Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní péče

Náhradní péče

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Dimtová
Šetření:17. 01. 2009 - 24. 01. 2009
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o spolupráci při vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou součástí mé seminární práce. Vyplnění Vám zabere jen pár minut a jeho výsledky jsou anonymní.

Budou použity jen pro potřebu seminární práce.

 

Děkuji Vám za vyplnění a přeji hezký den

Odpovědi respondentů

1. Uvažoval/a jste někdy alespoň na chvíli o adopci nebo pěstounské péči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7960,77 %60,77 %  
ne5139,23 %39,23 %  

Graf

2. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě jiné barvy pleti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6550 %50 %  
ano6550 %50 %  

Graf

3. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě se zdravotním postižením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtěl/a bych pouze zdravé dítě6247,69 %47,69 %  
lehčím 6146,92 %46,92 %  
středním 96,92 %6,92 %  
těžkým32,31 %2,31 %  

Graf

4. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě s mentálním postižením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chtěl/a bych pouze zdravé dítě8565,38 %65,38 %  
lehčím3930 %30 %  
středním53,85 %3,85 %  
těžkým32,31 %2,31 %  

Graf

5. Jaký věk dítěte by pro Vás byl přijatelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 3 roky11286,15 %86,15 %  
4 - 6 let3426,15 %26,15 %  
7 - 10 let96,92 %6,92 %  
11 - 14 let53,85 %3,85 %  
15 a více32,31 %2,31 %  

Graf

6. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10681,54 %81,54 %  
muž2418,46 %18,46 %  

Graf

7. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 294836,92 %36,92 %  
36 - 402821,54 %21,54 %  
30 - 352317,69 %17,69 %  
41 - 451713,08 %13,08 %  
50 a více86,15 %6,15 %  
46 - 5064,62 %4,62 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě se zdravotním postižením:

  • odpověď lehčím :
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi lehčím na otázku 4. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě s mentálním postižením:

4. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě s mentálním postižením:

  • odpověď chtěl/a bych pouze zdravé dítě:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtěl/a bych pouze zdravé dítě na otázku 3. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě se zdravotním postižením:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uvažoval/a jste někdy alespoň na chvíli o adopci nebo pěstounské péči?

2. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě jiné barvy pleti?

3. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě se zdravotním postižením:

4. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě s mentálním postižením:

5. Jaký věk dítěte by pro Vás byl přijatelný?

6. Jste žena nebo muž?

7. Váš věk je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uvažoval/a jste někdy alespoň na chvíli o adopci nebo pěstounské péči?

2. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě jiné barvy pleti?

3. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě se zdravotním postižením:

4. Bylo by pro Vás přijatelné akceptovat dítě s mentálním postižením:

5. Jaký věk dítěte by pro Vás byl přijatelný?

6. Jste žena nebo muž?

7. Váš věk je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dimtová, R.Náhradní péče (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nahradni-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.