Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadané děti ve škole

Nadané děti ve škole

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Drábková
Šetření:26. 05. 2019 - 18. 06. 2019
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):31 / 24.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás touto cestou o vyplnění předloženého dotazníku mapujícího vzdělávání nadaných žáků na 1. stupni základních škol. Získaná data budou využita pro účely diplomové práce. 

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, uveďte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. Jste-li vyzván/a k doplnění odpovědi či máte uvést u otázky vlastní názor, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem.

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik času potřebujete na přípravu na výuku nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to stejné jako u ostatních žáků250 %50 %  
1-2 hodiny125 %25 %  
2-3 hodiny125 %25 %  

Graf

2. S kým konzultujete vzdělávání nadaného žáka ve třídě? Uveďte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči nadaného žáka375 %75 %  
se školským poradenským zařízením250 %50 %  
s výchovným poradcem ve škole250 %50 %  
s jinými pedagogy na škole250 %50 %  
s ředitelem školy125 %25 %  

Graf

3. Má nadaný žák, kterého máte ve třídě, škole apod., vytvořen individuální vzdělávací plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

4. Jaké podpory ve vzdělávání se nadanému žákovi dostává? Uveďte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soutěže ve škole375 %75 %  
rozšíření učiva375 %75 %  
nabídka zájmové aktivity (kroužky apod.)250 %50 %  
vlastní badatelská činnost250 %50 %  

Graf

5. Je nadanému žákovi oproti ostatním žákům zadáváno více samostatné práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

6. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ne, pokud ano, o jakou práci se jedná, s jakými výsledky apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

7. Disponujete vhodnými pomůckami pro vzdělávání nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne375 %75 %  
spíše ano125 %25 %  

Graf

8. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ne, pokud ano, o jaké pomůcky se jedná, co se osvědčuje nejlépe, nejhůře apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

9. Máte možnost věnovat nadanému žákovi ve třídě tolik času, kolik by bylo potřeba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne375 %75 %  
určitě ne125 %25 %  

Graf

10. Věnujete nadaným žákům ve třídě méně času než žákům se speciálními vzdělávacími potřebami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano250 %50 %  

Graf

11. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ne, pokud ano, z jakého důvodu, co je výsledkem apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Většinu času se musím věnovat žákům se SPU nebo ADHD.

12. Jaké vzdělávání je podle Vás pro nadané žáky nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace společného vzdělávání se skupinovým vzděláváním nadaných žáků375 %75 %  
vzdělávání ve škole určené pro nadané žáky125 %25 %  

Graf

13. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

14. Jaký je podle Vás ideální počet nadaných žáků ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dva žáci375 %75 %  
11 a více žáků125 %25 %  

Graf

15. Dokáže podle Vás běžný učitel vhodně vzdělávat nadané žáky (naplňovat jejich vzdělávací potřeby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4100 %100 %  

Graf

16. Jaký je Váš názor na akceleraci u nadaného žáka (přeskočení např. 1 ročníku)? Svůj názor prosím blíže vysvětlete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano souhlasím, pokud je žák nadaný a učivo již ovládá, je zbytečné, aby ho opakoval, tyto děti se poté nudí.

Jsem proti

Nesouhlasím

Záleží na konkrétním žákovi,někomu to může prospět,jinému uškodit (hledisko spolužáků,sociální interakce).

17. Myslíte si, že nadaný žák se dokáže začlenit do třídního kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
určitě ano125 %25 %  

Graf

18. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

19. Domníváte se, že se budoucím učitelům dostává potřebné průpravy ke vzdělávání nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne250 %50 %  
spíše ne250 %50 %  

Graf

20. Jak hodnotíte nabídku vzdělávacích programů pro učitele, zaměřenou na vzdělávání nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatná4100 %100 %  

Graf

21. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (v čem spatřujete nedostatky, co byste uvítal/a apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

22. Dokážete rozpoznat (identifikovat, „diagnostikovat“) nadaného žáka ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano375 %75 %  
určitě ne125 %25 %  

Graf

23. Setkáváte se u nadaných žáků oproti ostatním žákům častěji s výchovnými problémy (nerespektování autority, vyrušování, zlobení apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %50 %  
ne250 %50 %  

Graf

24. V čem spatřujete obtíže při vzdělávání nadaných žáků? Uveďte prosím všechny odpovědi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajistit vhodné podmínky ke vzdělávání250 %50 %  
najít cestu k dítěti, utvořit si s ním dobrý vztah125 %25 %  
podpořit jeho dobré postavení ve třídě125 %25 %  
inkluze, všechen čas je věnován dětem s poruchami125 %25 %  
sladit zájmy a přání rodičů a možnosti školy125 %25 %  
nalézt vhodný způsob hodnocení nadaného žáka125 %25 %  
mít prostor k naslouchání žákovi, pozorování žáka125 %25 %  

Graf

25. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4100 %100 %  

Graf

26. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-34 let250 %50 %  
35-44 let125 %25 %  
55-64 let125 %25 %  

Graf

27. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4100 %100 %  

Graf

28. Délka Vaší pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky250 %50 %  
12 a více let250 %50 %  

Graf

29. Jak dlouho máte zkušenost se vzděláváním nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více let250 %50 %  
1-2 roky125 %25 %  
méně než 1 rok125 %25 %  

Graf

30. Absolvoval/a jste kurz, seminář apod. zaměřený na edukaci nadaných žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

31. Zde můžete svoji odpověď doplnit, vysvětlit (proč ne, pokud ano, jaký, jaký byl přínos apod.):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Drábková, P.Nadané děti ve škole (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://nadane-deti-ve-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.