Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nabídka biopotravin a farmářských potravin

Nabídka biopotravin a farmářských potravin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Faustenová
Šetření:17. 03. 2015 - 27. 03. 2015
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplnění následujícího krátkého dotazníku zaměřeného na nabídku biopotravin v obchodních řetězcích a specializovaných prodejnách a také na nabídku na farmářských trzích. Tento dotazník bude podkladem pro projekt na předmět marketing.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4570,31 %70,31 %  
Muž1929,69 %29,69 %  

Graf

2. Uveďte prosím Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-304875 %75 %  
31-451421,88 %21,88 %  
61 a více let11,56 %1,56 %  
15 a méně let11,56 %1,56 %  

Graf

3. Uveďte prosím Vaše bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hl. město Praha2031,25 %31,25 %  
Středočeský kraj1625 %25 %  
Jihomoravský kraj914,06 %14,06 %  
Jihočeský kraj69,38 %9,38 %  
Moravskoslezský kraj34,69 %4,69 %  
Ústecký kraj34,69 %4,69 %  
Zlínský kraj23,13 %3,13 %  
Pardubický kraj23,13 %3,13 %  
Olomoucký kraj11,56 %1,56 %  
Královehradecký kraj11,56 %1,56 %  
Liberecký kraj11,56 %1,56 %  

Graf

4. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3656,25 %56,25 %  
Vysokoškolské vzdělání bakalářského či magisterského stupně1828,13 %28,13 %  
Střední odborné vzdělání34,69 %4,69 %  
Vyšší odborné vzdělání34,69 %4,69 %  
Vysokoškolské vzdělání doktorského stupně23,13 %3,13 %  
Základní23,13 %3,13 %  

Graf

5. Uveďte prosím výši Vašich měsíčních příjmů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 000 Kč a méně4671,88 %71,88 %  
15 001 - 30 000 Kč812,5 %12,5 %  
30 001 – 45 000 Kč710,94 %10,94 %  
60 001 Kč a více23,13 %3,13 %  
45 001 – 60 000 Kč11,56 %1,56 %  

Graf

6. Víte o tom, že některé obchodní řetězce (např. Tesco, Albert, atd.) mají v nabídce biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6093,75 %93,75 %  
Ne46,25 %6,25 %  

Graf

7. Víte o nějaké specializované prodejně biopotravin ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4671,88 %71,88 %  
Ne1828,13 %28,13 %  

Graf

8. Nakupujete alespoň někdy biopotraviny či potraviny z farmářského trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5078,13 %78,13 %  
Ne1421,88 %21,88 %  

Graf

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, nakupujete tyto potraviny pravidelně (tj. nejedná se o příležitostný/nahodilý nákup)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2754 %42,19 %  
Ano2346 %35,94 %  

Graf

10. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku biopotravin v obchodních řetězcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3656,25 %56,25 %  
Ano2843,75 %43,75 %  

Graf

11. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku biopotravin ve specializovaných prodejnách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3960,94 %60,94 %  
Ano2539,06 %39,06 %  

Graf

12. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku potravin z farmářských trhů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3656,25 %56,25 %  
Ne2843,75 %43,75 %  

Graf

13. Myslíte si, že všechny nabízené biopotraviny jsou vždy dražší než jejich „nebio“ verze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4062,5 %62,5 %  
Ne2437,5 %37,5 %  

Graf

14. Myslíte si, že nabízené biopotraviny jsou dražší ve specializovaných prodejnách oproti nabídce v obchodních řetězcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3351,56 %51,56 %  
Ne3148,44 %48,44 %  

Graf

15. Myslíte si, že nabízené biopotraviny ze specializovaných prodejen jsou lepší (kvalitnější, čerstvější, chutnější, atd.) než biopotraviny z obchodních řetězců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3656,25 %56,25 %  
Ne2843,75 %43,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku biopotravin ve specializovaných prodejnách?

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Nakupujete alespoň někdy biopotraviny či potraviny z farmářského trhu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

2. Uveďte prosím Váš věk

3. Uveďte prosím Vaše bydliště

4. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

5. Uveďte prosím výši Vašich měsíčních příjmů

6. Víte o tom, že některé obchodní řetězce (např. Tesco, Albert, atd.) mají v nabídce biopotraviny?

7. Víte o nějaké specializované prodejně biopotravin ve Vašem okolí?

8. Nakupujete alespoň někdy biopotraviny či potraviny z farmářského trhu?

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, nakupujete tyto potraviny pravidelně (tj. nejedná se o příležitostný/nahodilý nákup)?

10. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku biopotravin v obchodních řetězcích?

11. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku biopotravin ve specializovaných prodejnách?

12. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku potravin z farmářských trhů?

13. Myslíte si, že všechny nabízené biopotraviny jsou vždy dražší než jejich „nebio“ verze?

14. Myslíte si, že nabízené biopotraviny jsou dražší ve specializovaných prodejnách oproti nabídce v obchodních řetězcích?

15. Myslíte si, že nabízené biopotraviny ze specializovaných prodejen jsou lepší (kvalitnější, čerstvější, chutnější, atd.) než biopotraviny z obchodních řetězců?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví

2. Uveďte prosím Váš věk

3. Uveďte prosím Vaše bydliště

4. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

5. Uveďte prosím výši Vašich měsíčních příjmů

6. Víte o tom, že některé obchodní řetězce (např. Tesco, Albert, atd.) mají v nabídce biopotraviny?

7. Víte o nějaké specializované prodejně biopotravin ve Vašem okolí?

8. Nakupujete alespoň někdy biopotraviny či potraviny z farmářského trhu?

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, nakupujete tyto potraviny pravidelně (tj. nejedná se o příležitostný/nahodilý nákup)?

10. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku biopotravin v obchodních řetězcích?

11. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku biopotravin ve specializovaných prodejnách?

12. Všimli jste si někdy nějaké reklamy, poutačů či letáků na nabídku potravin z farmářských trhů?

13. Myslíte si, že všechny nabízené biopotraviny jsou vždy dražší než jejich „nebio“ verze?

14. Myslíte si, že nabízené biopotraviny jsou dražší ve specializovaných prodejnách oproti nabídce v obchodních řetězcích?

15. Myslíte si, že nabízené biopotraviny ze specializovaných prodejen jsou lepší (kvalitnější, čerstvější, chutnější, atd.) než biopotraviny z obchodních řetězců?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Faustenová, K.Nabídka biopotravin a farmářských potravin (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nabidka-biopotravin-a-farmar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.