Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadaní dospělí

Nadaní dospělí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Ondrová
Šetření:25. 07. 2018 - 13. 08. 2018
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):29 / 25.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

nejen v ČR stále ještě chybí povědomí o problematice nadaných dospělých. Odborníci se soustředí především na nadané děti. I to je velký pokrok, ale ráda bych věděla, zda lidé mají o této problematice povědomí - zda ví, kdo je takovým nadaným člověkem, čím se liší od ostatních, jestli znají ve svém okolí někoho, koho se "problém" týká.

Výsledky budou veřejně k dispozici, a snad poslouží i k rozšíření povědomí o této zajímavé záležitosti. Budou také využity pro sérii článků na toto téma.

Bohužel Vám v rámci dotazníku nesdělíme definici pojmu Nadaný jedinec - tím by byl ovlivněn výsledek - jde o to, jaké povědomí o problematice ve společnosti panuje. Pokud jste zvídaví, třeba Vás dotazník "nakopne" k zjišťování dalších informací - a i to je koneckonců jeden z našich cílů :-)

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, kdo je to nadaný dospělý, či nadané dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím. Mám určité informace.4946,23 %46,23 %  
Ano, vím, ale nikdy jsem se více nezajímal.3230,19 %30,19 %  
Už jsem tento pojem slyšel, ale nejsem si jist.1716,04 %16,04 %  
Ne, nikdy jsem tento pojem neslyšel.87,55 %7,55 %  

Graf

2. Víte, kdo je to nadaný dospělý, či nadané dítě? Jak byste to formulovali vlastními slovy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdo s výjimečnými schopnostmi v nějakém oboru11,79 %0,94 %  
převyšuje svými schopnostmi své vrstevníky11,79 %0,94 %  
Jedinec, který má jednu nebo více vloh na mimořádně vysoké úrovni. 11,79 %0,94 %  
Už jsem tento pojem slyšel, ale nejsem si jist.11,79 %0,94 %  
vysoká inteligence, mimořádný talent či nadání11,79 %0,94 %  
ne11,79 %0,94 %  
Jedinec, který vyniká nad ostatními v určité činnosti.11,79 %0,94 %  
-11,79 %0,94 %  
člověk, který má nějaký talent (zpěv, hudba, tanec...)11,79 %0,94 %  
Dispozice pro určitou činnost, které však sami o sobě nestačí a je nutno je rozvíjet 11,79 %0,94 %  
ostatní odpovědi Asi nějaký genius
člověk s potenciálem
Ze ma na neco talent
Je to osoba, která v nějakém oboru výrazně převyšuje své vrstevníky, aniž by danou věc předem dlouhodobě studoval, např. na VŠ, nebo trénoval.
talentovaný
Komu to jednoduše jde samo.
Osoba s nadprůměrnými předpoklady v jedné či více oblastech. Je jedno, jestli jsou tyto predispozice rozvinuty nebo ne.
Ten člověk, kdo ma nějaký talent.
Jeho schopnosti přesahují schopnosti jeho vrstevníků, nebo osob žijících srovnatelným životem za srovnatelných podmínek
Nadaný dospělí/dítě je takový jedinec, který má vyšší inteligenci (emoční, sociální, logickou atd.) nebo je povahově či jinak velmi odlišný od svého okolí, kvůli čemuž si mnohdy připadá, že ho lidé nechápou nebo on nechápe je.
Jedinec nadaný výjimečnou schopností v konkrétní oblasti
jedinec, který vykazuje nadprůměrné schopnosti či dovednosti v nějaké oblasti
dospělý / dítě, který/é má výjimečný talent na určitou oblast - např. hra na hudební nástroj, matematika, management apod.
jedinec, který dosahuje mimořádných výkonů v určité oblasti
někdo, kdo se v čemkoli vymyká průměru
Člověk nadprůměrně inteligentní.
je dobry i nejlepsi ve svem oboru,cinnostech
vyšší inteligence či talent než ostatní
člověk s dispozicemi pro vynikání v určité oblasti.
člověk který má předpoklady pro rozvoj nějaké schopnosti v níž se, pokud s nadáním bude pracovat, může stát vyjímečným
Nadaný člověk, který má skvělé výsledky např ve vzdělání, sportu či hudbě
V určitém směru převyšuje průmer zbytku populace
Niekto, kto má talent
ten, kdo něco umí lépe, než většina jeho vrstevníků
Člověk, který je v určitém oboru/schopnosti očividně dobrý tak nějak "od nátury"?
člověk s predispozicemi pro vysoký výkon v určité oblasti (intelektové, kreativní, psychomotorické apod.)
Je v určité věci dobrý
Člověk co umí více než ostatní
Nadaný člověk je člověk, který vyniká v určité oblasti vysoko nad průměr, ale v jiných může selhávat, takže jeho nadání nemusí být patrné.
Nadaný člověk dosahuje nadprůměrných výsledků v daném oboru v porovnání s průměrnými lidmi
Je to osoba, která nějak vyniká. Určitou schopnost má mnohem lépe vyvinutou než ostatní lidé.
Jeho myšlenkové pochody jsou jiné a výsledek stejný či lepší.
je to člověk, který má určité vlohy k dané věci
člověk s výjimwčnou schopností či talentem
Člověk mající talent...
Jedinec se schopnostmi v určité sféře vyššími než většina ostatní populace.
Genius
Je v jiste cinosti o dost lepsi nez ostatni
Člověk s vysoce nadprůměrným IQ, případně alternativní hodnotou.
osoba která ma vlohy pro urcitou vec
Výjimečný v určité činnosti, talentem, nadáním vyčnívající nad ostatní
člověk, který vyniká nad ostatními
Ten, kdo se výjimečným způsobem odlišuje od úrovně ostatních odbornou znalostí, dovedností, svůj zájem rozvíjí, ačkoliv v jiných oblastech někdy nevyniká
vyniká v zámci svých zájmů
jedinec, který v něčem talentově vyniká
Člověk, který výrazně vyniká v určité oblasti (například umění, sport, jazyky)
4682,14 %43,4 % 

Graf

3. Nachází se va Vašem okolí někdo, kdo by mohl být nadaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevím o nikom, ale možné to je.2321,7 %21,7 %  
Jsem si jistý hned několika případy.2018,87 %18,87 %  
Mám pocit, že několik lidí.1917,92 %17,92 %  
Každý je nějakým způsobem nadaný.1413,21 %13,21 %  
Jsem si jistý nejméně jedním případem.1413,21 %13,21 %  
Mám pocit, že nejméně jeden člověk.1312,26 %12,26 %  
Ne, jsem si jistý, že nenachází.32,83 %2,83 %  

Graf

4. Domníváte se, že nadaný člověk musí disponovat vysokou inteligencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Existují lidé nadaní v jednom směru, ale inteligence nemusí být nadprůměrná.4340,57 %40,57 %  
Není to podmínka3533,02 %33,02 %  
Většinou to tak je.1716,04 %16,04 %  
Nejsem si jistý.76,6 %6,6 %  
Ano, je to podmínka.43,77 %3,77 %  

Graf

5. Myslíte si, že nadání je dědičné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je dáno vlivem výchovy i genetiky.6561,32 %61,32 %  
Ano.3230,19 %30,19 %  
Člověk se k nadání může vypracovat sám.3028,3 %28,3 %  
Nejsem si jistý.1413,21 %13,21 %  

Graf

6. Má podle Vás nadaný jedinec výhodu v běžném učení ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na druhu nadání.7671,7 %71,7 %  
Ano, má výhodu ve schopnosti se učit, ale nemusí mu vyhovovat způsob.3432,08 %32,08 %  
Může se lépe učit, ale ne vždy se to musí projevit.2220,75 %20,75 %  
Ne, má jasnou nevýhodu.98,49 %8,49 %  
Je na tom stejně, jako ostatní žáci.76,6 %6,6 %  
Ano, bezpochyby. Učení mu jde lépe.54,72 %4,72 %  

Graf

7. Domníváte se, že někdo z Vaší rodiny je nadaným jedincem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemyslím si to.2826,42 %26,42 %  
Ano, myslím si, že ano.2624,53 %24,53 %  
Ano, jsem si tím jist.1917,92 %17,92 %  
Možná je, ale zatím jsme to neobjevili.1514,15 %14,15 %  
Ano, hned několik osob.1514,15 %14,15 %  
Ano, jsem si tím jist, na základě nestranného odborného posouzení.32,83 %2,83 %  

Graf

8. Domníváte se, že nadaní jedinci - hlavně děti - vždy potřebují zvláštní péči - podporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na každém konkrétním jedinci.6965,09 %65,09 %  
Ano, rozhodně. Po celý život.2624,53 %24,53 %  
Nejsem si jist.87,55 %7,55 %  
Pouze v dětství.65,66 %5,66 %  
Ne, jsou nadaní, a tudíž jim jde vše lépe.43,77 %3,77 %  
Ne, jsou jako každý jiný.32,83 %2,83 %  

Graf

9. Jste Vy osobně nadaným jedincem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že ne.2624,53 %24,53 %  
Myslím, že ano. Mám určité nadání.2523,58 %23,58 %  
Ano, jsem si tím jist - prokázalo se to.1615,09 %15,09 %  
Ne, jsem si tím jist.1211,32 %11,32 %  
Nevím.1110,38 %10,38 %  
Každý je nějakým způsobem nadaný.87,55 %7,55 %  
Myslím, že ano, už jsem se o tuto oblast zajímal.87,55 %7,55 %  

Graf

10. Pokud by Vaše dítě bylo nadané, chtěli byste pro něj zvláštní péči - podporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na situaci.4845,28 %45,28 %  
Ano, rozhodně.2826,42 %26,42 %  
Nedokážu posoudit.1615,09 %15,09 %  
Ne, je stejné, jako ostatní děti.109,43 %9,43 %  
Ne, rozhodně.43,77 %3,77 %  

Graf

11. Domníváte se, že podpora nadaných dětí je nutná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, rozhodně.5249,06 %49,06 %  
Pouze v některých případech.3936,79 %36,79 %  
Nevím.87,55 %7,55 %  
Ne, není nutná.76,6 %6,6 %  

Graf

12. Bude podle Vás nadaný dospělý úspěšný v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není to podmínkou. Záleží na druhu nadání.7066,04 %66,04 %  
Není to podmínka, limitují ho jiné věci.3533,02 %33,02 %  
Má pro to větší předpoklady, tedy asi ano.2119,81 %19,81 %  
Nedokážu posoudit.98,49 %8,49 %  
Ano, rozhodně.65,66 %5,66 %  
Ne.21,89 %1,89 %  

Graf

13. Domníváte se, že všichni členové Mensy ČR jsou nadaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadání s inteligencí nesouvisí.3936,79 %36,79 %  
Nedokážu posoudit.2826,42 %26,42 %  
Ne, jen někteří.2725,47 %25,47 %  
Někteří, je pro to větší pravděpodobnost - inteligence je podmínkou nadání, ale ne každý inteligentní člověk je nadaný.2119,81 %19,81 %  
Ano, rozhodně.65,66 %5,66 %  
Ne, žádný z nich.10,94 %0,94 %  

Graf

14. Byl jste, nebo jste členem Mensy ČR, či jiné podobné skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8782,08 %82,08 %  
Uspěl jsem v testech, ale členem jsem se nestal.98,49 %8,49 %  
Nesouhlasím s takovými skupinami.87,55 %7,55 %  
Ano, jsem.54,72 %4,72 %  
Dosud ne, ale chystím se k tomu.43,77 %3,77 %  
Pokoušel jsem se, ale neuspěl v testech.10,94 %0,94 %  

Graf

15. Domníváte se, že nadaní jedinci mohou mít problémy ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze někteří jedinci.4542,45 %42,45 %  
Ano, jejich nadání je pro běžné lidi trochu odstrašující.3129,25 %29,25 %  
Stejně jako ostatní lidé. Není rozdíl.3129,25 %29,25 %  
Ano, rozhodně. Jsou jiní.1716,04 %16,04 %  
Ano, rozhodně. Nejsou vhodní do praktického života.1211,32 %11,32 %  
Neumím posoudit.98,49 %8,49 %  
Ne21,89 %1,89 %  
Spíše ne, nadání jim věci ulehčuje.21,89 %1,89 %  

Graf

16. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7671,7 %71,7 %  
Muž2927,36 %27,36 %  
Jiné10,94 %0,94 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 294441,51 %41,51 %  
30 - 392422,64 %22,64 %  
méně než 201816,98 %16,98 %  
40 - 491211,32 %11,32 %  
50 - 5976,6 %6,6 %  
70 a více10,94 %0,94 %  

Graf

18. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3835,85 %35,85 %  
Střední s maturitou3432,08 %32,08 %  
Ještě studuji1615,09 %15,09 %  
Základní109,43 %9,43 %  
Střední s vyučením87,55 %7,55 %  
Vyšší76,6 %6,6 %  
Vysokoškolské - doktorát, více titulů54,72 %4,72 %  
Studium jsem přerušil (VŠ)32,83 %2,83 %  

Graf

19. Pokračujete dále ve svém vzdělávání? Máme na mysli dálková studia, kurzy, rekvalifikaci,...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3936,79 %36,79 %  
Ano, stále se vzdělávám, nebo jsem se v uplynulých letech vzdělával i mimo klasické studium.2523,58 %23,58 %  
Ještě studuji, ale budu i po té pokračovat.1514,15 %14,15 %  
Ještě studuji.1413,21 %13,21 %  
Ano, plánuji to.1312,26 %12,26 %  

Graf

20. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město2523,58 %23,58 %  
Velké město - nad 100.000 obyvatel1917,92 %17,92 %  
Vesnice, obec1716,04 %16,04 %  
Větší město - například bývalé okresní, nebo krajské1716,04 %16,04 %  
Menší město - kolem 10.000 obyvatel1312,26 %12,26 %  
Malé město - kolem 5.000 obyvatel a méně98,49 %8,49 %  
Bydliště střídám (cestování, studium, dlouhodobá práce atd)54,72 %4,72 %  
V zahraničí, či část roku v zahraničí10,94 %0,94 %  

Graf

21. Vaše zájmy jsou spíše: (Vyberte, prosím, hlavní zájmy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Četba6662,26 %62,26 %  
Cestování, turistika5551,89 %51,89 %  
Příroda a pobyt v ní5350 %50 %  
Rodina, domov4845,28 %45,28 %  
Umění, kultura - hudba, malířství,... - pasivně4845,28 %45,28 %  
Vzdělávání se4340,57 %40,57 %  
Umění - aktivně (například hrajete na hudební nástroj, malujete, ...)4340,57 %40,57 %  
Historie, památky, poznávání4239,62 %39,62 %  
Zvířata, chovatelství4138,68 %38,68 %  
Psychologie3936,79 %36,79 %  
Ruční práce, kutilství, vytváření,...3835,85 %35,85 %  
Sport - aktivně3533,02 %33,02 %  
Ezoterika, záhady, tajemství, přírodní léčitelství2725,47 %25,47 %  
Věda2725,47 %25,47 %  
Životní prostředí2119,81 %19,81 %  
Sport - pasivně1917,92 %17,92 %  
Politika - alespoň částečně aktivně1816,98 %16,98 %  
Technika - hlavně prakticky1816,98 %16,98 %  
Náboženství1312,26 %12,26 %  
Jiné109,43 %9,43 %  
Dobrovolnická činnost98,49 %8,49 %  
Nemám koníčky a zájmy10,94 %0,94 %  

Graf

22. DOmníváte se, že byla tato osobnost nadaná? : Albert Einstein

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8176,42 %76,42 %  
Jak v čem1716,04 %16,04 %  
Nevím65,66 %5,66 %  
Ne21,89 %1,89 %  

Graf

23. Domníváte se, že je tato osobnost nadaná? : Jaromír Jágr

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5350 %50 %  
Jak v čem2422,64 %22,64 %  
Ne2119,81 %19,81 %  
Nevím87,55 %7,55 %  

Graf

24. Domníváte se, že byla tato osobnost nadaná?: J.W. Goethe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7570,75 %70,75 %  
Jak v čem1615,09 %15,09 %  
Nevím98,49 %8,49 %  
Ne65,66 %5,66 %  

Graf

25. Domníváte se, že byla tato osobnost nadaná?: W.Churchill

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3734,91 %34,91 %  
Jak v čem2725,47 %25,47 %  
Nevím2523,58 %23,58 %  
Ne1716,04 %16,04 %  

Graf

26. Chtěli byste být nadanou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedokážu posoudit3230,19 %30,19 %  
Jsem, a rád jí zůstanu2826,42 %26,42 %  
Ano1917,92 %17,92 %  
Stačil by mi talent na jednu věc1514,15 %14,15 %  
Ne98,49 %8,49 %  
Jsem, ale raději bych nebyl32,83 %2,83 %  

Graf

27. Pojem Nadaný jedinec, člověk, dítě, dospělý,... je poněkud nepřesný, a mnohé lidi mate - často si pod ním představí něco jiného - například nadání na sport, na umění, na matematiku. Jde v podstatě o překlad anglického termínu Gifted - tedy nadaný, obdarovaný. Souhlasíte s tímto pojmenováním, nebo byste zvolili jiné? Jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím625 %5,66 %  
asi ano, ale často je ten dar vyvážen komplikacemi, které ho provázejí14,17 %0,94 %  
Souhlasím s pojmenováním.14,17 %0,94 %  
Nadaný jedinec je prostě nadaný, jde mu to. Nemusíte mu to říkat dvakrát. Obyčejně se to hlavně taky pozná podle výše jeho konta.14,17 %0,94 %  
Nejsem si úplně jistá, jaká je definice, takže nemohu posoudit, zda je název vhodný. Po dokončení dotazníku se na to podívám.14,17 %0,94 %  
"Obdarovaný" se mi příliš nelíbí, evokuje to určitou výjimečnost nebo jedinečnost, kterou byl někdo obdařen, vyvolen, někým nebo něčím. V podstatě má každý člověk určité dary, jen ještě neobjevil svůj potenciál, nebo ani neví, že by nějaký mohl mít. Pokud se člověk snaží a pracuje na sobě, "nadaným" se může stát kdokoli, nemusí takový být pouze od narození. Vhodné náhradní přídavné jméno mně v tuto chvíli nenapadá, pouze formulace stylu "jedinec s vysokým potenciálem".14,17 %0,94 %  
ano14,17 %0,94 %  
souhlasín14,17 %0,94 %  
pojmenování je v pořádku, ačkoliv pro některé jedince může být jejich nadání zároveň také prokletím14,17 %0,94 %  
Súhlasím14,17 %0,94 %  
ostatní odpovědi souhlasím, že nadaný je matoucí, z významu slova vyplývá, že člověku bylo něco dáno, že svou schopnost/vlohu apod. jaksi pasivně obdržel, ale to není pravda, velký vliv má samozřejmě dědičnost a geny nebo výchova, což jsou faktory, které jedinec ovlivnit nemůže, ale částečně už může ovlivnit své prostředí a především může sám, aspoň od určitého věku sám určovat svůj rozvoj - co se bude učit, co bude trénovat a v čem se bude rozvíjet, a jak známo, učení je kumulativní proces, čím víc člověk zná/umí/dokáže, tím snazší je osvojovat si další vědomosti a schopnosti
Nevím
Mám o problematice nadaných dětí něco načteno, takže termín nadání mě nemate, nemám potřebu ho nahrazovat.
Rozlišuji nadání, talent a genialitu. Stejně jako učebnice psychologie
Jiný...
souhlasím s ním
Přimlouvala bych se za korektnější označení, ale neorientuji se v problematice dostatečně k přednesení návrhu.
Extraodrinary - výjimečný jedinec
-
937,5 %8,49 % 

Graf

28. Blížíme se do cíle! Je něco, co byste nám rádi sdělili k tématu Nadaných dospělých?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani ne.

Je třeba jim věnovat stejnou pozornost jako nadaným dětem

Jednoduše jsou lidé schopní, méně schopní, a taky všehoschopní. Rozhodně vše je hlavně v rodině a příkladu. Jestli máte na mysli vliv státu na jedince, tak skončíme u Hitlera a Stalina, Maa a pod, Pol Pota atd. Tam je pak všechno špatně. Jestli toto máte na mysli. Aby stát něco podporoval. Stát má bránit, ochraňovat, pečovat o slabé, rozhodně se nemá srát jednotlivým lidem do jejich životů.

Ne

Ne

Nevím přesně co znamená tento pojem, takže se mi špatně odpovídalo na otázky.

Nevnímám nadání jen jako něco výjimečného. Nadání vnímám v širším rozsahu - například za nadaného člověka považuji jak kamarádku, která maluje a malířství vystudovala. Stejně tak považuji za nadaného i kolegu v práci, který je expert na vzorce v excelu.

Stát by měl dále rozvíjet nadané lidi, i když už dosáhnou zletilosti. Také si myslím, že by mohl stát udělat více pro dospělé kteří jsou nadaní a před krátkou dobou se to u nich projevilo.

V každém z nás je slunce. Ne každý ho nechá zářit...

V první řadě bych ráda řekla, že mám velké výhrady k téměř jakémukoliv psychologickému testování a jeho validitě. Většina testů totiž neměří reálný výkon v dané oblasti, ale pouze výkon při vypracovávání testu. Např. klasický případ: testy inteligence měří schopnost správně vypracovat test inteligence, nakolik ale výsledky odpovídají skutečnému výkonu jedince v reálných situacích z hlediska inteligence je velice sporné. K tomu nadání zahrnuje pojmy jako kreativita, které z povahy věci standardizovanými testy zkrátka měřit nelze. Sporné je i následné stanovení hranice pro odlišení nadaných a nenadaných jedinců. Úplně neobjektivní je pak zařazení jedince mezi ne/nadané jedince na základě hodnocení pedagoga, psychologa, rodiče nebo jakékoliv jiné osoby. Jako lidé se přirozeně spoléháme na naše subjektivní vidění světa, sebe i ostatních lidí a naše osobní preference, sympatie a antipatie a různé zkreslené dojmy. Pedagogy a psychology nevyjímaje. Tolik asi k určování, kdo je nadaným jedincem. Co se týče výuky, naše školství stále v rozporu s prokázanými poznatky neurovědy a dalších vědeckých disciplín jaksi zamrzlo v době Marie Terezie a obsahově i formálně je zcela mimo jak z hlediska požadavků současných studentů, tak jejich budoucích zaměstnavatelů. Co se týče zaměstnavatelů, pokud někdo nedokáže využít potenciál svých pracovníků, je to jeho chyba, ať už je ten potenciál jakýkoliv. Obecně je jak ve školství tak v práci potřeba k jedincům přistupovat jako k individualitám. Každý z nás je jiný a je třeba se maximálně snažit využívat přednosti a pracovat s nedostatky každého jedince, pokud možno způsobem, který je pro daného jedince nejlepší a nejefektivnější. Je zbytečné separovat lidi na nadané vs. průměrné apod. I průměrní lidé jsou každý úplně jiný, a stejně tak nadaní. V každém případě je potřeba u všech jedinců (nejen dospělých!!) nepodceňovat zodpovědnost za vlastní rozvoj, za vlastní rozhodnutí a za vlastní život.

29. A jsme v cíli! Děkujeme za Váš čas! Je něco, co byste nám rádi sdělili o tomto dotazníku? Co Vám tu chybělo, na jaké otázky se obtížně odpovídalo, ... Tento dotazník měl za cíl zjistit povědomí o problému. V dalším dotazníku bychom rádi zacílili na nadané lidi, a Vaše odpovědi a postřehy nám mohou pomoci. Děkujeme!

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dnes je tolik pseudoproblémů, zase nějaký další pro pokrokáře?

Jen bych chtěla popřát hodně štěstí.

pořád jsem se nedozvěděla přesnou definici, co je pojmem míněno

Přeju ti krásný léto!

Rádo se stalo.

Sociologický průzkum, přijmové skupiny

Termin nadany dospely jsem nikdy driv neslysela a nevim o co jde, proto mi u otazky cislo 6 chybela moznost "nevim" :)

Těžko se mi odpovídá na otázky o vzdělání, někdy se stydím, že nemám ani maturitu, ale bohužel mi okolnosti nedovolily studovat. Na druhou stranu nás nejspíš bude více, myslím si, že hodně nadaných lidí má problém se současným systémem vzdělávání (nebo celkově nemají žádnou podporu).

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, kdo je to nadaný dospělý, či nadané dítě?

3. Nachází se va Vašem okolí někdo, kdo by mohl být nadaný?

4. Domníváte se, že nadaný člověk musí disponovat vysokou inteligencí?

5. Myslíte si, že nadání je dědičné?

6. Má podle Vás nadaný jedinec výhodu v běžném učení ve škole?

7. Domníváte se, že někdo z Vaší rodiny je nadaným jedincem?

8. Domníváte se, že nadaní jedinci - hlavně děti - vždy potřebují zvláštní péči - podporu?

9. Jste Vy osobně nadaným jedincem?

10. Pokud by Vaše dítě bylo nadané, chtěli byste pro něj zvláštní péči - podporu?

11. Domníváte se, že podpora nadaných dětí je nutná?

12. Bude podle Vás nadaný dospělý úspěšný v zaměstnání?

13. Domníváte se, že všichni členové Mensy ČR jsou nadaní?

14. Byl jste, nebo jste členem Mensy ČR, či jiné podobné skupiny?

15. Domníváte se, že nadaní jedinci mohou mít problémy ve společnosti?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Kolik je Vám let?

18. Jaké je Vaše vzdělání?

19. Pokračujete dále ve svém vzdělávání? Máme na mysli dálková studia, kurzy, rekvalifikaci,...

20. Kde žijete?

21. Vaše zájmy jsou spíše: (Vyberte, prosím, hlavní zájmy)

22. DOmníváte se, že byla tato osobnost nadaná? : Albert Einstein

23. Domníváte se, že je tato osobnost nadaná? : Jaromír Jágr

24. Domníváte se, že byla tato osobnost nadaná?: J.W. Goethe

25. Domníváte se, že byla tato osobnost nadaná?: W.Churchill

26. Chtěli byste být nadanou osobou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, kdo je to nadaný dospělý, či nadané dítě?

3. Nachází se va Vašem okolí někdo, kdo by mohl být nadaný?

4. Domníváte se, že nadaný člověk musí disponovat vysokou inteligencí?

5. Myslíte si, že nadání je dědičné?

6. Má podle Vás nadaný jedinec výhodu v běžném učení ve škole?

7. Domníváte se, že někdo z Vaší rodiny je nadaným jedincem?

8. Domníváte se, že nadaní jedinci - hlavně děti - vždy potřebují zvláštní péči - podporu?

9. Jste Vy osobně nadaným jedincem?

10. Pokud by Vaše dítě bylo nadané, chtěli byste pro něj zvláštní péči - podporu?

11. Domníváte se, že podpora nadaných dětí je nutná?

12. Bude podle Vás nadaný dospělý úspěšný v zaměstnání?

13. Domníváte se, že všichni členové Mensy ČR jsou nadaní?

14. Byl jste, nebo jste členem Mensy ČR, či jiné podobné skupiny?

15. Domníváte se, že nadaní jedinci mohou mít problémy ve společnosti?

16. Jaké je Vaše pohlaví?

17. Kolik je Vám let?

18. Jaké je Vaše vzdělání?

19. Pokračujete dále ve svém vzdělávání? Máme na mysli dálková studia, kurzy, rekvalifikaci,...

20. Kde žijete?

21. Vaše zájmy jsou spíše: (Vyberte, prosím, hlavní zájmy)

22. DOmníváte se, že byla tato osobnost nadaná? : Albert Einstein

23. Domníváte se, že je tato osobnost nadaná? : Jaromír Jágr

24. Domníváte se, že byla tato osobnost nadaná?: J.W. Goethe

25. Domníváte se, že byla tato osobnost nadaná?: W.Churchill

26. Chtěli byste být nadanou osobou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ondrová, M.Nadaní dospělí (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://nadani-dospeli.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.