Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadané dítě v předškolním vzdělávání

Nadané dítě v předškolním vzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Kopecká
Šetření:19. 01. 2020 - 26. 01. 2020
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):30 / 27.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou bakalářského oboru speciální pedagogika-vychovatelství. V tomto posledním ročníku píši bakalářskou práci na téma Nadané dítě v předškolním vzdělávání.

Cílem této práce je zmapovat problematiku nadaných dětí a analyzovat konkrétní oblasti, pedagogické přístupy a formy práce s nadanými dětmi v předškolním vzdělávání.

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Uveďte pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10497,2 %97,2 %  
Muž43,74 %3,74 %  

Graf

2. Délka Vaší praxe v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 let4441,12 %41,12 %  
21 a více let2523,36 %23,36 %  
6-10 let2523,36 %23,36 %  
11-15 let1110,28 %10,28 %  
16-20 let32,8 %2,8 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské pedagogické vzdělání4138,32 %38,32 %  
Magisterské pedagogické vzdělání2321,5 %21,5 %  
Vyšší odborné pedagogické vzdělání2119,63 %19,63 %  
Bakalářské pedagogické vzdělání1917,76 %17,76 %  
Střední - 8-leté všeobecné gymnázium10,93 %0,93 %  
Magisterské technické 10,93 %0,93 %  
Mám SHŠ a teď studuji předškolní a mimoškolní pedagogiku10,93 %0,93 %  

Graf

4. Zaměření MŠ, kde pracuji (vzdělávací program MŠ):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžná MŠ6964,49 %64,49 %  
Zdravá MŠ1413,08 %13,08 %  
Začít spolu1312,15 %12,15 %  
Jazyková MŠ21,87 %1,87 %  
Státní 10,93 %0,93 %  
Hudební MŠ 10,93 %0,93 %  
Vlastní10,93 %0,93 %  
Asociace lesních MŠ10,93 %0,93 %  
Běžná MŠ, která pracuje dle ŠVP zpracovaného v souladu s RVP PV. Zamerujeme se na kritické myšlení.10,93 %0,93 %  
Speciální MŠ10,93 %0,93 %  
Běžná MŠ, naše třída používá prvky Začít spolu10,93 %0,93 %  
Daltonská MŠ10,93 %0,93 %  
Montessori MŠ10,93 %0,93 %  

Graf

5. Typ MŠ, kde pracuji podle zřizovatele:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní MŠ9891,59 %91,59 %  
Soukromá MŠ76,54 %6,54 %  
Dětská skupina21,87 %1,87 %  

Graf

6. Setkal/a jste se nebo se setkáváte během své praxe s nadanými dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8, Nejsem si jistý/áotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7166,36 %66,36 %  
Ne2523,36 %23,36 %  
Nejsem si jistý/á1110,28 %10,28 %  

Graf

7. Kdo si nadání u dítěte všiml?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rodičeotázka č. 8, Učitel/ka MŠotázka č. 8, PPP (pedagogicko-psychologická poradna)otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učitel/ka MŠ5372,6 %49,53 %  
Rodiče2027,4 %18,69 %  

Graf

8. Je pro Vás tématika "nadaných dětí" zajímavá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5854,21 %54,21 %  
Spíše ano4239,25 %39,25 %  
Spíše ne43,74 %3,74 %  
Nevím21,87 %1,87 %  
Ne10,93 %0,93 %  

Graf

9. V jakém věku se u dítěte nadání objevilo nebo bylo rozpoznatelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve 4 letech5046,73 %46,73 %  
ve 3 letech2826,17 %26,17 %  
v 5 letech2624,3 %24,3 %  
v 6 letech32,8 %2,8 %  

Graf

10. Myslíte si, že je důležité, aby rodina nadaného dítěte spolupracovala se školou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9185,05 %85,05 %  
Spíše ano1514,02 %14,02 %  
Nevím10,93 %0,93 %  

Graf

11. Je podle Vás důležitá podpora těchto dětí v procesu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9689,72 %89,72 %  
Spíše ano98,41 %8,41 %  
Ne10,93 %0,93 %  
Spíše ne10,93 %0,93 %  

Graf

12. Myslíte si, že dokážete sám/sama rozeznat nadané dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6762,62 %62,62 %  
Ano2523,36 %23,36 %  
Nevím109,35 %9,35 %  
Spíše ne54,67 %4,67 %  

Graf

13. Víte, jak nadané dítě rozvíjet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6560,75 %60,75 %  
Ano1917,76 %17,76 %  
Spíše ne1211,21 %11,21 %  
Nevím87,48 %7,48 %  
Ne32,8 %2,8 %  

Graf

14. Jsou podle Vás nadané děti přínosem pro třídu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4239,25 %39,25 %  
Spíše ano4239,25 %39,25 %  
Nevím1110,28 %10,28 %  
Spíše ne98,41 %8,41 %  
Ne32,8 %2,8 %  

Graf

15. Mají nadané děti ve Vaší MŠ svůj IVP na základě diagnostiky PPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6257,94 %57,94 %  
Ano1816,82 %16,82 %  
Nevím1413,08 %13,08 %  
Nemáme nadané děti 10,93 %0,93 %  
Realizujeme v MŠ vlastní podrobnou diagnostiku všech oblastí a sledujeme individuální rozvoj a pokroky každého dítěte. Nadané dítě se snažíme rozvíjet nejrůznějšími aktivitami. Spolupracujeme s rodiči a konzultuje mě s nimi vhodný společný postup při rozvoji dítěte. 10,93 %0,93 %  
nemají, většinou zaostávají v sociální stránce a sebeosluze a je potřeba zapracovat na tom. 10,93 %0,93 %  
Mají, ale od učitelky, ne ve spolupráci s Ppp, ti vidí dítě 1 za jeho život po dobu 20 minut při testech školní zralosti10,93 %0,93 %  
Nemáme nadané dítě 10,93 %0,93 %  
Rodiče s PPP neřeší..10,93 %0,93 %  
Pokud tam jsou taj ano10,93 %0,93 %  
Svůj vlastní IVP mají v naší MŠ pouze děti s přiznaným podpůrným opatření na základě speciálně vzdělávacích potřeb ne z důvodu nadání, nýbrž nějakého deficitu. Jako daltonská MŠ přistupujeme ke každému dítěti jednotlivě a pracujeme na maximálním rozvoji jeho schopností.10,93 %0,93 %  
Nemáme ve třídě nadané dítě.10,93 %0,93 %  
Žádné nadané děti v mš nemáme. 10,93 %0,93 %  
Nevím o nadaném dítěti momentálně v naší MŠ10,93 %0,93 %  
Nemáme takové dítě 10,93 %0,93 %  
Nyní žádné takové dítě nemáme. 10,93 %0,93 %  

Graf

16. Má možnost nadané dítě ve Vaší MŠ rozvíjet své nadání? O jaké nadání se jedná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- oblast biologie (rostliny, živočichy, lidské tělo)

Ano

Ano

Ano

Ano indiv.cinnostmi ,praci s encyklopediemi,nadprumerna inteligence

Ano, má. Matematická a čtenářská pregramotnost

Ano, nadprůměrná inteligence

Ano, ve spolupráci s asistentem pedagoga

Ano, všeobecné - předmatematické představy, předčtenářská gramotnost, verbální komunikace

Ano..zpev, tanec

Hudební ano

Hudebni nadani, matematicky nadane, vysoke IQ, vytvarne nadani, pohybove nadani

Hudební, od tří let hudební příprava, od čtyř let hra na hudební nástroj.

Hudebni, prirodovedne, pohybove, vytvarne, jazykove

Hudebni,zpěv, hra na housle

Chlapec se kterým jsem se setkala, uměl už ve třech letech pojmenovat názvy většiny států podle vlajek, sčítal... Ve čtyřech letech odčítal a uměl číst, v předškoláku už toho uměl víc jak já

Jde o matematickou představivost

Jedině individuální prací,ale při počtu 27 děti to dost nejde.

Máme ve školce speciálního pedagoga, který se nadaným dětem věnuje individuálně

Máme více nadaných dětí - např. v jazykové oblasti (nadprůměrné receptivní i produktivní jazykové dovednosti), ve výtvarné oblasti (výrazná kreativita a tvořivost, estetické cítění), v oblasti předmatematických představ a logického myšlení. Děti mají nabídku, prostor a možnost věnovat se složitějším úlohám, mají nabídku materiálů a nejrůznějších činností.

Matematické nadání. Bohužel to moc nejde, je opravdu matematicky na ZŠ a ve školce děláme spíše matematickou představu a hlavně se zaměřujeme na grafomotoriku, kterou dané dítě rozvinutou moc nemá..

Matematické představy

Mentální

moc nemá možnost, výtvarné

Možnost má, jde o výtvarné nadání a druhé je nadání, že ve 4 letech samo čte.

Možnost rozvíjet je celkem malá, protože při větším počtu dětí není bohužel tolik prostoru na nadané dítě. Chlapeček je velice intelektuálně zdatný.

Ne Kresba, malba

Ne

Nema

Nenáme momentálně nadané dítě

Nevím, v MŠ pracuji krátce.

Rozumové nadání

rozvíjíme na základě spolupráce s maminkou ,jde totiž o dítě autistu, který jinak plně zaostává ve všem kromě nadání mluvit anglicky a již umí celou českou abecedu a skládá slova z písmen

Spise ano. Hudebni oblast.

Spíš ne, rodiče si přejí aby dítě bylo vzdelavano stejně jako ostatní. Boji se šikany.

V rámci naší MŠ se snažíme o maximální rozvoj všech dětí. Pokud se jedná o speciální aktivitu pro nadané děti, s jednotlivci pracujeme, tak jak nám to možnosti MŠ dovolí. Řešením by byla samostatná pozice speciálního pedagoga.

V současnosti máme 1 dítě s nadprůměrným IQ a je zařazeno do předškolní třídy, ač věkem ještě nespadá do této skupiny. Další nadání mohou děti rozvíjet v různých kroužcích, které nabízí MŠ nebo organizace v obci (hudební, výtvarný kroužek, keramika, cvičení, angličtina)

většinou se potvrdí, že o nadání si myslí rodiče, ale ve skutečnosti je to pouze nevychované dítě s vlstním názorem, které místo základních hygienických a sociálních dovedností někdo učí názvy ptáků, čísel, písmen, počítat, číst, psát ... prostě věci, na které má čas do školy.

Vsestranne nadana

Všestranné

výtvarná výchova

Výtvarné

vytvarne

výtvarné nadání nadání pro vědu

zpravidla se jednalo o dítě nadané pohybově nebo výtvarně , obojí lze rozvíjet v MŠ adekvátně , ale stěžejní je zájem rodičů o rozvoj talentu dítěte - formou externích aktivit.

17. Myslíte si, že je důležité věnovat větší pozornost a péči nadaným dětem než dětem intaktním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4441,12 %41,12 %  
Spíše ano3431,78 %31,78 %  
Spíše ne1413,08 %13,08 %  
Ano1110,28 %10,28 %  
Nevím43,74 %3,74 %  

Graf

18. Jaké pedagogické přístupy používáte nebo se domníváte, že by bylo vhodné použít při práci s nadaným dítětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadanému dítěti dávám složitější úkoly a rozebírám je s ním5046,73 %46,73 %  
Při předávání informací jdu více do hloubky2523,36 %23,36 %  
S dítětem pracuji na základě IVP2220,56 %20,56 %  
Nadané dítě pracuje ve skupině starších dětí54,67 %4,67 %  
Dávám dítěti práci domů a spolupracuji s rodiči32,8 %2,8 %  
zajistím mu podmínky v MŠ pro další rozvoj jeho nadání 10,93 %0,93 %  
Pracuji podle IVP, dávám složitější úkoly a rozebírám je s ním,10,93 %0,93 %  

Graf

19. Setkáváte se s nadáním spíše u chlapců nebo u dívek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U obou pohlaví stejně.5147,66 %47,66 %  
Spíše u chlapců.3128,97 %28,97 %  
Spíše u dívek.2523,36 %23,36 %  

Graf

20. V jakých oblastech se u chlapců nejčastěji projevuje nadání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Početní oblast3028,04 %28,04 %  
Sportovní oblast2624,3 %24,3 %  
Mechanická/zručná oblast1312,15 %12,15 %  
Verbální oblast98,41 %8,41 %  
Výtvarná oblast54,67 %4,67 %  
Hudební oblast43,74 %3,74 %  
Sociální oblast (vůdcovství)32,8 %2,8 %  
Jazyková oblast21,87 %1,87 %  
Pohybová oblast (taneční,..)21,87 %1,87 %  
Mentální10,93 %0,93 %  
Pohlaví nehraje roli.10,93 %0,93 %  
Není jednoznačné 10,93 %0,93 %  
Nelze oddělit, je to vždy více oblasti10,93 %0,93 %  
Nesetkala jsem se10,93 %0,93 %  
Nevim10,93 %0,93 %  
Nedokážu posoudit, které nejčastěji, ale řekla bych, že všeobecně jsou kluci ve sportu výkonnostní, jsou zručnější v konstruktivních hrách. 10,93 %0,93 %  
Sportovni, pocetni, jazykova, mechanicka10,93 %0,93 %  
sportovní, mechanická, početní10,93 %0,93 %  
Rozumova oblast10,93 %0,93 %  
v různých10,93 %0,93 %  
Všeobecné znalosti10,93 %0,93 %  
sportovní, početní, zručná10,93 %0,93 %  

Graf

21. V jakých oblastech se u dívek nejčastěji projevuje nadání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výtvarná oblast3734,58 %34,58 %  
Verbální oblast1917,76 %17,76 %  
Pohybová oblast (taneční,..)1413,08 %13,08 %  
Hudební oblast1211,21 %11,21 %  
Jazyková oblast76,54 %6,54 %  
Početní oblast32,8 %2,8 %  
Nevim21,87 %1,87 %  
Pohlaví nehraje roli.10,93 %0,93 %  
Není jednoznačné 10,93 %0,93 %  
Nelze oddělit, je to vždy více oblasti cz10,93 %0,93 %  
Nesetkala jsem se10,93 %0,93 %  
Nedokážu posoudit, které nejčastěji, ale řekla bych, že všeobecně jsou dívky větší "tanečnice", lépe zpívají, kreslí a malují a mají sklony k vedení. 10,93 %0,93 %  
Vytvarna, verbalni, hudebni, pohybova, emocni, zrucna10,93 %0,93 %  
Výtvarná oblast, pohybová oblast, hudební oblast10,93 %0,93 %  
Emoční oblast10,93 %0,93 %  
Hudební, výtvarná, jazyková, taneční10,93 %0,93 %  
Sociální oblast (vůdcovství)10,93 %0,93 %  
jako v předchozí otázce - pohlaví nerozhoduje10,93 %0,93 %  
Mechanická/zručná oblast10,93 %0,93 %  
výtvarná, pohybová, hudební, zručná 10,93 %0,93 %  

Graf

22. Forma práce, kterou upřednostňuji při práci s nadanými dětmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuální8175,7 %75,7 %  
Nemám zkušenost1413,08 %13,08 %  
Skupinová1110,28 %10,28 %  
Hromadná10,93 %0,93 %  

Graf

23. Setkal/a jste se s nějakými problémy (emoční,sociální,..) při práci s nadanými dětmi? Pokud ano, popište prosím o co se jednalo.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Agrese k ostatním dětem

ano - dítě je autista

ano vždy.

Ano, emoční labilita.

Ano,zejm. v emoční oblasti.

Děti byly rodiči přetěžovány, kladly na ně až moc velké nároky. Přestože byly v předškolním věku, neměly ani jedno volné odpoledne. Chodily na kroužky klavíru, angličtiny, tancování... Jednalo se o dvě velmi nadané sestry 4 a 6 let. Často na nich byla znatelná únava.

Děti jsou často "opožděné" v sociální oblasti, nechápají proč...

Dítě bylo velmi přecitlivělé

Dítě často vyrušuje, skáče do řeči, je upovídané

Dite je sice nadane v urcite oblasti, ale co se tyce socialni oblasti - cilene nezdravi, dela detem naschvaly, obcas se povysuje, je "nezdrave sebevedome".

Emoční

Emoční časté problémy

Emoční nestalost

Emoční- vztek když se hned při odpovědi nedostalo pochvali

Labilita a agresivita dítěte

Nadane deti maji docela velly problem s kolektivem

Nadané dítě mělo emoční potíže v situacích neshody a názorovém rozporu s někým, zda to ale souvisí s nadáním, to nemohu říct.

ne

Ne

ne

Ne

Ne

nesetkala

Nesetkala

Nesetkala

nesetkala

Separační úzkost, velká závislost na matce

Sklon k poroučení

Socialní nezralost, neschopnost řešit problem v MŠ.

Sociální vyzralost

Sociálními

Toto je velmi individuální. Setkala jsem se s nadaným dítětem, které však bylo velmi sociálně nezralé. Nemuselo to ale nijak s nadáním souviset. Byla to spíše výjimka.

V kolektivu běžné populace se nadané dítě nudí pokud na něj není dostatek času, pak začne více zlobit a upozorňovat na sebe.

V rozumove vynikal v sebeobsluze zaostaval

Viz. otázka 16

24. Postřehl/a jste, jestli se tyto děti odlišují od ostatních? Popřípadě čím se odlišují?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, jsou celkově hloubavějši

Ano, jsou uzavřenější

Ano,je více samotářské, zabaví se samo

Ano,spatne se zaclenuji mezi vrstevniky

autistka

často je v oslabení sociální zralost

Hrají si většinou sami, případně hledají starší kamarády.

Chtějí trávit více času se staršími dětmi nebo dospělými

Jsou náročnější, potřebují se více projevit.

Jsou více v klidu

Moudrosti

Ne

Ne

Ne

Nejvíce kreativitou a zvýšeným zájmem o nějakou oblast.

Neodlišují

neodlišují se, jen lépe vnímají informace a snaží se jít více do hloubky informací

Nezapojuji se tolik do kolektivu, chovaji se "jinak".

ničím , vynikaly pouze v dané oblasti

Občas koukaly na ostatní z patra...

Obvykle se snažily hrát si separovaně.

Odlišují se potřebami, když se na zábaví tak "zlobí"

Přišly mi celkově mentálně vyspělejší.

Raději jsou osamotě a věnují se svému zájmu (většinou o jiné činnosti moc nestojí).

Schopností samostatně něco řešit...např. konflikty

svým myšlením. jsou kreativní

šptná sociální stránka, nudí se, ale často jen proto, že jsou doma vedeni k "učení" místo hraní.

To by byla příliš obsáhlá odpověď

Trochu svůj svet

Vycnivaji z kolektivu

Vyhledávají hru o samotě.

Zaujetím...

25. Myslíte si nebo jste si všiml/a, že mají nadané děti vůdcovské tendence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3835,51 %35,51 %  
Spíše ne2422,43 %22,43 %  
Ne2220,56 %20,56 %  
Ano1312,15 %12,15 %  
Nevím109,35 %9,35 %  

Graf

26. Myslíte si, že Vás SŠ/VOŠ/VŠ, dostatečně připravila na práci s nadanými dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4844,86 %44,86 %  
Ne4239,25 %39,25 %  
Spíše ano109,35 %9,35 %  
Ano76,54 %6,54 %  

Graf

27. Vzděláváte se v této oblasti sám/sama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7267,29 %67,29 %  
Ne3028,04 %28,04 %  
Příležitostně.21,87 %1,87 %  
Podle potřeby ano10,93 %0,93 %  
Ráda bych více, ale nemáme takovou nabídku kurzů10,93 %0,93 %  
Byla jsem i na semináři, ale ani tam nám neporadil, jak s těmito dětmi pracovat10,93 %0,93 %  

Graf

28. Je podle Vašeho názoru potřebná podpora těchto dětí ve vzdělávacím procesu nebo si myslíte, že se skutečný talent prosadí sám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je potřebná podpora.9084,11 %84,11 %  
Ne, skutečný talent se prosadí sám.1110,28 %10,28 %  
Pripad od pripadu.10,93 %0,93 %  
Podpora je dobrá k rozvíjení talentu, ale není nezbytná. 10,93 %0,93 %  
Hodil by se asistent ,ktery bude mit cas na ind.cinnost10,93 %0,93 %  
V předškolním vzdělávání bych to neřešila,měli by to řešit rodiče,později ZŠ10,93 %0,93 %  
Není nutná ,ale je vhodná.10,93 %0,93 %  
Není nutná,ale vhodná.10,93 %0,93 %  

Graf

29. Myslíte si, že nadané děti vnímají, že jsou odlišné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4642,99 %42,99 %  
Spíše ne1816,82 %16,82 %  
Ano1715,89 %15,89 %  
Ne1312,15 %12,15 %  
Nevím1312,15 %12,15 %  

Graf

30. Spolupracuje Vaše MŠ se speciálním pedagogem nebo psychologem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespolupracujeme se spec. pedagogem ani psychologem.4037,38 %37,38 %  
Ano, se speciálním pedagogem.2523,36 %23,36 %  
Spolupracujeme s psychologem i se spec. pedagogem.2321,5 %21,5 %  
Ano, s psychologem.1413,08 %13,08 %  
Spolupracujeme s PPP21,87 %1,87 %  
Doporučujeme rodičům jejich návštěvu, pokud se nám to jeví vhodné.10,93 %0,93 %  
Většinou navštěvují PPP nebo SPC děti s nadprůměrným intrlektem, pokud jde o nadání (umělecké, sportovní,...) začnou chodit v předškolním věku na kroužky - rodiče nevidí důvod, proč navštěvovat odborníky 10,93 %0,93 %  
pouze PPP10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte pohlaví:

2. Délka Vaší praxe v oboru:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Zaměření MŠ, kde pracuji (vzdělávací program MŠ):

5. Typ MŠ, kde pracuji podle zřizovatele:

6. Setkal/a jste se nebo se setkáváte během své praxe s nadanými dětmi?

7. Kdo si nadání u dítěte všiml?

8. Je pro Vás tématika "nadaných dětí" zajímavá?

9. V jakém věku se u dítěte nadání objevilo nebo bylo rozpoznatelné?

10. Myslíte si, že je důležité, aby rodina nadaného dítěte spolupracovala se školou?

11. Je podle Vás důležitá podpora těchto dětí v procesu vzdělávání?

12. Myslíte si, že dokážete sám/sama rozeznat nadané dítě?

13. Víte, jak nadané dítě rozvíjet?

14. Jsou podle Vás nadané děti přínosem pro třídu?

15. Mají nadané děti ve Vaší MŠ svůj IVP na základě diagnostiky PPP?

17. Myslíte si, že je důležité věnovat větší pozornost a péči nadaným dětem než dětem intaktním?

18. Jaké pedagogické přístupy používáte nebo se domníváte, že by bylo vhodné použít při práci s nadaným dítětem?

19. Setkáváte se s nadáním spíše u chlapců nebo u dívek?

20. V jakých oblastech se u chlapců nejčastěji projevuje nadání?

21. V jakých oblastech se u dívek nejčastěji projevuje nadání?

22. Forma práce, kterou upřednostňuji při práci s nadanými dětmi:

25. Myslíte si nebo jste si všiml/a, že mají nadané děti vůdcovské tendence?

26. Myslíte si, že Vás SŠ/VOŠ/VŠ, dostatečně připravila na práci s nadanými dětmi?

27. Vzděláváte se v této oblasti sám/sama?

28. Je podle Vašeho názoru potřebná podpora těchto dětí ve vzdělávacím procesu nebo si myslíte, že se skutečný talent prosadí sám?

29. Myslíte si, že nadané děti vnímají, že jsou odlišné?

30. Spolupracuje Vaše MŠ se speciálním pedagogem nebo psychologem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte pohlaví:

2. Délka Vaší praxe v oboru:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Zaměření MŠ, kde pracuji (vzdělávací program MŠ):

5. Typ MŠ, kde pracuji podle zřizovatele:

6. Setkal/a jste se nebo se setkáváte během své praxe s nadanými dětmi?

7. Kdo si nadání u dítěte všiml?

8. Je pro Vás tématika "nadaných dětí" zajímavá?

9. V jakém věku se u dítěte nadání objevilo nebo bylo rozpoznatelné?

10. Myslíte si, že je důležité, aby rodina nadaného dítěte spolupracovala se školou?

11. Je podle Vás důležitá podpora těchto dětí v procesu vzdělávání?

12. Myslíte si, že dokážete sám/sama rozeznat nadané dítě?

13. Víte, jak nadané dítě rozvíjet?

14. Jsou podle Vás nadané děti přínosem pro třídu?

15. Mají nadané děti ve Vaší MŠ svůj IVP na základě diagnostiky PPP?

17. Myslíte si, že je důležité věnovat větší pozornost a péči nadaným dětem než dětem intaktním?

18. Jaké pedagogické přístupy používáte nebo se domníváte, že by bylo vhodné použít při práci s nadaným dítětem?

19. Setkáváte se s nadáním spíše u chlapců nebo u dívek?

20. V jakých oblastech se u chlapců nejčastěji projevuje nadání?

21. V jakých oblastech se u dívek nejčastěji projevuje nadání?

22. Forma práce, kterou upřednostňuji při práci s nadanými dětmi:

25. Myslíte si nebo jste si všiml/a, že mají nadané děti vůdcovské tendence?

26. Myslíte si, že Vás SŠ/VOŠ/VŠ, dostatečně připravila na práci s nadanými dětmi?

27. Vzděláváte se v této oblasti sám/sama?

28. Je podle Vašeho názoru potřebná podpora těchto dětí ve vzdělávacím procesu nebo si myslíte, že se skutečný talent prosadí sám?

29. Myslíte si, že nadané děti vnímají, že jsou odlišné?

30. Spolupracuje Vaše MŠ se speciálním pedagogem nebo psychologem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kopecká, N.Nadané dítě v předškolním vzdělávání (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://nadane-dite-v-predskolnim-vz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.