Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nakupujete rádi?

Nakupujete rádi?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Baťa
Šetření:05. 05. 2010 - 08. 05. 2010
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):22 / 22.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane

 

Jsem studentem 3. ročníku Fakulty managementu a ekonomiky univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době pracuji na své bakalářské práci na téma "Konzumní společnost a negativní důsledky nadspotřeby". Cílem této práce je popsat globální vývoj společnosti, její návyky při nakupování, globalizaci, nadspotřebu a její důsledky.

 

Rád bych Vás touto cestou požádal o spolupráci při vyplnění následujícího dotazníku, který se týká nakupování. Prosím, u každé otázky označte jen jednu odpověď.

 

Předem děkuji všem účastníkům průzkumu za trpělivost a čas při vyplňování!

 

Ondřej Baťa

Odpovědi respondentů

1. Baví Vás nakupování? (jakékoli)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5142,86 %43,22 %  
Jsem neutrální3529,41 %29,66 %  
Ne3327,73 %27,97 %  

Graf

2. Jak často nakupujete zboží ve slevě? (potraviny, oblečení, jiné zboží)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poměrně často5042,02 %42,37 %  
Občas4739,5 %39,83 %  
Málokdy1512,61 %12,71 %  
Pravidelně75,88 %5,93 %  

Graf

3. Koupili jste si už někdy zboží jen proto, že bylo cenově výhodné a jinak byste si ho nekoupili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8168,07 %68,64 %  
Ne2823,53 %23,73 %  
Nevím108,4 %8,47 %  

Graf

4. Kolik času týdně strávíte nakupováním? (potraviny, oblečení, jiné zboží)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 3 hodiny8672,27 %72,88 %  
3 – 6 hodin3126,05 %26,27 %  
9 - 12 hodin10,84 %0,85 %  
6 - 9 hodin10,84 %0,85 %  

Graf

5. Jak často nakupujete potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 3 krát za týden6050,42 %50,85 %  
každý den2521,01 %21,19 %  
jednou týdně2016,81 %16,95 %  
méně často1411,76 %11,86 %  

Graf

6. Kde nakupujete nejčastěji potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Supermarket7058,82 %59,32 %  
Místní prodejna2924,37 %24,58 %  
Velké obchodní centrum1915,97 %16,1 %  
Specializované prodejny10,84 %0,85 %  

Graf

7. Děláte si seznam co nakoupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5142,86 %43,22 %  
Ne4033,61 %33,9 %  
Ano2823,53 %23,73 %  

Graf

8. Nakoupíte vždy jen to, co potřebujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano5747,9 %48,31 %  
Jak kdy3428,57 %28,81 %  
Většinou ne2016,81 %16,95 %  
Ano65,04 %5,08 %  
Nikdy21,68 %1,69 %  

Graf

9. Zajímá Vás, z jaké země pochází potraviny, které nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy5243,7 %44,07 %  
Ne4235,29 %35,59 %  
Ano2521,01 %21,19 %  

Graf

10. Znáte známku Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5445,38 %45,76 %  
Ano3428,57 %28,81 %  
Už jsem o tom někde slyšel/a3126,05 %26,27 %  

Graf

11. Dáváte při nákupu potravin přednost českým výrobkům před zahraničními?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4336,13 %36,44 %  
Jak kdy3831,93 %32,2 %  
Spíše ne1512,61 %12,71 %  
Ne1210,08 %10,17 %  
Ano119,24 %9,32 %  

Graf

12. Čemu dáváte přednost při nákupu oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzhledu6857,14 %57,63 %  
Kvalitě2621,85 %22,03 %  
Nižší ceně1512,61 %12,71 %  
Značce86,72 %6,78 %  
Nevím21,68 %1,69 %  

Graf

13. Zajímá Vás, kde bylo oblečení vyrobeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5747,9 %48,31 %  
Jak kdy4436,97 %37,29 %  
Ano1815,13 %15,25 %  

Graf

14. Kolik korun je podle Vás adekvátní cena za bavlněné tričko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200 – 400 Kč5546,22 %46,61 %  
Do 200 Kč4537,82 %38,14 %  
400 – 600 Kč1815,13 %15,25 %  
800 Kč a více10,84 %0,85 %  

Graf

15. Jak často nakupujete oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když je potřeba9478,99 %79,66 %  
Jednou za měsíc1512,61 %12,71 %  
Jednou za dva týdny54,2 %4,24 %  
Nevím43,36 %3,39 %  
Jednou za týden10,84 %0,85 %  

Graf

16. Nakupujete zboží podle televizních reklam? (potraviny, oblečení, jiné zboží)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malokdy4941,18 %41,53 %  
Vůbec4134,45 %34,75 %  
Občas2722,69 %22,88 %  
Často10,84 %0,85 %  
Nevím10,84 %0,85 %  

Graf

17. Do jaké míry Vás ovlivňuje reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poměrně málo7865,55 %66,1 %  
Vůbec2823,53 %23,73 %  
Poměrně dost86,72 %6,78 %  
Nevím54,2 %4,24 %  

Graf

18. Jaký druh reklamy vnímáte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize6151,26 %51,69 %  
Letáky2924,37 %24,58 %  
Internet2420,17 %20,34 %  
Billboardy32,52 %2,54 %  
Rádio21,68 %1,69 %  

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7563,03 %63,56 %  
Muž4436,97 %37,29 %  

Graf

20. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let6151,26 %51,69 %  
26 – 35 let2218,49 %18,64 %  
46 - 60 let1310,92 %11,02 %  
36 - 45 let119,24 %9,32 %  
Méně než 17 let75,88 %5,93 %  
61 a více let54,2 %4,24 %  

Graf

21. Velikost obce, ve které žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 001 a více obyvatel6554,62 %55,08 %  
0 – 5000 obyvatel2722,69 %22,88 %  
5001 – 20 000 obyvatel1411,76 %11,86 %  
20 001 – 50 000 obyvatel119,24 %9,32 %  
5001 – 20 00021,68 %1,69 %  

Graf

22. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou nebo výučním listem6554,62 %55,08 %  
Vysokoškolské3226,89 %27,12 %  
Základní1210,08 %10,17 %  
Vyšší odborné65,04 %5,08 %  
Středoškolské bez maturity43,36 %3,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Baví Vás nakupování? (jakékoli)

2. Jak často nakupujete zboží ve slevě? (potraviny, oblečení, jiné zboží)

3. Koupili jste si už někdy zboží jen proto, že bylo cenově výhodné a jinak byste si ho nekoupili?

4. Kolik času týdně strávíte nakupováním? (potraviny, oblečení, jiné zboží)

5. Jak často nakupujete potraviny?

6. Kde nakupujete nejčastěji potraviny?

7. Děláte si seznam co nakoupit?

8. Nakoupíte vždy jen to, co potřebujete?

9. Zajímá Vás, z jaké země pochází potraviny, které nakupujete?

10. Znáte známku Fair Trade?

11. Dáváte při nákupu potravin přednost českým výrobkům před zahraničními?

12. Čemu dáváte přednost při nákupu oblečení?

13. Zajímá Vás, kde bylo oblečení vyrobeno?

14. Kolik korun je podle Vás adekvátní cena za bavlněné tričko?

15. Jak často nakupujete oblečení?

16. Nakupujete zboží podle televizních reklam? (potraviny, oblečení, jiné zboží)

17. Do jaké míry Vás ovlivňuje reklama?

18. Jaký druh reklamy vnímáte nejvíce?

19. Pohlaví

20. Věk

21. Velikost obce, ve které žijete

22. Nejvyšší ukončené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Baví Vás nakupování? (jakékoli)

2. Jak často nakupujete zboží ve slevě? (potraviny, oblečení, jiné zboží)

3. Koupili jste si už někdy zboží jen proto, že bylo cenově výhodné a jinak byste si ho nekoupili?

4. Kolik času týdně strávíte nakupováním? (potraviny, oblečení, jiné zboží)

5. Jak často nakupujete potraviny?

6. Kde nakupujete nejčastěji potraviny?

7. Děláte si seznam co nakoupit?

8. Nakoupíte vždy jen to, co potřebujete?

9. Zajímá Vás, z jaké země pochází potraviny, které nakupujete?

10. Znáte známku Fair Trade?

11. Dáváte při nákupu potravin přednost českým výrobkům před zahraničními?

12. Čemu dáváte přednost při nákupu oblečení?

13. Zajímá Vás, kde bylo oblečení vyrobeno?

14. Kolik korun je podle Vás adekvátní cena za bavlněné tričko?

15. Jak často nakupujete oblečení?

16. Nakupujete zboží podle televizních reklam? (potraviny, oblečení, jiné zboží)

17. Do jaké míry Vás ovlivňuje reklama?

18. Jaký druh reklamy vnímáte nejvíce?

19. Pohlaví

20. Věk

21. Velikost obce, ve které žijete

22. Nejvyšší ukončené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Baťa, O.Nakupujete rádi? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nakupujete-radi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.