Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákup mražených potravin

Nákup mražených potravin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lubomir Bouzek
Šetření:27. 06. 2013 - 07. 07. 2013
Počet respondentů:195
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předmětem tohoto dotazníku je zjistit, jaké oblibě se v České republice těší mražené potraviny a kdo a v jaké míře je nakupuje.

Odpovědi respondentů

1. Jak často nakupujete mražené potraviny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 x týdně5427,69 %27,69 %  
1 xměsíčně5327,18 %27,18 %  
1x za dva týdny5025,64 %25,64 %  
méně často3517,95 %17,95 %  
mražené potraviny zásadně nekupuji31,54 %1,54 %  

Graf

2. Jaké mražené potraviny nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zmrzlina a mražené dezerty11357,95 %57,95 %  
Zelenina a ovoce9950,77 %50,77 %  
Maso a ryby7236,92 %36,92 %  
Hotová jídla a pizzy5930,26 %30,26 %  
Nic z výše uvedeného42,05 %2,05 %  

Graf

3. Jaké výhody mají podle vás mražené potraviny

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dlouhá trvanlivost12564,1 %64,1 %  
Skladnost a možnost rychlého použití9950,77 %50,77 %  
Jednoduchá příprava po rozmrazení8945,64 %45,64 %  
Zachování čerstvosti4523,08 %23,08 %  
Mražené potraviny nemají žádné výhody126,15 %6,15 %  

Graf

4. Má váš nejbližší supermarket dostatečný sortiment mražených potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15076,92 %76,92 %  
ne4523,08 %23,08 %  

Graf

5. Jak daleko byste byli ochotni cestovat za nákupem oblíbených mražených potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5km14172,31 %72,31 %  
do 10km4121,03 %21,03 %  
do 25km126,15 %6,15 %  
více než 25km10,51 %0,51 %  

Graf

6. Jaká je vaše průměrná útrata za týdenní nákup potravin

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500Kč - 999Kč7035,9 %35,9 %  
do 500Kč5025,64 %25,64 %  
1000Kč - 1500Kč4623,59 %23,59 %  
více než 1500Kč2914,87 %14,87 %  

Graf

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 45 let9950,77 %50,77 %  
do 25 let8443,08 %43,08 %  
46 - 65 let126,15 %6,15 %  

Graf

8. Kolik osob s vámi sdílí domácnost

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Celkový počet osob žijících v domácnosti2.7441.545
Kolik z toho je starších 18ti let2.2561.062
Kolik z toho je mezi 10ti a 18ti lety0.1690.212
Kolik je mladších 10ti let0.3280.59

Graf

9. V jak velké obci/městě žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 50000 obyvatel11257,44 %57,44 %  
do 1000 obyvatel2311,79 %11,79 %  
do 20000 obyvatel2211,28 %11,28 %  
do 5000 obyvatel2110,77 %10,77 %  
do 50000 obyvatel178,72 %8,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké mražené potraviny nejčastěji nakupujete?

 • odpověď Zmrzlina a mražené dezerty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mražené potraviny nemají žádné výhody na otázku 3. Jaké výhody mají podle vás mražené potraviny

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

 • odpověď 25 - 45 let:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kolik je mladších 10ti let=2 na otázku 8. Kolik osob s vámi sdílí domácnost
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mražené potraviny nemají žádné výhody na otázku 3. Jaké výhody mají podle vás mražené potraviny

8. Kolik osob s vámi sdílí domácnost

 • odpověď Celkový počet osob žijících v domácnosti=4:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kolik z toho je starších 18ti let=4 na otázku 8. Kolik osob s vámi sdílí domácnost
 • odpověď Kolik z toho je starších 18ti let=2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkový počet osob žijících v domácnosti=2 na otázku 8. Kolik osob s vámi sdílí domácnost

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často nakupujete mražené potraviny

2. Jaké mražené potraviny nejčastěji nakupujete?

3. Jaké výhody mají podle vás mražené potraviny

4. Má váš nejbližší supermarket dostatečný sortiment mražených potravin?

5. Jak daleko byste byli ochotni cestovat za nákupem oblíbených mražených potravin?

6. Jaká je vaše průměrná útrata za týdenní nákup potravin

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

8. Kolik osob s vámi sdílí domácnost

9. V jak velké obci/městě žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často nakupujete mražené potraviny

2. Jaké mražené potraviny nejčastěji nakupujete?

3. Jaké výhody mají podle vás mražené potraviny

4. Má váš nejbližší supermarket dostatečný sortiment mražených potravin?

5. Jak daleko byste byli ochotni cestovat za nákupem oblíbených mražených potravin?

6. Jaká je vaše průměrná útrata za týdenní nákup potravin

7. Do jaké věkové kategorie patříte?

8. Kolik osob s vámi sdílí domácnost

9. V jak velké obci/městě žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bouzek, L.Nákup mražených potravin (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nakup-mrazenych-potravin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.