Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakládání s odpady v Mikroregionu Dušejovsko

Nakládání s odpady v Mikroregionu Dušejovsko

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Váchová
Šetření:19. 04. 2009 - 26. 04. 2009
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a píši závěrečnou práci na téma Odpadové hospodářství v Mikroregionu Dušejovsko. Cílem této práce je provést analýzu nakládání s odpadem v daném mikroregionu a  zhodnotit návrh na zlepšení stávající situace. Pomocí dotazníku chci ověřit, zda obyvatelé mikroregionu třídí odpady, jakým způsobem a jak jsou v této oblasti informováni.

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že je ochrana životního prostředí důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano95100 %95 %  

Graf

2. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9089,11 %90 %  
ne1110,89 %11 %  

Graf

3. Jak třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím základní druhy odpadu (papír, plast, sklo)5055,56 %50 %  
třídím poze ten odpad, k němuž je v obci příslušný kontejner3235,56 %32 %  
třídím všechny druhy odpadu88,89 %8 %  

Graf

4. Jsou ve vašem blízkém okolí kontejnery na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9291,09 %92 %  
ne76,93 %7 %  
nevím21,98 %2 %  

Graf

5. Jsou v okolí vašeho bydliště černé skládky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5049,5 %50 %  
ano2928,71 %29 %  
ne2221,78 %22 %  

Graf

6. Využili jste, nebo využíváte možnosti odkládat odpad na černé skládky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9796,04 %97 %  
ano43,96 %4 %  

Graf

7. Co podle vás vede občany k vytváření černých skládek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lhostejnost vůči životnímu prostředí7473,27 %74 %  
neochota třídit odpad4847,52 %48 %  
nedostatečná informovanost o tom, kde je možné odpad ukládat3231,68 %32 %  
nedostatečná kapacita kontejnerů2524,75 %25 %  
vysoké poplatky za popelnice2120,79 %21 %  
jiná možnost87,92 %8 %  
nevím32,97 %3 %  

Graf

8. Pokud jste zaškrtli "jiná odpověď" uveďte prosím zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Casto je to i typicky ceska "malost" Nazorny priklad: Zvysili nam poplatky za popelnice? A just to ted budu vozit do lesa, at videj...

Chybějící nebo omezená možnost třídění pro některé odpady, co např. dělat s pneumatikami, starým kobercem apod.?

Jde také o zvyk. Od mala vyváželi odpad někam k lesu a tak se teď těýko změní...

Lhostejnost SMJ vůči lidem třídícím odpad, v regionu není zpracovna tříděného odpadu, a proto se s většinou tříděného odpadu nakládá jako se směsným a je povětšinou ukládán na běžné skládce (mimo nebezpečného odpadu), tím se znehodnoucuje práce lídí kteří odpad třídí a zárověn roste cena za odpad směsný, což se projevuje na neochotě lidí třídit odpad

Lidi jsou hroznej dobytek a u určitejch typů lidí nepomůže ani sebelepší osvěta. Zřejmě jim dělání bordelu přináší nějakou formu uspokojení. Stačí se teď na jaře projít po jakýkoliv silnici a člověk se nestačí divit, čeho jsou některý prasata schopný! Předloni jsme čistili škarpy a na půlkilometrovým úseku jsme našli 100 petek a další neidentifikovatelný předměty lítající z okýnek automobilů. A pod to se klidně podepíšu :-) Zdraví Dvoři

protože jsou dementní..:)

Velké množství nepřizpůsobivých občanů, kteří se v naší obci vyskytují v důsledku nelegálního pronajímání nezkolaudované nemovitosti.

9. Je ve vašem okolí místo, kde se skládkuje, třídí nebo zpracovává odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4241,58 %42 %  
nevím3534,65 %35 %  
ne2423,76 %24 %  

Graf

10. Co si představujete pod pojmem sběrný dvůr?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Dvůr" - místo, kam se odváží odpad, mnohdy za poplatek, a je tam tříděn...

Cokoliv co nepotřebuji odvezu do sběrného dvora, kromě stavební suti. Hlavně barvy, chem. přípravky, oleje,kapaliny,textil,guma.

dát tam jakýkoliv odpad

dvůr s kontejnery kam se odevzdá roztříděný odpad (plasty, papír, sklo, hliník..atd..)

dvůr, kde se shromažďuje a později roztřiďuje odpad

Dvůr, ve kterém je možné uložit odpad, který se dále zpracovává.

hážou se tam např. starý sporáky, ledničky pneumatiky a tak

http://www.google.cz/search?hl=cs

Je to místo kde se shromažďuje třídený a nebezpečný odpad

je to prostor, kde by se měl skladovat nejen nebezpečný odpad, ale i ostatní odpady a hlavně zdarma (např. na náklady obce)

Kam mohu odlozit veskery obemovy a nebezpecny odpad..... stare hadry, lednice, pracky,barvy, baterky apod.

Kde mohu odkládat věci, které už nepotřebuji a nemůžu (neměla bych) je vyhodit do popelnice, aby to neznečišťovalo životní prostředí.

Mezisklad odpadu, kde se odpad třídí

Místo kam lidé smí odvézt zdarma takový odpad, který se nevejde do popelnice nebo se do ní dávat nesmí

Místo kam lze vozit odpad (ze zahrady nebo i nebezpečný), který je zde tříděn a odvážen dále k likvidaci.

Místo kam mohu bezplatně přivézt roztříděný odpad a zde se ROZTŘÍDĚNÝ uloží do patřičných kontejnerů, a v případě potřeby si nějaký hodnotný předmět MOHU zakoupit, případně odnést zdarma

misto kam se odvazi roztrideny odpad

Místo kam se sjíží odpad a pak se likviduje.....

misto kam se svazi vsechen odpad

Místo kam se sváží a skladuje odpad.

Místo kam se vozí odpad, který nevíme kam dát, nebo je nebezpečný.

místo kde se dočasné ukládá odpad aby mohl být dále recyklován, zpracováván a využíván nebo zneškodněn

Místo kde se skladuju nebezpečný a velkoobjemový odpad.

MÍSTO KDE UKLADÁME NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD.

Místo na odpad který se neodváží v běžných popelnicích a kontejnerech.

místo pro nadměrný odpad

Místo pro odkládání zejm. vysokoobjemových odpadů - např. elektrospotřebičů, sutě, starého nábytku ap., nebo nebezpečných odpadů typu baterie, zbytky ředidel a barev atd.

Místo pro odložení objemnějšího, nekaždodenního nebo nebezpečného odpadu a kontaktní místo pro radu, jak nakládat s odpadem.

místo pro ukládání a třídění různých druhů odpadů pod dohledem povolaných zástupců obce, přístupný pro veřejnost, překladiště pro následné zpracování odpadů

místo pro ukládání odpadu stejného druhu např. sběr železa

Misto veškerého domácího odpadu

Místo, kam lze zdarma odnést odpad...něco na způsob návsi v Dudíně.

misto, kam maji lide moznost dovezt jiz roztrideny odpad

Misto, kam mohu odvezt odpad, se kterym si za normalnich okolnosti nevim rady. Typicky stare klavesnice, monitory, televize, lednicky atd..Bohuzel udajne spousta tehle veci nakonec konci v Cine na brutalnich skladkach napr. http://www.ban.org/photogallery/china_guiyu/pages/dump_sampling_pic.html

místo, kam můžu odvézt určitý druh odpadu

místo, kam se může ukládat odpad, na který nejsou zřízeny kontejnery

Místo, kam se vozí odpadky, které jsou velké nebo nebezpečné.

místo, kam se vyváží odpad

Místo, kde je možné dovézt tříděný odpad (např. železo, elektrické spotřebiče, apod.)

Místo, kde je možno odevzdat např. nebezpečný odpad.

Místo, kde lze odložit nebezpečný odpad.

Místo, kde může člověk odevzdat odpad - nejspíš za poplatek.

Místo, kde můžu odevzdat nebezpečný odpad, popřípadě odpad, na který v mé obci není kontejner.

Místo, kde ochotni vzít ode mne veškerý odpad zdarma, když mám zaplacené poplatky za komunální odpad a odborně tam s ním naloží!!

Místo, kde pověřená osoba převezme velkoobjemový nebo nebezpečný odpad.

místo, kde se dá odevzdat, buď za poplatek, nebo zadarmo "zvláštní" druhy odpadu

Misto, kde se mohou "odložit" všechny druhy odpadu včetně rozměrného odpadu i nebezpečného odpadu.

Místo, kde se odkládají věci, na které není běžně kontejner. (pračky, el. spotřebiče, ale i papír atd.)

Místo, kde se sběr dováží...

místo, kde se skládkuje, třídí nebo zpracovává odpad :_)

Místo, kde se ukládá odpad. Je obsluhovaný. Odpad se třídí - železo, papír apod.

místo, kde se ukládá roztříděný odpad

místo, kde se ukládají odpadky

Místo,kam budu moci odvézt jakýkoliv odpad -třebas vysloužilý gauč,televizi,ale i hliníková víčka od jogurtů...

Místo,kam je možné odvézt odpad,který nelze umístit do kontejnerů.

MOZNOST KDE ODLOZIT VECI NA KTERE NENI KONTEJNER NEBO POPELNICE.

Na jednom místě uložení jakéhokoli odpadu kromě komunálního. Na ten máme popelnici u domu.

Odkládá se zde vše, co nelze dát do kontejnérů na tříděný odpad. Pneumatiky, nábytek apod.

odnáší se tam různé odpady, na které nejsou příslušné kontejnery, např. elektornika, nebezpečné odpady

pod timto pojmem si nepredstavuji nic, ale nahle jsem dostal neodolatelnou chut navstivit pivni dvur

predpokladam, ze misto urcene k trideni odpadu

prostor, kde mohu odložit odpad, který nelze dát do kontejnerů na papír, plasty a sklo

předat tam veškerý odpad,na který nejsou kontejnery

Sběrný dvůr - místo, kam mohou domácnosti odvážet odpad, jehož zlikvidování poté zajistí obec

Sběrný dvůr - schválené, zabezpečené místo, určené k ukládání odpadu (ne na dlouho), kam občan odváží odpad, který se nedá na místě třídit (televize atd....)

sbírá se zde odpad, který se pak dále třídí

Shromažďuje se zde velkoobjemový a nebezpečný odpad, který není vhodný dávat do popelnic a kontejnerů.

To je dvůr kde můžu odložit všechny odpady.

To opravdu nevím. Snad místo, kde se schromažďuje právě nebezpečný odpad

třeba SMJ - služby města Jihlavy. Je to místo, kam dovezu z domácnosti cše co potřebuju vyhodit (teda skoro vše - se stavebním materiálem se musí na skládku na Henčov). Za sběrný dvůr se neplatí, za skládku už ano (pokud tam nevezu např, větve ze zahrady - ty jsou na skládce taky zdarma)

Veřejně přístupné místo pro odkládání odpadu.

Vyhrazený pozemek, který spravuje určitá instituce, pro Jihlavu Technické služby. Na tomto pozemku jsou oddělená místa pro svoz tříděného odpadu a je zde určená osoba, která dohlíží, aby odpad byl složen na správné místo.

Že tam přivezu nějaký odpad nebo nepotřebnou elektroniku a oni ji přijmou na bezplatnou likvidaci. Ne jako v Jihlavě kde na lidi řve důchodce, který jistě nemá ukončené ani základní vzdělání, že odpad který vezete je jistě firemního původu a že to se vozí jinam a platí se za to....

11. Víte o tom, že mikroregion Dušejovsko má v plánu výstavbu sběrného dvora?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7473,27 %74 %  
ano2726,73 %27 %  

Graf

12. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o tom, jak nakládat s odpadem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6362,38 %63 %  
ne3837,62 %38 %  

Graf

13. Kde čerpáte informace o tom, jak nakládat s odpadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tisk (noviny, časopisy)5049,5 %50 %  
média (TV,rozhlas)4443,56 %44 %  
informační létáky a brožury zasílané do domácností3635,64 %36 %  
z internetových stránek OÚ1817,82 %18 %  
místní rozhlas1817,82 %18 %  
nezajímám se o tyto informace1110,89 %11 %  

Graf

14. Jakou formu získávání těchto informací byste uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informační létáky a brožury zasílané do domácností4443,56 %44 %  
internet3029,7 %30 %  
mediální kampaň2928,71 %29 %  
místní tisk1817,82 %18 %  
přednášky a besedy1615,84 %16 %  
jsem dostatečně informován1615,84 %16 %  
upozornění v místním rozhlase1615,84 %16 %  
jiné32,97 %3 %  

Graf

15. Jaké změny byste uvítali v oblasti nakládání s odpady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více druhů kontejnerů (stavební materiál, baterie, drobná elektronika...)6261,39 %62 %  
více konternerů na tříděný odpad4443,56 %44 %  
levnější poplatky za popelnice4140,59 %41 %  
sběr nebezpečného odpadu vícekrát do roka3635,64 %36 %  
častější vývoz popelnic1110,89 %11 %  
jiná65,94 %6 %  
nevím54,95 %5 %  
žádné10,99 %1 %  

Graf

16. Pokud jste zaškrtli "jiná odpověď" uveďte prosím zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

častější vývoz kontejnerů na tříděný odpad

Menší poplatky za popelnice pro občany, kteří třídí odpad. Nakonec i obec dostává určitou odměnu za tříděný odpad (Eko-kom).

Možnost odkládání biologického odpadu.

Nevyvážet roztříděný odpad do směsného

Umístění ohavných kontejnerů tak, aby nestrašily přímo u hlavní komunikace v obci.

Z ohlednit na výši poplatku za odpad, když používáme ekologický způsob vytápění domu, a protože třídíme v domácnosti odpad, ani nepoužíváme popelnici!! Snížením poplatků motivovat lidi k třídění a lepším nakládáním s odpadem!!

17. Ve které obci mikroregionu bydlíte, popřípadě kde jinde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dušejov3635,64 %36 %  
Opatov1413,86 %14 %  
Hubenov1211,88 %12 %  
Cejle109,9 %10 %  
Boršov76,93 %7 %  
Hojkov76,93 %7 %  
Dvorce65,94 %6 %  
Ježená43,96 %4 %  
Mirošov - Jedlov32,97 %3 %  
Milíčov21,98 %2 %  

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6463,37 %64 %  
muž3736,63 %37 %  

Graf

19. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 19 do 30 let7473,27 %74 %  
od 41 do 50 let98,91 %9 %  
od 31 do 40 let76,93 %7 %  
od 51 do 60 let65,94 %6 %  
do 18 let včetně43,96 %4 %  
nad 60 let10,99 %1 %  

Graf

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita6261,39 %62 %  
vysokoškolské2524,75 %25 %  
vyučen(a)65,94 %6 %  
základní54,95 %5 %  
vyšší odborné32,97 %3 %  

Graf

21. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3736,63 %37 %  
úředník, administrativní pracovník1817,82 %18 %  
jiné1716,83 %17 %  
dělník98,91 %9 %  
podnikatel76,93 %7 %  
na mateřské dovolené54,95 %5 %  
nezaměstnaný43,96 %4 %  
důchodce21,98 %2 %  
pedagog21,98 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o tom, jak nakládat s odpadem?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem dostatečně informován na otázku 14. Jakou formu získávání těchto informací byste uvítali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že je ochrana životního prostředí důležitá?

2. Třídíte odpad?

3. Jak třídíte odpad?

4. Jsou ve vašem blízkém okolí kontejnery na tříděný odpad?

5. Jsou v okolí vašeho bydliště černé skládky?

6. Využili jste, nebo využíváte možnosti odkládat odpad na černé skládky?

7. Co podle vás vede občany k vytváření černých skládek?

9. Je ve vašem okolí místo, kde se skládkuje, třídí nebo zpracovává odpad?

11. Víte o tom, že mikroregion Dušejovsko má v plánu výstavbu sběrného dvora?

12. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o tom, jak nakládat s odpadem?

13. Kde čerpáte informace o tom, jak nakládat s odpadem?

14. Jakou formu získávání těchto informací byste uvítali?

15. Jaké změny byste uvítali v oblasti nakládání s odpady?

17. Ve které obci mikroregionu bydlíte, popřípadě kde jinde?

18. Pohlaví

19. Věk

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

21. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že je ochrana životního prostředí důležitá?

2. Třídíte odpad?

3. Jak třídíte odpad?

4. Jsou ve vašem blízkém okolí kontejnery na tříděný odpad?

5. Jsou v okolí vašeho bydliště černé skládky?

6. Využili jste, nebo využíváte možnosti odkládat odpad na černé skládky?

7. Co podle vás vede občany k vytváření černých skládek?

9. Je ve vašem okolí místo, kde se skládkuje, třídí nebo zpracovává odpad?

11. Víte o tom, že mikroregion Dušejovsko má v plánu výstavbu sběrného dvora?

12. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o tom, jak nakládat s odpadem?

13. Kde čerpáte informace o tom, jak nakládat s odpadem?

14. Jakou formu získávání těchto informací byste uvítali?

15. Jaké změny byste uvítali v oblasti nakládání s odpady?

17. Ve které obci mikroregionu bydlíte, popřípadě kde jinde?

18. Pohlaví

19. Věk

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

21. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Váchová, L.Nakládání s odpady v Mikroregionu Dušejovsko (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nakladani-s-odpady-v-mikroregionu-dusejovsko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.