Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náboženství v běžném životě

Náboženství v běžném životě

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Horniecká
Šetření:03. 12. 2011 - 06. 12. 2011
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):14 / 8.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má krátce a obecně zmapovat vliv náboženství na morální hodnoty člověka. Mimo jiné budou výsledky použity pro mou práci do předmětu Sociální psychologie. Děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6, Nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2454,55 %54,55 %  
Ano1431,82 %31,82 %  
Nevím613,64 %13,64 %  

Graf

2. Jak dlouho již věříte v existenci vyšší bytosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od dětství857,14 %18,18 %  
od puberty535,71 %11,36 %  
odjakživa17,14 %2,27 %  

Graf

3. Prostřednictvím koho jste se seznámili s vírou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama642,86 %13,64 %  
rodina642,86 %13,64 %  
přátelé321,43 %6,82 %  
prostřednictvím cestování do východních zemí17,14 %2,27 %  

Graf

4. Ovlivňuje Vaše víra morální hodnoty, které zastáváte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %22,73 %  
ne321,43 %6,82 %  
nevím17,14 %2,27 %  

Graf

5. V jakém smyslu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Myslím, že přímo na morální hodnoty vliv nemá, spíš na pohled a prožívání života jako takového.

Snažím se chovat jako křesťan a uznávám lidské hodnoty, které jsou s tímto náboženstvím spojeny. Láska, víra, naděje, přátelství...

Věřím, že vyšší moc a její přízeň v případě, že dodržuji určitá morální a etická pravidla.

Víra je moje vnitřní záležitost, díky které chápu život jako jedinečnou příležitost a jsem za něj vděčná. Pojmy jako láska, důvěra, slib, přátelství pro mě nejsou jen fráze, které se dají porušit/změnit ze dne na den. Víra ve mě posiluje problémy řešit, ne od nich utíkat.

6. Byl/a jste někdy věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2583,33 %56,82 %  
Ano516,67 %11,36 %  

Graf

7. Setkal/a jste s někdy s někým, kdo Vám chtěl svou víru vnutit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2583,33 %56,82 %  
ne516,67 %11,36 %  

Graf

8. Kdo to byl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí lidé - př. na ulici2376,67 %52,27 %  
přátelé516,67 %11,36 %  
rodina413,33 %9,09 %  
nikdo310 %6,82 %  
-13,33 %2,27 %  
nikdo mě nenutil13,33 %2,27 %  

Graf

9. Co Vám obecně na víře nejvíce vadí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Asi nic

Dogmatismus

fanatismus

fanatismus

Fanatismus a dogmata

fanatismus, nesmyslnost, zvyky

má se odehrávat uvnitř člověka, nikoli se demostrovat majetky církve a podobnými akcemi

manipulace, často hloupé zásady apod.

Možnost ovládání lidí

na víře mi nevadí nic, pokud ji někdo nenutí ostatním lidem

na víře nic. pouze na lidech - fanaticích.

nevadí mi na víře nic, je to každého věc, komu či čemu věří

nevím

nic

nic

Nic mi na ní nevadí, jen jsem se s žádnou neztotožnila a k žádné jsem nebyla vedena

nic, pokud mi není vnucována proti mé vůli-navíc stejně to tak nefunguje

nucení lidem názory staré několik tisíc let, podle kterých se stejně většina věřících neřídí, dále pak historie víry - inkvizice, svaté války, omezení vědy a rozvoje společnosti, snižování postavení žen...

omezení svobody, rozhodování, volby

Pokrytectví

Pokud není vnucována či vynucována, tak nic.

ubohost, naivita, neschopnost vlastního myšlení a rozhodování, nenesení zodpovědnosti za své chování

verici pohlizi na neverici jako na nekoho spatneho a casto nejsou ochotni akceptovat, ze nekdo muze byt i neverici

Víra sama v sebe

Víra v něco, co nelze racionálně podložit

vnucování myšlenek, s nimiž nesouhlasím; manipulace

výklad, dogmata

ze kdo nechodi pravidelne do kostela a nezije presne dle bible se za vericiho ani nesmi povazovat... vadi mi taky ze nechci deti, a pri svatbe v kostele bych musela slibit ze je splodim

že oblbuje lidi

10. Vnímáte víru jako jisté společenské stigma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1033,33 %22,73 %  
nevím1033,33 %22,73 %  
ne1033,33 %22,73 %  

Graf

11. Byl/a byste ochoten/ochotna vzdát se své víry kvůli partnerovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne857,14 %18,18 %  
Nevím428,57 %9,09 %  
Ano17,14 %2,27 %  
nelze se vzdát víry, lze se vzdát vyznávání víry 17,14 %2,27 %  
ne, ale nepožaduju, aby byl partner věřící17,14 %2,27 %  

Graf

12. Byl/a byste ochoten/ochotna přijmout víru kvůli partnerovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2170 %47,73 %  
Nevím723,33 %15,91 %  
Ano26,67 %4,55 %  
NIKDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!13,33 %2,27 %  

Graf

13. V jaké věkové skupině se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25let2761,36 %61,36 %  
25-45let1022,73 %22,73 %  
0-18let49,09 %9,09 %  
45-60let24,55 %4,55 %  
60let a více12,27 %2,27 %  

Graf

14. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3681,82 %81,82 %  
muž818,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste věřící?

 • odpověď Ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Ovlivňuje Vaše víra morální hodnoty, které zastáváte?
 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Byl/a jste někdy věřící?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Byl/a byste ochoten/ochotna přijmout víru kvůli partnerovi?

6. Byl/a jste někdy věřící?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Jste věřící?

7. Setkal/a jste s někdy s někým, kdo Vám chtěl svou víru vnutit?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí lidé - př. na ulici na otázku 8. Kdo to byl?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Vnímáte víru jako jisté společenské stigma?

8. Kdo to byl?

 • odpověď cizí lidé - př. na ulici:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 10. Vnímáte víru jako jisté společenské stigma?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Setkal/a jste s někdy s někým, kdo Vám chtěl svou víru vnutit?

12. Byl/a byste ochoten/ochotna přijmout víru kvůli partnerovi?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Vnímáte víru jako jisté společenské stigma?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste věřící?

4. Ovlivňuje Vaše víra morální hodnoty, které zastáváte?

6. Byl/a jste někdy věřící?

7. Setkal/a jste s někdy s někým, kdo Vám chtěl svou víru vnutit?

8. Kdo to byl?

10. Vnímáte víru jako jisté společenské stigma?

12. Byl/a byste ochoten/ochotna přijmout víru kvůli partnerovi?

13. V jaké věkové skupině se nacházíte?

14. Jste muž či žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste věřící?

4. Ovlivňuje Vaše víra morální hodnoty, které zastáváte?

6. Byl/a jste někdy věřící?

7. Setkal/a jste s někdy s někým, kdo Vám chtěl svou víru vnutit?

8. Kdo to byl?

10. Vnímáte víru jako jisté společenské stigma?

12. Byl/a byste ochoten/ochotna přijmout víru kvůli partnerovi?

13. V jaké věkové skupině se nacházíte?

14. Jste muž či žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horniecká, L.Náboženství v běžném životě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nabozenstvi-v-beznem-zivote.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.