Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakupování přes internet

Nakupování přes internet

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla mechurova
Šetření:27. 01. 2009 - 01. 02. 2009
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.47
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

tento dotazník je pro mou seminární práci. Všem předem děkuji za spolupráci:)

Odpovědi respondentů

1. Nakupujete přes internet??

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6093,75 %93,75 %  
ne46,25 %6,25 %  

Graf

2. Co nakupujete nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektroniku1832,14 %28,13 %  
oblečení1730,36 %26,56 %  
drogerii1119,64 %17,19 %  
periodika/ knihy1017,86 %15,63 %  

Graf

3. Jak často nakupujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 krát do roka3254,24 %50 %  
1 krát měsíčně2440,68 %37,5 %  
1 krát týdně35,08 %4,69 %  

Graf

4. Kolik obvykle utratíte za jeden nákup?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1000 kč3763,79 %57,81 %  
do 5000 kč2034,48 %31,25 %  
nad 5000 kč11,72 %1,56 %  

Graf

5. Jakým způsobem platíte za objednané zboží?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na dobírku3560,34 %54,69 %  
převodem2339,66 %35,94 %  

Graf

6. Do jaké věkové kategorie patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let4774,6 %73,44 %  
od 26 do 35 let1015,87 %15,63 %  
od 36 do 50 let69,52 %9,38 %  

Graf

7. Pohlaví....

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5180,95 %79,69 %  
muž1219,05 %18,75 %  

Graf

8. Jste spokojení s tímto způsobem nákupu???

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5896,67 %90,63 %  
ne23,33 %3,13 %  

Graf

9. Doporučili jste služby dál svým známým??

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5081,97 %78,13 %  
ne1118,03 %17,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kolik obvykle utratíte za jeden nákup?

  • odpověď do 1000 kč:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi periodika/ knihy na otázku 2. Co nakupujete nejčastěji?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi drogerii na otázku 2. Co nakupujete nejčastěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupujete přes internet??

2. Co nakupujete nejčastěji?

3. Jak často nakupujete?

4. Kolik obvykle utratíte za jeden nákup?

5. Jakým způsobem platíte za objednané zboží?

6. Do jaké věkové kategorie patříte?

7. Pohlaví....

8. Jste spokojení s tímto způsobem nákupu???

9. Doporučili jste služby dál svým známým??

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupujete přes internet??

2. Co nakupujete nejčastěji?

3. Jak často nakupujete?

4. Kolik obvykle utratíte za jeden nákup?

5. Jakým způsobem platíte za objednané zboží?

6. Do jaké věkové kategorie patříte?

7. Pohlaví....

8. Jste spokojení s tímto způsobem nákupu???

9. Doporučili jste služby dál svým známým??

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

mechurova, A.Nakupování přes internet (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nakupovani-pres-internet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.