Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní rodinná péče versus asistovaná reprodukce

Náhradní rodinná péče versus asistovaná reprodukce

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Kudelova
Šetření:23. 04. 2019 - 31. 08. 2019
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.62
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro ženy vykonávající náhradní rodinnou péči (NRP) nebo žadatele o NRP. Je vytvořen pro studijní účely. 

Odpovědi respondentů

1. V jakém věkovém období jste se rozhodla pro výkon NRP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi 30 až 40 rokem věku4548,91 %48,91 %  
do 30ti let věku3740,22 %40,22 %  
až po 40 roku věku1010,87 %10,87 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Uveďte i to, které právě studujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5256,52 %56,52 %  
vysokoškolské4043,48 %43,48 %  

Graf

3. V jakém oboru pracujete/jste pracovala (případně jaký obor studujete)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný6873,91 %73,91 %  
zdravotnicví nebo sociální oblast2426,09 %26,09 %  

Graf

4. Předcházelo Vašemu rozhodnutí požádat o zprostředkování NRP pokus o AR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, jen částotázka č. 5, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4650 %50 %  
ne3335,87 %35,87 %  
jen část1314,13 %14,13 %  

Graf

5. Pokud je vaše odpověď v předcházející otázce a) nebo b), proč jste se rozhodla pro NRP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
variantu jsem přehodnotila jako vhodnější2644,07 %28,26 %  
jako poslední možnost mít dítě2237,29 %23,91 %  
jiný důvod …915,25 %9,78 %  
na doporučení odborníků23,39 %2,17 %  

Graf

6. Rozhodla byste se po absolvování procesu AR nyní jinak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 8, nepodstoupila bych hootázka č. 7, upřednostnila bych rovnou NRPotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostnila bych rovnou NRP2847,46 %30,43 %  
ne2847,46 %30,43 %  
nepodstoupila bych ho35,08 %3,26 %  

Graf

7. Pokud jste v předchozí otázce zvolila variantu b) nebo c), napište, z jakého důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychická vyčerpanost1651,61 %17,39 %  
zdravotní komplikace619,35 %6,52 %  
etický rozpor516,13 %5,43 %  
jiný důvod …26,45 %2,17 %  
finanční náročnost26,45 %2,17 %  

Graf

8. Kdy podle Vašeho názoru začíná lidský život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
početím (spojením mužské a ženské buňky)4953,26 %53,26 %  
někdy po početí (v rozmezí několika hodin či dnů)1920,65 %20,65 %  
jindy ...1213,04 %13,04 %  
nepřemýšlela jsem o tom1213,04 %13,04 %  

Graf

9. Jak hodnotíte získané informace od gynekologa (případně jiných odborníků) ohledně nabídky AR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
objektivní, celistvé3133,7 %33,7 %  
spíše jako reklamu a byznys3032,61 %32,61 %  
nedostačující, neúplné2628,26 %28,26 %  
nepravdivé či zavádějící55,43 %5,43 %  

Graf

10. Jak hodnotíte získané informace od gynekologa (případně jiných odborníků) ohledně nabídky NRP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostačující6469,57 %69,57 %  
objektivní, celistvé2325 %25 %  
mylné55,43 %5,43 %  

Graf

11. Cítila jste se při svém rozhodování pod nátlakem někoho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7581,52 %81,52 %  
ze strany lékaře, odborníků99,78 %9,78 %  
ze strany partnera, rodiny, okolí88,7 %8,7 %  

Graf

12. Jakou roli hrál při Vašem rozhodování vztah k víře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyznávám jinou filosofii – v něco věřím3942,39 %42,39 %  
nejsem věřící3335,87 %35,87 %  
jsem věřící v Boha2021,74 %21,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Předcházelo Vašemu rozhodnutí požádat o zprostředkování NRP pokus o AR?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako poslední možnost mít dítě na otázku 5. Pokud je vaše odpověď v předcházející otázce a) nebo b), proč jste se rozhodla pro NRP?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém věkovém období jste se rozhodla pro výkon NRP?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Uveďte i to, které právě studujete.

3. V jakém oboru pracujete/jste pracovala (případně jaký obor studujete)?

4. Předcházelo Vašemu rozhodnutí požádat o zprostředkování NRP pokus o AR?

5. Pokud je vaše odpověď v předcházející otázce a) nebo b), proč jste se rozhodla pro NRP?

6. Rozhodla byste se po absolvování procesu AR nyní jinak?

7. Pokud jste v předchozí otázce zvolila variantu b) nebo c), napište, z jakého důvodu:

8. Kdy podle Vašeho názoru začíná lidský život?

9. Jak hodnotíte získané informace od gynekologa (případně jiných odborníků) ohledně nabídky AR?

10. Jak hodnotíte získané informace od gynekologa (případně jiných odborníků) ohledně nabídky NRP?

11. Cítila jste se při svém rozhodování pod nátlakem někoho?

12. Jakou roli hrál při Vašem rozhodování vztah k víře?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém věkovém období jste se rozhodla pro výkon NRP?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Uveďte i to, které právě studujete.

3. V jakém oboru pracujete/jste pracovala (případně jaký obor studujete)?

4. Předcházelo Vašemu rozhodnutí požádat o zprostředkování NRP pokus o AR?

5. Pokud je vaše odpověď v předcházející otázce a) nebo b), proč jste se rozhodla pro NRP?

6. Rozhodla byste se po absolvování procesu AR nyní jinak?

7. Pokud jste v předchozí otázce zvolila variantu b) nebo c), napište, z jakého důvodu:

8. Kdy podle Vašeho názoru začíná lidský život?

9. Jak hodnotíte získané informace od gynekologa (případně jiných odborníků) ohledně nabídky AR?

10. Jak hodnotíte získané informace od gynekologa (případně jiných odborníků) ohledně nabídky NRP?

11. Cítila jste se při svém rozhodování pod nátlakem někoho?

12. Jakou roli hrál při Vašem rozhodování vztah k víře?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kudelova, M.Náhradní rodinná péče versus asistovaná reprodukce (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://nahradni-rodinna-pece-versus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.