Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákup produktů od tuzemských výrobců

Nákup produktů od tuzemských výrobců

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Janeček
Šetření:06. 12. 2022 - 31. 12. 2022
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Můj dotazník je zaměřen na nákup produktů u tuzemských výrobců např. zemědelců, řezníků apod.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5450,94 %50,94 %  
Muž5249,06 %49,06 %  

Graf

2. Máte trvalé bydliště momentálně na území ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10498,11 %98,11 %  
Ne21,89 %1,89 %  

Graf

3. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-406258,49 %58,49 %  
41-602624,53 %24,53 %  
15-201110,38 %10,38 %  
61 - a více76,6 %6,6 %  

Graf

4. Žijete ve městě nebo na vesnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě7570,75 %70,75 %  
Na vesnici3129,25 %29,25 %  

Graf

5. Jaký jste typ strávníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzumuji vše bez rozdílu10195,28 %95,28 %  
Vegetarián54,72 %4,72 %  

Graf

6. Je pro vás podstatná informace o zemi původu potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen u vybraných4542,45 %42,45 %  
Ano3533,02 %33,02 %  
Ne2624,53 %24,53 %  

Graf

7. Kde kupujete produkty každodenní potřeby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoobchody, Hypermarkety6864,15 %64,15 %  
Velkoobchody2321,7 %21,7 %  
U lokálních prodejců, farmářů, řezníků apod.1514,15 %14,15 %  

Graf

8. Snažíte se kupovat potraviny vyrobené v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží mi na tom4037,74 %37,74 %  
Málo kdy3533,02 %33,02 %  
Vždy3129,25 %29,25 %  

Graf

9. Produkty, které se dají koupit i u regionálních prodejců, kupujete v hypermarketu nebo u regionálních prodejců např. (vejce, maso)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využívám obě možnosti4340,57 %40,57 %  
Ve velkoobchodě nebo hypermarketu2927,36 %27,36 %  
Ve velkoobchodě2119,81 %19,81 %  
Vždy u lokálních prodejců1312,26 %12,26 %  

Graf

10. Nakupujete ve hypermarketech z důvodu lepší dostupnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9690,57 %90,57 %  
Ne109,43 %9,43 %  

Graf

11. Rozhoduje u Vás při nákupu více cena nebo kvalita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita6662,26 %62,26 %  
Cena4037,74 %37,74 %  

Graf

12. Ovlivňují vás při nákupu reklamy např. v televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9084,91 %84,91 %  
Ano1615,09 %15,09 %  

Graf

13. Slyšeli jste někdy o rozvozu produktů soukromých výrobců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5955,66 %55,66 %  
Ne4744,34 %44,34 %  

Graf

14. Využili jste někdy rozvozu potravin od soukromých výrobců z důvodu lepší přístupnosti k těmto produktům??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8681,13 %81,13 %  
Ano2018,87 %18,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Kde kupujete produkty každodenní potřeby?

  • odpověď Velkoobchody:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve velkoobchodě na otázku 9. Produkty, které se dají koupit i u regionálních prodejců, kupujete v hypermarketu nebo u regionálních prodejců např. (vejce, maso)?
  • odpověď Velkoobchody, Hypermarkety:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve velkoobchodě nebo hypermarketu na otázku 9. Produkty, které se dají koupit i u regionálních prodejců, kupujete v hypermarketu nebo u regionálních prodejců např. (vejce, maso)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Máte trvalé bydliště momentálně na území ČR?

3. Váš věk?

4. Žijete ve městě nebo na vesnici?

5. Jaký jste typ strávníka?

6. Je pro vás podstatná informace o zemi původu potravin?

7. Kde kupujete produkty každodenní potřeby?

8. Snažíte se kupovat potraviny vyrobené v ČR?

9. Produkty, které se dají koupit i u regionálních prodejců, kupujete v hypermarketu nebo u regionálních prodejců např. (vejce, maso)?

10. Nakupujete ve hypermarketech z důvodu lepší dostupnosti?

11. Rozhoduje u Vás při nákupu více cena nebo kvalita?

12. Ovlivňují vás při nákupu reklamy např. v televizi?

13. Slyšeli jste někdy o rozvozu produktů soukromých výrobců?

14. Využili jste někdy rozvozu potravin od soukromých výrobců z důvodu lepší přístupnosti k těmto produktům??

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Máte trvalé bydliště momentálně na území ČR?

3. Váš věk?

4. Žijete ve městě nebo na vesnici?

5. Jaký jste typ strávníka?

6. Je pro vás podstatná informace o zemi původu potravin?

7. Kde kupujete produkty každodenní potřeby?

8. Snažíte se kupovat potraviny vyrobené v ČR?

9. Produkty, které se dají koupit i u regionálních prodejců, kupujete v hypermarketu nebo u regionálních prodejců např. (vejce, maso)?

10. Nakupujete ve hypermarketech z důvodu lepší dostupnosti?

11. Rozhoduje u Vás při nákupu více cena nebo kvalita?

12. Ovlivňují vás při nákupu reklamy např. v televizi?

13. Slyšeli jste někdy o rozvozu produktů soukromých výrobců?

14. Využili jste někdy rozvozu potravin od soukromých výrobců z důvodu lepší přístupnosti k těmto produktům??

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janeček, V.Nákup produktů od tuzemských výrobců (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://nakup-produktu-od-tuzemskych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.