11. 2010
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):4 / 4.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vyplněním tohoto krátkého dotazníku mi pomůžete získat data, která potřebuji pro svou seminární práci. Cílem dotazníku je zjistit, jak lidé vnímají rozdíly mezi muži a ženami ohledně řidičských schopností.

Předem děkuji za všechny odpovědi!

Odpovědi respondentů

1. Která skupina je podle Vás obecně lepšími řidiči motorových vozidel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na pohlaví nezáleží5551,89 %52,38 %  
muži4744,34 %44,76 %  
ženy43,77 %3,81 %  

Graf

2. Pokuste se odhadnout, kolik procent z celkového počtu dopravních nehod zavinily ženy jako řidičky v roce 2008.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-40%4643,4 %43,81 %  
1-20%3432,08 %32,38 %  
41-60%2321,7 %21,9 %  
61-80%32,83 %2,86 %  

Graf

3. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6965,09 %65,71 %  
muž3734,91 %35,24 %  

Graf

4. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202422,64 %22,86 %  
191917,92 %18,1 %  
211615,09 %15,24 %  
221413,21 %13,33 %  
1876,6 %6,67 %  
2476,6 %6,67 %  
3332,83 %2,86 %  
2521,89 %1,9 %  
1621,89 %1,9 %  
5421,89 %1,9 %  
ostatní odpovědi 23
26
31
30
42
40
41
60
109,43 %9,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.59
Minimum:18
Maximum:40
Variační rozpětí:22
Rozptyl:13.09
Směrodatná odchylka:3.62
Medián:21
Modus:20

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Která skupina je podle Vás obecně lepšími řidiči motorových vozidel?

2. Pokuste se odhadnout, kolik procent z celkového počtu dopravních nehod zavinily ženy jako řidičky v roce 2008.

3. Jakého jste pohlaví?

4. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Která skupina je podle Vás obecně lepšími řidiči motorových vozidel?

2. Pokuste se odhadnout, kolik procent z celkového počtu dopravních nehod zavinily ženy jako řidičky v roce 2008.

3. Jakého jste pohlaví?

4. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Petzová, T.MUŽI X ŽENY za volantem (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://muzi-x-zeny-za-volantem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.