Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadané dítě v mateřské škole

Nadané dítě v mateřské škole

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Trličíková
Šetření:10. 02. 2011 - 17. 02. 2011
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):23 / 20.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,
dovolte, abych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se zabývá nadanými dětmi v mateřských školách. Tento dotazník je určen výhradně pro pedagogické pracovníky. Získané informace budou zpracovány v absolventské práci na téma Nadané dítě v MŠ. 


Děkuji za Váš čas.

 

Marie Trličíková

Vyšší odborná škola Litomyšl

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se již s nadaným dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

2. Myslíte si, že umíte takovéto dítě rozpoznat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4100 %100 %  

Graf

3. Kolik dětí máte průměrně ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15125 %25 %  
10125 %25 %  
22125 %25 %  
20125 %25 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:16.75
Minimum:10
Maximum:22
Variační rozpětí:12
Rozptyl:28.92
Směrodatná odchylka:5.38
Medián:17.5
Modus:15

Graf

4. Kolik nadaných dětí máte průměrně ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-34100 %100 %  

Graf

5. Vnímáte tyto děti jako přínos při Vaší práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často vyžadují pozornost, ale ano375 %75 %  
někdy ano125 %25 %  

Graf

6. Vymýšlíte pro ně individuální činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %100 %  

Graf

7. Pokud jste v otázce č. 6 odpověděli ano, tak jaké jsou tyto činnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc učiteli, větší zodpovědnost150 %25 %  
dle druhu nadání150 %25 %  

Graf

8. V čem jsou "vaše" nadané děti nadané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudební výchova250 %50 %  
v něčem jiném125 %25 %  
přírodní vědy125 %25 %  
čtení, psaní125 %25 %  
výtvarná výchova125 %25 %  

Graf

9. V čem podle Vás zaostávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ničem250 %50 %  
sociální dovednosti250 %50 %  

Graf

10. Jak tyto děti zvládají kontakt se svými vrstevníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mají běžné potíže375 %75 %  
velmi snadno125 %25 %  

Graf

11. Jak tyto děti zvládají kontakt s Vámi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o kontakt velmi usilují375 %75 %  
jako běžné dítě125 %25 %  

Graf

12. Navštěvují PPP nebo jiné obdobné zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
nevím250 %50 %  

Graf

13. Mají vytvořený IVP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

14. Pokud jste v otázce č. 13 odpověděli ano, usnadnilo Vám vytvoření IVP Vaší práci? A v čem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Jaký je průměrný věk nadaného dítěte ve Vaší MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5375 %75 %  
4125 %25 %  

Graf

16. Je to časteji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec375 %75 %  
dívka125 %25 %  

Graf

17. Závisí nadání dítěte na sociálních podmínkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %75 %  
ne125 %25 %  

Graf

18. Závisí nadání dítěte na dosaženém vzdělání rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
nevím125 %25 %  
ano125 %25 %  

Graf

19. Jakou funkci v MŠ zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitel/ka250 %50 %  
externistka125 %25 %  
asistent/ka125 %25 %  

Graf

20. Kolik máte let praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 - 10250 %50 %  
1 - 5125 %25 %  
10 a více125 %25 %  

Graf

21. Myslíte si, že nadaných dětí přibývá nebo ubývá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to pořád stejné375 %75 %  
ubývá125 %25 %  

Graf

22. Je podle Vás péče o nadané děti dostačující?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
nevím125 %25 %  
ano125 %25 %  

Graf

23. Pokud chcete napsat nějaký svůj postřeh, učiňte tak prosím zde.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trličíková, M.Nadané dítě v mateřské škole (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nadane-dite-v-materske-skole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.