Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakupování oblečení a jeho udržitelnost

Nakupování oblečení a jeho udržitelnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Chudobová
Šetření:17. 04. 2023 - 01. 05. 2023
Počet respondentů:299
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Právě jste se dostali na náš dotazník týkající se udržitelného nakupování, který vás poprosíme pravdivě vyplnit. Jedná se o dotazník určený k semestrálnímu projektu na VŠB-TUO. Jeho vyplnění vám nezabere více než 10 minut. Výsledky slouží ke zjištění situace na trhu s oblečením. Předem děkujeme za vyplnění a za váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Nakupujete rádi v těchto obchodech?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

2. Jak často nakupujete oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za čtvrt roku10535,12 %35,12 %  
jednou za měsíc7023,41 %23,41 %  
jednou za půl roku5117,06 %17,06 %  
častěji než jednou měsíčně258,36 %8,36 %  
dokud se staré oblečení neroztrhá237,69 %7,69 %  
jednou za rok206,69 %6,69 %  
jednou za dva roky51,67 %1,67 %  

Graf

3. Kolik měsíčně utratíte za oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101-500 Kč10234,11 %34,11 %  
501-1 000 Kč7525,08 %25,08 %  
1 001-5 000 Kč6822,74 %22,74 %  
do 100 Kč5117,06 %17,06 %  
nad 5 000 Kč31 %1 %  

Graf

4. Jak vybíráte své oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle ceny19063,55 %63,55 %  
dle kvality17658,86 %58,86 %  
dle značky6622,07 %22,07 %  
jiné6521,74 %21,74 %  
dle dostupnosti6421,4 %21,4 %  

Graf

5. Preferujete kamennou prodejnu nebo spíše e-shop?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamenná prodejna19966,56 %66,56 %  
e-shop10033,44 %33,44 %  

Graf

6. Máte raději nakupování v secondhandech nebo v „obyčejných“ obchodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
preferuji obyčejné obchody16454,85 %54,85 %  
občas nakupuji tam, občas tam11337,79 %37,79 %  
preferuji secondhandy227,36 %7,36 %  

Graf

7. Recyklujete své oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13043,48 %43,48 %  
občas10334,45 %34,45 %  
ne6622,07 %22,07 %  

Graf

8. Jak zacházíte s oblečením, které již nenosíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
recykluji na úklid (roztrhám na hadry, vytřu s ním,...)15150,5 %50,5 %  
daruji známým12240,8 %40,8 %  
daruji jej (známým, charitě,...)11638,8 %38,8 %  
vyhodím jej5719,06 %19,06 %  

Graf

9. Víte, co je udržitelné nakupování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20668,9 %68,9 %  
ne9331,1 %31,1 %  

Graf

10. Řídíte se podle aktuálních módních trendů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou mi jedno13344,48 %44,48 %  
ne11337,79 %37,79 %  
ano5317,73 %17,73 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21371,24 %71,24 %  
muž8628,76 %28,76 %  

Graf

12. Kolik je ve vaší domácnosti dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
016957,48 %56,52 %  
26221,09 %20,74 %  
14816,33 %16,05 %  
3103,4 %3,34 %  
451,7 %1,67 %  

Graf

13. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let11939,8 %39,8 %  
26-35 let6923,08 %23,08 %  
36-45 let4715,72 %15,72 %  
46-55 let4013,38 %13,38 %  
56-65 let165,35 %5,35 %  
65 a více let82,68 %2,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak vybíráte své oblečení?

  • odpověď dle kvality:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mango=spíše ano na otázku 1. Nakupujete rádi v těchto obchodech?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupujete rádi v těchto obchodech?

2. Jak často nakupujete oblečení?

3. Kolik měsíčně utratíte za oblečení?

4. Jak vybíráte své oblečení?

5. Preferujete kamennou prodejnu nebo spíše e-shop?

6. Máte raději nakupování v secondhandech nebo v „obyčejných“ obchodech?

7. Recyklujete své oblečení?

8. Jak zacházíte s oblečením, které již nenosíte?

9. Víte, co je udržitelné nakupování?

10. Řídíte se podle aktuálních módních trendů?

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Kolik je ve vaší domácnosti dětí?

13. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupujete rádi v těchto obchodech?

2. Jak často nakupujete oblečení?

3. Kolik měsíčně utratíte za oblečení?

4. Jak vybíráte své oblečení?

5. Preferujete kamennou prodejnu nebo spíše e-shop?

6. Máte raději nakupování v secondhandech nebo v „obyčejných“ obchodech?

7. Recyklujete své oblečení?

8. Jak zacházíte s oblečením, které již nenosíte?

9. Víte, co je udržitelné nakupování?

10. Řídíte se podle aktuálních módních trendů?

11. Jaké je vaše pohlaví?

12. Kolik je ve vaší domácnosti dětí?

13. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chudobová, M.Nakupování oblečení a jeho udržitelnost (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://nakupovani-obleceni-vsbtuo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.