Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Myčka a naše vztahy

Myčka a naše vztahy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kájina Turková
Šetření:16. 03. 2015 - 31. 03. 2015
Počet respondentů:218
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:92,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

mytí nádobí obecně patří mezi nejméně oblíbené domácí práce a na rozdíl od žehlení nebo praní je navíc provázeno hádkami a rozpory, které domácí atmosféře určitě nesvědčí. Zřejmě si ani neuvědomujeme, jak výrazně negativně na nás hory špinavého nádobí působí.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16475,23 %75,23 %  
muž5424,77 %24,77 %  

Graf

2. Kolik lidí žije celkem ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-410950 %50 %  
1-28237,61 %37,61 %  
5 a více2712,39 %12,39 %  

Graf

3. Přete se o to, kdo bude mýt nádobí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15269,72 %69,72 %  
někdy4621,1 %21,1 %  
ano209,17 %9,17 %  

Graf

4. Jak často myjete nádobí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně12758,26 %58,26 %  
občas4721,56 %21,56 %  
hned3415,6 %15,6 %  
vůbec104,59 %4,59 %  

Graf

5. Máte doma myčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13160,09 %60,09 %  
ne8739,91 %39,91 %  

Graf

6. Hádáte se díky myčce méně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5743,51 %26,15 %  
ano3829,01 %17,43 %  
nevím3627,48 %16,51 %  

Graf

7. Domníváte se, že byste se hádali méně, kdyby jste myčku měli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne4551,72 %20,64 %  
spíše ne2124,14 %9,63 %  
spíše ano1820,69 %8,26 %  
určitě ano33,45 %1,38 %  

Graf

8. Jmenujete se Chuck Norris?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18185,38 %83,03 %  
ano3114,62 %14,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Máte doma myčku?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Hádáte se díky myčce méně?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Hádáte se díky myčce méně?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 6. Hádáte se díky myčce méně?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 7. Domníváte se, že byste se hádali méně, kdyby jste myčku měli?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 7. Domníváte se, že byste se hádali méně, kdyby jste myčku měli?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 7. Domníváte se, že byste se hádali méně, kdyby jste myčku měli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik lidí žije celkem ve Vaší domácnosti?

3. Přete se o to, kdo bude mýt nádobí?

4. Jak často myjete nádobí?

5. Máte doma myčku?

6. Hádáte se díky myčce méně?

7. Domníváte se, že byste se hádali méně, kdyby jste myčku měli?

8. Jmenujete se Chuck Norris?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik lidí žije celkem ve Vaší domácnosti?

3. Přete se o to, kdo bude mýt nádobí?

4. Jak často myjete nádobí?

5. Máte doma myčku?

6. Hádáte se díky myčce méně?

7. Domníváte se, že byste se hádali méně, kdyby jste myčku měli?

8. Jmenujete se Chuck Norris?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Turková, K.Myčka a naše vztahy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://mycka-a-nase-vztahy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.