Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Na kole po Zlínském kraji

Na kole po Zlínském kraji

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřína Surová
Šetření:27. 03. 2010 - 14. 04. 2010
Počet respondentů:430
Počet otázek (max/průměr):24 / 18.81
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci praktické části mé bakalářské práce provádím průzkum na téma informovanost obyvatel ve Zlínském kraji o možnostech cyklistické dopravy.
Cíl: cílem je zjistit jaké zná běžný cyklista možnosti týkající se cyklistické dopravy, zda těchto možností využívá a za jakým účelem jezdí na kole. Za cílovou skupinu považuji kohokoliv, kdo je ze Zlínského kraje anebo někdy jel po Zlínském kraji na kole.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž27061,78 %62,79 %  
žena16738,22 %38,84 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2417239,36 %40 %  
30-397918,08 %18,37 %  
15-176414,65 %14,88 %  
25-295913,5 %13,72 %  
40-595312,13 %12,33 %  
60 a víc102,29 %2,33 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné středoškolské20847,6 %48,37 %  
vysokoškolské11225,63 %26,05 %  
základní6815,56 %15,81 %  
středoškolské bez maturity4911,21 %11,4 %  

Graf

4. Jezdíte na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano40893,36 %94,88 %  
ne296,64 %6,74 %  

Graf

5. V období duben-říjen jezdíte na kole v průměru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [4x-7x týdněotázka č. 7, 1x-3x týdněotázka č. 7, pouze o víkendechotázka č. 7, 1x-3x měsíčněotázka č. 6, míň než uvedené odpovědiotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4x-7x týdně15137,01 %35,12 %  
1x-3x týdně14736,03 %34,19 %  
pouze o víkendech6215,2 %14,42 %  
1x-3x měsíčně389,31 %8,84 %  
míň než uvedené odpovědi102,45 %2,33 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jezdíte na kole tak málo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času3164,58 %7,21 %  
nic1122,92 %2,56 %  
strach z motorizovaných vozidel510,42 %1,16 %  
další sporty12,08 %0,23 %  

Graf

7. Z jakého důvodu využíváte kolo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro zlepšení fyzické kondice28369,36 %65,81 %  
rád sportuji25061,27 %58,14 %  
rekreace23858,33 %55,35 %  
jezdím za poznáním15137,01 %35,12 %  
doprava do zaměstnání9523,28 %22,09 %  
je to adrenalin9523,28 %22,09 %  
šetřím životní prostředí8520,83 %19,77 %  
závodím na kole6315,44 %14,65 %  
nemám auto4912,01 %11,4 %  
za nákupy4110,05 %9,53 %  
kvůli opačnému pohlaví327,84 %7,44 %  
doprava do školy297,11 %6,74 %  

Graf

8. Co podle vašeho názoru nejvíce brání rozvoji cyklistické dopravy ve Zlínském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neucelená síť cyklistických komunikací16640,69 %38,6 %  
nedostatek cyklistických komunikací10826,47 %25,12 %  
malá propagace10525,74 %24,42 %  
nezájem obcí a kraje9022,06 %20,93 %  
nevidím problém v rozvoji cyklistické dopravy9022,06 %20,93 %  
špatný stav cyklistických komunikací7919,36 %18,37 %  
nedostatek služeb pro cyklisty6616,18 %15,35 %  
nezájem obyvatel o cyklistiku5312,99 %12,33 %  
nenávaznost na nadregionální a mezinárodní cyklotrasy5212,75 %12,09 %  
členitý terén297,11 %6,74 %  
nic z uvedeného 184,41 %4,19 %  

Graf

9. Jak byste ohodnotili stav cyklotras a cyklostezek ve Zlínském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [vyhovujícíotázka č. 11, nevyhovujícíotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhovující26063,73 %60,47 %  
nevyhovující14836,27 %34,42 %  

Graf

10. Co konkrétně Vám nevyhovuje na stávajících cyklostezkách a cyklotrasách?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- cyklostezka kolem Baťova kanálu, úsek Staré Město - Spytihněv: Mosty přes plavební kanál, sloužící pro zemědělskou techniku, byly dříve "průhledné" - na břehu byl pilíř, pak "okno" a teprve dál od břehu nájezd na most. Dnes po rekonstrukci jsou tyto "okna" zabetonované a není možné vidět, jestli v protisměru někdo jede. Aby se předešlo srážkám, byly místo toho instalovány značky "cyklisto, sesedni z kola". Daleko raději bych místo podjíždění mostu křižoval polní cestu, protože auto nebo traktor na cestě je vidět z obou stran. - cyklostezka Staré Město - Velehrad: podjezd pod železniční tratí je z obou stran přístupný pouze po schodech, přitom na velehradské straně stačilo zábradlí až dole u potoka + nižší sklon nájezdu, na staroměstské straně je logičtější vedení stezky po levém břehu až k Tovární ulici, místo dvojího schodiště a přemostění potoka. - cyklistický průtah podél hlavní silnice ze Starého Města přes Uherské Hradiště do Kunovic: proč se nikdo nestará o Rybárny a proč není trasa kompletní? - nebezpečnost budovaných cyklostezek: každá nově otevřená cyklostezka je zanedlouho plná bruslařů a chodců, míjení na úzkém prostoru je příčinou konfliktů a srážek. Další problém jsou nebezpečná místa, nepřehledné zatáčky, křižovatky. Odstrašujícím příkladem je napojení staré a nové části cyklostezky Velehrad - Salaš u velehradského kempu. Takové detaily na pár čtverečních metrech naprosto degradují celou cyklostezku o délce několika kilometrů.

-nedostatečný počet cyklostezek jako spojnice měst regionu

1. Nekoncepčnost. Podporují se jen dálkové trasy, nikoliv místní. 2. Už léta se slibuje propojení Zlína a Otrokovic a pořád nic. 3. Často šílený nepořádek na cyklostezkách, kamení, bláto od techniky, listí (občas by to chtělo projet čisticím vozem). 4. Neujasněná pravidla chování ve vztazích cyklista - ostatní.

celkový nedostatek, nenavazují na sebe. Např. se nelze dostat ze Zlína do Otrokovic po cyklostezce, cyklista musí na rušnou cestu 1. třídy nebo jet terénem. Cyklostezky ve Zlíně plné bruslařů, pejskařů a matek s kočárkama jsou pro cyklistu nebezpečné a raděj se jim vyhýbám.

Cyklisté

Cyklotras je v porovnání se zahraničím velice málo. Jsou sice lokality,kde cyklotrasy provozují, ale chybí jakási cyklistická sít, kterou by se člověk mohl bezpečně na kole dostat třeba na druhou stranu republiky,případně i za hranice.

Cyklotrasa vedená po cestě, kde jedou auta a není tam zvlášť pruh pro cyklisty není cyklotrasa - teda aspoň podle mě.

Cyklotrasy nevyužívám, cyklostezky v podstatě nikam nevedou, je jich málo. Chybí mi síť pro cyklisty v centru města Zlína. Po chodníku nemohu - po silnici je to o hubu :(

hodně chodců vůbec se tama nedá jet na kole, radši jedu v protisměru po cestě

chaotická značení a málo oddychových cyklozón

Chce to více cyklostezek.

chodí zde lidé venčit své mazlíčky, chovají se neukázněně, nemají své psy na vodítkách, už jsem tímto způsobem dvakrát byla zraněna. Chodci nerespektují to, že zde jezdí i cyklisté a chovají se jako na chodnících - chodí ve skupinkách přes celé stezky...

Chybějíci cyklostezky -při hlavních cestách,např. na Brněnce jezdí lidé na kole což je velmi nebezpečné

chybí mi lavičky, odpadkový koše, některé cyklostezky jsou v hrozném stavu.

Chybí napojení Otrokovice - Zlín - Vizovice,propojení Uherské Hradiště - Otrokovice - Kroměříž není zatím kompletní,

Je blbá cesta.......

Je jich málo

je jich málo

Je jich málo, jsou zbytečně úzké, krátké. Nejsou na to finance.

jednoznačné oddělení chodců od cyklistů, kličkovat na silničním kole mezi kočárky není cyklistika ale slalom :-)

jejich neucelená síť

Jsou často přerušovány silniční dopravou. Nejsou všude ( např. Paseky a Mokrá). Nenavazují na hlavní cyklo trasy (např. Zlín - Otrokovice nebo Zlín Vizovice)

Jsou krátké, vystkytují se na nich lidé s malými dětmi, se psi

Jsou malé a nekompletní.

jsou strašně přeplněné, zvláště bruslaři, kteří jezdí vedle sebe a znemožňují mi je předjet

Jsou to v mém okolí jen části které nejsou moc dobře propojené.

jsu od Brna, takže o detailech nemám moc přehled

kameny

kombinace s bruslaři na kolečkových bruslích, také to že se kříží s hlavními silnicemi

Konkrétně neexistující spojení (cyklotrasa) mezi Otrokovicemi a Zlínem. Myslím, že to by spousta lidí ocenila.

krátké úseky bez návazností

kvantita a neucelenost

listy,hodne odpadu

malá hustota stezek

Malá hustota, vedení mimo frekventované úseky, nepřehledné (nic neříkající) značení.

Malé množství, špatná návaznost.

Malo až mizerně hustá síť cyklostezek. Velká přeplněnost cyklostezek zejména pejskaři, bruslaři a malými dětmi, které se zde pohybují bez dozoru rodičů.

Málo bezpečných cest pro cyklisty a často špatný povrch

myslím si, že jich je podstatně málo a že díky členitosti terénu vedou častu poblíž frekventovaných silnic, takže se tam mnohdy i každý bojí jezdit (tedy vztahuju to více na region,kde žiju - Zlín)

Myslím že třeba ta cyklosteska na ulici U Korečnice to je cyklosteska jak prase od nikama nikem to musel vymyslet totální magor. Už ho vidím jak tam jede po tom kousku s děckama. Projede kamijon a má co dělat dospělí aby se udržel natož tak děcko. Toto nemohl navrhnout normální člověk. Když už se něco takového plánuje tak by se měl u toho používat mozek.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A to je tak všechno. Jinak ty ostatní cyklostesky docela ujdou.

Na stávajících nic. Jezdím hodně v terénu po turistických značkách a když zaprší, je to často problém. Uvítal bych více single tracků a zpevnění některých míst, kudy se za mokra nedá jezdit.

Nebezpečné chování chodců (kočárky i tři vedle sebe, matky na procházce se svými ratolestmi a jiní, kteří znemožňují využívání cyklostezek k dopravení se od někud někam). Myslím, že je důležité, vést lidi pohybující se na stezkách k tomu, aby se pohybovali vpravo při pravém okraji komunikace a vždy v zástupu za sebou. Cyklostezka, po které se nedá bezpečně a rychle projet, ať z důvodu neukázněných uživatelů, či jejímu částému přerušení a nutnosti slézt z kola, ztrácí smysl. Některé slabší povahy, pak raději volí jiné trasy a dávají přednost jízdě po silnici.

NEDOKONČENÉ CYKLOSTESKY

Nedokončené propojení Vizovice - Otrokovice, realizace v nedohlednu, nikdo není schopen zajistit vylepšení nejhoršího úseku Tečovice - Otrokovice, kde se musí jet přes pole.

Nedostatecne propojeni obci.

nedostatek cyklostezek, spatna informovanost, nerespektovani pravidel provozu na cyklostezkach, spatna navaznost, nevhodne vyhlasky a zakony o cyklisticke doprave

Nedostatek, časté vedení cyklostezky po běžné komunikaci.

Nejsou na sebe zatím napojené viz - Kvasice - Otrokovice a nebo Kroměříž - Plešovec.

Nejsou propojene a místy vedou po hlavních komunikacích, měly by vést i hlouběji do krajiny.

Nejsou upravené, často jsou to spíš jen polní cesty než cyklostezky. Na rovince to nevadí, ale v náročnějším terénu dají kamenité stezky zabrat.

Největší ostudou jsou cyklostezky a cyklotrasy ve Zlíně, bez jasně definovaných pruhů pro cyklisty, bez navázání na další úseky, ostatní města jsou na tom o poznání lépe.

Nekoncepční realizace, několik vzájemně nenavazujících úseků se značně rozdílnou hustotou provozu. Zámková dlažba nevhodná pro jízdu na kolečkových bruslích.

Nekoncepčnost v provozování.

nektere cyklotrasy jsou vedeny po frekventovanych silnicich, nektere cyklostezky jsou delany ze zamkove dlazby (jako cyklistovi mi to nevadi, ale jako bruslar bych po tom nechal projet projektanta!!),

Nenavaznost

Nenávaznost cyklotras zejména ve Zlíně a okolí

Nenávaznost.

Nenavazují na sebe

nenavazují na sebe. Zavedou do centra na křižovatku a najednou konec - toto je charakteristika města Zlín

neoznačení kvality povrchu neoznačení obtížnost (rovina, kopce apod.) časté ukončení cyklostezky bez následujícího pokračování dopravní pravidla (nejsou přejezdy pro chodce většinou pouze přechody, na cyklostezce podél silnice má přednost odbočující auto a nikoliv cyklista)

Nepropojenost a nutnost vjíždět na hlavní komunikace.

Neucelená síť cykl. tratí a jejich nedostatek

Neucelenost, část ve výborném stavu a najendou se jede po hlíně. Je to normální? ...

Nezájem policie i obcí přísně postihovat řidiče automobilů za přestupky. Tudíž je na cestách i dost nebezpečno... Nehledě ke zbytečně vysokému počtu aut a jejich nízká vytíženost v důsledku kultu automobilismu v ČR.

Nutnost přejíždět mezi navazujícími úseky stezek v běžném provozu nebo špatným terénem (týká se hlavně nedokončených úseků stezek)

Ocenila bych kdyby bylo možné jezdit na kole i do práce, avšak bepečně, což není v rámci města úplně možné. Líbilo by se mi kdyby to bylo realizovatelné, udělat ve Zlíně pruh pro cyklisty, tak jak je tomu napříklav v Břeclavi. Uvolnilo by to autodopravu, a spousta lidí by si zpříjemnili cestu do práce jízdou na kole a měli by min. 2krát denně pohyb. Dále bych ocenila zpevnění některých stezek, které jsou vhodnější spíše pro pěší turisty než pro cykloturistiku. Kromě toho by se mi líbilo spojení cyklostezky z Lužkovic přes Lípu až do Vizovic. V současné době není v dobrém stavu cesta kolem hřiště v Lužkovicích do Lípy.

odpověď na otázku číslo 8 považuji za konkrétní, takže doufám že to tak bude stačit

Osobně na cyklostezách nejezdím, ale pro turisty si myslím je jich málo, nebo je jejich výstavba zdlouhavá. Př. cyklostezka Uh.Brod - Luhačovice aj.

Počet, Stav, a nikam se po nich nedá dojet, a nikde nejsou žádné Downhill tratě, což je pro dnešní komunitu sjezdařů nemilé a i postoj obcí a nejen těch na výstavbu těchto tratí.

Prozatímní nedokončenost, někdy špatný povrch, díry na cestě apod.

přehlednost, cyklostezky pouze pro cyklistky (ne součástí silnic pro auta)

Přelidněnost, jsou to spíše procházkové trasy pro maminky s kočárky, což mi vadí nejméně, pro kolečkové bruslaře a pejskaře. Cyklista na cyklostezce je až ten "poslední".

Špatná návaznost na zbudovaných cyklotrasách.

špatné propojení jednotlivých tras, vedení tras po komunikacích pro motorová vozidla...

špatný koncept budování a rozměrů cyklotras. Jejich nevhodné umísťování ve městech a obcích. Malá šířka cyklotras. Přerušování cyklotras zbytečným křížením s komunikacemi, protože, když si jedu zajezdit na kole, nejsem zvědavý na každém rohu slízat z kola a tlačit jej přes přechod. To bych raději zůstal na silnici, jen ať se páni řidiči učí ohleduplnosti vůči cyklistům.

Špatný stav cyklotras veskrze na nezpevněných cestách (polní a lesní cesty).

V oblasti Obce Březolupy se nenachází žádná upravená cyklotrasa. Vše je přes polní cesty nebo přes silniční komunikaci.

V okolí Valmezu se sice staví, ale i když už budou hotové, stále jich bude málo.. Nejvíce chybí v místech, kde se musí jet po frekventované hlavní cestě a není zde žádná vedlejší. Jinak je vše v pořádku.

Ve Zlíně a okolí velmi málo cyklostezek ve srovnání s Uherským Hradištěm.

Ve ZLíně netvoří ucelený systém

Většina cyklostezek je využívána chodci v takové míře, že jsou skoro neprůjezdné, navíc na sebe mnohdy nijak nenavazují.

viz bod 8

Za příklad si vemu, když jsem jel jednou ze severu na jih po trase č.47 (aka Moravská stezka). Od Chropyně po Otrokovice se jede jenom po silnici, místama i se silnym provozem. Kousek před Otrokovicama pravda hezká stezka, která se pak ale bůhvíkde ztrácí (podle mapy tam je), takže já, jakožto neznalý, se musel prodrat přes město a pak po silnici I/55. V Napajedlech mě nehorázně vytočily rádobystezky ve městě, kde jsem raději měl jet po silnici (nemluvě o zaparkovanym jeřábu přímo uprostřed stezky - bylo vidět, že tama nikdo nejezdí). Potom stezka vedla, pokud si dobře pamatuju, po klidnějších silnicích a panelových polních cestách. Za Uherskym Hradištěm zase chvilkovy bloudění v lese (kde teda byly naprosto příšerny panelovy podmáčeny cesty). Potom teda musim pochválit, že z Ostrožské NV do Veselí byla poctivě značená, pěkná asfaltová cesta, to se jelo jedna báseň. Za Veselím ale zase následovalo bloudění a jízda raději po mezinárodní silnici s hustým provozem. Sečteno , podtrženo, k dokonalosti daleko. Občas by stačilo jenom upravit značení :-)

Značeny jsou cyklostesky které často jsou na rozbití kola. Loni jsem jel z Chebu na Velehrad 900km a nej úsek celé trasy byl Babice - Staré Město - Velehrad Babice - Staré Město tento úsek byl přecpaný (pěší brusle kola psi)

Že pěkné stezky jsou pouze přes město ale dál třeba od zlína obraz bídy a utrpení a že honě je jich po silnicích kde jezdí závodničky a jde vo dršťku.Stezku jako takovou považuji tu po které se neprohánějí auta.

11. Po jakém regionu nejraději jezdíte na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uherskohradišťsko14034,31 %32,56 %  
Zlínsko12430,39 %28,84 %  
Vsetínsko8821,57 %20,47 %  
Kroměřížsko5613,73 %13,02 %  

Graf

12. Který region podle vás má nejvíce cyklistických komunikací?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Kroměřížsko2.491.132
Uherskohradišťsko2.0151.039
Vsetínsko2.8921.14
Zlínsko2.6031.288

Graf

13. Kdo je podle Vás na vozovkách Vašeho města nejvíce ohrožen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cyklisté24860,78 %57,67 %  
chodci10926,72 %25,35 %  
motocyklisté327,84 %7,44 %  
automobilisté194,66 %4,42 %  

Graf

14. Využili jste někdy cyklobusy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne34885,29 %80,93 %  
ano6014,71 %13,95 %  

Graf

15. Jak často využíváte cyklobus?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x23,33 %0,47 %  
vyjímečně23,33 %0,47 %  
jednou do roka23,33 %0,47 %  
občas23,33 %0,47 %  
příležitostně23,33 %0,47 %  
jel jsem jednou a ještě bez kola :)11,67 %0,23 %  
1x ročně11,67 %0,23 %  
párkrát do roka11,67 %0,23 %  
2krát ročně11,67 %0,23 %  
kazdy den jen 1x11,67 %0,23 %  
ostatní odpovědi Pětkrát za rok.
3 - 5x v období květen-září
jednou měsíčně
často
už nevyužívám
každý druhý víkend
do zahranicí
náhodně sporadicky...
cca jednou měsíčně v období červenec - srpen
2x
2x ročně
3x za rok
jednou
zřídka
4x za rok
2 za mněsic
zatím jen jednou
občas (2x za sezónu)
podle potřeby
náhodně mimo bydliště
2x do roka
Nahodile, není jistota, že se vejdu.
1x za rok
prozatím jen jednou
4x do roka
parkrat za rok
3xročně
asi 5x ročně
jedenkrát
podle toho, kam se chci podívat
zatím dvakrát
málo
jednou za rok
Náhodně,na dovolené,Náchodsko
nevyužívám
1 x ročně
obcas
1x až 3x měsíčně
6x ročně
newim
2x denne
měsíčně
3 * za rok
5x za sezonu
1xměsíčně
4575 %10,47 % 

Graf

16. Jste spokojení s četností spojů cyklobusů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2745 %6,28 %  
ne1728,33 %3,95 %  
ano1626,67 %3,72 %  

Graf

17. Cestovali jste někdy s kolem ve vlaku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22053,92 %51,16 %  
ano18846,08 %43,72 %  

Graf

18. Jak často využíváte tento druh přepravy? (vlak+kolo)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjímečně94,79 %2,09 %  
malo73,72 %1,63 %  
Minimálně73,72 %1,63 %  
občas73,72 %1,63 %  
1x ročně42,13 %0,93 %  
zřídka31,6 %0,7 %  
příležitostně31,6 %0,7 %  
3x za rok21,06 %0,47 %  
dvakrát ročně21,06 %0,47 %  
1-2x za rok21,06 %0,47 %  
ostatní odpovědi 2x do roka
2x za měsíc
2 x ročně
2x
3x ročně
často
1x za zivot
5x do roka
málokdy
2x ročně
několikrát za rok
1x za rok
skoro vůbec
2* za rok
málo často
kvůli závodům asi 10krát ročně
velmi příležitostně, raději se tomu vyhýbám
10krát ročně
využila jsem pouze 2x
každý den
1x do roka
Téměř vůbec nevyužívám.
dvakrát do roka
trikrat rocne
4-8x v období květen-září
třikrát ročně cca
zřídkakdy
Občas, naposled minulý týden :-)
Minimálně, lístek je drahý a kolo není kam dát.
už nevyužívám
sporadicky
Dříve často, ted si zacnu vozit kolo do skoly.
1x
v léte 2×měsíčne
přibližně 3krat do roka
cca třikrát měsíčně, celoročně
Dříve vyjímečně. Dnes již vůbec, využívám auto.
max 10x do roka
jednou týdně
Jednou za několik let.
5x rocne
1-2x za mesic
4x za rok
minimálně zatím jen asi 2x
vyjimecne
dvakrát za rok
asi 3 x ročně
3x do měsíce v sezóně
tak max 2-3 do roka
Použil jsem vlak pouze dvakrát
podle potřeby, cca 2x ročně
použila jsem ho jednou
dnes již vůbec
Jednou ročně-je to totiž hrůza-drahé a nepohodlné
Jen občas
zcela mimořádně
1x rocne
12 x za rok
skoro nikdy
max 5x za rok
jen občas cca 1-2x za sezonu
4x za sezónu
1 - 2 x ročně
5 krát v životě
jednou za rok
1xza rok
už málo
Při burčákové sezóně každý týden.
jen jednou
1 měsičně
nie
vůbec
dvakrát na dovolené, pak už nikdy
v létě přibližně 2x měsíčně
jen zřídka
1krát ročně
2/rok
1x ročně, raději jezdím vyloženě na kole
Asi 15x do měsíce
1x rok
několikrát v roce
dvakrat do roka.
parkrat za rok
v létě tak 2-3krát do měsíce
1-2x měsíčně
třikrát ročně
1/měsíc
v případě nutnosti
2x za rok
2x měsíčně
jedenkrát
tak 3x v roce
1x za měsíc
zatím jednou
2x do týdne
asi 2x ročně
cca 2krát do roka
1 x 14dní
jednou za 100 let
pouze vyjímečně
jednou do roka ( mozna dvakrat)
velmi málo
Moc ne,jen občas když jedeme s rodinou někam dál.
méně
Před lety často, nyní ne
4x za léto
využila jsem této možnosti pouze jednou
nepravidelně několikrát ročně
téměř vůbec
5x za rok
jednou za měsíc
0
Sportovní dovolená v Čechách...jednou do roka?
8x ročně
1x za 5 let
2x denne
dle potřeby
2 mesicne
výjmečně
často ne
raz do roka
asi 10 x za sezonu
Dříve častěji, na dojíždění do práce, dnes už ne
7x za sezonu i více
asi tak desetkrát za rok
jednou
Jen při zvláštních příležitostí. Je to asi 5x ročn
Z delší trasy návrat vlakem
jednou ročně
1xměsíčně
14275,53 %33,02 % 

Graf

19. Jste spokojení s nabídkou spojů s možností přepravy kol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8444,68 %19,53 %  
nevím5629,79 %13,02 %  
ne4825,53 %11,16 %  

Graf

20. Využili jste někdy půjčoven kol na nádraží?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne39596,81 %91,86 %  
ano133,19 %3,02 %  

Graf

21. Víte, že můžete plout po baťově kanálu s kolem na lodi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23256,86 %53,95 %  
ano 17643,14 %40,93 %  

Graf

22. Uvítali byste půjčovny kol ve většítech městech s možností vrácení v jiném městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19347,3 %44,88 %  
ne11427,94 %26,51 %  
nevím10124,75 %23,49 %  

Graf

23. Uvítali byste ve městech možnost přepravy kol v hromadné dopravě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20550,25 %47,67 %  
ne12029,41 %27,91 %  
nevím8320,34 %19,3 %  

Graf

24. Jste spokojeni s tím, že se začíná brát ohled i na cyklistickou dopravu a realizují se různé stavby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano34183,58 %79,3 %  
nevím4611,27 %10,7 %  
ne215,15 %4,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi závodím na kole na otázku 7. Z jakého důvodu využíváte kolo?

7. Z jakého důvodu využíváte kolo?

 • odpověď rekreace:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi za nákupy na otázku 7. Z jakého důvodu využíváte kolo?

9. Jak byste ohodnotili stav cyklotras a cyklostezek ve Zlínském kraji?

 • odpověď vyhovující:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevidím problém v rozvoji cyklistické dopravy na otázku 8. Co podle vašeho názoru nejvíce brání rozvoji cyklistické dopravy ve Zlínském kraji?

14. Využili jste někdy cyklobusy?

 • odpověď ano:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Jste spokojení s četností spojů cyklobusů?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Jste spokojení s četností spojů cyklobusů?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 16. Jste spokojení s četností spojů cyklobusů?

17. Cestovali jste někdy s kolem ve vlaku?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Jste spokojení s nabídkou spojů s možností přepravy kol?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Jste spokojení s nabídkou spojů s možností přepravy kol?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 19. Jste spokojení s nabídkou spojů s možností přepravy kol?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Jezdíte na kole?

5. V období duben-říjen jezdíte na kole v průměru

6. Z jakého důvodu jezdíte na kole tak málo?

7. Z jakého důvodu využíváte kolo?

8. Co podle vašeho názoru nejvíce brání rozvoji cyklistické dopravy ve Zlínském kraji?

9. Jak byste ohodnotili stav cyklotras a cyklostezek ve Zlínském kraji?

11. Po jakém regionu nejraději jezdíte na kole?

12. Který region podle vás má nejvíce cyklistických komunikací?

13. Kdo je podle Vás na vozovkách Vašeho města nejvíce ohrožen?

14. Využili jste někdy cyklobusy?

16. Jste spokojení s četností spojů cyklobusů?

17. Cestovali jste někdy s kolem ve vlaku?

19. Jste spokojení s nabídkou spojů s možností přepravy kol?

20. Využili jste někdy půjčoven kol na nádraží?

21. Víte, že můžete plout po baťově kanálu s kolem na lodi?

22. Uvítali byste půjčovny kol ve většítech městech s možností vrácení v jiném městě?

23. Uvítali byste ve městech možnost přepravy kol v hromadné dopravě?

24. Jste spokojeni s tím, že se začíná brát ohled i na cyklistickou dopravu a realizují se různé stavby?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vzdělání

4. Jezdíte na kole?

5. V období duben-říjen jezdíte na kole v průměru

6. Z jakého důvodu jezdíte na kole tak málo?

7. Z jakého důvodu využíváte kolo?

8. Co podle vašeho názoru nejvíce brání rozvoji cyklistické dopravy ve Zlínském kraji?

9. Jak byste ohodnotili stav cyklotras a cyklostezek ve Zlínském kraji?

11. Po jakém regionu nejraději jezdíte na kole?

12. Který region podle vás má nejvíce cyklistických komunikací?

13. Kdo je podle Vás na vozovkách Vašeho města nejvíce ohrožen?

14. Využili jste někdy cyklobusy?

16. Jste spokojení s četností spojů cyklobusů?

17. Cestovali jste někdy s kolem ve vlaku?

19. Jste spokojení s nabídkou spojů s možností přepravy kol?

20. Využili jste někdy půjčoven kol na nádraží?

21. Víte, že můžete plout po baťově kanálu s kolem na lodi?

22. Uvítali byste půjčovny kol ve většítech městech s možností vrácení v jiném městě?

23. Uvítali byste ve městech možnost přepravy kol v hromadné dopravě?

24. Jste spokojeni s tím, že se začíná brát ohled i na cyklistickou dopravu a realizují se různé stavby?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Surová, K.Na kole po Zlínském kraji (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://na-kole-po-zlinskem-kraji.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.