Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadační fond Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Majorová
Šetření:04. 12. 2015 - 11. 12. 2015
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:93 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem výzkumu je zjistit, zda marketing Nadačního fondu Kapka naděje plní  svoji základní funkci a tím dostatečně přispívá k plnění hlavních cílů organizace.

Odpovědi respondentů

1. Znáte Nadační fond Kapka naděje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.5094,34 %94,34 %  
Ne, nikdy jsem o něm neslyšel.35,66 %5,66 %  

Graf

2. Víte, komu je pomoc Nadačního fondu Kapka naděje určena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze tuším, nejsem si 100% jist.2343,4 %43,4 %  
Ano.2139,62 %39,62 %  
Ne.916,98 %16,98 %  

Graf

3. Odkud jste se o Nadačním fondu Kapka naděje dozvěděl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysílací média (rádio, televize)3362,26 %62,26 %  
Elektronická média (internet)713,21 %13,21 %  
Tisková média (noviny, periodika)713,21 %13,21 %  
Jiný zdroj47,55 %7,55 %  
Blízká osoba11,89 %1,89 %  
Zobrazovací média (billboardy)11,89 %1,89 %  

Graf

4. Jak vnímáte tuto organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seriózní, užitečná, důvěryhodná, transparentní.2445,28 %45,28 %  
Důvěřuji jí více, než ostatním neziskovým organizacím.1732,08 %32,08 %  
Příliš jí nedůvěřuji.1018,87 %18,87 %  
Nedůvěřuji jí, její činnost se mi zdá zbytečná.23,77 %3,77 %  

Graf

5. Dokázal(a) byste si vybavit logo Kapky naděje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, jak logo vypadá.2750,94 %50,94 %  
Ano, ale pouze částečně.1935,85 %35,85 %  
Ano, vybavím si barvu i tvar.713,21 %13,21 %  

Graf

6. Dokázal(a) byste jmenovat konkrétní projekt, který proběhl/probíhá/proběhne pod záštitou Kapky naděje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný si nevybavuji.4075,47 %75,47 %  
Ano, vybavím si jich několik.1324,53 %24,53 %  

Graf

7. Účastnil(a) jste se někdy aktivně (finanční příspěvek, dobrovolnictví) některého z projektů, které Kapka naděje pořádá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale uvažuji o tom, že se zúčastním.1935,85 %35,85 %  
Účastním se, ale spíše výjimečně.1732,08 %32,08 %  
Nemám zájem se účastnit těchto projektů.1528,3 %28,3 %  
Ano, účastním se pravidelně.23,77 %3,77 %  

Graf

8. Jakou formu přispívání neziskovým organizacím považujete za nejlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaslání finančního příspěvku na bankovní účet.2343,4 %43,4 %  
Zaslání DMS (Dárcovská SMS)2343,4 %43,4 %  
Materiální výpomoc.2037,74 %37,74 %  
Zakoupení charitativních předmětů.1630,19 %30,19 %  
Zakoupení vstupenek na charitativní akce.1324,53 %24,53 %  
Účast na charitativním běhu.1120,75 %20,75 %  
Peněžní příspěvek do pokladničky.1018,87 %18,87 %  

Graf

9. Myslíte si, že Kapka naděje o sobě dává dostatečně vědět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace o Kapce naděje registruji pouze „sem tam“.3362,26 %62,26 %  
Dostatečně – Kapka naděje je „vidět a slyšet“.1630,19 %30,19 %  
Silně nedostatečně.35,66 %5,66 %  
Dostatečnou – Kapka naděje je „vidět a slyšet“.11,89 %1,89 %  

Graf

10. Z Vašeho pohledu za nejdůležitější komunikační médium mezi Kapkou naděje a individuálními dárci považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysílací média – rádio, televize3566,04 %66,04 %  
Sociální média – Facebook, Instagram, Twitter2750,94 %50,94 %  
Webové stránky,2139,62 %39,62 %  
Event marketing (pořádání akcí pro informování společnosti)1222,64 %22,64 %  
Články v tisku713,21 %13,21 %  
Jiné:11,89 %1,89 %  

Graf

11. V případě, že byste byl(a) osloven(a) neziskovou organizací prostřednictvím e-mailu či poštovním dopisem s žádostí o dar, jak byste zareagoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E-mail bych si přečetl, ale nejspíš bych nepřispěl.2547,17 %47,17 %  
Takové e-maily vůbec nečtu.2343,4 %43,4 %  
V reakci na obdržený e-mail bych NO daroval finanční obnos na bankovní účet.59,43 %9,43 %  

Graf

12. Pohlaví respondenta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3260,38 %60,38 %  
muž2139,62 %39,62 %  

Graf

13. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 let4279,25 %79,25 %  
31-45 let59,43 %9,43 %  
46-60 let47,55 %7,55 %  
60 let a více23,77 %3,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Pohlaví respondenta:

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vybavím si jich několik. na otázku 6. Dokázal(a) byste jmenovat konkrétní projekt, který proběhl/probíhá/proběhne pod záštitou Kapky naděje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Nadační fond Kapka naděje?

2. Víte, komu je pomoc Nadačního fondu Kapka naděje určena?

3. Odkud jste se o Nadačním fondu Kapka naděje dozvěděl(a)?

4. Jak vnímáte tuto organizaci?

5. Dokázal(a) byste si vybavit logo Kapky naděje?

6. Dokázal(a) byste jmenovat konkrétní projekt, který proběhl/probíhá/proběhne pod záštitou Kapky naděje?

7. Účastnil(a) jste se někdy aktivně (finanční příspěvek, dobrovolnictví) některého z projektů, které Kapka naděje pořádá?

8. Jakou formu přispívání neziskovým organizacím považujete za nejlepší?

9. Myslíte si, že Kapka naděje o sobě dává dostatečně vědět?

10. Z Vašeho pohledu za nejdůležitější komunikační médium mezi Kapkou naděje a individuálními dárci považujete:

11. V případě, že byste byl(a) osloven(a) neziskovou organizací prostřednictvím e-mailu či poštovním dopisem s žádostí o dar, jak byste zareagoval(a)?

12. Pohlaví respondenta:

13. Věková kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Nadační fond Kapka naděje?

2. Víte, komu je pomoc Nadačního fondu Kapka naděje určena?

3. Odkud jste se o Nadačním fondu Kapka naděje dozvěděl(a)?

4. Jak vnímáte tuto organizaci?

5. Dokázal(a) byste si vybavit logo Kapky naděje?

6. Dokázal(a) byste jmenovat konkrétní projekt, který proběhl/probíhá/proběhne pod záštitou Kapky naděje?

7. Účastnil(a) jste se někdy aktivně (finanční příspěvek, dobrovolnictví) některého z projektů, které Kapka naděje pořádá?

8. Jakou formu přispívání neziskovým organizacím považujete za nejlepší?

9. Myslíte si, že Kapka naděje o sobě dává dostatečně vědět?

10. Z Vašeho pohledu za nejdůležitější komunikační médium mezi Kapkou naděje a individuálními dárci považujete:

11. V případě, že byste byl(a) osloven(a) neziskovou organizací prostřednictvím e-mailu či poštovním dopisem s žádostí o dar, jak byste zareagoval(a)?

12. Pohlaví respondenta:

13. Věková kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Majorová, J.Nadační fond Kapka naděje (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nadacni-fond-kapka-nadeje.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.