Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadané děti v základní škole

Nadané děti v základní škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Holečková
Šetření:21. 12. 2011 - 30. 12. 2011
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):14 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, který se věnuje problematice nadaných dětí. Je určen pro pedagogy základních škola a je součástí výzkumu seminární práce s názvem: "Jak se pracuje s nadanými žáky na základní škole". Vaše názory budou pro práci přínosem i tehdy, pokud na Vaší škole není integrovaný nadaný žák.

Velmi děkuji za Vaši ochodu podělit se o své zkušenosti. 

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V případě otázek s odpověďmi v rozsahu 0 - 5 (otázky týkající se používaných postupů a pomůcek) znamená hodnota: 0 používám nejméně často a 5 používám nejčastěji.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte typ zařízení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní škola (1. - 9. ročník)555,56 %55,56 %  
základní škola málotřídní (1. stupeň)333,33 %33,33 %  
základní škola pro nadané žáky111,11 %11,11 %  

Graf

2. Uveďte počet žáků Vaší školy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
151 - 500444,44 %44,44 %  
0 - 50222,22 %22,22 %  
501 - 1000111,11 %11,11 %  
0 - 50111,11 %11,11 %  
101 - 150111,11 %11,11 %  

Graf

3. Kolik má Vaše škola asistentů pro nadané žáky?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0888,89 %88,89 %  
1111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:0.11
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.11
Směrodatná odchylka:0.33
Medián:0
Modus:0

Graf

4. Kolik pedagogů vaší školy má VŠ vzdělání v oboru speciální pedagogika?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1222,22 %22,22 %  
2222,22 %22,22 %  
4222,22 %22,22 %  
0222,22 %22,22 %  
10111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.67
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:9.75
Směrodatná odchylka:3.12
Medián:2
Modus:1

Graf

5. Kolik pedagogů vaší školy absolvovalo vzdělávání zaměřené na téma nadané děti?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0666,67 %66,67 %  
3111,11 %11,11 %  
10111,11 %11,11 %  
1111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.56
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:11.03
Směrodatná odchylka:3.32
Medián:0
Modus:0

Graf

6. Má vaše škola rozpracovanou speciálně pedagogickou péči o nadané žáky ve školním vzdělávacím programu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano444,44 %44,44 %  
ne333,33 %33,33 %  
nevím222,22 %22,22 %  

Graf

7. Je ve vaší škole jiný dokument (norma, směrnice), který blíže specifikuje speciálně pedagogickou péči o nadané děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne777,78 %77,78 %  
nevím222,22 %22,22 %  

Graf

8. Je ve vaší škole alespoň jeden nadaný žák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

9. Kolik je na vaší škole nadaných žáků, kteří NEMAJÍ integraci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5266,67 %22,22 %  
0133,33 %11,11 %  

Graf

10. Kolik máte integrovaných nadaných žáků? (mají doporučení k integraci např. z PPP nebo SPC)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1266,67 %22,22 %  
0133,33 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:0.67
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.58
Medián:1
Modus:1

Graf

11. Uveďte všechny způsoby integrace nadaných dětí na Vaší škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péče o nadané děti v rámci běžné třídy266,67 %22,22 %  
akcelerace (dítě postupuje rychleji, např. přeskočí ročník)266,67 %22,22 %  
obohacování osnov (více učiva, i z vyšších ročníků)266,67 %22,22 %  

Graf

12. Jaké nadání mají žáci, kteří jsou na vaší škole integrováni na základně doporučení k integraci?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pohybové - sportovní2.3333.556
pohybové - taneční0.3330.222
umělecké - hudební2.6674.222
umělecké - výtvarné0.6670.889
umělecké - literárně-dramatické0.3330.222
intelektové - jazykové1.3331.556
intelektové - matematické1.6672.889
intelektové - vědecké0.3330.222
intelektové - technické00
praktické - manuální00
praktické - sociální00

Graf

13. Které z uvedených postupů používáte při práci s nadanými žáky?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
mimořádné volitelné předměty12
pracovní společenství0.6670.222
spolupráce s institucemi (muzea, umělecké školy)0.3330.222
prázdninové tábory00
samostatná práce1.6672.889
střídání individuální a společné práce2.6672.889
práce s odbornou literaturou2.6672.889
projektové vyučování32.667
výzkumná práce (objevování, pokusy)1.3331.556
nabídka zájmových aktivit32.667
výuka prostřednictvím počítače10.667
žák v roli učitele (pomocníka učitele)0.3330.222
využití asistenta pedagoga1.3333.556
alternativní formy výuky (např. montessori)10.667

Graf

14. Které speciální pomůcky využíváte?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
odborná literatura, encyklopedie2.6672.889
knihy - beletrie2.6672.889
počítačové programy2.3334.222
audiovizuální a multimediální pomůcky (počítač, fotoaparát, videokamera atp.)1.3333.556
pracovní sešity2.6672.889
další učebnice1.6670.222
kopírované materiály32.667
speciální pomůcky pro rozvoj nadání (sportovní, hudební, výtvarné)3.3332.889
hudební nástroje2.6674.222
pomůcky pro pokusnictví, objevování0.3330.222
demonstrační pomůcky0.6670.889
pomůcky pro rozvoj motoriky0.6670.889
pomůcky pro relaxaci (míče, koberec)32.667

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holečková, Š.Nadané děti v základní škole (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nadane-deti-v-zakladni-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.