Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákup vozu s alternativním pohonem

Nákup vozu s alternativním pohonem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Řípa
Šetření:06. 05. 2013 - 17. 05. 2013
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):68 / 15.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentem posledního ročníku magisterského studia Škoda Auto Vysoké školy a v současné době píši diplomovou práci na téma „Vliv informovanosti na chování českých zákazníků při nákupu vozů s alternativním pohonem“. Práce je zaměřena na výzkum nákupního rozhodovacího procesu stávajících i potenciálních majitelů vozů s alternativním pohonem, který bude proveden formou dotazníkového šetření a diskuse.

Před zahájením vyplňování dotazníku bych rád objasnil pojem alternativní pohony automobilů. Za alternativní pohony se považují následující typy: pohon na LPG, zemní plyn (CNG a LNG), biopaliva (bioplyn a bionafta), alkoholová paliva a E85, hybridní pohony, elektrický pohon, vodíkový pohon a palivové články.

Tímto bych Vás chtěl poprosit o vyplnění krátkého dotazníku v rozsahu přibližně 20 otázek.

S pozdravem

David Řípa
 

Odpovědi respondentů

1. Zvažoval/a jste někdy nákup automobilu s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1768 %68 %  
ne832 %32 %  

Graf

2. Vlastníte nebo jste v minulosti vlastnil/a automobil s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano vlastnímotázka č. 3, ano vlastnil/a jsemotázka č. 21, neotázka č. 38].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1376,47 %52 %  
ano vlastním317,65 %12 %  
ano vlastnil/a jsem15,88 %4 %  

Graf

3. Měl/a jste již předchozí zkušenost s nákupem automobilu s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %8 %  
ne133,33 %4 %  

Graf

4. Kupoval/a jste automobil nový nebo ojetý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ojetý266,67 %8 %  
nový133,33 %4 %  

Graf

5. Proč jste se rozhodl/a k nákupu automobilu s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to trendy266,67 %8 %  
je to ekologické133,33 %4 %  
mám rád/a nové technologie133,33 %4 %  
chci se odlišit od ostatních lidí133,33 %4 %  
úspora peněz133,33 %4 %  

Graf

6. Jak byste posoudil/a Vaši úroveň informovanosti (znalostí) o alternativních pohonech před zakoupení automobilu s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká (měl/a jsem přehled o nabízených alternativách na trhu a znal/a jsem jejich výhody a nevýhody)266,67 %8 %  
běžná (znal/a jsem některé typy alternativních pohonů)133,33 %4 %  

Graf

7. Hledal/a jste informace v průběhu rozhodování o koupi vozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 64].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %8 %  
ne133,33 %4 %  

Graf

8. Kde jste hledal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2100 %8 %  
odborné časopisy a tisk150 %4 %  
majitelé vozů s alternativním pohonem150 %4 %  

Graf

9. Který z informačních zdrojů je podle Vás nejdůvěryhodnější?

Seřaďte zdroje od nejdůvěryhodnějšího (1) k nejméně důvěryhodnému (7).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
internet4.56.25
přátele, rodina, kolegové40
prodejci automobilů30
odborné časopisy a tisk34
majitelé vozů s alternativním pohonem5.50.25
televizní reklama3.56.25
jiný zdroj (viz otázka č. 8)4.56.25

Graf

10. Jaké informace jste hledal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výhody a nevýhody konkrétních alternativních pohonů150 %4 %  
informace o nabídce alternativních pohonů na českém trhu150 %4 %  
obecné informace o alternativních pohonech150 %4 %  
informace o cenách150 %4 %  

Graf

11. Jak intenzivně jste hledal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká intenzita (hledám detailní informace k alternativám a srovnávám je)150 %4 %  
střední intenzita (hledám základní informace, zejména názory a srovnání)150 %4 %  

Graf

12. Jak dlouho jste informace hledal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než měsíc150 %4 %  
více než 14 dní méně než měsíc150 %4 %  

Graf

13. Který z uvedených zdrojů informací měl největší vliv na Vaše konečné rozhodnutí?

Seřaďte od nejvlivnějšího zdroje (1) ke zdroji s nejmenším vlivem (7).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
internet10
přátele, rodina, kolegové4.50.25
prodejci automobilů2.50.25
odborné časopisy a tisk31
majitelé vozů s alternativním pohonem41
televizní reklama6.50.25
jiný zdroj (viz otázka č. 8)6.50.25

Graf

14. Které z alternativních pohonů jste zvažoval/a na základě získaných informací koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zemní plyn150 %4 %  
biopaliva150 %4 %  
E85 a alkoholová paliva150 %4 %  
LPG150 %4 %  

Graf

15. Který z alternativních pohonů jste se rozhodl/a koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E85 a alkoholová paliva150 %4 %  
LPG150 %4 %  

Graf

16. Učinil/a jste své rozhodnutí na základě získaných informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %4 %  
ne150 %4 %  

Graf

17. Jste s Vaší volbou spokojený/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %8 %  

Graf

18. Koupil/a byste si znovu automobil s alternativním pohonem?

V případě, že odpovíte ano či ne, uveďte prosím důvod Vaší volby (není to však povinné).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %8 %  

Graf

19. Myslíte si, že existuje dostatečné množství dostupných informací o alternativních pohonech v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím150 %4 %  
souhlasím150 %4 %  

Graf

20. Jak se změnila Vaše úroveň informovanosti (znalostí) o alternativních pohonech v porovnání se situací před zakoupením vozu s tímto pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšila se2100 %8 %  

Graf

21. Měl/a jste již předchozí zkušenost s nákupem automobilu s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %4 %  

Graf

22. Kupoval/a jste automobil nový nebo ojetý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od rodicu1100 %4 %  

Graf

23. Proč jste se rozhodl/a k nákupu automobilu s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Usporne1100 %4 %  

Graf

24. Jak byste posoudil/a Vaši úroveň informovanosti (znalostí) o alternativních pohonech před zakoupení automobilu s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná (znal/a jsem některé typy alternativních pohonů)1100 %4 %  

Graf

25. Hledal/a jste informace v průběhu rozhodování o koupi vozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 37].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %4 %  

Graf

26. Kde jste hledal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

27. Který z informačních zdrojů je podle Vás nejdůvěryhodnější?

Seřaďte zdroje od nejdůvěryhodnějšího (1) k nejméně důvěryhodnému (7).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
internet00
přátelé, rodina, kolegové00
prodejci automobilů00
odborné časopisy a tisk00
majitelé vozů s alternativním pohonem00
televizní reklama00
jiný zdroj (viz otázka č. 26)00

Graf

28. Jaké informace jste hledal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

29. Jak intenzivně jste hledal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

30. Jak dlouho jste informace hledal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

31. Který z uvedených zdrojů informací měl největší vliv na Vaše rozhodnutí koupit automobil s alternativním pohonem?

Seřaďte od nejvlivnějšího zdroje (1) ke zdroji s nejmenším vlivem (7).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
internet00
přátelé, rodina, kolegové00
prodejci automobilů00
odborné časopisy a tisk00
majitelé vozů s alternativním pohonem00
televizní reklama00
jiný zdroj (viz otázka č. 26)00

Graf

32. Které z alternativních pohonů jste zvažoval/a na základě získaných informací koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

33. Který z alternativních pohonů jste se rozhodl/a koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

34. Učinil/a jste své rozhodnutí na základě získaných informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

35. Myslíte si, že existuje dostatečné množství dostupných informací o alternativních pohonech v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

36. Jak se změnila Vaše úroveň informovanosti (znalostí) o alternativních pohonech v porovnání se situací před zakoupením vozu s tímto pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

37. Proč již nevlastníte automobil s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl stary a proto vse co je vyse1100 %4 %  

Graf

38. Proč jste uvažoval/a o koupi automobilu s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to ekologické861,54 %32 %  
mám rád/a nové technologie538,46 %20 %  
levnější17,69 %4 %  
úspora nákladů na provoz17,69 %4 %  
prevadzkove naklady17,69 %4 %  
ušetřit peníze za náklady17,69 %4 %  
finanční úspora 17,69 %4 %  
řešil jsem níké náklady na provoz17,69 %4 %  
je to trendy17,69 %4 %  

Graf

39. Jak byste posoudil/a Vaši úroveň informovanosti (znalostí) o alternativních pohonech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná (znám některé typy alternativních pohonů)753,85 %28 %  
vysoká (mám přehled o nabízených alternativách na trhu a znám jejich výhody a nevýhody)430,77 %16 %  
nízká (nevěděl/a jsem, co si pod pojmem alternativní pohony představit)215,38 %8 %  

Graf

40. Hledal/a jste informace v průběhu rozhodování o koupi vozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 41, neotázka č. 49].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %36 %  
ne430,77 %16 %  

Graf

41. Kde jste hledal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet9100 %36 %  
odborné časopisy a tisk666,67 %24 %  
prodejci automobilů444,44 %16 %  
tv pořady111,11 %4 %  
přátelé, rodina, kolegové111,11 %4 %  
majitelé vozů s alternativním pohonem111,11 %4 %  

Graf

42. Který z informačních zdrojů je podle Vás nejdůvěryhodnější?

Seřaďte zdroje od nejdůvěryhodnějšího (1) k nejméně důvěryhodnému (7).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
internet4.7783.062
přátelé, rodina, kolegové3.6672.222
prodejci automobilů4.3331.111
odborné časopisy a tisk4.1113.877
majitelé vozů s alternativním pohonem3.4444.247
televizní reklama4.2225.506
jiný zdroj (viz otázka č. 41)3.4446.469

Graf

43. Jaké informace jste hledal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výhody a nevýhody konkrétních alternativních pohonů888,89 %32 %  
informace o cenách888,89 %32 %  
obecné informace o alternativních pohonech777,78 %28 %  
cenová porovnání555,56 %20 %  
informace o nabídce alternativních pohonů na českém trhu444,44 %16 %  
Počet čerpacích stanic v ČR111,11 %4 %  

Graf

44. Jak intenzivně jste hledal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední intenzita (hledám základní informace, zejména názory a srovnání)444,44 %16 %  
nízká intenzita (hledám informace namátkově, spíše, když na ně narazím)333,33 %12 %  
vysoká intenzita (hledám detailní informace k alternativám a srovnávám je)222,22 %8 %  

Graf

45. Jak dlouho jste informace hledal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 až 14 dní333,33 %12 %  
déle než měsíc333,33 %12 %  
měsíc111,11 %4 %  
více než 14 dní méně než měsíc111,11 %4 %  
méně než týden111,11 %4 %  

Graf

46. Které z alternativních pohonů jste zvažoval/a na základě získaných informací koupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hybridní automobil777,78 %28 %  
LPG444,44 %16 %  
elektromobil444,44 %16 %  
E85 a alkoholová paliva333,33 %12 %  
zemní plyn333,33 %12 %  
biopaliva111,11 %4 %  
vodík a palivové články111,11 %4 %  

Graf

47. Myslíte si, že existuje dostatečné množství dostupných informací o alternaivních pohonech v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím666,67 %24 %  
souhlasím333,33 %12 %  

Graf

48. Učinil/a jste svoje rozhodnutí nekoupit vůz s alternativním pohonem na základě získaných informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano777,78 %28 %  
planujem nakup VW Passat CNG111,11 %4 %  
ne111,11 %4 %  

Graf

49. Proč jste zavrhl nákup automobilu s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to drahé861,54 %32 %  
nedostatečná nabídka těchto vozů na českém trhu538,46 %20 %  
převládají nevýhody nad výhodami430,77 %16 %  
není to tak ekologické, jak se zdá323,08 %12 %  
nemám dost peněz ani na standardní řešení :)17,69 %4 %  
planujem nakup - dotaznik ma asi chybu v logike :)17,69 %4 %  
nezavrhl17,69 %4 %  
benzinové a naftové automobily jsou lepší17,69 %4 %  
protěžování elektrovozů evropskou unií - tato technologie není v reálném světě použitelná bez masivních doací z veřejných financí (daní nás všech) . Její přínos je téměř nulový17,69 %4 %  

Graf

50. Koupil/a byste si automobil s alternativním pohonem?

Zvolte jednu z nabízených variant, i když nemůžete vyloučit, že by mohla nastat opačná varianta.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 51, neotázka č. 62].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %20 %  
ne337,5 %12 %  

Graf

51. Proč byste koupil/a automobil s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to ekologické480 %16 %  
mám rád/a nové technologie360 %12 %  
chci se odlišit od ostatních lidí120 %4 %  

Graf

52. Jak byste posoudil/a Vaši úroveň informovanosti (znalostí) o alternativních pohonech automobilů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná (znám některé typy alternativních pohonů)480 %16 %  
vysoká (mám přehled o nabízených alternativách na trhu a znám jejich výhody a nevýhody)120 %4 %  

Graf

53. Hledal/a byste informace v průběhu rozhodování o koupi vozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 54, neotázka č. 64].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5100 %20 %  

Graf

54. Kde byste hledal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet5100 %20 %  
prodejci automobilů480 %16 %  
odborné časopisy a tisk480 %16 %  
majitelé vozů s alternativním pohonem480 %16 %  
přátelé, rodina, kolegové240 %8 %  

Graf

55. Který z informačních zdrojů je podle Vás nejdůvěryhodnější?

Seřaďte zdroje od nejdůvěryhodnějšího (1) k nejméně důvěryhodnému (7).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
internet2.81.76
přátelé, rodina, kolegové2.82.56
prodejci automobilů3.61.84
odborné časopisy a tisk3.41.44
majitelé vozů s alternativním pohonem2.41.44
televizní reklama6.40.24
jiný zdroj (viz otázka č. 54)6.60.24

Graf

56. Jaké informace byste hledal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výhody a nevýhody konkrétních alternativních pohonů5100 %20 %  
obecné informace o alternativních pohonech480 %16 %  
informace o nabídce alternativních pohonů na českém trhu480 %16 %  
informace o cenách480 %16 %  
cenová porovnání360 %12 %  

Graf

57. Jak intenzivně byste hledal/a informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoká intenzita (hledám detailní informace k alternativám a srovnávám je)480 %16 %  
nevím120 %4 %  

Graf

58. Jak dlouho byste informace hledal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než měsíc360 %12 %  
více než 14 dní méně než měsíc120 %4 %  
7 až 14 dní120 %4 %  

Graf

59. Který z alternativních pohonů byste koupil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hybridní automobil480 %16 %  
zemní plyn240 %8 %  
elektromobil120 %4 %  
vodík a palivové články120 %4 %  
LPG120 %4 %  

Graf

60. Myslíte si, že existuje dostatečné množství informací o alternativních pohonech v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím360 %12 %  
nevím120 %4 %  
souhlasím120 %4 %  

Graf

61. Učinil/a byste své rozhodnutí na základě získaných informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano360 %12 %  
nevím240 %8 %  

Graf

62. Proč byste nekoupil automobil s alternativním pohonem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedůvěra133,33 %4 %  
Protože na něho v životě nebudu mít peníze, musí mi stačit stará ojetina z bazaru na benzín.133,33 %4 %  
malý výkon, nedostatek čerpacích stanic s alternativními pohony (napč. LPG)133,33 %4 %  

Graf

63. Jaká je Vaše úroveň informovanosti (znalostí) o alternativních pohonech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná (znám některé typy alternativních pohonů)266,67 %8 %  
nízká (nevěděl/a jsem, co si pod pojmem alternativní pohony představit)133,33 %4 %  

Graf

64. Jste ochotný/á poskytnout bližší informace o Vašem rozhodování?

Pokud máte zájem o poskytnutí bližších informací, napište do odpovědi Vaši e-mailovou adresu, abych Vás mohl kontaktovat. Případně napiště na d.ripa@seznam.cz, pokud si nepřejete zveřejňovat Vaši adresu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám zájem1588,24 %60 %  
trnka@biom.cz15,88 %4 %  
hektor.dyk@centrum.cz15,88 %4 %  

Graf

65. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1560 %60 %  
žena1040 %40 %  

Graf

66. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 341456 %56 %  
18 - 24624 %24 %  
35 - 44312 %12 %  
45 - 5414 %4 %  
55 - 6414 %4 %  

Graf

67. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ bakalářský stupeň936 %36 %  
SŠ s maturitou936 %36 %  
VŠ magisterský stupeň624 %24 %  
VŠ a vyšší stupně14 %4 %  

Graf

68. Jaký je Váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 20 000 Kč1248 %48 %  
20 001 - 30 000 Kč728 %28 %  
více než 50 000 Kč312 %12 %  
30 001 - 40 000 Kč28 %8 %  
40 001 - 50 000 Kč14 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řípa, D.Nákup vozu s alternativním pohonem (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nakup-vozu-s-alternativnim-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.