Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > My a handicapovaní lidé

My a handicapovaní lidé

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Stodůlková
Šetření:28. 10. 2009 - 01. 12. 2009
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.96
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den všem, kteří si našli čas na můj dotazník.

Jmenuji se Simona Stodůlková a studuji prvním rokem VŠ, obor Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě. Dostali jsme za úkol udělat nějaký průzkum týkající se lidí s nějakým handicapem.

Pokusila jsem se vytvořit dotazník s nejpravděpodobnějšími odpověďmi a předem Vám moc děkuji za spoluúčast a chvilku Vašeho volného času :)

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se Vy osobně někdy s osobou s handicapem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7592,59 %92,59 %  
ne67,41 %7,41 %  

Graf

2. Jak vnímáte osoby s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Beru je stejně jako všechny ostatní.3846,91 %46,91 %  
Je mi jich líto.3340,74 %40,74 %  
Jako divné, jiné.911,11 %11,11 %  
Nevšímám si jich/ nevnímám je.11,23 %1,23 %  

Graf

3. Pokud potkáte nějak znevýhodněnou osobu, která potřebuje s něčím pomoci, jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez přemýšlení jí pomohu.4859,26 %59,26 %  
Po chvilce přemýšlení jí nabídnu pomoc.2733,33 %33,33 %  
Budu předstírat, že ji nevidím.33,7 %3,7 %  
Ani mne nenapadne, že bych jí pomohl/a.33,7 %3,7 %  

Graf

4. Jaká znáte hanlivá (pokud možno všechna, na která si vzpomenete) označení člověka s handicapem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

...

debil, magor, kretén, krypl, imbecil, máčo

debil, retard, dement, degen, idiot, krypl

debile

dement

dement

Dement, debil, chcipak

dement, krypl

dement, mentál, idiot, debil

dement, retard

chromhajzl, kripl

idiot, debil, kripl, dement, mentál, imbecil, kretén,

idiot, lazar, příživník, kretén,

Je toho dost. ale je to neslušné tady psát

Jsem velmi těžce nedoslýchavá a navíc pomáhám s neslyšícím.

kripel

kripl

kripl

kripl

kripl

kripl, debil

kripl, dement

kripl, dement, mrzák

kripl, mental

kripl, mrzák

krypl

krypl, debil, dement, imbecil, reterďák, idiot

krypl, debil, retard, příživník, zmrd,

krypl, dement, retard

krypl, dement, retard, idiot,

Krypl, mrzák, menťák,

krypl, placka, mentál, postiženec, dement

mentál

mentál, krypl

mentál, retard

mentál, retard, kripl, debil, chudák

mentál,mrzák, dement, pajda

Mrzák

mrzák

mrzák

mrzák

mrzák

mrzák

mrzák

mrzák

mrzák

mrzák a pak spooustu pro ty s mentálním postižením

Mrzák,

mrzák, dement, krypl

mrzák, dement, mentál, kolečkář

mrzák, chudák

mrzák, kripl

mrzák, kripl, dement, retard

mrzák, kriplkára,

mrzák, krypl :(

mrzák, krypl,dement, kriva huba, lama, trotl,...

mrzák, magor,debil,chcípák,degen

ne

nemůžu si vzpomenout....

nepoužívám

nevím; a k otázce číslo 5 - tohle se nedá říct, v dané situaci se člověk může zachovat úplně jinak, než jak si myslí, že by se zachoval teď a také by záleželo na tom, jak velké by to postižení bylo; navíc dnes už se to dá zjistit dopředu, ne až po porodu

nevybavuju si žádná

neznám :))))

Od mého bývalá jim říkala "mentolky" - nejlepší na tom je, že má sama obsedantně kompulzivní poruchu a byla několikrát v blázinci. :D Vyplňyla Nela Dopyče Leškaničová. To tam klydně napyš, ale nepřejy sy uvést své jméno :D.

placatý

placka

postih,retard,dement,krypl

postiženec

Retard, dement, mrzák, krypl.

retard, mentola, kyčel, pajda

retard, mentos, debil, imbecil, tupoun

retard, mrzák

Retard,...

Retard,debil,mutant,mentál,simulant

škleboun, mentál

trotl, idiot

trotl..... dál si nevzpomínám

všechna

žádná

5. Co byste udělali, kdyby se Vám narodilo dítě s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samořejmě bych si ho nechal/a a dobře se o ně starala.3745,68 %45,68 %  
Rozmyslel/a bych se a nechala si je.3239,51 %39,51 %  
Dal/a bych je do ústavu.911,11 %11,11 %  
Co nejrychleji bych se dítěte snažil/a zbavit.33,7 %3,7 %  

Graf

6. Jakého jste pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6682,5 %81,48 %  
muž1417,5 %17,28 %  

Graf

7. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-305973,75 %72,84 %  
do 18 včetně1215 %14,81 %  
31-5078,75 %8,64 %  
51 a více22,5 %2,47 %  

Graf

8. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5670 %69,14 %  
pracující2126,25 %25,93 %  
důchodce22,5 %2,47 %  
ekonomicky neaktivní11,25 %1,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se Vy osobně někdy s osobou s handicapem?

2. Jak vnímáte osoby s postižením?

3. Pokud potkáte nějak znevýhodněnou osobu, která potřebuje s něčím pomoci, jak se zachováte?

5. Co byste udělali, kdyby se Vám narodilo dítě s postižením?

6. Jakého jste pohlaví?

7. Kolik je Vám let?

8. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se Vy osobně někdy s osobou s handicapem?

2. Jak vnímáte osoby s postižením?

3. Pokud potkáte nějak znevýhodněnou osobu, která potřebuje s něčím pomoci, jak se zachováte?

5. Co byste udělali, kdyby se Vám narodilo dítě s postižením?

6. Jakého jste pohlaví?

7. Kolik je Vám let?

8. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stodůlková, S.My a handicapovaní lidé (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://my-a-handicapovani-lide.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.