Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákup osobních ochranných pracovních prostředků

Nákup osobních ochranných pracovních prostředků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Jelínková
Šetření:25. 04. 2014 - 18. 05. 2014
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se oblasti osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP). Tento dotazník Vám zabere přibližně 3 minuty času.

Odpovědi respondentů

1. Kdo ve Vaší společnosti rozhoduje o nákupu OOPP?

Uveďte, prosím, název pracovní pozice/oddělení.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majitel společnosti25,56 %5,56 %  
bezpečnostní technik 12,78 %2,78 %  
Osoby způsobilé k identifikaci rizik. Dříve bezpečnostní technici.12,78 %2,78 %  
Oddělení nákupu12,78 %2,78 %  
Odbor Nákup12,78 %2,78 %  
Vedoucí provozu, dle příslušné směrnice o přidělování OOBP12,78 %2,78 %  
existuje směrnice, která říká,na co má která profese nárok-požadavek dává nadřízený pracovníka podle aktuelní potřeby, provoz zásobování sumarizuje a zajišťuje12,78 %2,78 %  
vedoucí obchodní kanceláře - VOK12,78 %2,78 %  
generální ředitel společnosti12,78 %2,78 %  
dopravně technický úsek12,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi Vedoucí
Provozní manager
mistr svářečů, ředitel
Obchodní manažer
nákupčí, nákupní oddělení
oddělení skladu
manažer kvality, ŽP.a BOZP
řešitel zakázky
vedoucí výroby
jednotlivá oddělení
jednatele/vedení
Nákupčí
zásobování + BOZP
výrobní ředitel
technický pracovník lomu
Specialista / Admin
ředitel
Jednatel (vnitřní směrnice)
Je dáno směrnicí, kde je určeno kolik a jaké oděvy budou nakoupeny.
odbor s hospodaření s materiálem
Společně technik BOZP, oddělení zásobování
Vedoucí útvarů podle zpracované analýzy rizik.
výběrové řízení - společné (oddělení HSE, nákup, případně dceřinka společnosti pro kterou je nákup realizován)

NIKDO
2569,44 %69,44 % 

Graf

2. Kdo ve Vaší společnosti OOPP vybírá?

Uveďte, prosím, název pracovní pozice/oddělení.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezpečnostní technik ve spolupráci s vedoucími praconvíky jednostlivých oddělení12,78 %2,78 %  
Pracovníci nákupního oddělení12,78 %2,78 %  
Oddělení nákupu-vedoucí, středisko staveb-ved.stavebních čet12,78 %2,78 %  
Odbor Nákup ve spolupráci s odborem BOZP12,78 %2,78 %  
Směrnicí jsou OOBP určeny na každou prac.pozici12,78 %2,78 %  
materiálová komise, která vyhodnotí nabídky 12,78 %2,78 %  
VOK12,78 %2,78 %  
výběrová komise (včetně zástupce odborové organizace)12,78 %2,78 %  
dopravně technický úsek12,78 %2,78 %  
Vedoucí a Bezpečnostní technik12,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi Provozní manager, fakturantka, účetní
mistr svářečů, údržbář
Vedoucí nákupu
nákupčí, technik BOZP
oddělení skladu dle směrnice, která dle bezpečnosti práce musí být dodržena
Já s OZO v oblasti BOZP
řešitel zakázky
vedoucí výroby s bezpečnostním technikem
jednotlivá oddělení
nadřízení pracovníků, kteří OOPP potřebují/výroba
personalistka
Bezpečnostní technik
Nákupčí
zásobování + BOZP
výrobní ředitel + stavbyvedoucí
technický pracovník lomu
oddělení výroby
ředitel
Materiálně - technické zabezpečení
Zajišťuje se centrálně pro celou a.s. a většina je stanovena po výběrovém řízení.
komise BOZP
oddělení zásobování ve spolupráci s technikem BOZP
Speciální komise složená z vedoucích provozů a hlavního bezpečnostního technika, dále je členem vedoucí nákupu.
Pracovní skupina pod vedením oddělení HSE

NIKDo
2672,22 %72,22 % 

Graf

3. Kdo ve Vaší společnosti realizuje nákup OOPP?

Uveďte, prosím, název pracovní pozice/oddělení.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákupčí25,56 %5,56 %  
nákupní ddělení podle požadavků12,78 %2,78 %  
Nákupní oddělení12,78 %2,78 %  
Vedoucí zaměstnanci střediska staveb,oddělení nákupu.12,78 %2,78 %  
Oprávněné osoby napříč společností12,78 %2,78 %  
referent zásobování12,78 %2,78 %  
provoz zásobování12,78 %2,78 %  
VOK12,78 %2,78 %  
odbor logistiky12,78 %2,78 %  
dopravně technický úsek12,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi Pracovníci, kteří je budou používat (po svolení vedoucí)
fakturantka
mistr svářečů, ředitel
Vedoucí nákupu
oddělení skladu
vedouicí nákupu
řešitel zakázky
logistik/odělení nákup
PaP
nákupčí/VDK
personalistka
Obchodní oddělení
zásobování
stavbyvedoucí
technický pracovník lomu
externí firma (dodavatel)
ved. dopravy
Materiálně - technické zabezpečení
Realizaci provádí oddělení nákupu/samostatný nákupce.
odbor nákupu
oddělení zásobování
Oddělení MTZ, referent nákupu
oddělení nákupu

NIKDO
2569,44 %69,44 % 

Graf

4. Podle jakých faktorů se ve Vaší společnosti rozhoduje o nákupu OOPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena3494,44 %94,44 %  
kvalita3288,89 %88,89 %  
zkušenosti s dodavatelem2261,11 %61,11 %  
technické parametry2158,33 %58,33 %  
dodací lhůty1336,11 %36,11 %  
platební podmínky822,22 %22,22 %  
služby513,89 %13,89 %  
image dodavatele38,33 %8,33 %  
doporučení od ostatních odběratelů25,56 %5,56 %  

Graf

5. Kde kromě internetu získáváte informace o OOPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tištěné katalogy2672,22 %72,22 %  
školení o bezpečnosti1644,44 %44,44 %  
veletrhy, výstavy925 %25 %  
osobní jednání s dodavateli12,78 %2,78 %  
obchodník na prodejně12,78 %2,78 %  
Partnerští velcí odběratelé OOPP12,78 %2,78 %  
prodejci OOPP12,78 %2,78 %  
od externí firmy (dodavatele)12,78 %2,78 %  
přímo na prodejně12,78 %2,78 %  
většinou z osobních prezentací firem12,78 %2,78 %  
nabídky stálých dodavatelů12,78 %2,78 %  
Otestované vzorky od dodavatelů12,78 %2,78 %  
NIKDE12,78 %2,78 %  

Graf

6. Jaký používáte internetový vyhledávač?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google2363,89 %63,89 %  
Seznam2363,89 %63,89 %  
nepoužíváme internet25,56 %5,56 %  
Opera12,78 %2,78 %  

Graf

7. Jaké OOPP nakupujete?

Můžete uvést i více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochranné oděvy3288,89 %88,89 %  
ochranné brýle3083,33 %83,33 %  
ochranné přilby2775 %75 %  
respirátory2672,22 %72,22 %  
chrániče sluchu2569,44 %69,44 %  
svářečské kukly2158,33 %58,33 %  
ochranné štíty2055,56 %55,56 %  
a další25,56 %5,56 %  
obuv25,56 %5,56 %  
montérky, boty, rukavice ....12,78 %2,78 %  
rukavice12,78 %2,78 %  
ochrannou obuv, rukavice12,78 %2,78 %  
cca 50 položek12,78 %2,78 %  
svářecké rukavice12,78 %2,78 %  
chrániče páteře, obuv, 12,78 %2,78 %  
Všechny uvedené a mnoho dalších, včetně speciálních lezeckých, hasičských...12,78 %2,78 %  
jednorázové rukavice12,78 %2,78 %  
ŽÁDNÉ12,78 %2,78 %  

Graf

8. Při nákupu OOPP využíváme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specializované obchody1747,22 %47,22 %  
obchodního zástupce1336,11 %36,11 %  
výběrová řízení na dodavatele1336,11 %36,11 %  
velkoobchody1027,78 %27,78 %  
internet822,22 %22,22 %  
dodavatele s uzavřenou rámcovou smlouvou12,78 %2,78 %  
osobní kontakty12,78 %2,78 %  
kamenné obchody12,78 %2,78 %  
vše zajišťuje externí firma dle našich požadavků12,78 %2,78 %  
vedoucí prodejny12,78 %2,78 %  
Roční rámcové smlouvy na základě soutěže.12,78 %2,78 %  
NIC12,78 %2,78 %  

Graf

9. Jak často nakupujete OOPP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častěji než 2x za rok2775 %75 %  
2x za rok616,67 %16,67 %  
1x za rok25,56 %5,56 %  
méně než 1x za rok12,78 %2,78 %  

Graf

10. Znáte společnost 3M?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neznámotázka č. 13, znám, ale nevím, že vyrábí OOPPotázka č. 13, znám a vím, že vyrábí OOPPotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám a vím, že vyrábí OOPP1952,78 %52,78 %  
neznám1541,67 %41,67 %  
znám, ale nevím, že vyrábí OOPP25,56 %5,56 %  

Graf

11. Nakupujete OOPP u společnosti 3M?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, pouze u 3Motázka č. 14, ano, ale využíváme i jiné dodavateleotázka č. 13, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1155 %30,56 %  
ano, ale využíváme i jiné dodavatele840 %22,22 %  
ano, pouze u 3M15 %2,78 %  

Graf

12. Uveďte, prosím, stručně důvod, proč u společnosti 3M nenakupujete.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
máme svého dodavatele a v našem místě110 %2,78 %  
výrobky nakupujeme přes jiné dodavatele - omezeně110 %2,78 %  
Cena110 %2,78 %  
neviděl jsem jejich výrobky110 %2,78 %  
zbytečně drahé110 %2,78 %  
mám svého dodavatele v blízkosti110 %2,78 %  
Momentálně máme výběrových řízením stanovenou firmu na OOPP, firma 3M se toho výběrového řízení neúčastnila, osobně nevím jestli byla osloveno, bylo to zajišťováno externí společností.110 %2,78 %  
Nakupujeme jejich výrobky, avšak prostřednictvím centrálního dodavatele.110 %2,78 %  
Nakupujeme některé výrobky 3 M, ale nikoliv od 3 M přímo. Např. od CANIS SAFETY.110 %2,78 %  
Ve výběrovém řízení uspěl jiný dodavatel.110 %2,78 %  

Graf

13. Vypište prosím společnosti, u kterých OOPP nakupujete.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CANIS617,14 %16,67 %  
různé společnosti - záleží na druhu pomůcek 12,86 %2,78 %  
Nevim není to moje náplň práce12,86 %2,78 %  
důvěrná informace12,86 %2,78 %  
aaaaaaa12,86 %2,78 %  
toto je interní informace12,86 %2,78 %  
Trio Havel, Řempo Holoubek12,86 %2,78 %  
toto je důvěrná informace12,86 %2,78 %  
CANIS, KORUS12,86 %2,78 %  
ZASPO12,86 %2,78 %  
ostatní odpovědi Manutan
tři místní dodavatelé
Forus
Tempo Hostinné, Agrotest Jičín
Profesional Plzeň, SYAST Stochov, AP+P Kladno, EXIM Kladno, MIVA Beroun aj.
:)
tyto informace neposkytujeme
nejmenuji, máme své dlouhodobé dodavatele
Canis, Tomis, Primagra, Mrazík atd.
Řeháček
různé značky
CZF, BEK
To je pouze naše věc :)
---
fa. Žahour
Protec group a.s.
Vexpa, Canis, okrajově náhodné firmy z internetu dle aktuálního ojedinělého požadavku.
canis, voženílek
CANIS, EUROMETA
CANIS Safety, Bohemia WELD, K+M Broumov, Artifex, KORUS EU, KORAKO Plus, ...
2057,14 %55,56 % 

Graf

14. Kolik zaměstnanců má Vaše společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 a více1541,67 %41,67 %  
0-49925 %25 %  
100-199925 %25 %  
50-9938,33 %8,33 %  

Graf

15. Uveďte odvětví, ve kterém Vaše společnost působí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavebnictví1130,56 %30,56 %  
ostatní822,22 %22,22 %  
vodárenský průmysl a odpady719,44 %19,44 %  
těžební průmysl411,11 %11,11 %  
zemědělský průmysl a lesnictví25,56 %5,56 %  
energetický průmysl25,56 %5,56 %  
zpracovatelský průmysl25,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jelínková, J.Nákup osobních ochranných pracovních prostředků (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nakup-oopp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.