Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nacismus a neonacismus jako hrozba pro demokratický stát

Nacismus a neonacismus jako hrozba pro demokratický stát

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Antonín Podzimek
Šetření:12. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Počet respondentů:247
Počet otázek (max/průměr):14 / 11.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Je určen pro všechny občany ČR. Pro osoby pocházející z Královehradeckého kraje jsou připraveny tři otázky navíc. Dobře si otázky přečtěte a vyplňujte pečlivě.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13353,63 %53,85 %  
muž11546,37 %46,56 %  

Graf

2. V jaké se nacházíte věkové kategorii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-26 let15562,5 %62,75 %  
26 - 55 let8835,48 %35,63 %  
55 a více52,02 %2,02 %  

Graf

3. Jste si vědom/a, co se odehrávalo v nacistických koncentračních táborech za Druhé světové války?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, otřesné a nelidské22590,73 %91,09 %  
Ano, ale je mi lhostejné239,27 %9,31 %  

Graf

4. Proti komu Adolf Hitler vystupoval a snažil se o jeho likvidaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
židovské i romské populaci a všem neárijským rasám23393,95 %94,33 %  
židovské populaci114,44 %4,45 %  
nikomu31,21 %1,21 %  
romské populaci10,4 %0,4 %  

Graf

5. Myslíte, že rasová nenávist přetrvala až do dnešní doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano i v České republice20984,27 %84,62 %  
Ano, ale nikoliv v České republice208,06 %8,1 %  
Ne197,66 %7,69 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy ve vašem okolí s projevem násilí vůči ostatním rasám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13654,84 %55,06 %  
Ne, nikdy7128,63 %28,74 %  
Ano, velmi často4116,53 %16,6 %  

Graf

7. Znáte nějaké organizace hlásící se k odkazu nacismu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15060,48 %60,73 %  
nevím4919,76 %19,84 %  
ne4919,76 %19,84 %  

Graf

8. Myslíte, že je v České republice dostatečná právní úprava, která brání projevům neonacistických a rasistických skupin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10140,73 %40,89 %  
Nevím, neznám žádné zákony týkající se tohoto tématu7931,85 %31,98 %  
Ne, naprosto nedostačující6827,42 %27,53 %  

Graf

9. Souhlasíte, že v některých státech (např. USA) není propagování nacismu trestným činem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nacismus by měl být zakázán11646,77 %46,96 %  
Nevím, je to na posouzení každého státu7530,24 %30,36 %  
Ano, považuji to za dokonalý projev demokracie5722,98 %23,08 %  

Graf

10. Utlačování a likvidaci mnoha rasových skupin, jako nacismus má na svědomí i komunismus. Myslíte, že by měl být také zakázán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to velice podobné14357,66 %57,89 %  
Ne, je to naprosto odlišná ideologie5421,77 %21,86 %  
Nevím, nemohu srovnávat tyto ideologie5120,56 %20,65 %  

Graf

11. Pocházíte z Královehradeckého kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21887,9 %88,26 %  
Ano3012,1 %12,15 %  

Graf

12. Setkal/a jste se někdy v Královehradeckém kraji s projevem rasismu, či neonacismu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1860 %7,29 %  
ne1240 %4,86 %  

Graf

13. Který okres považujete za kritický v rámci rasové nenávisti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náchod1035,71 %4,05 %  
Trutnov621,43 %2,43 %  
Jičín517,86 %2,02 %  
Hradec Králové414,29 %1,62 %  
Rychnov nad Kněžnou310,71 %1,21 %  

Graf

14. Který okres považujete za tolerantní a rasově nediskriminační?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hradec Králové1140,74 %4,45 %  
Rychnov nad Kněžnou725,93 %2,83 %  
Jičín518,52 %2,02 %  
Náchod27,41 %0,81 %  
Trutnov27,41 %0,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Pocházíte z Královehradeckého kraje?

 • odpověď Ano:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Setkal/a jste se někdy v Královehradeckém kraji s projevem rasismu, či neonacismu?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Setkal/a jste se někdy v Královehradeckém kraji s projevem rasismu, či neonacismu?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náchod na otázku 13. Který okres považujete za kritický v rámci rasové nenávisti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradec Králové na otázku 14. Který okres považujete za tolerantní a rasově nediskriminační?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. V jaké se nacházíte věkové kategorii?

3. Jste si vědom/a, co se odehrávalo v nacistických koncentračních táborech za Druhé světové války?

4. Proti komu Adolf Hitler vystupoval a snažil se o jeho likvidaci?

5. Myslíte, že rasová nenávist přetrvala až do dnešní doby?

6. Setkali jste se někdy ve vašem okolí s projevem násilí vůči ostatním rasám?

7. Znáte nějaké organizace hlásící se k odkazu nacismu?

8. Myslíte, že je v České republice dostatečná právní úprava, která brání projevům neonacistických a rasistických skupin?

9. Souhlasíte, že v některých státech (např. USA) není propagování nacismu trestným činem?

10. Utlačování a likvidaci mnoha rasových skupin, jako nacismus má na svědomí i komunismus. Myslíte, že by měl být také zakázán?

11. Pocházíte z Královehradeckého kraje?

12. Setkal/a jste se někdy v Královehradeckém kraji s projevem rasismu, či neonacismu?

13. Který okres považujete za kritický v rámci rasové nenávisti?

14. Který okres považujete za tolerantní a rasově nediskriminační?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. V jaké se nacházíte věkové kategorii?

3. Jste si vědom/a, co se odehrávalo v nacistických koncentračních táborech za Druhé světové války?

4. Proti komu Adolf Hitler vystupoval a snažil se o jeho likvidaci?

5. Myslíte, že rasová nenávist přetrvala až do dnešní doby?

6. Setkali jste se někdy ve vašem okolí s projevem násilí vůči ostatním rasám?

7. Znáte nějaké organizace hlásící se k odkazu nacismu?

8. Myslíte, že je v České republice dostatečná právní úprava, která brání projevům neonacistických a rasistických skupin?

9. Souhlasíte, že v některých státech (např. USA) není propagování nacismu trestným činem?

10. Utlačování a likvidaci mnoha rasových skupin, jako nacismus má na svědomí i komunismus. Myslíte, že by měl být také zakázán?

11. Pocházíte z Královehradeckého kraje?

12. Setkal/a jste se někdy v Královehradeckém kraji s projevem rasismu, či neonacismu?

13. Který okres považujete za kritický v rámci rasové nenávisti?

14. Který okres považujete za tolerantní a rasově nediskriminační?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podzimek, A.Nacismus a neonacismus jako hrozba pro demokratický stát (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nacismus-a-neonacismus-jako.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.