Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nadaní lidé II

Nadaní lidé II

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Ondrová
Šetření:24. 08. 2018 - 14. 09. 2018
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):79 / 15.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:30,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je v podstatě jakýmsi pokračováním dotazníku Nadaní dospělí. Pokud jste byli jedním z respondentů, upřímně Vám děkujeme za odpovědi. Všechny názory se počítají!

Pokud jste předešlý dotazník nevyplňovali - nevadí! Tentokrát cílíme na konkrétnější skupinu.

V předešlém dotazníku jsme zcela záměrně uváděli co nejméně informací o tom, kdo je to takový nadaný jedinec. Zkrátka jsme nechtěli ovlivňovat Váš názor - cílem bylo zjistit jak, a jestli vůbec, lidé v naší společnosti tento problém znají, případně co si pod tímto názvem představí.

Odpovědi pečlivě vyhodnotíme, a na jejich základě bychom později rádi představili dotazník, ve kterém už dostanete více informací. Vy, coby respondenti, nám obrovsky pomáháte, a my Vám za to děkujeme!

 

Tento dotazník je určen pro konkrétní skupinu: Nadané dospělé (samozřejmě sem počítáme i nadanou mládež), případně rodiče nadaných dětí. Dotazník se bude větvit, nemusíte tedy odpovídat na dotazy, které se Vás netýkají (řada otázek zvlášť pro rodiče a pro dospělé). Termín nadání je zavádějící, můžete se proto setkat i s pojmem lidé s vysokým potenciálem a obdobnými termíny. Používá se i anglický termín Gifted.

Protože tento pojem není exaktní, nemůžeme tak jednoduše určit, zda jste právě Vy Nadaným jedincem, a spadáte tak to naší cílové skupiny. Proto to jisté míry necháváme na Vašem posouzení - pokud víte, že nadaní jste, nebo to třeba jen tušíte, jste vítáni.

Stejně tak je tomu i u rodičů nadaných dětí - i když jsme si vědomi, že pro každého rodiče je jeho dítě nadané.

Dotazník bude z výše uvedených důvodů koncipován tak, abychom kontrolními dotazy zjistili, zda byste mohli být naše "cílovka". Nemusíte se však bát - rozhodně nebudeme nikomu tvrdit, že nadaný není. Koneckonců ani odborníci se prozatím zcela neshodnou v definicích.

 

Kdo je takovým nadaným jedincem? Těžká otázka, a ještě horší odpověď.

Každý z nás je nějakým způsobem nadaný. My tu ovšem nebudeme mluvit o běžném nadání - talentu.

Zkuste si všechny uvedené vlastnosti představit v poněkud absurdní a přehnané podobě. Neberte ohled ani na školní výsledky - ty o nadání nic moc neříkají. Naopak, spousta nadaných dětí má ve škole problém. Ať už kvůli nudě, nebo způsobu učení. A ani nadanému nejde všechno levou zadní. V životě to rozhodně nemají jednodušší, jsou limitováni mnoha věcmi. Pro mnoho z nich není nadání výhrou, ale spíše prokletím. Zvláště v případě, že o něm neví - mohou si připadat jiní, divní, neschopní, a především jako někdo, kdo nenaplnil očekávání. Pro okolí zase mohou být nafoukaní - a přitom je tento názor často daleko od pravdy - nadaní o sobě neustále pochybují, a uvědomují si, co všechno ještě neví.

 

Naší cílovou skupinou byste mohli být, pokud: (případně převeďte na své dítě)

- jste prošli nějakou formou diagnostiky, kde Vám či Vašemu potomkovi bylo sděleno, že nadání se Vás může týkat

- jste k tomuto názoru došli na základě "objektivní" sebediagnostiky

- je to pro Vás sice pojem nový, ale dokážete se ztotožnit s některými z uvedených věcí:

- jste vysoce inteligentní ( udává se od 130 v rámci běžně používané škály I.Q., ale vzhledem k tomu, že všichni tušíme,  že testy měří spíše schopnost "řešit test", neberte toto číslo jako pevně dané. Rádi bychom upozornili, že jedinec může mít I.Q. třeba 160, ale nemusí být nadaný. Naopak mu mohlo být v jednom testu naměřeno daleko méně, ale nadaný být může.)

- máte pocit, že Váš mozek a vnímání funguje trochu jinak, než je běžné ( zkuste si to například představit jako jiný operační systém, který ke stejným výsledkům používá trochu jiné postupy)

- Vaše koníčky a zájmy jsou opravdu všestranné - nezáleží na tom, zda je to sport a psaní poezie, nebo matematické nadání a malba - jde spíše o to, že zahrnují různá spektra (čili ne například fotbal a basketbal, ale spíše ve smyslu fotbal a chemie)

- v oblastech Vašich zájmů jste "odborníky"  - jde Vám to zkrátka daleko lépe, než ostatním vrstevníkům - a týká se to většiny věcí, ne pouze jedné z nich

- často přeskakujete od jednoho zájmu ke druhému, nic Vás nedokáže upoutat na dlouho

- jste velmi zvídaví

- ve škole jste možná měli občas problém nejen se spolužáky, ale i s učiteli (nudili jste se, nevyhovoval Vám způsob učení - napadaly Vás lepší způsoby, ne všichni učitelé Vám byli autoritou)

- dokážete se hluboce ponořit do problému, který Vás momentálně zajímá - ale ne vždy u něj zůstanete - hlavně pokud už jej vyřešíte, nebo Vás přestane z nějakého důvodu zajímat

- rádi se zabýváte problémy - jedno jakými - čistě pro tu radost z řešení a přemýšlení

- díváte se na situace a problémy z mnoha různých stran zároveň - často nedokážete jen tak rozhodnout, na které straně vlastně jste, protože aspektů, které vidíte, je mnoho, a nic není černobílé

- občas prohodíte něco, co není úplně "vhodné" - pro Vás je to logické, ale společnost to vnímá emotivně, nebo to poukazuje na chybu - a to není vždy žádaná záležitost

- zajímají Vás "velké pravdy", světové otázky, často nad nimi přemýšlíte

- spíše než tradice Vás zajímají inovace, pokud dávají smysl, odpoveď typu: "protože to tak je, protože jsem to řekl" pro Vás není přijatelná. Máte rádi originalitu, odlišnost.

- rutinní práce pro Vás není to pravé, zvládáte ji jen chvíli, a jen v určitých případech

- máte hluboký smysl pro spravedlnost - a možná ji právě vidéte trochu jinak

- v některých kolektivech jste za přirozeného vůdce

- často si ale s kolektivy nerozumíte

- máte problém vydržet u jednoho zaměstnání

- život je pro Vás neustálým bojem, a rozhodně nemáte pocit, že by Vám Vaše inteligence cokoliv ulehčovala

- máte pocit, že mrháte potenciálem, nebo Vám to někdo tvrdí

- uvědomujete si, že znalosti, informace, talenty, ..., které nemáte, jsou daleko obsáhlejší než ty, které máte - zkrátka staré dobré Vím, že nic nevím!

Toto jsou jen některé z věcí, které se mohou týkat Nadání v tom smyslu, o jakém chceme hovořit. Nadaní jsou také jen lidé, a tedy originály, tak jako my všichni.

Pokud jste se v nečem z toho, o čem píšeme, našli, neváhejte, a podělte se s námi o své názory.

Dotazník, prosím, neberte jako diagnostiku, nebo test. Každý názor je relevantní, každá odpověď je správná! Dotazník skutečně pouze zjišťuje, jak si daná problematika stojí ve společnosti, v tomto případě v konkrétnější skupině.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník se na základě Vašich odpovědí může různě vrstvit, aby Vás navedl k otázkám, které se Vás týkají (například na základě rozlišení rodiče dítěte/dospělý jedinec,...).

U některých otázek po Vás budeme vyžadovat písemnou odpověď. Pokud na věc nemáte názor, postačí napsat například "nevím". Budeme ale rádi, pokud se s námi o názor podělíte.

Tento dotazník v žádném případě nemůže a nechce sloužit coby diagnostika. Jde nám o Vaše názory na danou problematiku, a rozhodně nechceme nikomu tvrdit - Ty nadaný jsi, Ty nadaný nejsi!

 

Odpovědi respondentů

1. Jste nadaným jedincem, NEBO jeho rodičem? (tzn. za koho odpovídáte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jedná se o mou maličkostotázka č. 2, Jedná se o mého potomka (dítě či už dospělého)otázka č. 41].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedná se o mou maličkost2884,85 %84,85 %  
Jedná se o mého potomka (dítě či už dospělého)515,15 %15,15 %  

Graf

2. Prošli jste nějakou formou diagnostiky, která by to potvrzovala, nebo relevantně nadhodila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sebeposouzení1553,57 %45,45 %  
Názor okolí1450 %42,42 %  
Ano (profesionálem)725 %21,21 %  
Ne621,43 %18,18 %  
Chystám se na to310,71 %9,09 %  
Ano (jinou než profesionální)27,14 %6,06 %  

Graf

3. Pokud jste již nějakou diagnostikou prošli, popište, prosím, jakou - není třeba uvádět žádná jména, pokud nechcete. Pokud Vás k dojmu, že se jedná o nadání přivedlo něco jiného, rádi bychom věděli, co to bylo.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

Aha

Asi před rokem jsem přečetla článek o nadaných lidech, který ve mně vyvolal, řekněme, jistou duševní smršť. Nemohu s jistotou říct, že patřím mezi nadané, možná jsem hypersenzitivní, možná nic z toho. Bude na Vás rozhodnout, zda Vám mnou vyplněný dotazník bude k užitku. Já jen vím, že tenkrát jsem měla pocit, jako by mě někdo konečně skutečně pochopil.

cc

informace od okolí, čeho jsem dosáhla

IQ test na nižším gymplu, cca v 11 letech, ale spíš mě k té úvaze přivedlo to, že se shodují s téměř všemi "symptomy"

IQ testy, výsledky v některých oblastech

IQ>140, nadání hlavně matematika

Jen názorem okolí.

Jen výsledek IQ testu nad 130.

má flexibilita a rozsach oborů, o které se zajímám. Myslím si, že jsem nadaný, i když ne nijak závratně, na základě somoposouzení.

Názor okolí

Ne

Nejsem si jistá, jestli jsem nadaná, ale myslím, že jsem nadprůměrně inteligentní a na spoustu věcí se dívám jinak než většina. Trochu jsem se našla ve vašem popisku.

neprošla

Neprošla jsem si žádnou profesionální diagnostikou, ani se nechystám. Přijde mi to zbytečné. Sama vidím, že mi jdou některé věci lépe než ostatním. Všímá si toho i mé okolí. Nebudu uvádět důvody proč si to myslím, každopádně i přes velkou sebekritiku jakési nadání vnímám.

PPP, Mensa ČR

Psychologické vyšetření, lidé, které jsem potkávali na své cestě

Rodice, ucitele

Rodiče to vždy říkali a něco jsem i sama vypozorovala. Na diagnostiku se mi nechce.

Sebediagnostika

Test inteligence a studijních předpokladů, organizovaný střední školou

učitelka výtvarného kurzu, přátelé

Určitě jsem byla "nadané dítě", nejsem si jistá, jak jsem na tom teď :) v dětství jsem často zvládala věci dříve a lépe než mí vrstevníci.

v dětství učitelé říkali, že mám talent na malování; v škole jsme patřila k nejchytrejším, v práci taky; často musím něco vysvětlovat, než to konečně ostatní pochopí;

Vždycky mi šla většina věcí líp než ostatním, rychle chápu, snadno se učím nové věci, zajímá mě spousta různých oborů. Skoro všechny body z úvodu na mě vlastně sedí.

4. Jaké je pohlaví Vaše, či Vašeho potomka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2071,43 %60,61 %  
muž725 %21,21 %  
jiné13,57 %3,03 %  

Graf

5. Prošli jste nějakými oficiálními testy, které měly měřit inteligenci? (Mensa, psycholog, školní testy,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1760,71 %51,52 %  
Ne1139,29 %33,33 %  

Graf

6. O jaké testování se jednalo? Stále máme na mysli profesionální testy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IQ317,65 %9,09 %  
MENSA317,65 %9,09 %  
Psychologie15,88 %3,03 %  
Psychotesty15,88 %3,03 %  
už netuším, není to pro mne důležité takže jsem názvy vypustil z paměti15,88 %3,03 %  
nějaké podivné testy prováděné na prvním stupni ZŠ15,88 %3,03 %  
osp15,88 %3,03 %  
Psychologické vyšetření15,88 %3,03 %  
Test inteligence organizovaný střední školou15,88 %3,03 %  
PPP, Mensa test15,88 %3,03 %  
ostatní odpovědi test inteligence na PC
Měna IQ testy
ffff
317,65 %9,09 % 

Graf

7. Zkoušeli jste nějakou "neoficiální" formu testování? Například složitější testy na internetu, nebo u lidí, kteří se tímto problémem zabývali (nemáme na mysli profesionály)? Stručně popište, o co se jednalo.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1139,29 %33,33 %  
testy na internetu310,71 %9,09 %  
svého času se prodávaly publikace s IQ testy - matematické představy, jazykové schopnosti, prostorová představivost apod. 13,57 %3,03 %  
iq testy13,57 %3,03 %  
.13,57 %3,03 %  
Kdysi jsem si dělala IQ test v časopise jen tak pro zábavu a vyšel mi průměrný výsledek. Nemyslím, že jsem dobrá na vyplňování IQ testů.13,57 %3,03 %  
Žádný test, který jsem vyplnila na internetu, mi nikdy nepřipadal dvakrát věrohodný. Nejvíce, co jsem kdy vyplnila, byl test všeobecných studijních předpokladů.13,57 %3,03 %  
iq test na webu (140)13,57 %3,03 %  
ano, měl to být oficiální test. Jelikož mám adhd, byl problém se na test soustředit, a tak byl dotazník neprůkazný13,57 %3,03 %  
Mám dojem že ano, bohužel si nepamatuji13,57 %3,03 %  
ostatní odpovědi Někdy asi ano
Nic noc.
Nezkoušela.
Párkrát jsem zkoušela něco relevantního na netu najít, ale buď je to moc jednoduché, nebo chcou za výsledky peníze.
IQ test na internetu
ddd
621,43 %18,18 % 

Graf

8. Pokud jste získali konkrétní číslo I.Q., budeme rádi, pokud se s námi o ně podělíte - pamatujte, dotazník je anonymní. Pokud se jedná o různé cifry, zvolte, prosím průměr. Uveďte, o jaký test se jednalo - profi/neprofi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechci uvádět725 %21,21 %  
Nikdy jsem nebyl testován517,86 %15,15 %  
132 profi27,14 %6,06 %  
12813,57 %3,03 %  
14313,57 %3,03 %  
Mensa: 14413,57 %3,03 %  
nad 135 Profi13,57 %3,03 %  
122 profi13,57 %3,03 %  
Myslím že to bylo 100-110.13,57 %3,03 %  
rád bych uvedl, ale nepamatuji si ho13,57 %3,03 %  
13013,57 %3,03 %  
134 Profi13,57 %3,03 %  
neprofi 14013,57 %3,03 %  
140 Profi13,57 %3,03 %  
Mensa test - 12413,57 %3,03 %  
asi 140, NEProfi13,57 %3,03 %  
11513,57 %3,03 %  

Graf

9. Domníváte se, že vysoká inteligence souvisí s nadáním (tak, jak ho popisujeme)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, zcela jistěotázka č. 10, Ano, ale mohou existovat výjimky - například nevhodný testotázka č. 10, Ne, vůbec nesouvisí → konec dotazníku, Vysoká inteligence není podmínkou nadání - například dítěti může jít sport, ale nemusí být jinak inteligentní → konec dotazníku, Neumím posouditotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká inteligence není podmínkou nadání - například dítěti může jít sport, ale nemusí být jinak inteligentní1967,86 %57,58 %  
Neumím posoudit414,29 %12,12 %  
Ano, ale mohou existovat výjimky - například nevhodný test414,29 %12,12 %  
Ano, zcela jistě13,57 %3,03 %  

Graf

10. Tvrzení: Mám širokou škálu zájmů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím444,44 %12,12 %  
souhlasím222,22 %6,06 %  
spíše nesouhlasím222,22 %6,06 %  
nevím111,11 %3,03 %  

Graf

11. Tvrzení: V jedné oblasti zájmu zvláště vynikám, ostatní jsou spíše doplňkové.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím555,56 %15,15 %  
nevím111,11 %3,03 %  
spíše nesouhlasím111,11 %3,03 %  
souhlasím111,11 %3,03 %  
nesouhlasím111,11 %3,03 %  

Graf

12. Tvrzení: Mám nadání na jednu věc, ostatní věci mi nejdou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nesouhlasím - jde mi více věcí průměrně → konec dotazníku, Nesouhlasím - jde mi více věcí lépe než ostatnímotázka č. 13, Neumím posouditotázka č. 13, Souhlasím - jsem v jedné věci velmi dobrý, ale ostatní mi tolik nejdou → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím - jde mi více věcí lépe než ostatním444,44 %12,12 %  
Nesouhlasím - jde mi více věcí průměrně333,33 %9,09 %  
Souhlasím - jsem v jedné věci velmi dobrý, ale ostatní mi tolik nejdou222,22 %6,06 %  

Graf

13. Uveďte, prosím, některé své zájmy a dovednosti - ty, ve kterých relevantně vynikáte nad běžný průměr.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Botanika, výživa + vaření, paměť - hry s pamětí, strategické deskové hry, vše k čemu je potřeba kreativita (vymýšlení akcí pro děti, šifrovacích her, vyrábění...)

Kreslení a Mandaly

lingvistika, genealogie, šifrovací hry, hra na hudební nástroje, kresba, zoologie, logika, ... Nevím, kolik toho má být?

Nevím, jak to nazvat, ale dokážu lépe přemýšlet v souvislostech, mám větší přehled. Jsem lepší v matematice, češtině a angličtině.

14. Byl/a jste už ve škole (základní) považován/a za nadaného žáka? Vyberte, co nejvíc platí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, měl/a jsem samé jedničky250 %6,06 %  
Ne125 %3,03 %  
Nevím125 %3,03 %  

Graf

15. Měl/jste ve škole problémy s autoritami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne375 %9,09 %  
Pouze s některými učiteli125 %3,03 %  

Graf

16. Projevilo se nadání už v MŠ? Například jste četl/a, počítal/a, měla/a neobvyklé znalosti,...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18, Nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano250 %6,06 %  
Nevím125 %3,03 %  
Ne125 %3,03 %  

Graf

17. Popiště stručně, o co se jednalo.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve třech letech jsem četla, psala, znala hodiny a ve čtyřech zvládala běžné počty potřebné k nakupování150 %3,03 %  
čtení, psaní, počítání, kreslení150 %3,03 %  

Graf

18. Nudil/a jste se ve škole často při vyučování? Nemáme na mysli hyperaktivitu apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy ano, pokud mě látka nezaujala (učitel nazaujal)250 %6,06 %  
Někdy ano, byl/a jsem o něco napřed125 %3,03 %  
Velmi často125 %3,03 %  

Graf

19. Dávali Vám spolužáci najevo jinakost negativním způsobem? Například šikanou v jakékoliv podobě. Jedná se teď pouze o nadání, nemáme namysli jiné důvody - například tělesný vzhled, sociální postavení atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi často250 %6,06 %  
Pouze ojedinělé případy125 %3,03 %  
Ne125 %3,03 %  

Graf

20. Jste spíše typ na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od obojího trochu375 %9,09 %  
Humanitní obory125 %3,03 %  

Graf

21. Dostáváte se často do sporů kvůli Vašim názorům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas s každým250 %6,06 %  
Velmi často125 %3,03 %  
Občas, s rodinou a okolím125 %3,03 %  

Graf

22. Ví Vaši nejbližší o Vašem vysokém potenciálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím250 %6,06 %  
Ne125 %3,03 %  
Ano125 %3,03 %  

Graf

23. Podporuje Vás okolí ve Vašich zájmech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela běžně, v rámci průměru250 %6,06 %  
Jak ve kterých250 %6,06 %  

Graf

24. Řekli by o Vás Vaši nejbližší (rodina, přátelé), že jste výjimečně inteligentní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná ano250 %6,06 %  
Možná ne125 %3,03 %  
Jistě ano125 %3,03 %  

Graf

25. Jste znám/a v širším okolí jako výjimečně inteligentní člověk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne250 %6,06 %  
Spíše ano125 %3,03 %  
Rozhodně ano125 %3,03 %  

Graf

26. Stalo se Vám, že by Vás okolí "nálepkovalo"? Například: chytrák, všeuměl, Einstein, všechnovímvšechnoznám, inťouš, mimoň, ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas250 %6,06 %  
Výjimečně125 %3,03 %  
Často125 %3,03 %  

Graf

27. Setkáváte se s podobně nadanými, či vysoce inteligentními lidmi v rámci jakékoliv organizované skupiny? Jaké? Nemáme nutně namysli oficiální organizaci, může se jednat například o pravidelná setkávání s přáteli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %6,06 %  
Ne, ale přemýšlím o tom125 %3,03 %  
šifrovací hry125 %3,03 %  

Graf

28. Stává se Vám, že se setkáváte se spíše negativní reakcí na inteligenci? Ať už Vaši, nebo jako takovou. Máme na mysli například věty typu: Inteligenti nic neumí, chytrý znamená nepoužitelný v životě, inteligenty by měli nahnat do pořádné práce, myslí si, že když je chytrý, tak je lepší atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze výjimečně250 %6,06 %  
Občas125 %3,03 %  
Poměrně často125 %3,03 %  

Graf

29. Pociťujete své nadání jako výhodu, či nevýhodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy4100 %12,12 %  

Graf

30. Budeme rádi, pokud nám povíte, proč tomu tak je (viz otázka 27.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jsem spokojená s tím, jaká jsem, ale často nezapadám.

Někdy si připadám trochu mimo... Třeba když se baví manžel se svým bráchou: "Dívej, co je to za žábu? " Žába obecná." "Buď rád že tu není Barča." Nebo když mineme se skupinou lidí nějakou rostlinu tak si všímám že po pěti minutách vyprávění podrobností o ní na mě kouká polovina lidí znechuceně a polovina šokovaně, tak se cítím celkem trapně. Na druhou stranu mám díky tomu dost pestrý život, který si můžu žít jednoduše podle sebe.

Nwm

Pro mě samotnou je to samozřejmě výhoda. Jenže jako všechno, co vybočuje z průměru, je to pro většinu lidí neakceptovatelné. A i když se o to snažím, v úplně uzavřené sociální bublině se bohužel žít nedá...

31. Máte kolem sebe lidi, kteří jsou na tom stejně, jako Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem v kontaktu s několika250 %6,06 %  
Nevím125 %3,03 %  
Ano, ale s žádným nejsem v bližším kontaktu125 %3,03 %  

Graf

32. Kdy jste se poprvé setkali s pojmem nadání? (případně i jinak vyjádřeným) Můžete zaškrtnout více možností - například jako dospělý, poměrně nedávno

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako mladý dospělý (cca do 29 let)250 %6,06 %  
Je to již více, než 10 let125 %3,03 %  
Už v dětství/mládí125 %3,03 %  

Graf

33. Jaké je Vaše vzdělání? Pokud stále studujete, předpokládejte nejpravděpodobnější scénář v nejbližší době.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské266,67 %6,06 %  
Nedokončené Vysokoškolské133,33 %3,03 %  

Graf

34. Máte i další doplňující vzdělání? Například státní zkoušky, kurzy, ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několik250 %6,06 %  
Ne125 %3,03 %  
Ano125 %3,03 %  

Graf

35. Měl jste někdy psychické potíže, ke kterým vedlo Vaše nadání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %6,06 %  
Ano, bylo to kvůli nadání (ať už z jakýchkolv příčin)125 %3,03 %  
Ano, ale nejsem si jist/á, že to bylo kvůli tomu125 %3,03 %  

Graf

36. Myslíte si, že nadaní dospělí by si zasloužili více pozornosti ve veřejném prostoru? Máme na mysli debaty, články, pořady, rozhovory, akce,...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neumím posoudit250 %6,06 %  
Ne125 %3,03 %  
Rozhodně, a sám/sama bych se zapojil/a125 %3,03 %  

Graf

37. Už jste se někdy zapojili do činnosti, která souvisela s podporou nadaných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne375 %9,09 %  
Ne, ale rád/a bych125 %3,03 %  

Graf

38. Jak jste na tom dle Vašeho soudu s takzvaným EQ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poměrně dobře250 %6,06 %  
Může být hůř250 %6,06 %  

Graf

39. Uvítali byste existenci různých skupin, spolků, nebo jen setkávání lidí s nadáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím250 %6,06 %  
Ano, a rád/a se už účastním125 %3,03 %  
Ne125 %3,03 %  

Graf

40. Domníváte se, že existuje dostatek informací o této problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím250 %6,06 %  
Ne, mělo by být více250 %6,06 %  

Graf

41. Prošli jste s Vaším dítětem nějakou diagnostikou, testováním...na profesionální úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 43, Anootázka č. 42, Ne, ale chystám seotázka č. 43].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano360 %9,09 %  
Ne240 %6,06 %  

Graf

42. Jaký typ testu, diagnostiky, vyšetření to byl?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mensa133,33 %3,03 %  
při vyšetření v PP ohledně domácího vzdělávání133,33 %3,03 %  
fyzické schopn9st133,33 %3,03 %  

Graf

43. Prošli jste nějakou jinou formou - neprofesionální - testování či diagnostiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne360 %9,09 %  
Ano240 %6,06 %  

Graf

44. Pokud ano, o co se jednalo? Prosíme Vás o stručný popis.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dosud nikdy360 %9,09 %  
mensa120 %3,03 %  
testování fyzixkých dovedností120 %3,03 %  

Graf

45. Domníváte se, že vysoká inteligence souvisí s nadáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neumím posouditotázka č. 46, Ne, naprosto nesouvisí → konec dotazníku, Ano, zcela souvisíotázka č. 46, Ano, ale mohou existovat výjimky - například vinou nevhodného testováníotázka č. 46, Ne, dítě může být nadané například na sport, ale přitom jen průměrně inteligentní → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, naprosto nesouvisí240 %6,06 %  
Ne, dítě může být nadané například na sport, ale přitom jen průměrně inteligentní120 %3,03 %  
Ano, ale mohou existovat výjimky - například vinou nevhodného testování120 %3,03 %  
Neumím posoudit120 %3,03 %  

Graf

46. Projevovalo/projevuje Vaše dítě nadání už v MŠ věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %6,06 %  

Graf

47. Vynikalo Vaše díte ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve více předmětech150 %3,03 %  
V jednom předmětu150 %3,03 %  

Graf

48. Pohlaví Vašeho dítěte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dívka2100 %6,06 %  

Graf

49. Má/mělo Vaše dítě nestandardní zájmy, vzhledem k jeho věku a okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %6,06 %  

Graf

50. Pokud ano, jaké to byly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
četba (od 4 let samostatně, posun v žánrových preferencích ), historie, botanika, náboženské systémy antického světa150 %3,03 %  
počítače, koně - hodně do hloubky150 %3,03 %  

Graf

51. Má Vaše dítě genetické předpoklady k nadání? (Nadaný jedinec v rodině)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %6,06 %  

Graf

52. Jak starý je Váš potomek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14-16150 %3,03 %  
10-13150 %3,03 %  

Graf

53. Má Vaše dítě nějaké výjimečné talenty, nadání, schopnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne → konec dotazníku, Ano, jeden, je velmi talentované v určité věci → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku, Ano, několik věcí mu jde výrazně lépe než vrstevníkůmotázka č. 55, Je průměrně nadané na svůj věk → konec dotazníku, Zatím nedokážu posouditotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několik věcí mu jde výrazně lépe než vrstevníkům2100 %6,06 %  

Graf

54. Jaké schopnosti či talenty to jsou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

55. Kdy jste poprvé pojali podezření, že by Vaše dítě mohlo být nadané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Před MŠ věkem150 %3,03 %  
v několika týdnech150 %3,03 %  

Graf

56. Domníváte se, že samé jedničky jsou jasnou známkou nadání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, zcela jasně → konec dotazníku, Ne, není to vzájemně podmínkouotázka č. 57].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, není to vzájemně podmínkou2100 %6,06 %  

Graf

57. Má/mělo Vaše dítě problémy se spolužáky? (Všeobecně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V běžné míře2100 %6,06 %  

Graf

58. Má Vaše dítě ještě jiná specifika? Například zdravotní problémy či postižení, ADHD, deprese, poruchy učení, ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne150 %3,03 %  
netestována, ale jsem z oboru, lehčí ADHD150 %3,03 %  

Graf

59. V kolika letech Vaše dítě začalo číst? Máme na mysli alespoň jisté poznávání více písmenek.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 2 let150 %3,03 %  
Mezi 2. a 5. rokem150 %3,03 %  

Graf

60. Máte dostatek informací o nadaných dětech? pokud byste hledali informace, víte, kde je najít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, nehledal/a jsem2100 %6,06 %  

Graf

61. Máte dojem, že Vaše dítě bude/je v životě úspěšné po pracovní stránce? Myslíme výjimečně úspěšné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zatím nemohu posoudit150 %3,03 %  
Ano, jistě v dospělosti bude150 %3,03 %  

Graf

62. Podporujete své dítě v jeho zájmech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ve všech, aktivně (účastníte se, vozíte na kroužky, ...)2100 %6,06 %  

Graf

63. Pokud byste si mohli nějakým kouzlem přát, aby Vaše dítě bylo "normální", tedy nenadané, pro co byste se rozhodli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Raději aby zůstalo takové, jaké je2100 %6,06 %  

Graf

64. Vidíte ve svém okolí (přátelé, učitelé, známí,..) ohlasy na nadání Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často2100 %6,06 %  

Graf

65. Budete zklamaní, pokud dítě nevystuduje/nevystudovalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale je to jeho volba150 %3,03 %  
Ano, zcela jistě150 %3,03 %  

Graf

66. Myslíte, že Vaše dítě by mohlo mít,, či má problémy ve vztazích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možná bude mít150 %3,03 %  
Ne, nemá - je-li už starší150 %3,03 %  

Graf

67. Kolik Vašich dětí je nadaných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen jedno, jedináček150 %3,03 %  
Jen jedno z více dětí150 %3,03 %  

Graf

68. Domníváte se, že rodiče nadaných dětí to mají při výchově náročnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy, pouze částečně150 %3,03 %  
Ne, stejně jako s ostatními dětmi150 %3,03 %  

Graf

69. Je/bylo Vaše dítě v nějaké speciální třídě či škole pro nadané žáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je, či do ní půjde150 %3,03 %  
nebyla možnost150 %3,03 %  

Graf

70. Je Vaše dítě součástí nějakého programu (speciální kroužky, dohled odborníka, domácí vyučování, Mensa...) pro nadané žáky mimo školu? Jakého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Feuersteinova metoda - individuálně, klub Mensy jsme odmítli, kryl se s jinými zájmy150 %3,03 %  
Ne150 %3,03 %  

Graf

71. Souhlasíte s tvrzením: vysoký potenciál může být svým způsobem nevýhodou pro běžný život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím350 %9,09 %  
spíše nesouhlasím233,33 %6,06 %  
nevím116,67 %3,03 %  

Graf

72. Souhlasíte s tvrzením: Vysoký potenciál znamená úspěch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím233,33 %6,06 %  
spíše nesouhlasím233,33 %6,06 %  
spíše souhlasím116,67 %3,03 %  
nesouhlasím116,67 %3,03 %  

Graf

73. Máte Vy, nebo Vaše dítě problémy s rozhodováním, čemu se zájmově či profesně věnovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nevím, co si vybrat350 %9,09 %  
Ne, mám/má jasno233,33 %6,06 %  
Neumím posoudit116,67 %3,03 %  

Graf

74. Jak byste vlastními slovy velmi stručně popsali nadání, o kterém tu hovoříme?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Baví me

jednak hudební - skládala písně, zpívala, ale takové celkové humanitní - dobře vnímá souvislosti i částečně technické - počítač, mobil zvládá lépe než rodič, nejvíce je ale talentovaná na práci se zvířaty - je velmi empatická

Když člověk v něčem výjimečně vyniká. (Trochu přemýšlím, že to asi nejsem já.)

Když jste bez nějaké zvláštní snahy v hodně věcech lepší než ostatní.

V případě mého dítěte vysoké IQ s mimořádným přírodovědným i jazykovým nadáním + mimořádné hudební nadání.

Vysoký a ne úplně diferencované potenciál

75. Výraz Nadání je velmi diskutovaný - je totiž velmi zavádějící, a lidé ho chápou tradičně v jiném kontextu. Jaký výtaz byste zvolili Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám představu233,33 %6,06 %  
S vysokým potenciálem233,33 %6,06 %  
obdarovaný116,67 %3,03 %  
Nadání116,67 %3,03 %  

Graf

76. nadaní lidé, ale také vysoce inteligentní lidé se často setkávají s negativními rekacemi společnosti. Proč tomu tak, dle Vašeho názoru, je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strach, závist350 %9,09 %  
Působí to na ně elitářsky233,33 %6,06 %  
Nevím116,67 %3,03 %  
jiný způsob uvažování i komunikace, odlišné zájmy, jiné priority116,67 %3,03 %  
Protože nemají dostatek informací116,67 %3,03 %  
lidi okolo chápou pomaleji, nebo jsou trochu v jiném světě116,67 %3,03 %  

Graf

77. Je něco, co byste chtěli doplnit k problematice?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Hodně štěstí.

Učila jsem, nadaných dětí jsem potkala málo. Někdy bylo nadání obrovské jednostranné spojené naopak s velkou nepraktičností a např. autismem. Pro mě bylo těžké poznání, že mé dítě už od velmi raného věku bude mít nade mnou myšlenkově převahu.

78. Je něco, co byste rádi doplnili k samotnému dotazníku? Například nejasné otázky, nebo naopak otázka, která nás nenapadla?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

VZdělávám dítě doma, částečně unschoolingově. Samo si vybírá, čemu a jak do hloubky se chce věnovat. Přijde mi to pro nadané děti vhodné, ale nevýhodou je méně zkušeností s kolektivem, dítě se pak nechá snadno nachytat.

79. Byli byste ochotní v budoucnu vyplnit podobný dotazník na toto, či obdobné téma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano350 %9,09 %  
Spíše ano233,33 %6,06 %  
Možná116,67 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Ondrová, M.Nadaní lidé II (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://nadani-lide-ii.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.