Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konzumace alkoholu

Konzumace alkoholu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Chovancová
Šetření:23. 11. 2014 - 23. 11. 2014
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění, nepotrvá to dlouho. :) 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3358,93 %57,89 %  
muž2341,07 %40,35 %  

Graf

2. Jaké je Vaše doposud nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3969,64 %68,42 %  
vysokoškolské916,07 %15,79 %  
vyšší odborné58,93 %8,77 %  
střední bez maturity23,57 %3,51 %  
základní vzdělání11,79 %1,75 %  

Graf

3. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-254783,93 %82,46 %  
26-35712,5 %12,28 %  
36-6523,57 %3,51 %  

Graf

4. Jak často pijete alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen příležitostně3053,57 %52,63 %  
často1526,79 %26,32 %  
piju velmi málo610,71 %10,53 %  
alkohol nepiju58,93 %8,77 %  

Graf

5. Jaký druh alkoholu nejčastěji konzumujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
víno2344,23 %40,35 %  
pivo1528,85 %26,32 %  
jiný59,62 %8,77 %  
rum47,69 %7,02 %  
vodku35,77 %5,26 %  
slivovici23,85 %3,51 %  

Graf

6. Umíte pít s "mírou" ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale někdy to přeženu2852,83 %49,12 %  
ano, vždy vím ,kdy mám dost1935,85 %33,33 %  
neumím pít s mírou59,43 %8,77 %  
nikdy nevím, kdy mám dost11,89 %1,75 %  

Graf

7. Pijete sám, nebo v kolektivu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše v kolektivu, ale někdy si dám doma sklenku vína, nebo pivo2752,94 %47,37 %  
piji jen v kolektivu2345,1 %40,35 %  
zásadně sám11,96 %1,75 %  

Graf

8. Je pro Vás alkohol důležitý, aby jste se mohli bavit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umím se bavit i bez alkoholu2749,09 %47,37 %  
s alkoholem se bavím lépe1832,73 %31,58 %  
spíše ne47,27 %7,02 %  
spíše ano47,27 %7,02 %  
alkohol pro mne není až tak důležitý23,64 %3,51 %  

Graf

9. Změní se hodně Vaše chování po alkoholu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změní se jen málo2650 %45,61 %  
celkem ano1019,23 %17,54 %  
málo59,62 %8,77 %  
změní se hodně59,62 %8,77 %  
nezmění se vůbec47,69 %7,02 %  
hodně11,92 %1,75 %  
ani ne11,92 %1,75 %  

Graf

10. Pije se ve Vaší rodině alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale ne moc3766,07 %64,91 %  
jen vyjímečně1323,21 %22,81 %  
ano, pije se hodně58,93 %8,77 %  
nepije se vůbec11,79 %1,75 %  

Graf

11. Léčil se někdo z Vaší rodiny ze závislosti na alkoholu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4682,14 %80,7 %  
ano1017,86 %17,54 %  

Graf

12. Chutná Vám alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale né všechen3867,86 %66,67 %  
spíš mi nechutná, ale piju ho1221,43 %21,05 %  
nechutná mi a proto ho nepiju58,93 %8,77 %  
ano, chutná mi všechen alkohol11,79 %1,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jaké je Vaše doposud nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Kolik je Vám let?

4. Jak často pijete alkohol?

5. Jaký druh alkoholu nejčastěji konzumujete?

6. Umíte pít s "mírou" ?

7. Pijete sám, nebo v kolektivu?

8. Je pro Vás alkohol důležitý, aby jste se mohli bavit?

9. Změní se hodně Vaše chování po alkoholu?

10. Pije se ve Vaší rodině alkohol?

11. Léčil se někdo z Vaší rodiny ze závislosti na alkoholu?

12. Chutná Vám alkohol?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jaké je Vaše doposud nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Kolik je Vám let?

4. Jak často pijete alkohol?

5. Jaký druh alkoholu nejčastěji konzumujete?

6. Umíte pít s "mírou" ?

7. Pijete sám, nebo v kolektivu?

8. Je pro Vás alkohol důležitý, aby jste se mohli bavit?

9. Změní se hodně Vaše chování po alkoholu?

10. Pije se ve Vaší rodině alkohol?

11. Léčil se někdo z Vaší rodiny ze závislosti na alkoholu?

12. Chutná Vám alkohol?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chovancová, A.Konzumace alkoholu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nakupni-strediska.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.