Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákaza AIDS

Nákaza AIDS

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Hrubá
Šetření:19. 04. 2010 - 24. 04. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka třetího ročníku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické
v Příbrami, oboru diplomový zdravotnický záchranář:
Jako téma mé absolventské práce jsem si vybrala téma, které se týkánákazy AIDS.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Jsem studentka třetího ročníku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické
v Příbrami, oboru diplomový zdravotnický záchranář:
 

Odpovědi respondentů

1. AIDS znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Anomálii imunity z důvodů selhání3264 %64 %  
a) Syndrom získané imunity1326 %26 %  
c) Nevím48 %8 %  
d) Alergie z důvodů selhání imunity12 %2 %  

Graf

2. 2. HIV znamená

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Lidský virus typu A2856 %56 %  
b) Lidský papilomavirus2142 %42 %  
c) Virus žloutenky typu B12 %2 %  

Graf

3. 3. Hlavním biologickým materiálem významným v přenosu infekce je: (vyberte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Krev4284 %84 %  
b) Sperma612 %12 %  
d) Sliny12 %2 %  
e) Moč12 %2 %  

Graf

4. 4. Prevence sexuálního přenosu viru HIV:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Používání kondomu4794 %94 %  
c) Žádná24 %4 %  
b) Hormonální antikoncepce12 %2 %  

Graf

5. 5. Za jakou dobu se mohou objevit příznaky HIV pozitivity:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) 3 až 6 měsíců2142 %42 %  
b) Nemusí se objevit1530 %30 %  
c) 1 až 3 roky1122 %22 %  
d) 2 až 6 týdnů36 %6 %  

Graf

6. 6. Jakým vyšetřením se dá zjistit HIV pozitivita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Testy krve4794 %94 %  
b) Testy moče24 %4 %  
c) Testy všech tělních tekutin12 %2 %  

Graf

7. 7. Příznaky pozitivity mohou být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Chřipkové příznaky1938 %38 %  
a) HIV se nijak neprojevuje1734 %34 %  
c) Svalové křeče, ekzém, horečka816 %16 %  
d) Průjem, noční buzení, horečka612 %12 %  

Graf

8. 8. Nádorovým projevem onemocněním AIDS je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) Kaposyho sarkom2958 %58 %  
a) Karcinom rekta1122 %22 %  
b) Nádor mozku612 %12 %  
c) Nádor močového měchýře48 %8 %  

Graf

9. 9. Podstoupil-a jste někdy testy na HIV

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4080 %80 %  
ano1020 %20 %  

Graf

10. 10. Máte strach, že jste se již mohl-a nakazit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3978 %78 %  
ano1122 %22 %  

Graf

11. 11. Může HIV pozitivní žena otěhotnět a porodit dítě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Ano, ale je riziko přenosu na plod4794 %94 %  
c) Ne. HIV pozitivní žena nemůže ze zákona otěhotně24 %4 %  
b) Ano, ale může docházet ke spontánním potratům12 %2 %  

Graf

12. 12. Pokud byste zjistila, že jste HIV pozitivní, nebo váš partner:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Nevím2856 %56 %  
c) Vztah byste neukončila při dodržování zásad používání prezervativu1428 %28 %  
a) Vztah byste ukončila816 %16 %  

Graf

13. 13. Víte, co znamená Červená stužka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Den boje proti AIDS4794 %94 %  
b) Den boji proti rakovině36 %6 %  

Graf

14. 14. Váš názor na preventivní akce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Jsou velice užitečné4488 %88 %  
b) Myslím, že jsou zbytečné612 %12 %  

Graf

15. 15. Je nemoc AIDS vyléčitelná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Ne4896 %96 %  
a) Ano24 %4 %  

Graf

16. 16. Kolébka viru HIV je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) Afrika4590 %90 %  
a) Jižní Amerika36 %6 %  
c) Asie12 %2 %  
b) Evropa12 %2 %  

Graf

17. 17. Myslíte si, že onemocnění AIDS v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Stoupá4692 %92 %  
b) Klesá48 %8 %  

Graf

18. 18. Jakého jste pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Žena4080 %80 %  
a) Muž1020 %20 %  

Graf

19. 19. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) 20-25 let2550 %50 %  
c) 25-30 let1020 %20 %  
d) 30 a více let918 %18 %  
a) 15-20 let612 %12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. AIDS znamená:

2. 2. HIV znamená

3. 3. Hlavním biologickým materiálem významným v přenosu infekce je: (vyberte)

4. 4. Prevence sexuálního přenosu viru HIV:

5. 5. Za jakou dobu se mohou objevit příznaky HIV pozitivity:

6. 6. Jakým vyšetřením se dá zjistit HIV pozitivita:

7. 7. Příznaky pozitivity mohou být:

8. 8. Nádorovým projevem onemocněním AIDS je

9. 9. Podstoupil-a jste někdy testy na HIV

10. 10. Máte strach, že jste se již mohl-a nakazit?

11. 11. Může HIV pozitivní žena otěhotnět a porodit dítě:

12. 12. Pokud byste zjistila, že jste HIV pozitivní, nebo váš partner:

13. 13. Víte, co znamená Červená stužka?

14. 14. Váš názor na preventivní akce

15. 15. Je nemoc AIDS vyléčitelná

16. 16. Kolébka viru HIV je:

17. 17. Myslíte si, že onemocnění AIDS v ČR:

18. 18. Jakého jste pohlaví:

19. 19. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. AIDS znamená:

2. 2. HIV znamená

3. 3. Hlavním biologickým materiálem významným v přenosu infekce je: (vyberte)

4. 4. Prevence sexuálního přenosu viru HIV:

5. 5. Za jakou dobu se mohou objevit příznaky HIV pozitivity:

6. 6. Jakým vyšetřením se dá zjistit HIV pozitivita:

7. 7. Příznaky pozitivity mohou být:

8. 8. Nádorovým projevem onemocněním AIDS je

9. 9. Podstoupil-a jste někdy testy na HIV

10. 10. Máte strach, že jste se již mohl-a nakazit?

11. 11. Může HIV pozitivní žena otěhotnět a porodit dítě:

12. 12. Pokud byste zjistila, že jste HIV pozitivní, nebo váš partner:

13. 13. Víte, co znamená Červená stužka?

14. 14. Váš názor na preventivní akce

15. 15. Je nemoc AIDS vyléčitelná

16. 16. Kolébka viru HIV je:

17. 17. Myslíte si, že onemocnění AIDS v ČR:

18. 18. Jakého jste pohlaví:

19. 19. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hrubá, A.Nákaza AIDS (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nakaza-aids.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.