Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Velikonoce

Velikonoce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Majer
Šetření:30. 01. 2015 - 13. 02. 2015
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum mi poslouží jako seminární práce. Úkolem tohoto dotazníku je zjistit dodržování velikonočních zvyků a věcí s velikonoci spojené, podle věku a pohlaví.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4071,43 %71,43 %  
muž1628,57 %28,57 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-252544,64 %44,64 %  
25-351832,14 %32,14 %  
35-45610,71 %10,71 %  
45-5523,57 %3,57 %  
nad 7523,57 %3,57 %  
méně než 1511,79 %1,79 %  
55-6511,79 %1,79 %  
65-7511,79 %1,79 %  

Graf

3. Znáte historii, která se váže k velikonočním svátkům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4783,93 %83,93 %  
ne916,07 %16,07 %  

Graf

4. Kolik v průměru utratíte za velikonoční nákupy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5004276,36 %75 %  
500-1000814,55 %14,29 %  
nad 200023,64 %3,57 %  
1000-150023,64 %3,57 %  
1500-200011,82 %1,79 %  

Graf

5. Kupujete, či vyrábíte pomlázku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekupuji/nevyrábím2850,91 %50 %  
vyrábím1629,09 %28,57 %  
kupuji1120 %19,64 %  

Graf

6. Kupujete pomlázku v obchodech, či v soukromých stáncích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedno z výše uvedených3562,5 %62,5 %  
soukromé stánky1119,64 %19,64 %  
Obchody1017,86 %17,86 %  

Graf

7. Dodržujete velikonoční tradice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3053,57 %53,57 %  
ano2646,43 %46,43 %  

Graf

8. Kolik v průměru utratíte za pomlázku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekupuji3460,71 %60,71 %  
20-501730,36 %30,36 %  
50-10047,14 %7,14 %  
100-15011,79 %1,79 %  

Graf

9. Znáte alespoň jednu velikonoční koledu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4480 %78,57 %  
ne1120 %19,64 %  

Graf

10. Kolik času Vám trvají velikonoční přípravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 hod.2239,29 %39,29 %  
nedělám velikonoční přípravy2137,5 %37,5 %  
nad 5 hod.712,5 %12,5 %  
3-5 hod.610,71 %10,71 %  

Graf

11. V případě návštěvy koledníků volíte, finanční odměnu nebo věcnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věcnou odměnu3257,14 %57,14 %  
Žádní koledníci k Vám nechodí2341,07 %41,07 %  
Finanční odměnu11,79 %1,79 %  

Graf

12. Malujete na velikonoce vajíčka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2951,79 %51,79 %  
ano2748,21 %48,21 %  

Graf

13. Pečete velikonoční sekanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4376,79 %76,79 %  
ano1323,21 %23,21 %  

Graf

14. Kolik v průměru utratíte za velikonoční oběd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5002951,79 %51,79 %  
Nedělám velikonoční oběd1832,14 %32,14 %  
500-1000610,71 %10,71 %  
1000-200023,57 %3,57 %  
nad 200011,79 %1,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Kupujete, či vyrábíte pomlázku?

 • odpověď nekupuji/nevyrábím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedělám velikonoční oběd na otázku 14. Kolik v průměru utratíte za velikonoční oběd?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádní koledníci k Vám nechodí na otázku 11. V případě návštěvy koledníků volíte, finanční odměnu nebo věcnou?

6. Kupujete pomlázku v obchodech, či v soukromých stáncích?

 • odpověď ani jedno z výše uvedených:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedělám velikonoční oběd na otázku 14. Kolik v průměru utratíte za velikonoční oběd?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekupuji/nevyrábím na otázku 5. Kupujete, či vyrábíte pomlázku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekupuji na otázku 8. Kolik v průměru utratíte za pomlázku?

7. Dodržujete velikonoční tradice?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Znáte alespoň jednu velikonoční koledu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedělám velikonoční přípravy na otázku 10. Kolik času Vám trvají velikonoční přípravy?

8. Kolik v průměru utratíte za pomlázku?

 • odpověď nekupuji:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedělám velikonoční oběd na otázku 14. Kolik v průměru utratíte za velikonoční oběd?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nekupuji/nevyrábím na otázku 5. Kupujete, či vyrábíte pomlázku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ani jedno z výše uvedených na otázku 6. Kupujete pomlázku v obchodech, či v soukromých stáncích?

11. V případě návštěvy koledníků volíte, finanční odměnu nebo věcnou?

 • odpověď Věcnou odměnu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi soukromé stánky na otázku 6. Kupujete pomlázku v obchodech, či v soukromých stáncích?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyrábím na otázku 5. Kupujete, či vyrábíte pomlázku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Znáte historii, která se váže k velikonočním svátkům?

4. Kolik v průměru utratíte za velikonoční nákupy?

5. Kupujete, či vyrábíte pomlázku?

6. Kupujete pomlázku v obchodech, či v soukromých stáncích?

7. Dodržujete velikonoční tradice?

8. Kolik v průměru utratíte za pomlázku?

9. Znáte alespoň jednu velikonoční koledu?

10. Kolik času Vám trvají velikonoční přípravy?

11. V případě návštěvy koledníků volíte, finanční odměnu nebo věcnou?

12. Malujete na velikonoce vajíčka?

13. Pečete velikonoční sekanou?

14. Kolik v průměru utratíte za velikonoční oběd?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Znáte historii, která se váže k velikonočním svátkům?

4. Kolik v průměru utratíte za velikonoční nákupy?

5. Kupujete, či vyrábíte pomlázku?

6. Kupujete pomlázku v obchodech, či v soukromých stáncích?

7. Dodržujete velikonoční tradice?

8. Kolik v průměru utratíte za pomlázku?

9. Znáte alespoň jednu velikonoční koledu?

10. Kolik času Vám trvají velikonoční přípravy?

11. V případě návštěvy koledníků volíte, finanční odměnu nebo věcnou?

12. Malujete na velikonoce vajíčka?

13. Pečete velikonoční sekanou?

14. Kolik v průměru utratíte za velikonoční oběd?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Majer, K.Velikonoce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nabozenska-vyznani-16.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.