Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náboženské symboly a biblické příběhy v marketingové komunikaci

Náboženské symboly a biblické příběhy v marketingové komunikaci

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Kubešová
Šetření:06. 04. 2014 - 12. 04. 2014
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3965 %65 %  
muž2135 %35 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-401931,67 %31,67 %  
31-351525 %25 %  
26-30915 %15 %  
21-25610 %10 %  
41-4558,33 %8,33 %  
46-5046,67 %6,67 %  
15-2023,33 %3,33 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3761,67 %61,67 %  
střední s maturitou2236,67 %36,67 %  
základní11,67 %1,67 %  

Graf

4. Kolik obyvatel má obec/ město kde žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel4575 %75 %  
do 100 000 obyvatel711,67 %11,67 %  
do 50 000 obyvatel46,67 %6,67 %  
do 10 000 obyvatel46,67 %6,67 %  

Graf

5. Myslíte si, že náboženská témata patří do reklamních sdělení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2135 %35 %  
nevím1321,67 %21,67 %  
nesouhlasím1220 %20 %  
souhlasím711,67 %11,67 %  
spíše souhlasím711,67 %11,67 %  

Graf

6. Vybavíte si reklamu, která byla založena na náboženských symbolech? Pokud ano, jak na Vás působila?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
neúčinná vs. účinná1-0-1-0.2620.431
rušivá vs. neobtěžující1-0-100.476
zajímavá vs. nezajímavá1-0-10.0480.522

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Vybavíte si reklamu, která byla založena na biblickém příběhu? Pokud ano, jak na Vás působila?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
neúčinná vs. účinnáalternativní-0.3240.76
rušivá vs. nebtěžujícíalternativní0.270.792
zajímavá vs. nezajímaváalternativní-0.0540.916

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Myslíte si, že lidé věnují reklamám s náboženskou tématikou více pozornosti, něž ostatním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2236,67 %36,67 %  
spíše souhlasím1728,33 %28,33 %  
nevím1423,33 %23,33 %  
nesouhlasím711,67 %11,67 %  

Graf

9. Myslíte si, že lidé jsou schopni si takové reklamy déle a lépe zapamatovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2135 %35 %  
nevím1525 %25 %  
spíše souhlasím1423,33 %23,33 %  
nesouhlasím813,33 %13,33 %  
souhlasím23,33 %3,33 %  

Graf

10. Rozumíte sdělení, které se předložený vizuál snaží říci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3050 %50 %  
ne2135 %35 %  
nevím915 %15 %  

Graf

11. Je pro Vás snadné pochopit sdělení, nebo jste musel/a přemýšlet

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musel/a jsem se zamyslet2948,33 %48,33 %  
nerozumím mu vůbec2440 %40 %  
ano, sdělení jsem pochopil okamžitě711,67 %11,67 %  

Graf

12. Vidíte ve vizuálu jasné spojení s produktem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4475,86 %73,33 %  
nevím712,07 %11,67 %  
ano712,07 %11,67 %  

Graf

13. Jak na Vás tento vizuál působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepůsobí na mě4981,67 %81,67 %  
pozitivně915 %15 %  
uráží mě23,33 %3,33 %  

Graf

14. Je pro Vás tento vizuál snadno zapamatovatelný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1931,67 %31,67 %  
spíše souhlasím1423,33 %23,33 %  
nevím1118,33 %18,33 %  
nesouhlasím1118,33 %18,33 %  
souhlasím58,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Vybavíte si reklamu, která byla založena na náboženských symbolech? Pokud ano, jak na Vás působila?

 • odpověď neúčinná [1-0-1] účinná: -1:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajímavá [1-0-1] nezajímavá: 1 na otázku 6. Vybavíte si reklamu, která byla založena na náboženských symbolech? Pokud ano, jak na Vás působila?

7. Vybavíte si reklamu, která byla založena na biblickém příběhu? Pokud ano, jak na Vás působila?

 • odpověď neúčinná [alternativní] účinná: -1:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rušivá [alternativní] nebtěžující: -1 na otázku 7. Vybavíte si reklamu, která byla založena na biblickém příběhu? Pokud ano, jak na Vás působila?
 • odpověď zajímavá [alternativní] nezajímavá: -1:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajímavá [1-0-1] nezajímavá: -1 na otázku 6. Vybavíte si reklamu, která byla založena na náboženských symbolech? Pokud ano, jak na Vás působila?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neúčinná [alternativní] účinná: 1 na otázku 7. Vybavíte si reklamu, která byla založena na biblickém příběhu? Pokud ano, jak na Vás působila?

11. Je pro Vás snadné pochopit sdělení, nebo jste musel/a přemýšlet

 • odpověď nerozumím mu vůbec:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Rozumíte sdělení, které se předložený vizuál snaží říci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové skupiny patříte

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik obyvatel má obec/ město kde žijete

5. Myslíte si, že náboženská témata patří do reklamních sdělení?

6. Vybavíte si reklamu, která byla založena na náboženských symbolech? Pokud ano, jak na Vás působila?

7. Vybavíte si reklamu, která byla založena na biblickém příběhu? Pokud ano, jak na Vás působila?

8. Myslíte si, že lidé věnují reklamám s náboženskou tématikou více pozornosti, něž ostatním?

9. Myslíte si, že lidé jsou schopni si takové reklamy déle a lépe zapamatovat?

10. Rozumíte sdělení, které se předložený vizuál snaží říci?

11. Je pro Vás snadné pochopit sdělení, nebo jste musel/a přemýšlet

12. Vidíte ve vizuálu jasné spojení s produktem?

13. Jak na Vás tento vizuál působí?

14. Je pro Vás tento vizuál snadno zapamatovatelný?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Do jaké věkové skupiny patříte

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik obyvatel má obec/ město kde žijete

5. Myslíte si, že náboženská témata patří do reklamních sdělení?

6. Vybavíte si reklamu, která byla založena na náboženských symbolech? Pokud ano, jak na Vás působila?

7. Vybavíte si reklamu, která byla založena na biblickém příběhu? Pokud ano, jak na Vás působila?

8. Myslíte si, že lidé věnují reklamám s náboženskou tématikou více pozornosti, něž ostatním?

9. Myslíte si, že lidé jsou schopni si takové reklamy déle a lépe zapamatovat?

10. Rozumíte sdělení, které se předložený vizuál snaží říci?

11. Je pro Vás snadné pochopit sdělení, nebo jste musel/a přemýšlet

12. Vidíte ve vizuálu jasné spojení s produktem?

13. Jak na Vás tento vizuál působí?

14. Je pro Vás tento vizuál snadno zapamatovatelný?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kubešová, H.Náboženské symboly a biblické příběhy v marketingové komunikaci (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nabozenske-symboly-a-biblick.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.