Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákupní chování mužů

Nákupní chování mužů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Dvořáková
Šetření:14. 01. 2011 - 28. 01. 2011
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník zkoumá nákupní chování mužů, proto je určen pouze mužům!

Odpovědi respondentů

1. Nakupujete radi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5353,54 %53,54 %  
ne3636,36 %36,36 %  
nevím1010,1 %10,1 %  

Graf

2. Kam chodíte nejčastěji nakupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obchodní centrum6565,66 %65,66 %  
Internetový obchod1616,16 %16,16 %  
Maloobchod1313,13 %13,13 %  
Velkoobchod55,05 %5,05 %  

Graf

3. Jak často chodáte nakupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do měsíce4242,42 %42,42 %  
Minimálně 2x v měsíci3333,33 %33,33 %  
Několikrát týdně2020,2 %20,2 %  
Každý den44,04 %4,04 %  

Graf

4. Jak dlouho trvá v průměru Váš 1 nákup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 30 minut3737,37 %37,37 %  
30 - 60 minut3131,31 %31,31 %  
60 minut a více1919,19 %19,19 %  
Méně než 10 minut1212,12 %12,12 %  

Graf

5. Jaký sortiment nakupujete nejčastěji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oblečení4040,4 %40,4 %  
Ostatní (výjma potravin)3030,3 %30,3 %  
Elektronika1818,18 %18,18 %  
Drogerie1111,11 %11,11 %  

Graf

6. Zohledňujete při nákupu cenu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8183,51 %81,82 %  
ne1616,49 %16,16 %  

Graf

7. Zohledňujete při nákupu značku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7373,74 %73,74 %  
ne2626,26 %26,26 %  

Graf

8. Je pro Vás důležitá kvalita nebo kvantita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita8888,89 %88,89 %  
Kvantita1111,11 %11,11 %  

Graf

9. Jak nejčastěji platíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V hotovosti5656,57 %56,57 %  
Kartou3939,39 %39,39 %  
Převodem44,04 %4,04 %  

Graf

10. Kolik přibližně jste ochotni utratit za 1 nákup?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000 - 5000 Kč4242,42 %42,42 %  
500 - 1000 Kč3636,36 %36,36 %  
Do 500 Kč1515,15 %15,15 %  
10 000 Kč a více44,04 %4,04 %  
5000 - 10 000 Kč22,02 %2,02 %  

Graf

11. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 256868,69 %68,69 %  
26 - 352020,2 %20,2 %  
36 - 4599,09 %9,09 %  
46 - 5522,02 %2,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jak nejčastěji platíte?

  • odpověď V hotovosti:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Drogerie na otázku 5. Jaký sortiment nakupujete nejčastěji

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupujete radi?

2. Kam chodíte nejčastěji nakupovat?

3. Jak často chodáte nakupovat?

4. Jak dlouho trvá v průměru Váš 1 nákup?

5. Jaký sortiment nakupujete nejčastěji

6. Zohledňujete při nákupu cenu?

7. Zohledňujete při nákupu značku?

8. Je pro Vás důležitá kvalita nebo kvantita?

9. Jak nejčastěji platíte?

10. Kolik přibližně jste ochotni utratit za 1 nákup?

11. Věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupujete radi?

2. Kam chodíte nejčastěji nakupovat?

3. Jak často chodáte nakupovat?

4. Jak dlouho trvá v průměru Váš 1 nákup?

5. Jaký sortiment nakupujete nejčastěji

6. Zohledňujete při nákupu cenu?

7. Zohledňujete při nákupu značku?

8. Je pro Vás důležitá kvalita nebo kvantita?

9. Jak nejčastěji platíte?

10. Kolik přibližně jste ochotni utratit za 1 nákup?

11. Věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dvořáková, M.Nákupní chování mužů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nakupni-chovani-muzu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.