Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákupní chování při výběru parfémů v období Vánoc

Nákupní chování při výběru parfémů v období Vánoc

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Synek
Šetření:27. 10. 2009 - 03. 11. 2009
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):7 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je vytvořen pro potřeby seminární práce do předmětu Marketing. Jeho cílem je odhlalit postoje respondentů k nákupu parfémů. Především v době Vánoc.

Odpovědi respondentů

1. Budete k Vánocům někomu kupovat parfém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7756,2 %56,2 %  
ano6043,8 %43,8 %  

Graf

2. Chtěl/a byste dostat k letošním Vánocům nějaký parfém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9670,07 %70,07 %  
ne4129,93 %29,93 %  

Graf

3. Proč byste jej nechtěl/a dostat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec jej nechci1843,9 %13,14 %  
raději si jej vyberu a koupím sám/sama1639,02 %11,68 %  
chtel bych neco jiného12,44 %0,73 %  
mám jich zatím dostatek12,44 %0,73 %  
seeeeeeeeeeeeeeru12,44 %0,73 %  
mám nový12,44 %0,73 %  
už mám12,44 %0,73 %  
potřebuji vypotřebovat staré12,44 %0,73 %  
často dostávám, nestíhám spotřebovávat12,44 %0,73 %  

Graf

4. Tento parfém:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
si předem sám/sama vyberu6062,5 %43,8 %  
bude pro mne překvapením3738,54 %27,01 %  

Graf

5. Dárky nakupuji nejvíce v období:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 až 2 měsíce před Vánoci3021,9 %21,9 %  
2 až 3 týdny před Vánoci2921,17 %21,17 %  
1 až 2 týdny před Vánoci2719,71 %19,71 %  
3 až 4 týdny před Vánoci2618,98 %18,98 %  
v průběhu posledního týdne1913,87 %13,87 %  
4 až 6 měsíců před Vánoci42,92 %2,92 %  
6 a více měsíců před Vánoci10,73 %0,73 %  
2 až 4 měsíce před Vánoci10,73 %0,73 %  

Graf

6. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232216,06 %16,06 %  
221510,95 %10,95 %  
201410,22 %10,22 %  
19128,76 %8,76 %  
24128,76 %8,76 %  
17107,3 %7,3 %  
2185,84 %5,84 %  
1864,38 %4,38 %  
2664,38 %4,38 %  
2553,65 %3,65 %  
ostatní odpovědi 16
15
999
31
36
30
33
1
77
32
34
37
40
61
47
29
56
46
2719,71 %19,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.69
Minimum:16
Maximum:46
Variační rozpětí:30
Rozptyl:23.89
Směrodatná odchylka:4.89
Medián:22
Modus:23

Graf

7. Vaše pohlaví je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8562,04 %62,04 %  
muž5237,96 %37,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Budete k Vánocům někomu kupovat parfém?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec jej nechci na otázku 3. Proč byste jej nechtěl/a dostat?

2. Chtěl/a byste dostat k letošním Vánocům nějaký parfém?

  • odpověď ne:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi raději si jej vyberu a koupím sám/sama na otázku 3. Proč byste jej nechtěl/a dostat?
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec jej nechci na otázku 3. Proč byste jej nechtěl/a dostat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Budete k Vánocům někomu kupovat parfém?

2. Chtěl/a byste dostat k letošním Vánocům nějaký parfém?

3. Proč byste jej nechtěl/a dostat?

4. Tento parfém:

5. Dárky nakupuji nejvíce v období:

6. Kolik je Vám let?

7. Vaše pohlaví je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Budete k Vánocům někomu kupovat parfém?

2. Chtěl/a byste dostat k letošním Vánocům nějaký parfém?

3. Proč byste jej nechtěl/a dostat?

4. Tento parfém:

5. Dárky nakupuji nejvíce v období:

6. Kolik je Vám let?

7. Vaše pohlaví je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Synek, P.Nákupní chování při výběru parfémů v období Vánoc (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nakupni-chovani-pri-vyberu-parfemu-v-obdobi-vanoc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.