Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákup knih vysokoškoláky

Nákup knih vysokoškoláky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Jamborová
Šetření:17. 02. 2014 - 13. 03. 2014
Počet respondentů:599
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

chtěla bych Vás moc poprosit o vyplnění anonymního dotazníku o způsobu nákupu knih vysokoškolských studentů. Výsledky zpracuji ve své bakalářské práci.

 

Děkuji,

 

Kateřina Jamborová

studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

Odpovědi respondentů

1. Studujete vysokou školu/VOŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano55893,16 %93,16 %  
Ne416,84 %6,84 %  

Graf

2. Jakou vysokou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Masarykova univerzita, Brno22239,71 %37,06 %  
Univerzita Karlova, Praha335,9 %5,51 %  
Univerzita Tomáše Bati, Zlín274,83 %4,51 %  
Univerzita Pardubice162,86 %2,67 %  
vut brno142,5 %2,34 %  
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno122,15 %2 %  
VŠE91,61 %1,5 %  
VUT91,61 %1,5 %  
Ostravská univerzita v Ostravě71,25 %1,17 %  
Univerzita Palackého v Olomouci71,25 %1,17 %  
čzu71,25 %1,17 %  
Jihočeská univerzita v Českých budějovicích61,07 %1 %  
VŠB-TUO50,89 %0,83 %  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem50,89 %0,83 %  
VUT v Brně50,89 %0,83 %  
VŠB-TU Ostrava40,72 %0,67 %  
Jihočeská univerzita40,72 %0,67 %  
Univerzita Hradec Králové40,72 %0,67 %  
VUT, Brno40,72 %0,67 %  
všo40,72 %0,67 %  
Technická univerzita v Liberci40,72 %0,67 %  
Univerzita Palackého, Olomouc40,72 %0,67 %  
Vysoká škola ekonomická v Praze40,72 %0,67 %  
VŠE, Praha30,54 %0,5 %  
Vysoké učení technické, Brno30,54 %0,5 %  
ČVUT30,54 %0,5 %  
UPOL30,54 %0,5 %  
VŠE v Praze30,54 %0,5 %  
Jihočeská univerzita, České Budějovice30,54 %0,5 %  
UJEP20,36 %0,33 %  
ZČU20,36 %0,33 %  
UPCE20,36 %0,33 %  
Vysoké učení technické v Brne20,36 %0,33 %  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně20,36 %0,33 %  
Česká zemědělská univerzita, Praha20,36 %0,33 %  
ZČU, Plzeň20,36 %0,33 %  
Ostravská univerzita, Ostrava20,36 %0,33 %  
UHK20,36 %0,33 %  
České vysoké učení technické v Praze20,36 %0,33 %  
VŠCHT20,36 %0,33 %  
Vysoká škola ekonomická, Praha20,36 %0,33 %  
UP20,36 %0,33 %  
Západočeská univerzita, Plzeň20,36 %0,33 %  
Ostravská Univerzita20,36 %0,33 %  
Technická univerzita, Liberec20,36 %0,33 %  
Jihočeská uviverzita, České Budějovice10,18 %0,17 %  
Masarykova univerzita a VUT10,18 %0,17 %  
VSA Brno10,18 %0,17 %  
univerzita karlova10,18 %0,17 %  
University of Dundee10,18 %0,17 %  
Mendelova univerzita v Brně10,18 %0,17 %  
ČZU Praha10,18 %0,17 %  
Palackého univerzita, Olomouc10,18 %0,17 %  
VSB-TU Ostrava10,18 %0,17 %  
Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno10,18 %0,17 %  
CZU v Praze10,18 %0,17 %  
OSU10,18 %0,17 %  
VOŠ zdravotnická10,18 %0,17 %  
VŠE Praha10,18 %0,17 %  
SZS a VOSz E. Pottinga, olomouc10,18 %0,17 %  
Vysoká škola podnikání Ostrava10,18 %0,17 %  
Univerzita Jana Evangelity Purkyně, Ústí nad Labem10,18 %0,17 %  
VFU Brno10,18 %0,17 %  
Vysoká škola polytechnická Jihlava10,18 %0,17 %  
PF UJEP10,18 %0,17 %  
VŠE Praha, fakulta managementu a VUT fakulta podnikatelská - 2 vysoké školy současně10,18 %0,17 %  
Univerzita Palackého Olomouc10,18 %0,17 %  
potting,olomouc10,18 %0,17 %  
VŠB Ostrava10,18 %0,17 %  
Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava10,18 %0,17 %  
CZU10,18 %0,17 %  
ZČU Plzeň10,18 %0,17 %  
zcu10,18 %0,17 %  
UP v Olomouci10,18 %0,17 %  
Vysoká škola Báňská10,18 %0,17 %  
Vysoká škola finanční a správní, Most10,18 %0,17 %  
Univerzita J. Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem10,18 %0,17 %  
Vysoká škola obchodní v Praze10,18 %0,17 %  
Vysoké učení technické - fakulta Podnikatelská10,18 %0,17 %  
Policejní akademie - Praha10,18 %0,17 %  
VOŠ Most, UJEP Ústí nad Labem10,18 %0,17 %  
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem10,18 %0,17 %  
ČZU v Praze10,18 %0,17 %  
soukromá10,18 %0,17 %  
Česká zemědělská univerzita v Praze10,18 %0,17 %  
Univerzita Komenského10,18 %0,17 %  
University of Copenhagen10,18 %0,17 %  
ZČU v Plzni10,18 %0,17 %  
VŠO, Praha10,18 %0,17 %  
Univerzita jana Amose Komenského10,18 %0,17 %  
Vyšší odbornou školu Roudnice nad Labem10,18 %0,17 %  
TUL10,18 %0,17 %  
Univerzita Pradubice10,18 %0,17 %  
Zemědělka, Praha10,18 %0,17 %  
Slezská univerzita, Karviná10,18 %0,17 %  
Západočeská univerzita v Plzni10,18 %0,17 %  
VSE10,18 %0,17 %  
Slezská univerzita v Karviné10,18 %0,17 %  
VŠCHT, Praha10,18 %0,17 %  
Prešovská univerzita10,18 %0,17 %  
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha10,18 %0,17 %  
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné10,18 %0,17 %  
Pedagogická škola Litomyšl10,18 %0,17 %  
VŠTE, České Budějovice10,18 %0,17 %  
CUTFEL10,18 %0,17 %  
VSCHT10,18 %0,17 %  
VOŠ Pardubice10,18 %0,17 %  
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.10,18 %0,17 %  
VOŠZ10,18 %0,17 %  
Univerzita J. U. Purkyně, Ústí nad Labem10,18 %0,17 %  
česká zemědělská univerzita 10,18 %0,17 %  
Zemědělská univerzita Praha, ČZU10,18 %0,17 %  
TUKE KOŠICE10,18 %0,17 %  
Vysoká škola Hotelvá Praha10,18 %0,17 %  
VOŠ CR KV10,18 %0,17 %  
Vysoká škola polytechnická, Jihlava10,18 %0,17 %  
všb tu ostrava a VUT Brno jsem vystudovala10,18 %0,17 %  
Veřejně správní akademie, Brno10,18 %0,17 %  
Vysoká škola báňská, technická univerzita Ostrava10,18 %0,17 %  
DTI10,18 %0,17 %  
UJEP ÚSTÍ NAD LABEM 10,18 %0,17 %  
VŠH Praha 810,18 %0,17 %  
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.10,18 %0,17 %  
VSFŠ Praha10,18 %0,17 %  
Jinou, soukromou10,18 %0,17 %  
vysoká škola finanční a správní10,18 %0,17 %  
Pražská vysoká škola psychosociálních studií10,18 %0,17 %  
Technická univerzita Liberec10,18 %0,17 %  
OSU v Ostravě10,18 %0,17 %  
Univerzita Komenského v Bratislave10,18 %0,17 %  
Ujep Ústí10,18 %0,17 %  
Slezská univerzita, Opava10,18 %0,17 %  
VUT Fekt10,18 %0,17 %  
České vysoké učení technické10,18 %0,17 %  
VŠEM10,18 %0,17 %  
ČVUT v Praze10,18 %0,17 %  
VŠH10,18 %0,17 %  
CVUT v Praze10,18 %0,17 %  

Graf

3. Jaký studijní program navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářský26647,67 %44,41 %  
magisterský26347,13 %43,91 %  
vyšší odborný152,69 %2,5 %  
doktorský (postgraduální)142,51 %2,34 %  

Graf

4. Jaký typ studia navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezenční48086,02 %80,13 %  
kombinované7813,98 %13,02 %  

Graf

5. Váš studijní obor lze zařadit do oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenské vědy33760,39 %56,26 %  
technické vědy7212,9 %12,02 %  
přírodní vědy549,68 %9,02 %  
ekonomické81,43 %1,34 %  
ekonomie61,08 %1 %  
zdravotnictví50,9 %0,83 %  
Cestovní ruch50,9 %0,83 %  
ekonomika40,72 %0,67 %  
ekonomické vědy30,54 %0,5 %  
humanitní30,54 %0,5 %  
pedagogika30,54 %0,5 %  
pedagogické vědy20,36 %0,33 %  
ekonomický20,36 %0,33 %  
sociální práce20,36 %0,33 %  
učitelství10,18 %0,17 %  
UMK10,18 %0,17 %  
sport10,18 %0,17 %  
humanitní vědy - historie10,18 %0,17 %  
kombinace pedagogického a přírodovědného oboru10,18 %0,17 %  
technické a přírodní vědy10,18 %0,17 %  
mezinárodní vztahy10,18 %0,17 %  
podnikání10,18 %0,17 %  
společenské vědy a přírodní zároveň (didaktika matematiky)10,18 %0,17 %  
Zdravotnické10,18 %0,17 %  
přírodní vědy, společenské vědy (dva obory)10,18 %0,17 %  
ekonomický obor10,18 %0,17 %  
Ekonomické i technické10,18 %0,17 %  
na pomezí společenských a přírodních věd10,18 %0,17 %  
právo10,18 %0,17 %  
Přírodní a společenské10,18 %0,17 %  
lékařské10,18 %0,17 %  
Práva - možná by šly zařadit mezi společenské vědy10,18 %0,17 %  
oba společenské vědy (právo + jazyk), jeden je Bc. a druhý Mgr.10,18 %0,17 %  
Management10,18 %0,17 %  
finance10,18 %0,17 %  
ekomické vědy10,18 %0,17 %  
Management sportu 10,18 %0,17 %  
ekonomická studia10,18 %0,17 %  
umělecké zaměřění10,18 %0,17 %  
humanitně-umělecký obor10,18 %0,17 %  
historické vědy10,18 %0,17 %  
ekonomie, cestovní ruch10,18 %0,17 %  
bezpečnostně právní10,18 %0,17 %  
Zootechnika (rybářství)10,18 %0,17 %  
sociální10,18 %0,17 %  
sociální a pedagogické10,18 %0,17 %  
společenské vědy a zdravotnictví (studium 2 oborů zároveň)10,18 %0,17 %  
umění10,18 %0,17 %  
Management firem10,18 %0,17 %  
ekonomické a manažerské vědy10,18 %0,17 %  
zemědělství10,18 %0,17 %  
hotelnictví a turismus10,18 %0,17 %  
Marketingová oblast10,18 %0,17 %  
ekonomie a management 10,18 %0,17 %  
humanitní studia10,18 %0,17 %  
výživa a sport10,18 %0,17 %  
VEŘEJNÁ SPRÁVA10,18 %0,17 %  
služby10,18 %0,17 %  
dva obory - jeden přírodní a druhý společenské vědy10,18 %0,17 %  
personalistika10,18 %0,17 %  
Všeobecné lékařství10,18 %0,17 %  
ekonomika a management10,18 %0,17 %  
zdravotnické vědy10,18 %0,17 %  
Komunikace a lidské zdroje10,18 %0,17 %  
jazyky10,18 %0,17 %  
umělecký obor10,18 %0,17 %  

Graf

6. Používáte spíše tištěné knihy nebo e-knihy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
tištěné knihy vs. e-knihy2-1-0-1-2-0.6851.621

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Knihy, ať už tištěné nebo e-knihy, si pro své studium kupujete, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze své vlastní iniciativy21338,17 %35,56 %  
mi ve škole řekli, že bych měl/a13624,37 %22,7 %  
mi ve škole řekli, že musím6912,37 %11,52 %  
mi danou knihu doporučil známý/doporučila známá6211,11 %10,35 %  
nekupuji223,94 %3,67 %  
nekupuju30,54 %0,5 %  
zatím jsem žádnou nekupovala10,18 %0,17 %  
příliš nekupuji10,18 %0,17 %  
většinou nekupuji10,18 %0,17 %  
pro studiumn si knihy nekupuji10,18 %0,17 %  
knihy si nekupuji10,18 %0,17 %  
knihy si pro studium nekupuji10,18 %0,17 %  
2. a 3. dohromady10,18 %0,17 %  
Z vlastní iniciativy nebo i proto, že mi danou publikaci doporučili známí, školitel, kolega apod., v některých případech i proto, že bych měla.10,18 %0,17 %  
bud mi ju doporucil znamy, nebo osobne doporuceni profesora, ze dana kniha se oplati aj do zivota 10,18 %0,17 %  
jak kdy, někdy bych měla, někdy na doporučení, někdy sama od sebe10,18 %0,17 %  
protože ji potřebuju10,18 %0,17 %  
nekupuji knihy pro studium10,18 %0,17 %  
Knihy si ke studiu si půjčuji, nekupuji je.10,18 %0,17 %  
půjčuji si je10,18 %0,17 %  
některé na doporučení, některé z vlastní iniciativy10,18 %0,17 %  
je jich v knihovně nedostatek a nezbytně ji potřebuji10,18 %0,17 %  
kupuji si jen tehdy pokud je obtížné si ji vypůjčit10,18 %0,17 %  
mi danou knihu doporučili ve škole (z nabízených možností je tomu zřejmě nejblíže "ze své vlastní iniciativy")10,18 %0,17 %  
půjčuji si tištěné knihy v knihovně10,18 %0,17 %  
knihy pro studium si téměř vůbec nekupuji, spíše je nelegálně stahuji10,18 %0,17 %  
protože cítím, že bez nich předmět nesplním10,18 %0,17 %  
Protože patří mezi doporučenu literaturu a zároveň vím, že mi budou přínosem10,18 %0,17 %  
všechny odpovědi10,18 %0,17 %  
nekupuji, půjčuji si je10,18 %0,17 %  
důvody se různí.10,18 %0,17 %  
Knihy si nekupuji.10,18 %0,17 %  
knihy pro studium nekupuji, stahuji je zdarma; protože mi ve škole řekli, že bych měl10,18 %0,17 %  
dle vlastního uvážení10,18 %0,17 %  
studijní materiál ke zkoušce10,18 %0,17 %  
Hodí se k ukončení předmětu10,18 %0,17 %  
pro školní účely nekupuji10,18 %0,17 %  
na ustni, k diplomce10,18 %0,17 %  
z něčeho se to naučit musím10,18 %0,17 %  
nepotřebuji si je kupovat, půjčuji si je v knihovn10,18 %0,17 %  
doporučené materiály si tisknu10,18 %0,17 %  
Nekupuji, pouze si je půjčuji v knihovně10,18 %0,17 %  
musím i můžu10,18 %0,17 %  
knihy si nekupuji, navštěvuji knihovnu10,18 %0,17 %  
Nekupuji knihy10,18 %0,17 %  
pokud usoudím, že pro mě bude užitečná/ pokud ji potřebuji mít dlouhou dobu k dispozici 10,18 %0,17 %  
Nekupuji. Stahuji z internetu a nebo půjčuji z knihovny10,18 %0,17 %  
půjčuju v univerzitní knihovně10,18 %0,17 %  
kombinace10,18 %0,17 %  
Nikdy jsem si nic nekoupil10,18 %0,17 %  
potřebuji k bakalářské práci10,18 %0,17 %  
je potřebuji k sepsání absolventské práce10,18 %0,17 %  
ke studiu si knihy nekupuji, protože vzhledem k tomu, jaké blbosti se učíme, protože by to byly vyhozené peníze10,18 %0,17 %  
nekupuji, využívám služeb knihoven10,18 %0,17 %  
většinou nekupuji, pouze půjčuji10,18 %0,17 %  
Neutrácím za studium.10,18 %0,17 %  
Protože je ke studiu potřebuji.10,18 %0,17 %  
musím pretože sú potrebné na skúšku10,18 %0,17 %  
kombinace bodu 2,3,410,18 %0,17 %  

Graf

8. Knihy, ať už tištěné nebo e-knihy, si pro svůj zájem kupujete, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze své iniciativy - nemám pro koupi zřejmý důvod26948,21 %44,91 %  
ji potřebuji k provozování svého zájmu14826,52 %24,71 %  
mi ji doporučil známý/doporučila známá519,14 %8,51 %  
si ke svému zájmu kupuji jeden typ knih (např. od stejného autora)437,71 %7,18 %  
nekupuji142,51 %2,34 %  
nekupuju20,36 %0,33 %  
Nekupuji knihy20,36 %0,33 %  
ráda čtu10,18 %0,17 %  
pro radost10,18 %0,17 %  
kombinace výše uvedeného10,18 %0,17 %  
jak kdy10,18 %0,17 %  
pak preferuji knihovny10,18 %0,17 %  
Opět z rozličných důvodů - někdy k dalšímu sebevzdělávání, ze zájmu na doporučení nebo z vlastní iniciativy apod.10,18 %0,17 %  
na doporučení nebo ze zvědavosti, díky dobrým hodnocením10,18 %0,17 %  
od každého trochu10,18 %0,17 %  
pro zábavu, vědomosti10,18 %0,17 %  
kupuji si to, co mě zaujme10,18 %0,17 %  
nekupuji si knihy pro svůj zájem, pouze si je půjčuji v knihovně10,18 %0,17 %  
půjčuji si tištěné knihy v knihovně10,18 %0,17 %  
první, druhá a čtvrtá odpo - mix10,18 %0,17 %  
nekupuju, stahuju kvůli vzdělavacím důvodům a k zábavě10,18 %0,17 %  
různě, ale vždy důvodně10,18 %0,17 %  
Kam směřuje otázka? Na to, proč si kupuju knihy mimo školu, ne-studijní? V tom případě je odpověď "protože mě baví číst" :)10,18 %0,17 %  
oblíbený autor nebo mě zaujala10,18 %0,17 %  
Мůj zájem není takový, abych knihy kupovala.10,18 %0,17 %  
jednak je potřebuji ke škole (studuji literaturu) ale neberu to jako nutnou povinnost ale jako potěšení a kupuji i knihy nad rámec studijních povinností.10,18 %0,17 %  
Jsou potřebné k danému předmětu.10,18 %0,17 %  
půjčuji v knihovně u nás ve městě10,18 %0,17 %  
potřebuji k bakalářské práci10,18 %0,17 %  
nekupuji si e-knihy10,18 %0,17 %  
většinou půjčuji10,18 %0,17 %  
se chci vzdělávat10,18 %0,17 %  
mě zajímají.10,18 %0,17 %  
nekupuji, pouze půjčuji10,18 %0,17 %  
protože chci10,18 %0,17 %  
mi po prohlédnutí připadala užitečná10,18 %0,17 %  

Graf

Následují otázky lišící se od sebe jen mírně, a to jestli jde o knihy tištěné/e-knihy, jestli si knihy půjčujete/kupujete a jestli jde o knihy pro studium/pro vlastní zájem. Věnujte těmto rozdílům prosím pozornost.

9. Tištěnou literaturu si ke svému studiu půjčujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v univerzitní knihovně41975,09 %69,95 %  
ve veřejné knihovně27950 %46,58 %  
od známých14125,27 %23,54 %  
ke svému studiu si tištěnou literaturu nepůjčuji559,86 %9,18 %  
laboratorni knihovna10,18 %0,17 %  
Nepůjčuji, kupuji, třeba se někdy bude hodit10,18 %0,17 %  
od profesoru osobne10,18 %0,17 %  
kupuji10,18 %0,17 %  
nepujčuju, kupuju10,18 %0,17 %  
většinou si vše koupím a studuji z toho10,18 %0,17 %  
nepůjčuji, kupuji.10,18 %0,17 %  
ve vědecké knihovně10,18 %0,17 %  
vědecká knihovna10,18 %0,17 %  
studijní a věděcké knihovny10,18 %0,17 %  
občas kupuji.10,18 %0,17 %  
nepucuju10,18 %0,17 %  

Graf

10. Tištěnou literaturu si ke svému studiu kupujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kamenných obchodech/knihkupectvích/prodejnách skript39971,51 %66,61 %  
v internetových obchodech19935,66 %33,22 %  
v antikvariátech10017,92 %16,69 %  
ke svému studiu si tištěnou literaturu nekupuji9817,56 %16,36 %  
v supermarketech/hypermarketech81,43 %1,34 %  
od starších spolužáků81,43 %1,34 %  
od starších studentů50,9 %0,83 %  
nekupuji30,54 %0,5 %  
burza učebnic20,36 %0,33 %  
pro studium si knihy nekupuji10,18 %0,17 %  
od studentů z vyšších ročníků10,18 %0,17 %  
Na začátku nového semestru přicházejí na naši fakultu prodavači, kteří si udělají stánek, ve kterém literaturu prodávají10,18 %0,17 %  
od předchozích ročníků10,18 %0,17 %  
v aule fakulty na začátku semestru (dohoda fakulty s nakladatelstvím)10,18 %0,17 %  
od studentů10,18 %0,17 %  
studentská burza10,18 %0,17 %  
použité od lidí z vyšších ročníků10,18 %0,17 %  
od studentů vyšších ročníků10,18 %0,17 %  
V obchodech, případně na internetu zdarma10,18 %0,17 %  
Od spolužáků10,18 %0,17 %  
od bývalých studentů, kamarádů10,18 %0,17 %  
vysvětlení k odpovědím: objednám na internetu v e-shopu, osobně vyzvednu v kamenném obchodě10,18 %0,17 %  
nenakupuji10,18 %0,17 %  
nekupujem10,18 %0,17 %  
na inzerát od předchozích studentů10,18 %0,17 %  
v bazaru10,18 %0,17 %  
NEKUPUJU10,18 %0,17 %  
ve škole10,18 %0,17 %  

Graf

11. E-knihy si ke svému studiu půjčujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ke svému studiu si e-knihy nepůjčuji46583,33 %77,63 %  
za poplatek z knihovny427,53 %7,01 %  
za poplatek pomocí elektronické výpůjčky264,66 %4,34 %  
nepůjčuji50,9 %0,83 %  
stahuju10,18 %0,17 %  
e-zdroje z univerzity zdarma10,18 %0,17 %  
nečtu e-knihy10,18 %0,17 %  
e-knihy mame zdarma10,18 %0,17 %  
z univerzitní knihovny zdarma (časově omezený přístup)10,18 %0,17 %  
z knihovny, ale bez poplatku10,18 %0,17 %  
mam originaly v laboratori10,18 %0,17 %  
Nepoužívám10,18 %0,17 %  
internet10,18 %0,17 %  
stahuji z internetu, pokud je možnost. pokud není, tak využiji jiný zdroj, než e-knihu10,18 %0,17 %  
nepůjčuji si Eknihy10,18 %0,17 %  
poskytnutí od kantora10,18 %0,17 %  
zdarma pomocí informačního systému10,18 %0,17 %  
zadarmo a nelegálně10,18 %0,17 %  
bez poplatku v rámci univerzitní knihovny10,18 %0,17 %  
popřípadě pokud máte na mysli e-zdroje (články v odborných publikacích atp.), tak jsou k dispozici skrze obšírný univerzitní systém e-zdrojů.10,18 %0,17 %  
uloz.to10,18 %0,17 %  
"Zdarma" skrze elektronické databáze, které škola platí všem svým studentům (ovšem já jako student neplatím nic).10,18 %0,17 %  
prípadne z univerzitných e-zdrojov10,18 %0,17 %  
si stáhnu 10,18 %0,17 %  
sťahujem10,18 %0,17 %  
zadarmo z knihovny10,18 %0,17 %  
NEvyužívám10,18 %0,17 %  
nepoužívám e-knihy10,18 %0,17 %  
využívám služeb knihovny, kde e-knihy nejsou za poplatek10,18 %0,17 %  
nepůjčuji, stahuji10,18 %0,17 %  
na internetu dostupné10,18 %0,17 %  
googlebooks10,18 %0,17 %  
nepucuju10,18 %0,17 %  
zdarma z knihovny10,18 %0,17 %  

Graf

12. E-knihy si ke svému studiu pořizujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ke svému studiu si e-knihy nekupuji26447,31 %44,07 %  
stahováním z internetu bez poplatků26146,77 %43,57 %  
kopírováním od známých bez poplatku10619 %17,7 %  
za poplatek v internetových obchodech356,27 %5,84 %  
nepořizuji30,54 %0,5 %  
tisknu poskytnuté materiály od vyučujícího10,18 %0,17 %  
máme k dispozici pouze od některých vyučujících zdarma, pokud si chceme knihu koupit nelze elektronickou podobu (to je nepříjemné)10,18 %0,17 %  
neporizuju10,18 %0,17 %  
máme k dispozici bez poplatku10,18 %0,17 %  
zdarma stažením z informačního systému10,18 %0,17 %  
zadarmo a nelegálně10,18 %0,17 %  
bez poplatku v rámci univerzitní knihovny10,18 %0,17 %  
pořizuji si je zdarma10,18 %0,17 %  
Opět, elektronické databáze. Většinou je ale omezená doba, po kterou si ji můžu legálně stáhnout.10,18 %0,17 %  
zdarma v univerzitní knihovně10,18 %0,17 %  
na internetu10,18 %0,17 %  
googlebooks10,18 %0,17 %  
nekupuji10,18 %0,17 %  

Graf

13. Tištěnou literaturu si pro svoje zájmy půjčujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve veřejné knihovně38068,1 %63,44 %  
od známých26447,31 %44,07 %  
v univerzitní knihovně21338,17 %35,56 %  
pro své zájmy si tištěnou literaturu nepůjčuji6511,65 %10,85 %  
od rodiny (což kvalitativně nejsou kongruentní se známými)10,18 %0,17 %  
Preferuju koupi.10,18 %0,17 %  
nepůjčuji, kupuji10,18 %0,17 %  
Na internetu10,18 %0,17 %  
nepůjčuju, kupuju10,18 %0,17 %  
nepucuju10,18 %0,17 %  

Graf

14. Tištěnou literaturu si pro svoje zájmy kupujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kamenných obchodech/knihkupectvích45180,82 %75,29 %  
v internetových obchodech27749,64 %46,24 %  
v antikvariátech16930,29 %28,21 %  
pro své zájmy si tištěnou literaturu nekupuji5610,04 %9,35 %  
v supermarketech/hypermarketech468,24 %7,68 %  
nekupuji20,36 %0,33 %  
spíše ale nekupuji10,18 %0,17 %  
dostávám jako dárek10,18 %0,17 %  
prodejna skript10,18 %0,17 %  
ve škole10,18 %0,17 %  
opět stejně jako tišt.lit. pro studium10,18 %0,17 %  

Graf

15. E-knihy si pro svoje zájmy půjčujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro své zájmy si e-knihy nepůjčuji47384,77 %78,96 %  
za poplatek z knihovny264,66 %4,34 %  
za poplatek pomocí elektronické výpůjčky203,58 %3,34 %  
ke svému studiu si e-knihy nepůjčuji183,23 %3,01 %  
nepůjčuji50,9 %0,83 %  
stahuju10,18 %0,17 %  
stahuji je z netu10,18 %0,17 %  
nepujcuju10,18 %0,17 %  
z univerzitní knihovny10,18 %0,17 %  
od kamarádů10,18 %0,17 %  
zdarma z informačního systému a ze smluvních serverů fakulty10,18 %0,17 %  
zadarmo a nelegálně10,18 %0,17 %  
bez poplatku v rámci univerzitní knihovny10,18 %0,17 %  
stahuji10,18 %0,17 %  
z internetu 10,18 %0,17 %  
nepujčujem10,18 %0,17 %  
od známých10,18 %0,17 %  
využívám služeb knihovny, kde e-knihy nejsou za poplatek10,18 %0,17 %  
amazon10,18 %0,17 %  
googlebooks10,18 %0,17 %  
nepucuju10,18 %0,17 %  
z knihovny kde se daji zdarma pujcit10,18 %0,17 %  

Graf

16. E-knihy si pro svoje zájmy pořizujete:

Touto otázkou končí blok otázek, které se od sebe lišily v detailech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro své zájmy si e-knihy nekupuji28150,36 %46,91 %  
stahováním z internetu bez poplatku22941,04 %38,23 %  
kopírováním od známých bez poplatku10719,18 %17,86 %  
za poplatek v internetových obchodech6211,11 %10,35 %  
ke svému studiu si e-knihy nekupuji81,43 %1,34 %  
nepořizuji10,18 %0,17 %  
neporizuju10,18 %0,17 %  
z univerzitní knihovny10,18 %0,17 %  
Amazon10,18 %0,17 %  
pořizuji si zdarma10,18 %0,17 %  
nepořizujem10,18 %0,17 %  
googlebooks10,18 %0,17 %  
nekupuji10,18 %0,17 %  

Graf

17. Pokud čtete e-knihy, čtete je převážně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na počítači23742,47 %39,57 %  
e-knihy nečtu18833,69 %31,39 %  
na vlastní čtečce11320,25 %18,86 %  
na vlastním tabletu6712,01 %11,19 %  
na vlastním mobilu6211,11 %10,35 %  
na půjčeném elektronickém zařízení122,15 %2 %  
nečtu50,9 %0,83 %  
nečtu e-knihy20,36 %0,33 %  
kdyz vyplnim ze nekupuju?? tak bych uvitala moznost ze na NICEM10,18 %0,17 %  
nectu e-knihy10,18 %0,17 %  
e-knihy mám tak tři ročně, čtu na pc10,18 %0,17 %  
vytištěné10,18 %0,17 %  
na vlastním notebooku10,18 %0,17 %  
vytisknu10,18 %0,17 %  

Graf

18. Jaké žánry knih pro sebe nakupujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
romány26547,49 %44,24 %  
fantasy14826,52 %24,71 %  
detektivky13724,55 %22,87 %  
historická literatura8615,41 %14,36 %  
sci-fi7313,08 %12,19 %  
kuchařky6912,37 %11,52 %  
dobrodružná literatura6912,37 %11,52 %  
humorná literatura539,5 %8,85 %  
encyklopedie508,96 %8,35 %  
životopisy478,42 %7,85 %  
cestopisy376,63 %6,18 %  
křížovky356,27 %5,84 %  
horor346,09 %5,68 %  
knihy o sportu346,09 %5,68 %  
poezie285,02 %4,67 %  
chovatelství203,58 %3,34 %  
literatura pro děti173,05 %2,84 %  
odborná literatura122,15 %2 %  
knihy o zahradničení91,61 %1,5 %  
kutilství71,25 %1,17 %  
žádné30,54 %0,5 %  
odbornou literaturu30,54 %0,5 %  
naučná literatura30,54 %0,5 %  
odborné20,36 %0,33 %  
nekupuji20,36 %0,33 %  
duchovní literatura20,36 %0,33 %  
duchovní20,36 %0,33 %  
učebnice20,36 %0,33 %  
naučné20,36 %0,33 %  
motoristické knihy20,36 %0,33 %  
odborná20,36 %0,33 %  
psychologie20,36 %0,33 %  
Design, umění10,18 %0,17 %  
jiné10,18 %0,17 %  
knihy o kinologii10,18 %0,17 %  
klasická literatura10,18 %0,17 %  
vaření10,18 %0,17 %  
náboženství10,18 %0,17 %  
odborná literatura, klasická literatura10,18 %0,17 %  
nejvíce asi populárně naučná literatura faktu (např. edice galileo), také duchovní a náboženskou literaturu10,18 %0,17 %  
knihy vhodné pro učitele mš (s náměty..)10,18 %0,17 %  
odborné knihy10,18 %0,17 %  
populárně naučná10,18 %0,17 %  
prirodopisne, o zdrave vyzive, knihy o zdokonaleni sve osobnosti ci uz sportovo nebo osobnostne10,18 %0,17 %  
literatura faktu10,18 %0,17 %  
učebnice, skripta, knihy pro osobní rozvoj10,18 %0,17 %  
nekupuji knihy pro sebe10,18 %0,17 %  
zákony10,18 %0,17 %  
literatúra faktu/odborná literatúra10,18 %0,17 %  
knihy o hudebních skupinách10,18 %0,17 %  
jiná odborná literatura10,18 %0,17 %  
knihy pro studium10,18 %0,17 %  
nejčastěji studijní materiály10,18 %0,17 %  
knihy si půjčuji10,18 %0,17 %  
odborná: filosofie10,18 %0,17 %  
o architektuře10,18 %0,17 %  
filosofie10,18 %0,17 %  
O Japonsku/japonská literatura10,18 %0,17 %  
none of the above10,18 %0,17 %  
psychologické10,18 %0,17 %  
vzdělávací, odbornou literaturu10,18 %0,17 %  
historické romány (egyptské)10,18 %0,17 %  
naučná10,18 %0,17 %  
drama10,18 %0,17 %  
Knihy nenakupuji.10,18 %0,17 %  
o umění10,18 %0,17 %  
knihy zaměřené na osobnost, ekonomiku, fungování firem...10,18 %0,17 %  
kreativní knihy - polymerové hmoty, fimo10,18 %0,17 %  
válečná tématika10,18 %0,17 %  
thrillery10,18 %0,17 %  
knihy z oblasti adiktologie a sociální práce10,18 %0,17 %  
komiksy, artbooky10,18 %0,17 %  
technické knihy10,18 %0,17 %  
hobby - fotografie10,18 %0,17 %  
klasická světová beletrie 10,18 %0,17 %  
knihy oblíbených autorů, odbornou literaturu10,18 %0,17 %  
populárně-naučná10,18 %0,17 %  
odborné monografie10,18 %0,17 %  
literatura faktu, odborné knihy10,18 %0,17 %  
válečná literatura10,18 %0,17 %  
knihy o zdravi10,18 %0,17 %  
povídky, zamyšlení10,18 %0,17 %  
seberozvoj10,18 %0,17 %  
odbornou literaturu k profesi10,18 %0,17 %  
knihy se speciálněpedagogickou tématikou10,18 %0,17 %  
technické10,18 %0,17 %  
Literatura pro lékaře10,18 %0,17 %  
OMG - odborná literatura Vám tu úplně chybí10,18 %0,17 %  
knihy o volnočasových aktivitách10,18 %0,17 %  
zaměřené na filozofii/filozofy10,18 %0,17 %  
literatura faktu.10,18 %0,17 %  
odborná sociálně vědní literatura10,18 %0,17 %  
přírodní vědy10,18 %0,17 %  
zdraví a hubnutí10,18 %0,17 %  

Graf

19. Pokud se rozhodnete pro koupi knihy, a to buď tištěné nebo e-knihy, vyhledáváte si informace o knize:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně, tzn. vyhledávám si, jaké jsou na trhu možnosti a varianty koupě38969,71 %64,94 %  
informace si většinou nevyhledávám, o koupi se rozhoduji impulzivně v místě prodeje nebo bez delšího rozmýšlení13123,48 %21,87 %  
pasivně, tzn. všímám si reklamních sdělení, ale aktivně je nevyhledávám386,81 %6,34 %  

Graf

20. Jakou částku jste ochoten/ochotna dát za: (0 = 0 Kč, 1 = 1 - 99 Kč, 2 = 100 - 199 Kč, 3 = 200 - 299 Kč, 4 = 300 - 499 Kč, 5 = 500 - 999 Kč, 6 = 1000 a více Kč)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4”, „5” a „6”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
tištěnou knihu pro studijní účely3.5652.21
e-knihu pro studijní účely1.0321.529
tištěnou knihu pro svůj zájem3.8371.61
e-knihu pro svůj zájem1.0951.889

Graf

21. Pokud jste s knihou spokojen/a, řeknete svůj názor:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně svým známým43678,14 %72,79 %  
nemám potřebu sdělovat svůj názor14626,16 %24,37 %  
na sociálních sítích11520,61 %19,2 %  
na diskuzním fóru6812,19 %11,35 %  
prodejci knihy (web firmy, telefonní linka, e-mail,...)203,58 %3,34 %  
v průzkumu10,18 %0,17 %  
na blogu10,18 %0,17 %  
napíšu článek na svůj blog (= veřejný čtenářský deník)10,18 %0,17 %  
na svém blogu10,18 %0,17 %  
maximálně hodnotím na k tomu určených stránkách10,18 %0,17 %  
Bookfan10,18 %0,17 %  
Goodreads10,18 %0,17 %  
na speciálních soc. sítích typu bookfan apod.10,18 %0,17 %  
na vlastním blogu10,18 %0,17 %  
ruzne dotazniky ci hlasovaní10,18 %0,17 %  
Ohodnocením na cbdb.cz10,18 %0,17 %  
autorovi10,18 %0,17 %  
na www.cbdb.cz10,18 %0,17 %  
svůj názor sděluji podle příležitosti, ne cíleně10,18 %0,17 %  
hodnocení na ČBDB10,18 %0,17 %  
knihovně10,18 %0,17 %  

Graf

22. Pokud s knihou nejste spokojen/a, řeknete svůj názor:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně svým známým38669,18 %64,44 %  
nemám potřebu sdělovat svůj názor18432,97 %30,72 %  
na sociálních sítích8214,7 %13,69 %  
na diskuzním fóru7212,9 %12,02 %  
prodejci knihy (web firmy, telefonní linka, e-mail,...)203,58 %3,34 %  
v průzkumu10,18 %0,17 %  
napíšu článek na svůj blog (= veřejný čtenářský deník)10,18 %0,17 %  
na svém blogu10,18 %0,17 %  
viz 2110,18 %0,17 %  
Bookfan10,18 %0,17 %  
Goodreads10,18 %0,17 %  
ruzne dotazniky ci hlasovani10,18 %0,17 %  
Ohodnocením na cbdb.cz10,18 %0,17 %  
autorovi10,18 %0,17 %  
na www.cbdb.cz10,18 %0,17 %  
svůj názor sděluji příležitostně, ne cíleně10,18 %0,17 %  
většinou vím co kupuji, proto nebývám nespokojen10,18 %0,17 %  
hodnocení na ČBDB10,18 %0,17 %  
knihovně10,18 %0,17 %  

Graf

23. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 26 let35363,26 %58,93 %  
18 - 21 let16429,39 %27,38 %  
27 a více let417,35 %6,84 %  

Graf

24. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena44179,03 %73,62 %  
muž11720,97 %19,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Tištěnou literaturu si pro svoje zájmy půjčujete:

 • odpověď ve veřejné knihovně:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tištěnou knihu pro studijní účely=1 na otázku 20. Jakou částku jste ochoten/ochotna dát za: (0 = 0 Kč, 1 = 1 - 99 Kč, 2 = 100 - 199 Kč, 3 = 200 - 299 Kč, 4 = 300 - 499 Kč, 5 = 500 - 999 Kč, 6 = 1000 a více Kč)

16. E-knihy si pro svoje zájmy pořizujete:

 • odpověď pro své zájmy si e-knihy nekupuji:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi e-knihy nečtu na otázku 17. Pokud čtete e-knihy, čtete je převážně:

20. Jakou částku jste ochoten/ochotna dát za: (0 = 0 Kč, 1 = 1 - 99 Kč, 2 = 100 - 199 Kč, 3 = 200 - 299 Kč, 4 = 300 - 499 Kč, 5 = 500 - 999 Kč, 6 = 1000 a více Kč)

 • odpověď e-knihu pro studijní účely=0:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tištěnou knihu pro studijní účely=0 na otázku 20. Jakou částku jste ochoten/ochotna dát za: (0 = 0 Kč, 1 = 1 - 99 Kč, 2 = 100 - 199 Kč, 3 = 200 - 299 Kč, 4 = 300 - 499 Kč, 5 = 500 - 999 Kč, 6 = 1000 a více Kč)

22. Pokud s knihou nejste spokojen/a, řeknete svůj názor:

 • odpověď osobně svým známým:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ke svému studiu si e-knihy nepůjčuji na otázku 15. E-knihy si pro svoje zájmy půjčujete:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete vysokou školu/VOŠ?

2. Jakou vysokou školu studujete?

3. Jaký studijní program navštěvujete?

4. Jaký typ studia navštěvujete?

5. Váš studijní obor lze zařadit do oblasti:

6. Používáte spíše tištěné knihy nebo e-knihy?

7. Knihy, ať už tištěné nebo e-knihy, si pro své studium kupujete, protože:

8. Knihy, ať už tištěné nebo e-knihy, si pro svůj zájem kupujete, protože:

9. Tištěnou literaturu si ke svému studiu půjčujete:

10. Tištěnou literaturu si ke svému studiu kupujete:

11. E-knihy si ke svému studiu půjčujete:

12. E-knihy si ke svému studiu pořizujete:

13. Tištěnou literaturu si pro svoje zájmy půjčujete:

14. Tištěnou literaturu si pro svoje zájmy kupujete:

15. E-knihy si pro svoje zájmy půjčujete:

16. E-knihy si pro svoje zájmy pořizujete:

17. Pokud čtete e-knihy, čtete je převážně:

18. Jaké žánry knih pro sebe nakupujete nejčastěji?

19. Pokud se rozhodnete pro koupi knihy, a to buď tištěné nebo e-knihy, vyhledáváte si informace o knize:

20. Jakou částku jste ochoten/ochotna dát za: (0 = 0 Kč, 1 = 1 - 99 Kč, 2 = 100 - 199 Kč, 3 = 200 - 299 Kč, 4 = 300 - 499 Kč, 5 = 500 - 999 Kč, 6 = 1000 a více Kč)

21. Pokud jste s knihou spokojen/a, řeknete svůj názor:

22. Pokud s knihou nejste spokojen/a, řeknete svůj názor:

23. Kolik je vám let?

24. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete vysokou školu/VOŠ?

2. Jakou vysokou školu studujete?

3. Jaký studijní program navštěvujete?

4. Jaký typ studia navštěvujete?

5. Váš studijní obor lze zařadit do oblasti:

6. Používáte spíše tištěné knihy nebo e-knihy?

7. Knihy, ať už tištěné nebo e-knihy, si pro své studium kupujete, protože:

8. Knihy, ať už tištěné nebo e-knihy, si pro svůj zájem kupujete, protože:

9. Tištěnou literaturu si ke svému studiu půjčujete:

10. Tištěnou literaturu si ke svému studiu kupujete:

11. E-knihy si ke svému studiu půjčujete:

12. E-knihy si ke svému studiu pořizujete:

13. Tištěnou literaturu si pro svoje zájmy půjčujete:

14. Tištěnou literaturu si pro svoje zájmy kupujete:

15. E-knihy si pro svoje zájmy půjčujete:

16. E-knihy si pro svoje zájmy pořizujete:

17. Pokud čtete e-knihy, čtete je převážně:

18. Jaké žánry knih pro sebe nakupujete nejčastěji?

19. Pokud se rozhodnete pro koupi knihy, a to buď tištěné nebo e-knihy, vyhledáváte si informace o knize:

20. Jakou částku jste ochoten/ochotna dát za: (0 = 0 Kč, 1 = 1 - 99 Kč, 2 = 100 - 199 Kč, 3 = 200 - 299 Kč, 4 = 300 - 499 Kč, 5 = 500 - 999 Kč, 6 = 1000 a více Kč)

21. Pokud jste s knihou spokojen/a, řeknete svůj názor:

22. Pokud s knihou nejste spokojen/a, řeknete svůj názor:

23. Kolik je vám let?

24. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jamborová, K.Nákup knih vysokoškoláky (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nakup-knih-vysokoskolaky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.