Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > náhradní adopční péče

náhradní adopční péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Stará
Šetření:05. 12. 2015 - 15. 12. 2015
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazníj je určen pro jakéhokoliv respondenta. potřebuju zjistit jaký mají lidé zájem o adopci. :)

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9782,91 %82,91 %  
muž2017,09 %17,09 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [20-29 letotázka č. 3, 30-40 letotázka č. 3, 41-50 letotázka č. 3, 51 a více letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29 let6858,12 %58,12 %  
41-50 let2521,37 %21,37 %  
30-40 let1210,26 %10,26 %  
51 a více let1210,26 %10,26 %  

Graf

3. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní vzděláníotázka č. 4, střední vzděláníotázka č. 4, vyučeníotázka č. 4, vyšší vzděláníotázka č. 4, vysokoškolské vzděláníotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání6152,14 %52,14 %  
vysokoškolské vzdělání3429,06 %29,06 %  
vyučení1210,26 %10,26 %  
vyšší vzdělání75,98 %5,98 %  
základní vzdělání32,56 %2,56 %  

Graf

4. Počet obyvatel v obci ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 4999 obyvatelotázka č. 5, 5000- 19999 obyvatelotázka č. 5, 20000-99999 obyvatelotázka č. 5, 100000 a více obyvatelotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20000-99999 obyvatel3429,06 %29,06 %  
do 4999 obyvatel2924,79 %24,79 %  
5000- 19999 obyvatel2723,08 %23,08 %  
100000 a více obyvatel2319,66 %19,66 %  
50000- 19999 obyvatel43,42 %3,42 %  

Graf

5. Věříte v Boha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, věřím v Bohaotázka č. 6, ne nevěřím, ale věřím v existenci nějaké vyšší sílyotázka č. 6, bez vyznáníotázka č. 6, nechci odpovědětotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání5950,43 %50,43 %  
ne nevěřím, ale věřím v existenci nějaké vyšší síly3731,62 %31,62 %  
ano, věřím v Boha1512,82 %12,82 %  
nechci odpovědět65,13 %5,13 %  

Graf

6. Jste v manželském svazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7765,81 %65,81 %  
ano4034,19 %34,19 %  

Graf

7. Jaký je příjem vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 15000 Kčotázka č. 8, 15001- 25000 Kčotázka č. 8, 25001- 35000 Kčotázka č. 8, 35001- 50000 Kčotázka č. 8, nad 50000otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25001- 35000 Kč3933,33 %33,33 %  
15001- 25000 Kč2823,93 %23,93 %  
35001- 50000 Kč2218,8 %18,8 %  
do 15000 Kč2017,09 %17,09 %  
nad 5000086,84 %6,84 %  

Graf

8. Máte vlastní děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6454,7 %54,7 %  
ano5345,3 %45,3 %  

Graf

9. Uvažovali byste o adopci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ano, pokud by jsme nemohli mít vlastní dětiotázka č. 10, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud by jsme nemohli mít vlastní děti6656,41 %56,41 %  
ano2823,93 %23,93 %  
ne2319,66 %19,66 %  

Graf

10. Máte osobní zkušenost s adopcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8388,3 %70,94 %  
ano1111,7 %9,4 %  

Graf

11. Adoptovali byste dítě ve věku 0-3 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9196,81 %77,78 %  
ne33,19 %2,56 %  

Graf

12. Adoptovali byste dítě ve věku 3 a více let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5962,77 %50,43 %  
ne3537,23 %29,91 %  

Graf

13. Adoptovali byste díte jiného etnika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4750 %40,17 %  
ne4750 %40,17 %  

Graf

14. Adoptovali byste díte s nějakým postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7579,79 %64,1 %  
ano1920,21 %16,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jste v manželském svazku?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 15000 Kč na otázku 7. Jaký je příjem vaší domácnosti?

8. Máte vlastní děti?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-50 let na otázku 2. Kolik vám je let?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 a více let na otázku 2. Kolik vám je let?

9. Uvažovali byste o adopci?

 • odpověď ano, pokud by jsme nemohli mít vlastní děti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Máte osobní zkušenost s adopcí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké máte vzdělání?

4. Počet obyvatel v obci ve které žijete?

5. Věříte v Boha?

6. Jste v manželském svazku?

7. Jaký je příjem vaší domácnosti?

8. Máte vlastní děti?

9. Uvažovali byste o adopci?

10. Máte osobní zkušenost s adopcí?

11. Adoptovali byste dítě ve věku 0-3 let?

12. Adoptovali byste dítě ve věku 3 a více let?

13. Adoptovali byste díte jiného etnika?

14. Adoptovali byste díte s nějakým postižením?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Kolik vám je let?

3. Jaké máte vzdělání?

4. Počet obyvatel v obci ve které žijete?

5. Věříte v Boha?

6. Jste v manželském svazku?

7. Jaký je příjem vaší domácnosti?

8. Máte vlastní děti?

9. Uvažovali byste o adopci?

10. Máte osobní zkušenost s adopcí?

11. Adoptovali byste dítě ve věku 0-3 let?

12. Adoptovali byste dítě ve věku 3 a více let?

13. Adoptovali byste díte jiného etnika?

14. Adoptovali byste díte s nějakým postižením?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stará, K.náhradní adopční péče (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nahradni-adopcni-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.