Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mzda jako nástroj odměny a stimulace zaměstnanců

Mzda jako nástroj odměny a stimulace zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Dittrichová
Šetření:18. 12. 2015 - 17. 01. 2016
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

poprosil bych o vyplnění dotazníku na téma: Mzda jako nástroj odměny a stimulace zaměstnanců. Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7666,67 %66,67 %  
Muž3833,33 %33,33 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 306758,77 %58,77 %  
31- 402723,68 %23,68 %  
41 - 50119,65 %9,65 %  
51 -6565,26 %5,26 %  
Méně než 1821,75 %1,75 %  
65 a více10,88 %0,88 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské5548,25 %48,25 %  
Středoškolské4035,09 %35,09 %  
Vyučen s maturitou87,02 %7,02 %  
Vyučen65,26 %5,26 %  
Vyšší odborné32,63 %2,63 %  
Základní21,75 %1,75 %  

Graf

4. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby,obchod2925,44 %25,44 %  
Průmyslová výroba1815,79 %15,79 %  
Zdravotnictví1412,28 %12,28 %  
Jiné1412,28 %12,28 %  
Veřejný sektor119,65 %9,65 %  
Banka, pojišťovna, poradenství97,89 %7,89 %  
Kultura, školství97,89 %7,89 %  
Doprava,zemědělství43,51 %3,51 %  
osoba samostatně výdělečně činná32,63 %2,63 %  
Sociální služby32,63 %2,63 %  

Graf

5. Jak dlouho působíte ve svém zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1- 5 let4942,98 %42,98 %  
Méně než 1 rok2723,68 %23,68 %  
5 - 10 let2118,42 %18,42 %  
Více než 10 let1714,91 %14,91 %  

Graf

6. Jak vysoký je Váš měsíční příjem (hrubá mzda)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 20 tisíc4741,23 %41,23 %  
21 - 30 tisíc2824,56 %24,56 %  
Více než 30 tisíc2622,81 %22,81 %  
Méně než 10 tisíc1311,4 %11,4 %  

Graf

7. Která z následujících odměn je pro Vás nejvíce motivující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peníze10390,35 %90,35 %  
Zaměstnanecké výhody3833,33 %33,33 %  
Pochvala od nadřízeného3833,33 %33,33 %  
Jiné76,14 %6,14 %  
Vytvoření novych hodnot10,88 %0,88 %  
pracovni team10,88 %0,88 %  
Dobře odvedená práce.10,88 %0,88 %  
Dobře vykonaná práce, smysluplný a dobrý výsledek. 10,88 %0,88 %  
Seberealizace, vidění výsledků práce10,88 %0,88 %  
Benefit (relaxace, sport, odpočinkový pobyt)10,88 %0,88 %  
spokojenost uživatelů.10,88 %0,88 %  
pochvala od zákazníka/obchodního partnera10,88 %0,88 %  

Graf

8. Jaké finanční ohodnocení by bylo pro Vás nejvíce motivující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší sazba základní mzdy6960,53 %60,53 %  
Prémie6355,26 %55,26 %  
Vyšší osobní ohodnocení5245,61 %45,61 %  
Příplatky3328,95 %28,95 %  
JIné32,63 %2,63 %  
Žádné. Nebudu pracovat líp, jen abych měl víc peněz. 10,88 %0,88 %  
Spíše motivuje podíl na tvorbě tváře instituce a na jejích výsledcích10,88 %0,88 %  
podíl na zisku10,88 %0,88 %  

Graf

9. Myslíte si, že zaměstnavatel dostatečně ohodnocuje Vaše pracovní výkony?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6859,65 %59,65 %  
Ano4640,35 %40,35 %  

Graf

10. Co byste byli ochotni změnit za vyšší platové ohodnocení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více školení a jiných možných aktivit, jak si zvýšit své vzdělání5851,79 %50,88 %  
Změna zaměstnavatele4641,07 %40,35 %  
Práce přesčas2421,43 %21,05 %  
Vůbec nic, jsem spokojen2017,86 %17,54 %  
Jiné65,36 %5,26 %  
sám jsem majitel firem a jsem spokojen10,89 %0,88 %  
Nove zodpovednosti10,89 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

  • odpověď Žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 10 tisíc na otázku 6. Jak vysoký je Váš měsíční příjem (hrubá mzda)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Zaměstnání

5. Jak dlouho působíte ve svém zaměstnání?

6. Jak vysoký je Váš měsíční příjem (hrubá mzda)?

7. Která z následujících odměn je pro Vás nejvíce motivující?

8. Jaké finanční ohodnocení by bylo pro Vás nejvíce motivující?

9. Myslíte si, že zaměstnavatel dostatečně ohodnocuje Vaše pracovní výkony?

10. Co byste byli ochotni změnit za vyšší platové ohodnocení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Zaměstnání

5. Jak dlouho působíte ve svém zaměstnání?

6. Jak vysoký je Váš měsíční příjem (hrubá mzda)?

7. Která z následujících odměn je pro Vás nejvíce motivující?

8. Jaké finanční ohodnocení by bylo pro Vás nejvíce motivující?

9. Myslíte si, že zaměstnavatel dostatečně ohodnocuje Vaše pracovní výkony?

10. Co byste byli ochotni změnit za vyšší platové ohodnocení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dittrichová, P.Mzda jako nástroj odměny a stimulace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://mzda-jako-nastroj-odmeny-a-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.