Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nabídka produktů pro zajištění stáří - finanční analýza

Nabídka produktů pro zajištění stáří - finanční analýza

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Buryánková
Šetření:07. 07. 2013 - 05. 08. 2013
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážené dámy, pánové,

 

chtěla bych Vás tímto požádat o spolupráci na mé diplomové práci. Jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze, provozně ekonomické fakulty - obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma „Analýza finančního trhu ČR z hlediska nabídky produktů pro zajištění stáří“. Tedy téma, které se dotýká nás všech. Pro účelné zpracování diplomové práce je nutné získat co nejvíce odpovědí a zjistit tak názor široké veřejnosti. Z tohoto důvodu bych Vás chtěla požádat o korektní vyplnění přiloženého dotazníku. Předpokládaná doba vyplnění dotazníku je 15 minut, Dotazníky jsou anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9355,03 %55,03 %  
Muž7644,97 %44,97 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 35 let5230,77 %30,77 %  
Do 26 let5130,18 %30,18 %  
35 – 45 let4124,26 %24,26 %  
45 – 55 let1810,65 %10,65 %  
Více než 55 let74,14 %4,14 %  

Graf

3. Jaké je Vaše ekonomické postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec9757,4 %57,4 %  
OSVČ2816,57 %16,57 %  
Student (ka)2414,2 %14,2 %  
Nezaměstnaný(á)74,14 %4,14 %  
Mateřská dovolená74,14 %4,14 %  
Důchodce31,78 %1,78 %  
zamestnanec a student10,59 %0,59 %  
pracující studentka10,59 %0,59 %  
RD10,59 %0,59 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8952,66 %52,66 %  
SŠ s maturitou7544,38 %44,38 %  
31,78 %1,78 %  
SOU21,18 %1,18 %  

Graf

5. Přemýšlíte nad problematikou finančního zajištění svého stáří?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14786,98 %86,98 %  
ne2213,02 %13,02 %  

Graf

6. Informace k součastným změnám důchodového systému čerpáte z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet13479,29 %79,29 %  
Denní tisk5431,95 %31,95 %  
TV, radio5230,77 %30,77 %  
Služby finančních poradců5029,59 %29,59 %  
Informační letáky2112,43 %12,43 %  
nečerpám42,37 %2,37 %  
škola21,18 %1,18 %  
Rodina10,59 %0,59 %  
přednášky10,59 %0,59 %  
televizní noviny10,59 %0,59 %  
neinformuji se10,59 %0,59 %  
Nečerpám, než to pro mě bude zajímavé, ještě se to změní 10,59 %0,59 %  
necerpam10,59 %0,59 %  
stará se o to manžel10,59 %0,59 %  
pracuji jako fin. poradce10,59 %0,59 %  
pracuji v bance10,59 %0,59 %  
kolegové10,59 %0,59 %  
zname10,59 %0,59 %  
profese10,59 %0,59 %  
tak porůznu10,59 %0,59 %  
odborné publikace10,59 %0,59 %  
V zaměstnání10,59 %0,59 %  
Přemýšlím, ale informace nečerpám, mění se to příliš rychle...10,59 %0,59 %  
ZFP group10,59 %0,59 %  

Graf

7. Klíčový aspekt pro úspěch reformních opatření je především prodloužení pracovní kariéry (posun odchodu z ekonomické aktivity). Znáte svůj věk odchodu do důchodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9355,03 %55,03 %  
ne7644,97 %44,97 %  

Graf

8. V jaké výši si reálně představujete pobírat svůj starobní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 – 14 tis. Kč6437,87 %37,87 %  
14 – 18 tis. Kč4627,22 %27,22 %  
nad 20 tis. Kč3118,34 %18,34 %  
do 10 tis. Kč1710,06 %10,06 %  
18 – 20 tis. Kč116,51 %6,51 %  

Graf

9. Které nabízené produkty pro zajištění stáří finančního trhu ČR využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
III. Pilíř – penzijní připojištění se státním příspěvkem8751,48 %51,48 %  
Vlastní spoření7745,56 %45,56 %  
Životní pojištění7443,79 %43,79 %  
Investice (zlato, CP, komodity)3621,3 %21,3 %  
Nevyužívám2414,2 %14,2 %  
II. Pilíř – důchodové spoření (nový produkt)1710,06 %10,06 %  
nemovitost21,18 %1,18 %  
Nevyužívám protože mám invalidní důchod s malým příjmem 10,59 %0,59 %  
starobní důchod10,59 %0,59 %  
nemovitost, potomci10,59 %0,59 %  
děti10,59 %0,59 %  
nevyužívám žádný, neb jim nevěřím - je to pouze státem povolený podvod na lidi10,59 %0,59 %  
děti ;-)10,59 %0,59 %  
I. Pilíř10,59 %0,59 %  
investice do nemovitosti10,59 %0,59 %  
investiční fondy10,59 %0,59 %  
penzijní připojištění před vytvořením pilířů10,59 %0,59 %  
vlastní nemovitost10,59 %0,59 %  

Graf

10. Jestliže využíváte II. pilíř, jedná se o:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dynamický fond630 %3,55 %  
Konzervativní fond630 %3,55 %  
Vyvážený fond420 %2,37 %  
Státní dluhopisy420 %2,37 %  

Graf

11. Jestliže využíváte III. pilíř, jedná se o penzijní připojištění u:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Allianz pojišťovna a.s.2021,98 %11,83 %  
Komerční banka a.s.1819,78 %10,65 %  
Česká spořitelna a.s.1718,68 %10,06 %  
AXA a.s.77,69 %4,14 %  
ČSOB a.s.66,59 %3,55 %  
Generali pojišťovna a.s.44,4 %2,37 %  
ING44,4 %2,37 %  
česká pojišťovna44,4 %2,37 %  
ČPP a.s.33,3 %1,78 %  
ING Pojišťovna11,1 %0,59 %  
Kooperativa a.s.11,1 %0,59 %  
nevyužívám žádný, neb jim nevěřím - je to pouze státem povolený podvod na lidi11,1 %0,59 %  
nevím, zařizují mi to rodiče11,1 %0,59 %  
nevyužívám11,1 %0,59 %  
ING a.s.11,1 %0,59 %  
Penzijní společnost České pojišťovny11,1 %0,59 %  
Džigárenská pojišťovna11,1 %0,59 %  

Graf

12. Jestliže využíváte životní pojištění, jedná se o pojištění u:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna a.s.1923,46 %11,24 %  
Kooperativa a.s.1012,35 %5,92 %  
Allianz pojišťovna a.s.89,88 %4,73 %  
AXA a.s.89,88 %4,73 %  
Generali pojišťovna a.s.78,64 %4,14 %  
ing56,17 %2,96 %  
Uniqa44,94 %2,37 %  
AEGON33,7 %1,78 %  
Komerční banka a.s.33,7 %1,78 %  
Česká pojišťovna33,7 %1,78 %  
ČPP a.s.22,47 %1,18 %  
ČP22,47 %1,18 %  
ČSOB a.s.11,23 %0,59 %  
ING Pojišťovna11,23 %0,59 %  
Aviva11,23 %0,59 %  
nevyužívám žádný, neb jim nevěřím - je to pouze státem povolený podvod na lidi11,23 %0,59 %  
Wuestenrot11,23 %0,59 %  
Aegon pojišťovna a.s.11,23 %0,59 %  
ING, Victoria11,23 %0,59 %  

Graf

13. Pokud investujete, investujete do:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemovitosti3957,35 %23,08 %  
Cenné papíry2232,35 %13,02 %  
Zlato, stříbro, jiné drahé kovy2029,41 %11,83 %  
Dluhopisy1522,06 %8,88 %  
Komodity811,76 %4,73 %  
děti22,94 %1,18 %  
dynamické fondy11,47 %0,59 %  
neinvestuji11,47 %0,59 %  
ne11,47 %0,59 %  
neiinvestuji11,47 %0,59 %  
vzdělání, úspora provozních nákladů,...11,47 %0,59 %  
podílové fondy11,47 %0,59 %  
termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou11,47 %0,59 %  
Jednou budu určitě investovat, lákaly by mě asi nejvíc dluhopisy a nemovitosti.11,47 %0,59 %  
zatím nic11,47 %0,59 %  
akcií11,47 %0,59 %  
dle portfolia11,47 %0,59 %  

Graf

14. Jestliže využíváte vlastní spoření, jedná se o:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stavební spoření5752,29 %33,73 %  
Spořící účet5247,71 %30,77 %  
Běžný bankovní účet3935,78 %23,08 %  
Doma (bez institucí)1110,09 %6,51 %  
ne10,92 %0,59 %  
nevyuzivam,nelze preskocit10,92 %0,59 %  
nikdo neví co bude za 40let10,92 %0,59 %  

Graf

15. Kterému finančnímu domu jste dal(a) důvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna a.s.4627,22 %27,22 %  
Komerční banka a.s.3621,3 %21,3 %  
žádný2414,2 %14,2 %  
Allianz pojišťovna a.s.2213,02 %13,02 %  
ČSOB a.s.2011,83 %11,83 %  
Kooperativa a.s.127,1 %7,1 %  
AXA a.s.95,33 %5,33 %  
Generali pojišťovna a.s.74,14 %4,14 %  
mbank52,96 %2,96 %  
ING42,37 %2,37 %  
ČPP a.s.42,37 %2,37 %  
unicredit21,18 %1,18 %  
Fio21,18 %1,18 %  
GE Money Bank21,18 %1,18 %  
Poštovní spořitelna21,18 %1,18 %  
Air bank 10,59 %0,59 %  
m-bank, mam u ni ucet, nerikal bych tomu duvera10,59 %0,59 %  
Mbank, Paypal, Česká pošta10,59 %0,59 %  
M bank10,59 %0,59 %  
nějak nerozumím tomu, k čemu se tahle otázka vztahuje10,59 %0,59 %  
Uniqa10,59 %0,59 %  
Credite Suisse10,59 %0,59 %  
RB10,59 %0,59 %  
Sberbank10,59 %0,59 %  
nesdělím10,59 %0,59 %  
Uniqa, Raiffeisenbank10,59 %0,59 %  
Reifensen, mBank10,59 %0,59 %  
Aegon10,59 %0,59 %  
nechci odpovídat10,59 %0,59 %  
nevyuzivam,nalze preskocit10,59 %0,59 %  
Česká pojišťovna, AirBank10,59 %0,59 %  
UNICREDITBANK10,59 %0,59 %  
žádnému, jsou to podvodníci10,59 %0,59 %  
zahraniční banka10,59 %0,59 %  
nevím10,59 %0,59 %  
GE10,59 %0,59 %  
Wuestenrot10,59 %0,59 %  
wustenrot10,59 %0,59 %  
Quantum Lobell10,59 %0,59 %  
ING, ZUNO10,59 %0,59 %  
Air Bank, mBank10,59 %0,59 %  
GE Money,Equa bank10,59 %0,59 %  
ČP10,59 %0,59 %  
HVB (ale už je z ní Unicredit)10,59 %0,59 %  
Conseq10,59 %0,59 %  
GE Money bank a.s.10,59 %0,59 %  
Česká pojištovna10,59 %0,59 %  
Raiffeisen Bank10,59 %0,59 %  

Graf

16. Využíváte služby jednoho, nebo více finančních domů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15834,32 %34,32 %  
25230,77 %30,77 %  
32414,2 %14,2 %  
žádný2011,83 %11,83 %  
více než 3158,88 %8,88 %  

Graf

17. Jste spokojeni s nabídkou finančního trhu ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5934,91 %34,91 %  
ne5633,14 %33,14 %  
nevím4928,99 %28,99 %  
Ještě to ujde10,59 %0,59 %  
pořád je co zlepšovat, ale pořád je i z čeho vybírat10,59 %0,59 %  
všude jsou vysoké poplatky za vedení účtů a užívání produktů bank10,59 %0,59 %  
nejsem, II. pilíř je podvod - tunel, všechny finanční instituce nabízejí víceméně to samé, není konkurence10,59 %0,59 %  
vadí mi oproti světu vyšší poplatky10,59 %0,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je Vám let?

 • odpověď Do 26 let:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student (ka) na otázku 3. Jaké je Vaše ekonomické postavení?

9. Které nabízené produkty pro zajištění stáří finančního trhu ČR využíváte?

 • odpověď III. Pilíř – penzijní připojištění se státním příspěvkem:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komerční banka a.s. na otázku 11. Jestliže využíváte III. pilíř, jedná se o penzijní připojištění u:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Allianz pojišťovna a.s. na otázku 11. Jestliže využíváte III. pilíř, jedná se o penzijní připojištění u:

15. Kterému finančnímu domu jste dal(a) důvěru?

 • odpověď Komerční banka a.s.:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komerční banka a.s. na otázku 11. Jestliže využíváte III. pilíř, jedná se o penzijní připojištění u:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše ekonomické postavení?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Přemýšlíte nad problematikou finančního zajištění svého stáří?

6. Informace k součastným změnám důchodového systému čerpáte z:

7. Klíčový aspekt pro úspěch reformních opatření je především prodloužení pracovní kariéry (posun odchodu z ekonomické aktivity). Znáte svůj věk odchodu do důchodu?

8. V jaké výši si reálně představujete pobírat svůj starobní důchod?

9. Které nabízené produkty pro zajištění stáří finančního trhu ČR využíváte?

11. Jestliže využíváte III. pilíř, jedná se o penzijní připojištění u:

12. Jestliže využíváte životní pojištění, jedná se o pojištění u:

13. Pokud investujete, investujete do:

14. Jestliže využíváte vlastní spoření, jedná se o:

15. Kterému finančnímu domu jste dal(a) důvěru?

16. Využíváte služby jednoho, nebo více finančních domů?

17. Jste spokojeni s nabídkou finančního trhu ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše ekonomické postavení?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Přemýšlíte nad problematikou finančního zajištění svého stáří?

6. Informace k součastným změnám důchodového systému čerpáte z:

7. Klíčový aspekt pro úspěch reformních opatření je především prodloužení pracovní kariéry (posun odchodu z ekonomické aktivity). Znáte svůj věk odchodu do důchodu?

8. V jaké výši si reálně představujete pobírat svůj starobní důchod?

9. Které nabízené produkty pro zajištění stáří finančního trhu ČR využíváte?

11. Jestliže využíváte III. pilíř, jedná se o penzijní připojištění u:

12. Jestliže využíváte životní pojištění, jedná se o pojištění u:

13. Pokud investujete, investujete do:

14. Jestliže využíváte vlastní spoření, jedná se o:

15. Kterému finančnímu domu jste dal(a) důvěru?

16. Využíváte služby jednoho, nebo více finančních domů?

17. Jste spokojeni s nabídkou finančního trhu ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Buryánková, R.Nabídka produktů pro zajištění stáří - finanční analýza (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nabidka-produktu-pro-zajiste.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.