Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní rodinná výchova v moderní společnosti.

Náhradní rodinná výchova v moderní společnosti.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Kučný
Šetření:09. 03. 2016 - 19. 03. 2016
Počet respondentů:247
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen pro diplomovou práci, ve které se zaměřuji na problematiku náhradní rodinné výchovy v moderní společnosti. Cílem je zjistit názor respondentů různých věkových skupin na osvojení dětí registrovanými partnery. Budu Vám velmi vděčný za Vaši pomoc tím, že odpovíte na níže položené otázky.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-50 let11345,75 %45,75 %  
18-30 let11245,34 %45,34 %  
51 a více let228,91 %8,91 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19378,14 %78,14 %  
Muž5421,86 %21,86 %  

Graf

3. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání14458,3 %58,3 %  
Křesťanství8735,22 %35,22 %  
Islám31,21 %1,21 %  
věřím v Boha, ale nepotřebuju náboženství10,4 %0,4 %  
Matka Příroda10,4 %0,4 %  
Vlastní 10,4 %0,4 %  
věřím v Boha :-)10,4 %0,4 %  
katolické10,4 %0,4 %  
pohanství10,4 %0,4 %  
Budhistická filosofie10,4 %0,4 %  
Vesmír10,4 %0,4 %  
okultní víra v duchy a přírodní síly10,4 %0,4 %  
gnostický judaismus10,4 %0,4 %  
Luciferán/satanista10,4 %0,4 %  
"verim v neco"10,4 %0,4 %  
wicca10,4 %0,4 %  

Graf

4. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13855,87 %55,87 %  
Ne10944,13 %44,13 %  

Graf

5. Měl/a byste zájem osvojit si dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze v případě, že bych nemohl/a mít děti vlastní.13253,44 %53,44 %  
Ano7329,55 %29,55 %  
Ne4217 %17 %  

Graf

6. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, všichni by měli mít stejná práva bez ohledu na sexuální orientaci.17872,06 %72,06 %  
Je mi to jedno.3714,98 %14,98 %  
Ne, s registrovaným partnerstvím nesouhlasím.3212,96 %12,96 %  

Graf

7. Žije někdo z Vašeho okolí v registrovaném partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10542,51 %42,51 %  
Nevím o tom8434,01 %34,01 %  
Ano5823,48 %23,48 %  

Graf

8. Myslíte si, že registrované partnerství narušuje význam rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14759,51 %59,51 %  
Nedokáži posoudit5321,46 %21,46 %  
Ano4719,03 %19,03 %  

Graf

9. Kdyby záleželo na Vás, mohli by registrovaní partneři adoptovat děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15763,56 %63,56 %  
Ne6124,7 %24,7 %  
Nedokáži posoudit2911,74 %11,74 %  

Graf

10. Domníváte se, že může mít výchova homosexuálního páru škodlivý vliv na vývoj osobnosti dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14859,92 %59,92 %  
Ano5522,27 %22,27 %  
Nedokáži posoudit4417,81 %17,81 %  

Graf

11. Domníváte se, že dítě vychovávané osobami stejného pohlaví by mohlo mít problémy s přijetím společnosti/vrstevníků/ spolužáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14659,11 %59,11 %  
Ne5622,67 %22,67 %  
Nedokáži posoudit4518,22 %18,22 %  

Graf

12. Domníváte se, že by měl stát povolit adopci registrovaným partnerům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15462,35 %62,35 %  
Ne5923,89 %23,89 %  
Nedokáži posoudit3413,77 %13,77 %  

Graf

13. Měl by při osvojení registrovanými partnery hrát roli věk dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13454,25 %54,25 %  
Nedokáži posoudit6727,13 %27,13 %  
Ano4618,62 %18,62 %  

Graf

14. Domníváte se, že homosexuální pár by mohl v pozdějším věku dítěte ovlivnit jeho sexuální orientaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16767,61 %67,61 %  
Ano4217 %17 %  
Nedokáži posoudit3815,38 %15,38 %  

Graf

15. Domníváte se, že heterosexuální pár může poskytnout dítěti lepší výchovu než pár stejného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13855,87 %55,87 %  
Ano5522,27 %22,27 %  
Nedokáži posoudit5421,86 %21,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte děti?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 a více let na otázku 1. Kolik Vám je let?

9. Kdyby záleželo na Vás, mohli by registrovaní partneři adoptovat děti?

  • odpověď Ne:
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Domníváte se, že by měl stát povolit adopci registrovaným partnerům?

10. Domníváte se, že může mít výchova homosexuálního páru škodlivý vliv na vývoj osobnosti dítěte?

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Domníváte se, že dítě vychovávané osobami stejného pohlaví by mohlo mít problémy s přijetím společnosti/vrstevníků/ spolužáků?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

4. Máte děti?

5. Měl/a byste zájem osvojit si dítě?

6. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

7. Žije někdo z Vašeho okolí v registrovaném partnerství?

8. Myslíte si, že registrované partnerství narušuje význam rodiny?

9. Kdyby záleželo na Vás, mohli by registrovaní partneři adoptovat děti?

10. Domníváte se, že může mít výchova homosexuálního páru škodlivý vliv na vývoj osobnosti dítěte?

11. Domníváte se, že dítě vychovávané osobami stejného pohlaví by mohlo mít problémy s přijetím společnosti/vrstevníků/ spolužáků?

12. Domníváte se, že by měl stát povolit adopci registrovaným partnerům?

13. Měl by při osvojení registrovanými partnery hrát roli věk dítěte?

14. Domníváte se, že homosexuální pár by mohl v pozdějším věku dítěte ovlivnit jeho sexuální orientaci?

15. Domníváte se, že heterosexuální pár může poskytnout dítěti lepší výchovu než pár stejného pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše náboženské vyznání?

4. Máte děti?

5. Měl/a byste zájem osvojit si dítě?

6. Souhlasíte s registrovaným partnerstvím?

7. Žije někdo z Vašeho okolí v registrovaném partnerství?

8. Myslíte si, že registrované partnerství narušuje význam rodiny?

9. Kdyby záleželo na Vás, mohli by registrovaní partneři adoptovat děti?

10. Domníváte se, že může mít výchova homosexuálního páru škodlivý vliv na vývoj osobnosti dítěte?

11. Domníváte se, že dítě vychovávané osobami stejného pohlaví by mohlo mít problémy s přijetím společnosti/vrstevníků/ spolužáků?

12. Domníváte se, že by měl stát povolit adopci registrovaným partnerům?

13. Měl by při osvojení registrovanými partnery hrát roli věk dítěte?

14. Domníváte se, že homosexuální pár by mohl v pozdějším věku dítěte ovlivnit jeho sexuální orientaci?

15. Domníváte se, že heterosexuální pár může poskytnout dítěti lepší výchovu než pár stejného pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučný, M.Náhradní rodinná výchova v moderní společnosti. (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://nahradni-rodinna-vychova-v-m.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.