Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > náboženství a interrupce

náboženství a interrupce

Víte, že... můžete dotazníky vyplňovat i pomocí mobilních aplikací?
K dispozici jsou aplikace pro iPhone, iPad a Android.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Rusnoková
Šetření:09. 12. 2011 - 10. 12. 2011
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka VŠ a výsledky tohoto dotazníku bych chtěla zapracovat do své semestrální práce.

Děkuji Vám za pomoc.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevěřící5465,06 %65,06 %  
věřící1518,07 %18,07 %  
nerozhodnuti1113,25 %13,25 %  
hluboce věřící33,61 %3,61 %  

Graf

2. K jakému náboženství se hlásíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnému6173,49 %73,49 %  
křesťanství2125,3 %25,3 %  
jinému11,2 %1,2 %  

Graf

3. Co si myslíte o interrupci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každá žena má právo se rozhodnout za jakýchkoliv okolností.6274,7 %74,7 %  
Potrat je přípustný ze zdravostních důvodů.910,84 %10,84 %  
Potrat je přípustný i ze sociálních důvodů.89,64 %9,64 %  
Potrat je nepřípustný za jakýchkoliv okolností.22,41 %2,41 %  
Neumím posoudit.22,41 %2,41 %  

Graf

4. Ovlivňuje nějak náboženství Váš postoj k Interrupci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7893,98 %93,98 %  
Ano56,02 %6,02 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 6, mužotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5768,67 %68,67 %  
muž2631,33 %31,33 %  

Graf

6. Podstoupila, jste někdy interrupci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5596,49 %66,27 %  
ano, jednou11,75 %1,2 %  
ano, víckrát11,75 %1,2 %  

Graf

7. Máte dítě/děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5291,23 %62,65 %  
ano, více35,26 %3,61 %  
ano, jedno23,51 %2,41 %  

Graf

8. Používáte nějakou antikoncepci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (kondom, hormonální antikoncepce, ...)6780,72 %80,72 %  
Ne1619,28 %19,28 %  

Graf

9. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 205262,65 %62,65 %  
21 - 292530,12 %30,12 %  
30 - 3944,82 %4,82 %  
40 - 4911,2 %1,2 %  
50 a více11,2 %1,2 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou7084,34 %84,34 %  
vysokoškolské78,43 %8,43 %  
Základní56,02 %6,02 %  
11,2 %1,2 %  

Graf

11. studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7893,98 %93,98 %  
Ne56,02 %6,02 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste věřící?

2. K jakému náboženství se hlásíte?

3. Co si myslíte o interrupci?

4. Ovlivňuje nějak náboženství Váš postoj k Interrupci?

5. Jste:

6. Podstoupila, jste někdy interrupci

7. Máte dítě/děti?

8. Používáte nějakou antikoncepci?

9. Do jaké věkové kategorie patříte?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. studujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste věřící?

2. K jakému náboženství se hlásíte?

3. Co si myslíte o interrupci?

4. Ovlivňuje nějak náboženství Váš postoj k Interrupci?

5. Jste:

6. Podstoupila, jste někdy interrupci

7. Máte dítě/děti?

8. Používáte nějakou antikoncepci?

9. Do jaké věkové kategorie patříte?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

11. studujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rusnoková, L.náboženství a interrupce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nabozenstvi-a-interrupce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.