Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákup regionálních potravin

Nákup regionálních potravin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Jambor
Šetření:08. 07. 2013 - 15. 07. 2013
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník je zaměřen na znalost prodejců regionálních potravin v Praze a okolí.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5069,44 %70,42 %  
Muž2331,94 %32,39 %  

Graf

2. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mimo Prahu4258,33 %59,15 %  
v Praze2838,89 %39,44 %  
v okolí Prahy34,17 %4,23 %  

Graf

3. Nakupujete regionální potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5069,44 %70,42 %  
Ne2331,94 %32,39 %  

Graf

4. Jaké prodejny regionálních potravin znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám ani jednu z uvedených5373,61 %74,65 %  
Český Grunt1419,44 %19,72 %  
Farma rodiny Němcovy912,5 %12,68 %  
Ježkův statek34,17 %4,23 %  

Graf

5. Pokud nakupujete regionální potraviny je to z důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita zboží5189,47 %71,83 %  
podporuji místní zemědělce4171,93 %57,75 %  
ochrana životního prostředí1526,32 %21,13 %  
přátelský přístup prodávajících1424,56 %19,72 %  
cena zboží610,53 %8,45 %  

Graf

6. Pokud nenakupujete regionální potraviny je to z důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdálenost obchodu od mého bydliště3170,45 %43,66 %  
cena zboží1943,18 %26,76 %  
nevyhovující otevírací doba prodejny1329,55 %18,31 %  
nepříjemný personál prodejny36,82 %4,23 %  
kašlu na životní prostředí24,55 %2,82 %  
nekvalitní zboží24,55 %2,82 %  

Graf

7. V kolik hodin obvykle nakupujete potraviny? Myšleno nákup do domácnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16:00 až 19:004156,94 %57,75 %  
19:00 až 21:002534,72 %35,21 %  
13:00 až 16:001622,22 %22,54 %  
10:00 až 13:001622,22 %22,54 %  
8:00 až 10:00912,5 %12,68 %  
21:00 +68,33 %8,45 %  

Graf

8. Kdy nejčastěji nakupujete potraviny do domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v pracovní dny6488,89 %90,14 %  
v sobotu2636,11 %36,62 %  
v neděli1115,28 %15,49 %  

Graf

9. Dovedete si představit, že budou mít obchody v České republice v neděli zavřeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5069,44 %70,42 %  
ne1926,39 %26,76 %  
nevím34,17 %4,23 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let4156,94 %57,75 %  
31-35 let1216,67 %16,9 %  
36- 45 let912,5 %12,68 %  
15-20 let68,33 %8,45 %  
46 - 55 let45,56 %5,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Pokud nakupujete regionální potraviny je to z důvodu?

  • odpověď podporuji místní zemědělce:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochrana životního prostředí na otázku 5. Pokud nakupujete regionální potraviny je to z důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Bydlíte:

3. Nakupujete regionální potraviny?

4. Jaké prodejny regionálních potravin znáte?

5. Pokud nakupujete regionální potraviny je to z důvodu?

6. Pokud nenakupujete regionální potraviny je to z důvodu?

7. V kolik hodin obvykle nakupujete potraviny? Myšleno nákup do domácnosti.

8. Kdy nejčastěji nakupujete potraviny do domácnosti?

9. Dovedete si představit, že budou mít obchody v České republice v neděli zavřeno?

10. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Bydlíte:

3. Nakupujete regionální potraviny?

4. Jaké prodejny regionálních potravin znáte?

5. Pokud nakupujete regionální potraviny je to z důvodu?

6. Pokud nenakupujete regionální potraviny je to z důvodu?

7. V kolik hodin obvykle nakupujete potraviny? Myšleno nákup do domácnosti.

8. Kdy nejčastěji nakupujete potraviny do domácnosti?

9. Dovedete si představit, že budou mít obchody v České republice v neděli zavřeno?

10. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jambor, P.Nákup regionálních potravin (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nakup-regionalnich-potravin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.