Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nádory a vitamín C

Nádory a vitamín C

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Julie Koskubová
Šetření:04. 05. 2015 - 06. 05. 2015
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží jako podklad seminární práce z Hygieny a epidemiologie na 1. LF UK. Je určen široké veřejnosti. Děkujeme za vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
233629,03 %26,67 %  
241713,71 %12,59 %  
221512,1 %11,11 %  
2564,84 %4,44 %  
2654,03 %3,7 %  
2154,03 %3,7 %  
2743,23 %2,96 %  
4832,42 %2,22 %  
2832,42 %2,22 %  
4121,61 %1,48 %  
ostatní odpovědi 45
20
18
51
47
43
49
56
33
46
37
69
71
30
54
29
19
31
15
38
59
52
14
2822,58 %20,74 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.88
Minimum:20
Maximum:51
Variační rozpětí:31
Rozptyl:63.65
Směrodatná odchylka:7.98
Medián:23
Modus:23

Graf

2. Jste student medicíny nebo lékař?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7459,68 %54,81 %  
ano5040,32 %37,04 %  

Graf

3. V jaké formě je podle vás Vitamín C nejúčinnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stačí jíst dostatek zeleniny a ovoce11182,22 %82,22 %  
Pouze i. v. (intavenózní) forma je nejúčinnější1611,85 %11,85 %  
Je třeba pravidelně užívat i tablety vitamínu C64,44 %4,44 %  
Není třeba užívat vitamín C21,48 %1,48 %  

Graf

4. Užíváte vitamín C v tabletách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze v době nachlazení či jiného onemocnění5540,74 %40,74 %  
Ne5339,26 %39,26 %  
Občas, když si na to vzpomenu2518,52 %18,52 %  
Každý den21,48 %1,48 %  

Graf

5. Myslíte si, že pravidelná konzumace vitamínu C chrání před sezónními onemocněními (např. chřipka) a před nachlazením

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10074,63 %74,07 %  
Ne3425,37 %25,19 %  

Graf

6. Myslíte si, že má vitamín C protektivní účinek při vzniku nádorů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6145,19 %45,19 %  
Ano5842,96 %42,96 %  
Ne1611,85 %11,85 %  

Graf

7. Slyšeli jste o i.v. (či p. o.) léčbě vitamínem C u nádorových onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6850,37 %50,37 %  
Ne6749,63 %49,63 %  

Graf

8. Odkud jste dozvěděli o možnosti i.v. léčby vitamínem C u nádorových onemocnění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z tisku, televize2435,29 %17,78 %  
z doslechu2130,88 %15,56 %  
ze školy (jsme student medicíny)2029,41 %14,81 %  
od lékaře34,41 %2,22 %  

Graf

9. Myslíte si, že je léčba vitamínem C u nádorových onemocnění dostatečně účinná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, nemám dostatek informací8059,7 %59,26 %  
Ne, mohla by sloužit pouze jako doplňující léčba (např. při chemoterapii, radioterapii)4835,82 %35,56 %  
ne42,99 %2,96 %  
Ano21,49 %1,48 %  

Graf

10. Myslíte si, že může mít vitamín C negativní vliv na organismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8462,22 %62,22 %  
Ano5137,78 %37,78 %  

Graf

11. Jaké orgány může nadměrné užívání vitamínu C poškozovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ledviny3382,5 %24,44 %  
Trávicí trakt1537,5 %11,11 %  
Cévy37,5 %2,22 %  
Srdce12,5 %0,74 %  

Graf

12. Co je vitamín C?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kyselina12694,74 %93,33 %  
zásada64,51 %4,44 %  
alkohol10,75 %0,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste student medicíny nebo lékař?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze školy (jsme student medicíny) na otázku 8. Odkud jste dozvěděli o možnosti i.v. léčby vitamínem C u nádorových onemocnění?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 28 - 56 > na otázku 1. Kolik je vám let?

7. Slyšeli jste o i.v. (či p. o.) léčbě vitamínem C u nádorových onemocnění?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi z doslechu na otázku 8. Odkud jste dozvěděli o možnosti i.v. léčby vitamínem C u nádorových onemocnění?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi z tisku, televize na otázku 8. Odkud jste dozvěděli o možnosti i.v. léčby vitamínem C u nádorových onemocnění?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze školy (jsme student medicíny) na otázku 8. Odkud jste dozvěděli o možnosti i.v. léčby vitamínem C u nádorových onemocnění?

10. Myslíte si, že může mít vitamín C negativní vliv na organismus?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ledviny na otázku 11. Jaké orgány může nadměrné užívání vitamínu C poškozovat?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Trávicí trakt na otázku 11. Jaké orgány může nadměrné užívání vitamínu C poškozovat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Jste student medicíny nebo lékař?

3. V jaké formě je podle vás Vitamín C nejúčinnější?

4. Užíváte vitamín C v tabletách?

5. Myslíte si, že pravidelná konzumace vitamínu C chrání před sezónními onemocněními (např. chřipka) a před nachlazením

6. Myslíte si, že má vitamín C protektivní účinek při vzniku nádorů?

7. Slyšeli jste o i.v. (či p. o.) léčbě vitamínem C u nádorových onemocnění?

8. Odkud jste dozvěděli o možnosti i.v. léčby vitamínem C u nádorových onemocnění?

9. Myslíte si, že je léčba vitamínem C u nádorových onemocnění dostatečně účinná?

10. Myslíte si, že může mít vitamín C negativní vliv na organismus?

11. Jaké orgány může nadměrné užívání vitamínu C poškozovat?

12. Co je vitamín C?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Jste student medicíny nebo lékař?

3. V jaké formě je podle vás Vitamín C nejúčinnější?

4. Užíváte vitamín C v tabletách?

5. Myslíte si, že pravidelná konzumace vitamínu C chrání před sezónními onemocněními (např. chřipka) a před nachlazením

6. Myslíte si, že má vitamín C protektivní účinek při vzniku nádorů?

7. Slyšeli jste o i.v. (či p. o.) léčbě vitamínem C u nádorových onemocnění?

8. Odkud jste dozvěděli o možnosti i.v. léčby vitamínem C u nádorových onemocnění?

9. Myslíte si, že je léčba vitamínem C u nádorových onemocnění dostatečně účinná?

10. Myslíte si, že může mít vitamín C negativní vliv na organismus?

11. Jaké orgány může nadměrné užívání vitamínu C poškozovat?

12. Co je vitamín C?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koskubová, J.Nádory a vitamín C (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nadory-a-vitamin-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.