Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace mladých lidí (18 – 35 let) pro vstup do manželství.

Motivace mladých lidí (18 – 35 let) pro vstup do manželství.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Strnadová
Šetření:19. 11. 2012 - 26. 11. 2012
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Pro účely své ročníkové práce  v předmětu "Jazykový projev", jsem si vybrala jako výzkumnou otázku "Motivaci mladých lidí pro vstup do manželství", protože mi toto téma přijde zajímavé vzhledem k faktu, že téměř každé manželství v ČR končí rozvodem a počet manželství se stále snižuje.
Výzkumná otázka je zaměřena na muže i ženy, 18 - 35 let, v celé ČR. 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že váš názor na instituci manželství ovlivnil vztah vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2137,5 %37,5 %  
ano1933,93 %33,93 %  
ne916,07 %16,07 %  
spíše ne47,14 %7,14 %  
možná23,57 %3,57 %  
nevím11,79 %1,79 %  

Graf

2. Které rčení o manželství je vám nejbližší (možno zatrhnout více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Manželství je prohlášení před lidmi, že s někým chci strávit život.3664,29 %64,29 %  
Manželství je potvrzení lásky dvou lidí.3155,36 %55,36 %  
Manželství je výhodné hlavně z ekonomického hlediska.1526,79 %26,79 %  
Vztah dvou lidí je třeba posvětit shora, manželství je důležitý milník v životě lidí.1119,64 %19,64 %  
Manželství je dnes už přežitek.712,5 %12,5 %  
Nikdy se nebudu vdávat/ženit35,36 %5,36 %  
Někdy se přihodí, že se člověk prostě vdávat/ženit musí.23,57 %3,57 %  
Manželství? Jedině kvůli dětem.11,79 %1,79 %  

Graf

3. Myslíte si, že obecně manželství vztah dvou lidí posílí, či naopak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3155,36 %55,36 %  
ano, posílí1119,64 %19,64 %  
nevím916,07 %16,07 %  
spíše ne35,36 %5,36 %  
ne, naopak23,57 %3,57 %  

Graf

4. Souhlasíte s tvrzením, že touha po manželství může být maskovaná touha vlastnit toho druhého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2341,07 %41,07 %  
spíše ne1526,79 %26,79 %  
ano1119,64 %19,64 %  
ne58,93 %8,93 %  
nevím23,57 %3,57 %  

Graf

5. Má pro vás vaše náboženské vyznání význam pro vstup do manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, jsem bez vyznání3664,29 %64,29 %  
spíše ano1017,86 %17,86 %  
spíše ne610,71 %10,71 %  
ano, má víra s tím úzce souvisí47,14 %7,14 %  

Graf

6. Myslíte si, že děti lze správně vychovávat pouze v manželském páru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4580,36 %80,36 %  
možná610,71 %10,71 %  
ano47,14 %7,14 %  
nevím11,79 %1,79 %  

Graf

7. Pokud bych zjistil, že můj partner nemá v otázce manželství stejný názor jako já, může to být důvod k ukončení vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2442,86 %42,86 %  
spíše ano1221,43 %21,43 %  
ne1119,64 %19,64 %  
nevím610,71 %10,71 %  
ano35,36 %5,36 %  

Graf

8. Myslíte si, že jedním z důvodů, proč se někteří lidé nehrnou do manželství je i to, že si nemohou svatbu, respektive svatební obřad dovolit (finance)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1526,79 %26,79 %  
spíše ne1425 %25 %  
spíše ano1323,21 %23,21 %  
ne1323,21 %23,21 %  
nevím11,79 %1,79 %  

Graf

9. Má pro vás osobně rozhodující význam statistická informace ohledně vysoké míry rozvodovosti v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3664,29 %64,29 %  
spíše ne1017,86 %17,86 %  
spíše ano58,93 %8,93 %  
ano35,36 %5,36 %  
nevím23,57 %3,57 %  

Graf

10. Je instituce manželství v dnešní době přežitek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2646,43 %46,43 %  
spíše ne1119,64 %19,64 %  
spíše ano916,07 %16,07 %  
nevím610,71 %10,71 %  
ano47,14 %7,14 %  

Graf

11. Jaký je vás věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 254376,79 %76,79 %  
26 – 3058,93 %8,93 %  
25 – 3047,14 %7,14 %  
31 – 3547,14 %7,14 %  

Graf

12. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město4580,36 %80,36 %  
vesnice1119,64 %19,64 %  

Graf

13. Jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á4885,71 %85,71 %  
ženatý/vdaná814,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že váš názor na instituci manželství ovlivnil vztah vašich rodičů?

2. Které rčení o manželství je vám nejbližší (možno zatrhnout více možností)

3. Myslíte si, že obecně manželství vztah dvou lidí posílí, či naopak?

4. Souhlasíte s tvrzením, že touha po manželství může být maskovaná touha vlastnit toho druhého?

5. Má pro vás vaše náboženské vyznání význam pro vstup do manželství?

6. Myslíte si, že děti lze správně vychovávat pouze v manželském páru?

7. Pokud bych zjistil, že můj partner nemá v otázce manželství stejný názor jako já, může to být důvod k ukončení vztahu?

8. Myslíte si, že jedním z důvodů, proč se někteří lidé nehrnou do manželství je i to, že si nemohou svatbu, respektive svatební obřad dovolit (finance)?

9. Má pro vás osobně rozhodující význam statistická informace ohledně vysoké míry rozvodovosti v ČR?

10. Je instituce manželství v dnešní době přežitek?

11. Jaký je vás věk?

12. Odkud pocházíte?

13. Jaký je váš rodinný stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že váš názor na instituci manželství ovlivnil vztah vašich rodičů?

2. Které rčení o manželství je vám nejbližší (možno zatrhnout více možností)

3. Myslíte si, že obecně manželství vztah dvou lidí posílí, či naopak?

4. Souhlasíte s tvrzením, že touha po manželství může být maskovaná touha vlastnit toho druhého?

5. Má pro vás vaše náboženské vyznání význam pro vstup do manželství?

6. Myslíte si, že děti lze správně vychovávat pouze v manželském páru?

7. Pokud bych zjistil, že můj partner nemá v otázce manželství stejný názor jako já, může to být důvod k ukončení vztahu?

8. Myslíte si, že jedním z důvodů, proč se někteří lidé nehrnou do manželství je i to, že si nemohou svatbu, respektive svatební obřad dovolit (finance)?

9. Má pro vás osobně rozhodující význam statistická informace ohledně vysoké míry rozvodovosti v ČR?

10. Je instituce manželství v dnešní době přežitek?

11. Jaký je vás věk?

12. Odkud pocházíte?

13. Jaký je váš rodinný stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strnadová, K.Motivace mladých lidí (18 – 35 let) pro vstup do manželství. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://muzi-zeny-35.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.