Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakupování zboží ze zahraničí.

Nakupování zboží ze zahraničí.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Hufová
Šetření:11. 04. 2013 - 18. 04. 2013
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:92,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hypotéza - Budou lidi znát celní předpisy, či vědět, co mohou nakupovat nebo prodávat do zahraničí. Kde je embargo, a které země jsou problémové? Nakoupili někdy něco a byli zastaveni celní správou? Vědí, co se stane, když je celní správa zadrží a mají nepovolené předměty. Setkali se někdy s padělky? Dokázali by padělek rozeznat. Vědí jak s padělkem naložit?

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5152,58 %52,58 %  
Žena4647,42 %47,42 %  

Graf

2. Váš věk je mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-409496,91 %96,91 %  
40-8033,09 %3,09 %  

Graf

3. Nakupovali jste někdy zboží mimo EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6162,89 %62,89 %  
ne3637,11 %37,11 %  

Graf

4. Máte obavy z nákupu zboží mimo EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7072,16 %72,16 %  
ano2727,84 %27,84 %  

Graf

5. Znáte rizika nakupování zboží mimo EU?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5657,73 %57,73 %  
ne4142,27 %42,27 %  

Graf

6. Jste obeznámeni s celními předpisy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5455,67 %55,67 %  
ano4344,33 %44,33 %  

Graf

7. Jste si vědomi, které zboží nelze z ciziny dovážet?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5354,64 %54,64 %  
ano4445,36 %45,36 %  

Graf

8. Víte, které země jsou rizikové?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5859,79 %59,79 %  
ano3940,21 %40,21 %  

Graf

9. Víte, na které země je uvaleno embargo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8385,57 %85,57 %  
ano1414,43 %14,43 %  

Graf

10. Setkali jste se někdy s padělkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6769,07 %69,07 %  
ne3030,93 %30,93 %  

Graf

11. Dokážete padělek rozeznat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5253,61 %53,61 %  
ne4546,39 %46,39 %  

Graf

12. Víte jak s padělkem naložit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6465,98 %65,98 %  
ano3334,02 %34,02 %  

Graf

13. Kontrolovala Vás někdy celní správa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6769,07 %69,07 %  
ano3030,93 %30,93 %  

Graf

14. Víte co se stane v případě zadržení vašich předmětů celní správou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6769,07 %69,07 %  
ano3030,93 %30,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Víte, které země jsou rizikové?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Víte, na které země je uvaleno embargo?

11. Dokážete padělek rozeznat?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Víte, na které země je uvaleno embargo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk je mezi:

3. Nakupovali jste někdy zboží mimo EU?

4. Máte obavy z nákupu zboží mimo EU?

5. Znáte rizika nakupování zboží mimo EU?

6. Jste obeznámeni s celními předpisy?

7. Jste si vědomi, které zboží nelze z ciziny dovážet?

8. Víte, které země jsou rizikové?

9. Víte, na které země je uvaleno embargo?

10. Setkali jste se někdy s padělkem?

11. Dokážete padělek rozeznat?

12. Víte jak s padělkem naložit?

13. Kontrolovala Vás někdy celní správa?

14. Víte co se stane v případě zadržení vašich předmětů celní správou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Váš věk je mezi:

3. Nakupovali jste někdy zboží mimo EU?

4. Máte obavy z nákupu zboží mimo EU?

5. Znáte rizika nakupování zboží mimo EU?

6. Jste obeznámeni s celními předpisy?

7. Jste si vědomi, které zboží nelze z ciziny dovážet?

8. Víte, které země jsou rizikové?

9. Víte, na které země je uvaleno embargo?

10. Setkali jste se někdy s padělkem?

11. Dokážete padělek rozeznat?

12. Víte jak s padělkem naložit?

13. Kontrolovala Vás někdy celní správa?

14. Víte co se stane v případě zadržení vašich předmětů celní správou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hufová, V.Nakupování zboží ze zahraničí. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nakupovani-zbozi-ze-zahranic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.