Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana L.
Šetření:16. 04. 2009 - 23. 04. 2009
Počet respondentů:235
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji VŠ a v současné době pracuji na diplomové práci "Odstraňování odpadů vzniklých při mimořádných událostech". 

Součástí diplomové práce je i dotazníkové šetření zaměřené na zjištění obecné informovanosti, jak nakládat s odpady s důrazem na nebezpečné odpady.

 

Odpovědi respondentů

1. Třídíte odpady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20587,23 %87,23 %  
ne3012,77 %12,77 %  

Graf

2. Jaký způsobem třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [třídím pouze základní druhy odpadu (papír, sklo, plast)otázka č. 5, třídím jen ty druhy, u nichž mám kontejner v blízkosti bydlištěotázka č. 5, třídím všechny druhy odpadu bez ohledu na nákladnostotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím pouze základní druhy odpadu (papír, sklo, plast)12962,93 %54,89 %  
třídím jen ty druhy, u nichž mám kontejner v blízkosti bydliště5828,29 %24,68 %  
třídím všechny druhy odpadu bez ohledu na nákladnost 188,78 %7,66 %  

Graf

3. Netřídíte odpad, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslíte si, že třídění odpadu nemá význam, protože se stejně vše vyhodí na jednu skládku1446,67 %5,96 %  
nejsou v okolí Vašeho bydliště kontejnery na tříděný odpad930 %3,83 %  
nebaví Vás třídit620 %2,55 %  
vůbec nevíte, že byste odpad měl třídit a jak13,33 %0,43 %  

Graf

4. Co by vás ke třídění odpadu motivovalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nějaká ekonomická pobídka (např. sleva z platby za svoz odpadu)1446,67 %5,96 %  
dostatek kontejnerů na separovaný odpad v mém okolí826,67 %3,4 %  
kdybych přesně věděl(a), jakým způsobem se následně separovaný odpad zpracovává723,33 %2,98 %  
zavedení sankcí pro ty, co odpad neseparují13,33 %0,43 %  

Graf

5. Je v okolí vašeho bydliště dostatek kontejnerů na separovaný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15867,23 %67,23 %  
ne7732,77 %32,77 %  

Graf

6. Domníváte se, že Vaše domácnost produkuje nebezpečný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16168,51 %68,51 %  
ano7431,49 %31,49 %  

Graf

7. Pod pojmem nebezpečný odpad si představíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chemikálie22595,74 %95,74 %  
zbytky barev, laků, olejů, hnojiv, rozpouštědel, lepidel apod.21993,19 %93,19 %  
baterie a autobaterie20788,09 %88,09 %  
vysloužilé domácí spotřebiče (lednice, sporáky, pračky, myčky,…)16971,91 %71,91 %  
léčiva15867,23 %67,23 %  
malé domácí spotřebiče (PC, fotoaparáty, rádia, …)12954,89 %54,89 %  
pneumatiky12352,34 %52,34 %  
znečištěný papír a lepenka3314,04 %14,04 %  
plastové nádoby2811,91 %11,91 %  
stavební suť208,51 %8,51 %  
jiné166,81 %6,81 %  
koberce a nábytek114,68 %4,68 %  
sklo114,68 %4,68 %  
železný odpad104,26 %4,26 %  
zbytky jídel20,85 %0,85 %  
zbytky rostlin, trávy a větve10,43 %0,43 %  

Graf

8. Jak nakládáte s nebezpečným odpadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vozím jej do sběrného dvora9942,13 %42,13 %  
dávám na předem označené místo v případě, že obec pořádá svoz takového odpadu9339,57 %39,57 %  
s nebezpečným odpadem nepřicházím do styku239,79 %9,79 %  
dávám jej do běžných nádob na odpad145,96 %5,96 %  
skladuji jej v domácnosti41,7 %1,7 %  
vyhodím kamkoliv20,85 %0,85 %  

Graf

9. Jste dostatečně informován(a), jak nakládat s různými druhy odpadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13155,74 %55,74 %  
ne10444,26 %44,26 %  

Graf

10. Informace k nakládání s odpady a k jejich třídění čerpáte::

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z informačních materiálů obecního nebo městského úřadu10645,11 %45,11 %  
jiné zdroje 8435,74 %35,74 %  
z informačních internetových stránek MěÚ nebo OÚ6125,96 %25,96 %  
místní tisk5523,4 %23,4 %  
vývěskové plochy2711,49 %11,49 %  
místní rozhlas229,36 %9,36 %  
nemám žádné informace, nezajímám se198,09 %8,09 %  

Graf

11. Jakým způsobem byste přivítal(a) zvýšení informovanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informační letáky a brožury distribuované do domácností11850,21 %50,21 %  
mediální kampaň7331,06 %31,06 %  
informace na internetu6728,51 %28,51 %  
myslím si, že jsem dostatečně informován(a)4820,43 %20,43 %  
místní tisk3916,6 %16,6 %  
přednášky a besedy198,09 %8,09 %  
upozornění v místním rozhlase125,11 %5,11 %  
jiné 93,83 %3,83 %  

Graf

12. Je v okolí Vašeho bydliště místo, kde se sládkuje, třídí nebo zpracovává nebezpečný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 15, nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9339,57 %39,57 %  
nevím8435,74 %35,74 %  
ne5824,68 %24,68 %  

Graf

13. Zajímalo Vás někdy, jak je toto místo zajištěno proti úniku nebezpečných látek do okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6569,89 %27,66 %  
ano2830,11 %11,91 %  

Graf

14. Podařilo se Vám tyto informace získat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen kusé 1346,43 %5,53 %  
Ano, v dostatečném množství 932,14 %3,83 %  
Nepodařilo se mi získat žádné informace621,43 %2,55 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14260,43 %60,43 %  
muž9339,57 %39,57 %  

Graf

16. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let9640,85 %40,85 %  
31 - 45 let7632,34 %32,34 %  
46 - 60 let3314,04 %14,04 %  
nad 60 let208,51 %8,51 %  
do 18 let104,26 %4,26 %  

Graf

17. Velikost místa pobytu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 50 0006728,51 %28,51 %  
město od 20 001 do 50 000 obyvatel4920,85 %20,85 %  
vesnice od 501 do 2 000 obyvatel3314,04 %14,04 %  
malá vesnice do 500 obyvatel3314,04 %14,04 %  
malé město od 5 001 do 20 000 obyvatel3113,19 %13,19 %  
městečko od 2 001 do 5 000 obyvatel229,36 %9,36 %  

Graf

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita10343,83 %43,83 %  
vysokoškolské9339,57 %39,57 %  
vyučen(a)198,09 %8,09 %  
základní škola125,11 %5,11 %  
vyšší odborné83,4 %3,4 %  

Graf

19. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úředník, administrativní pracovník 6929,36 %29,36 %  
student 5322,55 %22,55 %  
ostatní3514,89 %14,89 %  
důchodce2510,64 %10,64 %  
žena na mateřské dovolené 166,81 %6,81 %  
dělník 156,38 %6,38 %  
pedagogický pracovník104,26 %4,26 %  
podnikatel72,98 %2,98 %  
nezaměstnaný 52,13 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Třídíte odpady?

 • odpověď ne:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslíte si, že třídění odpadu nemá význam, protože se stejně vše vyhodí na jednu skládku na otázku 3. Netřídíte odpad, protože:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nějaká ekonomická pobídka (např. sleva z platby za svoz odpadu) na otázku 4. Co by vás ke třídění odpadu motivovalo?

7. Pod pojmem nebezpečný odpad si představíte?

 • odpověď malé domácí spotřebiče (PC, fotoaparáty, rádia, …):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi koberce a nábytek na otázku 7. Pod pojmem nebezpečný odpad si představíte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi železný odpad na otázku 7. Pod pojmem nebezpečný odpad si představíte?
 • odpověď pneumatiky:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi koberce a nábytek na otázku 7. Pod pojmem nebezpečný odpad si představíte?

9. Jste dostatečně informován(a), jak nakládat s různými druhy odpadu?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím si, že jsem dostatečně informován(a) na otázku 11. Jakým způsobem byste přivítal(a) zvýšení informovanosti?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám žádné informace, nezajímám se na otázku 10. Informace k nakládání s odpady a k jejich třídění čerpáte::

10. Informace k nakládání s odpady a k jejich třídění čerpáte::

 • odpověď z informačních materiálů obecního nebo městského úřadu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dělník na otázku 19. Zaměstnání

11. Jakým způsobem byste přivítal(a) zvýšení informovanosti?

 • odpověď informační letáky a brožury distribuované do domácností:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi koberce a nábytek na otázku 7. Pod pojmem nebezpečný odpad si představíte?

12. Je v okolí Vašeho bydliště místo, kde se sládkuje, třídí nebo zpracovává nebezpečný odpad?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Zajímalo Vás někdy, jak je toto místo zajištěno proti úniku nebezpečných látek do okolí?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Zajímalo Vás někdy, jak je toto místo zajištěno proti úniku nebezpečných látek do okolí?

15. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 60 let na otázku 16. Věk
 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na mateřské dovolené na otázku 19. Zaměstnání

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď základní škola:
  • 19.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 16. Věk

19. Zaměstnání

 • odpověď důchodce:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 60 let na otázku 16. Věk
 • odpověď student :
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 16. Věk
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola na otázku 18. Nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Třídíte odpady?

2. Jaký způsobem třídíte odpad?

3. Netřídíte odpad, protože:

4. Co by vás ke třídění odpadu motivovalo?

5. Je v okolí vašeho bydliště dostatek kontejnerů na separovaný odpad?

6. Domníváte se, že Vaše domácnost produkuje nebezpečný odpad?

7. Pod pojmem nebezpečný odpad si představíte?

8. Jak nakládáte s nebezpečným odpadem?

9. Jste dostatečně informován(a), jak nakládat s různými druhy odpadu?

10. Informace k nakládání s odpady a k jejich třídění čerpáte::

11. Jakým způsobem byste přivítal(a) zvýšení informovanosti?

12. Je v okolí Vašeho bydliště místo, kde se sládkuje, třídí nebo zpracovává nebezpečný odpad?

13. Zajímalo Vás někdy, jak je toto místo zajištěno proti úniku nebezpečných látek do okolí?

14. Podařilo se Vám tyto informace získat?

15. Pohlaví

16. Věk

17. Velikost místa pobytu

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

19. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Třídíte odpady?

2. Jaký způsobem třídíte odpad?

3. Netřídíte odpad, protože:

4. Co by vás ke třídění odpadu motivovalo?

5. Je v okolí vašeho bydliště dostatek kontejnerů na separovaný odpad?

6. Domníváte se, že Vaše domácnost produkuje nebezpečný odpad?

7. Pod pojmem nebezpečný odpad si představíte?

8. Jak nakládáte s nebezpečným odpadem?

9. Jste dostatečně informován(a), jak nakládat s různými druhy odpadu?

10. Informace k nakládání s odpady a k jejich třídění čerpáte::

11. Jakým způsobem byste přivítal(a) zvýšení informovanosti?

12. Je v okolí Vašeho bydliště místo, kde se sládkuje, třídí nebo zpracovává nebezpečný odpad?

13. Zajímalo Vás někdy, jak je toto místo zajištěno proti úniku nebezpečných látek do okolí?

14. Podařilo se Vám tyto informace získat?

15. Pohlaví

16. Věk

17. Velikost místa pobytu

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

19. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

L., J.Nakládání s odpady (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nakladani-s-odpady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.