Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nábor a výběr zaměstnanců z pohledu zaměstnavatelů

Nábor a výběr zaměstnanců z pohledu zaměstnavatelů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milada Rychlíková
Šetření:18. 03. 2015 - 02. 04. 2015
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):30 / 26.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jste profesionál v oblasti lidských zdrojů, člen TOP managementu nebo majitel vlastní firmy?

V následujícím dotazníku máte možnost projít dílčími kroky náboru a výběru zaměstnanců. Můžete se z pohledu vlastní organizace zamyslet nad tím, které nastroje a jakým způsobem využíváte. Po uzavření dotazníku potom budete mít přístup k výsledkům, které Vám umožní srovnání s celkovými výsledky všech respondentů.

Vyplněním tohoto dotazníku tak můžete získat zajímavou zpětnou vazbu, která povede k dalšímu zlepšení Vašich firemních procesů.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem ve Vaší organizaci převážně vzniká požadavek na volné pracovní místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na základě aktuální potřeby3083,33 %83,33 %  
Vyplývá z předem zpracovaného personálního plánu513,89 %13,89 %  
jednak na základě aktuální potřeby a současně i dle personálního plánu12,78 %2,78 %  

Graf

2. Z čeho vychází definice požadavků na pracovní místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určuje přímý nadřízený2363,89 %63,89 %  
Firemní katalog pracovních míst719,44 %19,44 %  
Určuje nadřízená organizace (např. mateřská společnost)411,11 %11,11 %  
Určuje pracovník HR25,56 %5,56 %  
Vychází z doporučení externího poradce25,56 %5,56 %  
Vychází z aktuální potřeby12,78 %2,78 %  
z aktuální potřeby12,78 %2,78 %  
Vyplývá z úkolů,které má pracovník řešit - dohaduje se na poradě vedení12,78 %2,78 %  
zákon12,78 %2,78 %  
určuje majitel12,78 %2,78 %  

Graf

3. Má Vaše organizace písemně definovanou podnikovou vizi a cíle pro příští období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1850 %50 %  
Ano1850 %50 %  

Graf

4. Má vize a cíle Vaší organizace vliv na personální plánování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1161,11 %30,56 %  
Ano633,33 %16,67 %  
Spíše ne15,56 %2,78 %  

Graf

5. Má Vaše organizace definované zásadní prvky a hodnoty podnikové kultury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2261,11 %61,11 %  
Ne1438,89 %38,89 %  

Graf

6. Je podniková kultura Vaší organizace zaměstnanci respektována a uplatňována při jejich práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1359,09 %36,11 %  
Ano627,27 %16,67 %  
Spíše ne313,64 %8,33 %  

Graf

7. Kdo se podílí na formulaci oslovení uchazečů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímý nadřízený1747,22 %47,22 %  
Pracovník HR1747,22 %47,22 %  
Vyšší nadřízený616,67 %16,67 %  
majitel25,56 %5,56 %  
mzdové oddělení12,78 %2,78 %  
ředitel12,78 %2,78 %  
Asistentka12,78 %2,78 %  

Graf

8. Která z forem oslovení potenciálních uchazečů Vám přináší největší úspěšnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inzerce na pracovních serverech1850 %50 %  
Zapojením zaměstnanců (doporučení)1336,11 %36,11 %  
Inzerce v tištěných médiích1233,33 %33,33 %  
Přímé oslovení vytypovaných osob1233,33 %33,33 %  
Karierní stránky organizace1027,78 %27,78 %  
Zveřejněním volné pozice uvnitř firmy (možnost karierního postupu)822,22 %22,22 %  
Personální agentury616,67 %16,67 %  
Zveřejnění volného místa na úřadu práce616,67 %16,67 %  
Oslovení studentů na školách513,89 %13,89 %  
Prostřednictvím sociálních sítí513,89 %13,89 %  
Inzerce v rádiu25,56 %5,56 %  
Záleží, zda jde o člověka na univerzální (účetní, sekretářky, řemeslníci), či specializovanou práci (kterou umějí desítky lidí v Evropě))12,78 %2,78 %  
záleží o jakou funkci jde12,78 %2,78 %  

Graf

9. Pokud používáte sociální sítě, uveďte prosím jaké

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook1575 %41,67 %  
LinkedIn1260 %33,33 %  
Twitter315 %8,33 %  
Nyx15 %2,78 %  
x15 %2,78 %  

Graf

10. Využíváte nějakou formu přípravy nebo podpory budoucích zaměstnanců (např. stipendijní programy)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2877,78 %77,78 %  
ano822,22 %22,22 %  

Graf

11. Jaké metody používáte pro výběr zaměstnanců nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní pohovor3288,89 %88,89 %  
Analýza životopisů2980,56 %80,56 %  
Reference bývalých zaměstnavatelů1747,22 %47,22 %  
Praktické ověření klíčových schopností,1644,44 %44,44 %  
Prověření minulosti/sociálních kontaktů616,67 %16,67 %  
Test/diagnostika na počítači411,11 %11,11 %  
Assessment centra411,11 %11,11 %  
Analýza video prezentací uchazečů38,33 %8,33 %  
Psychologická diagnostika pod vedením odborníka25,56 %5,56 %  
Prověření uchazeče na sociálních sítích25,56 %5,56 %  
Využití kompetenčních modelů12,78 %2,78 %  

Graf

12. Spolupracujete alespoň při některých výběrových řízeních s personálními agenturami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2672,22 %72,22 %  
Ano1027,78 %27,78 %  

Graf

13. Při kterých výběrových řízeních spolupracujete s personální agenturou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze pro klíčové pracovní pozice660 %16,67 %  
Pro pozice, u kterých se nám nedaří najít vhodné kandidáty550 %13,89 %  
Pro všechny pracovní pozice110 %2,78 %  

Graf

14. Využíváte služeb pracovních agentur, pro účely výkonu práce ve Vaší organizaci zaměstnanci externích firem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3288,89 %88,89 %  
Ano411,11 %11,11 %  

Graf

15. Odhadněte, jaký podíl (v %) ve Vaší organizaci tvoří zaměstnanci externích firem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 %250 %5,56 %  
do 30 %125 %2,78 %  
do 50 %125 %2,78 %  

Graf

16. Zohledňujete při výběru zaměstnanců jeho kompatibilitu s existujícím pracovním kolektivem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Spíše anootázka č. 17, Spíše neotázka č. 18, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1850 %50 %  
Ano1438,89 %38,89 %  
Ne25,56 %5,56 %  
Spíše ne25,56 %5,56 %  

Graf

17. Podílí se pracovní kolektiv na výběru budoucího spolupracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1648,48 %44,44 %  
Spíše ano927,27 %25 %  
Ne721,21 %19,44 %  
Ano13,03 %2,78 %  

Graf

18. Kdo v konečné fázi rozhoduje o přijetí/nepřijetí kandidáta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímý nadřízený2158,33 %58,33 %  
Výše postavený manažer1644,44 %44,44 %  
Pracovník HR719,44 %19,44 %  
Komise sestavená pro konkrétní výběrové řízení616,67 %16,67 %  
ředitel12,78 %2,78 %  
majitel12,78 %2,78 %  

Graf

19. Jak dlouho u Vás průměrně trvá řízená doba adaptace nového zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 měsíců včetně1747,22 %47,22 %  
Od 3 do 6 měsíců1644,44 %44,44 %  
Adaptace nového zaměstnance není nijak řízená nebo koordinovaná.25,56 %5,56 %  
Od 6 měsíců do 1 roku12,78 %2,78 %  

Graf

20. Mate určeného „mentora“, který se novému zaměstnanci věnuje a usnadňuje mu adaptaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy1541,67 %41,67 %  
Někdy925 %25 %  
Většinou ano822,22 %22,22 %  
Ne25,56 %5,56 %  
Většinou ne25,56 %5,56 %  

Graf

21. Máte zpracovaného „průvodce nového zaměstnance“?

(Průvodce nového zaměstnance může obsahovat: popis klíčových vazeb, firemních kontaktů, zvyklostí, hodnot, kde co najde, na koho se obrátit v běžných pracovních/nepracovních záležitostech aj.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2775 %75 %  
ano925 %25 %  

Graf

22. Provádíte hodnocení úspěšnosti adaptace nového zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neprovádíme1233,33 %33,33 %  
Ano, pravidelně1027,78 %27,78 %  
Ano, na konci adaptačního procesu822,22 %22,22 %  
Ano, příležitostně616,67 %16,67 %  

Graf

23. Odhadněte prosím, jaké vysoké jsou v průměru náklady na obsazení pracovního místa ve Vaší organizaci?

Např. mzdové a jiné provozní náklady všech zúčastněných na průběhu přípravy náboru, výběru nového zaměstnance, následně při přijímání a adaptaci; náklady na zveřejnění volného místa; náklady na spolupráci s externími subjekty – poradci, personální agentury, dodavatelé softwarových řešení; vícenáklady související s neobsazeným místem nebo nižší výkonností po dobu adaptačního procesu – např. příplatky za práci přesčas suplujícím zaměstnancům; související ušlý zisk; poměrná část nákladů na budování značky zaměstnavatele; jiné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50.000 Kč2363,89 %63,89 %  
Vyšší než 50.000 Kč do 100.000 Kč925 %25 %  
Vyšší než 200.000 Kč do 500.000 Kč25,56 %5,56 %  
100.000 Kč až 200.000 Kč25,56 %5,56 %  

Graf

24. Odhadněte prosím, v kolika % vyberete při obsazování volných pracovních míst ideálního kandidáta

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80719,44 %19,44 %  
10616,67 %16,67 %  
50513,89 %13,89 %  
9038,33 %8,33 %  
6025,56 %5,56 %  
125,56 %5,56 %  
4512,78 %2,78 %  
512,78 %2,78 %  
4012,78 %2,78 %  
312,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi 65
70
12
20
35
75
30
719,44 %19,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:46.21
Minimum:1
Maximum:90
Variační rozpětí:89
Rozptyl:902.71
Směrodatná odchylka:30.05
Medián:50
Modus:80

Graf

25. Odhadněte prosím, v kolika % vyberete při obsazování volných pracovních míst kandidáta schopného dané pracovní místo zastávat

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80822,22 %22,22 %  
90411,11 %11,11 %  
5038,33 %8,33 %  
3025,56 %5,56 %  
8525,56 %5,56 %  
1025,56 %5,56 %  
6025,56 %5,56 %  
7012,78 %2,78 %  
9512,78 %2,78 %  
6612,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi 25
5
3
40
99
20
44
75
35
100
1027,78 %27,78 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:61.59
Minimum:5
Maximum:99
Variační rozpětí:94
Rozptyl:766.73
Směrodatná odchylka:27.69
Medián:72.5
Modus:80

Graf

26. Odhadněte prosím, v kolika % vyberete při obsazování volných pracovních míst kandidáta, u kterého se v průběhu adaptace ukáže, že není vhodný pro Vaši organizaci

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20925 %25 %  
10616,67 %16,67 %  
40411,11 %11,11 %  
2538,33 %8,33 %  
1525,56 %5,56 %  
512,78 %2,78 %  
3312,78 %2,78 %  
9512,78 %2,78 %  
212,78 %2,78 %  
5012,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi 1
9
35
80
55
65
30
719,44 %19,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.56
Minimum:2
Maximum:80
Variační rozpětí:78
Rozptyl:308.74
Směrodatná odchylka:17.57
Medián:20
Modus:20

Graf

27. Odhadněte prosím, v kolika % se Vám při obsazování volných pracovních míst nepodaří najít vhodného kandidáta

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101233,33 %33,33 %  
1411,11 %11,11 %  
5038,33 %8,33 %  
2038,33 %8,33 %  
4025,56 %5,56 %  
1525,56 %5,56 %  
525,56 %5,56 %  
0.112,78 %2,78 %  
9512,78 %2,78 %  
8512,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi 90
77
80
65
25
513,89 %13,89 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.76
Minimum:1
Maximum:90
Variační rozpětí:89
Rozptyl:713.28
Směrodatná odchylka:26.71
Medián:10
Modus:10

Graf

28. Provádíte vyhodnocení úspěšnosti Vašeho náboru, výběru a adaptace zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, příležitostně1027,78 %27,78 %  
Neprovádíme925 %25 %  
Zřídka925 %25 %  
Ano, pravidelně822,22 %22,22 %  

Graf

29. Jaká je velikost Vaší organizace z pohledu počtu zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25 včetně1438,89 %38,89 %  
Od 101 do 500 včetně822,22 %22,22 %  
Od 51 do 100 včetně513,89 %13,89 %  
Více než 500513,89 %13,89 %  
Od 26 do 50 včetně411,11 %11,11 %  

Graf

30. Jaký je převažující obor, ve kterém Vaší organizace působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby1850 %50 %  
Jiné1130,56 %30,56 %  
Průmysl411,11 %11,11 %  
Státní správa a územní samosprávné celky38,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rychlíková, M.Nábor a výběr zaměstnanců z pohledu zaměstnavatelů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nabor-a-vyber-zamestnancu-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.