Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákupy potravin, Nestlé a CSR

Nákupy potravin, Nestlé a CSR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šembera
Šetření:01. 02. 2014 - 22. 02. 2014
Počet respondentů:393
Počet otázek (max/průměr):50 / 37.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:58 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den! Prosím o 10 minut Vašeho času pro vyplnění dotazníku k mojí diplomové práci. Dotazník se zabývá vlivem ekologických a sociálních otázek na Vaše nákupy potravin a Vaším vnímáním společnosti Nestlé. Nestlé je firmou vyrábějící potraviny, na obrázku nahoře jsou značky a výrobky, které prodává v České a Slovenské republice, na obrázku dole pak i nejznámější celosvětové značky Nestlé.

Odpovědi respondentů

1. Je Vám mezi 15 a 65 lety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano38597,96 %97,96 %  
Ne82,04 %2,04 %  

Graf

Následující sada otázek se týká Vašich obecných postojů ke společenské odpovědnosti a nákupům potravin:

2. Slyšel(a) jste již někdy o pojmu "Corporate social responsibility", "Společenská odpovědnost organizací"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20352,73 %51,65 %  
Ne18247,27 %46,31 %  

Graf

3. Víte, co si pod tímto pojmem představit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17586,21 %44,53 %  
Ne2813,79 %7,12 %  

Graf

4. Společenská odpovědnost organizací podle Vás znamená:

Vyberte prosím pouze jednu (podle Vás správnou) možnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snahu firem o udržitelné podnikání s ohledem na životní prostředí a společnost.16694,86 %42,24 %  
Reklamní aktivity firem zaměřené na odpovědné zákazníky.52,86 %1,27 %  
Snahu firem umožnit zaměstnancům společenský rozvoj.31,71 %0,76 %  
Lobby ekologických aktivistů pro uzákonění přísnějších ekologických limitů.10,57 %0,25 %  

Graf

5. A zajímá Vás, co tento pojem znamená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16980,48 %43 %  
ne4119,52 %10,43 %  

Graf

Do jaké míry souhlasíte / nesouhlasíte s následujícími výroky?

6. Výrobci a průmysl by měli hrát významnou roli v řešení problémů životního prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím19350,13 %49,11 %  
spíše souhlasím15740,78 %39,95 %  
spíše nesouhlasím164,16 %4,07 %  
nevím153,9 %3,82 %  
nesouhlasím41,04 %1,02 %  

Graf

7. Je pro mě důležité chránit životní prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím20051,95 %50,89 %  
spíše souhlasím15941,3 %40,46 %  
nevím133,38 %3,31 %  
spíše nesouhlasím112,86 %2,8 %  
nesouhlasím20,52 %0,51 %  

Graf

8. Věřím, že propagace výrobců potravin je pravdivá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím19149,61 %48,6 %  
nesouhlasím8722,6 %22,14 %  
nevím5614,55 %14,25 %  
spíše souhlasím4511,69 %11,45 %  
souhlasím61,56 %1,53 %  

Graf

9. Je pro mě důležité vybírat potraviny vyrobené eticky, s ohledem k životnímu prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím15740,78 %39,95 %  
souhlasím7920,52 %20,1 %  
nevím7419,22 %18,83 %  
spíše nesouhlasím5614,55 %14,25 %  
nesouhlasím194,94 %4,83 %  

Graf

10. Nákup potravin vyrobených eticky, s ohledem k životnímu prostředí si nemohu dovolit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím13635,32 %34,61 %  
nevím9223,9 %23,41 %  
spíše souhlasím9023,38 %22,9 %  
nesouhlasím4812,47 %12,21 %  
souhlasím194,94 %4,83 %  

Graf

11. Pokud byste v budoucnu zaznamenal(a) společnost, která by se nechovala dobře k lidem a životnímu prostředí, ovlivní to Vaše nákupy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud bude k dispozici konkurenční výrobek splňující mé požadavky, koupím raději jej.26869,61 %68,19 %  
Ano, budu bojkotovat jejich výrobky.8923,12 %22,65 %  
Ne, neovlivní.287,27 %7,12 %  

Graf

12. Seřaďte následující faktory dle důležitosti při Vašem nákupu potravin:

(1. = nejdůležitější, 8. = nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Místní produkce4.5564.413
Cena3.3123.42
Zdravotní prospěšnost3.2813.163
Kvalita2.1452.244
Obal6.6262.598
Značka6.0362.695
Ekologická / sociální šetrnost5.4083.104
Dostupnost v blízkých obchodech4.6364.195

Graf

13. Jaké vlastnosti podle Vás vystihují firmu Nestlé?

Vyjádřete na škále:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Vyrábí zdravé potraviny vs. Vyrábí nezdravé potraviny1-2-3-4-5-6-74.3772.172
Vyrábí chutné potraviny vs. Vyrábí nechutné potraviny1-2-3-4-5-6-72.6751.762
Prodává levné potraviny vs. Prodává drahé potraviny1-2-3-4-5-6-74.41.497
Sociálně odpovědná společnost vs. Sociálně neodpovědná společnost1-2-3-4-5-6-74.0491.626
Používá domácí suroviny vs. Používá zahraniční suroviny1-2-3-4-5-6-74.8751.875
Poskytuje dobré pracovní podmínky vs. Poskytuje špatné pracovní podmínky1-2-3-4-5-6-73.8861.41
Vyrábí ekologicky šetrně vs. Vyrábí ekologicky nešetrně1-2-3-4-5-6-74.2551.421
Jedná vždy v souladu se zákonem vs. Nejedná vždy v souladu se zákonem1-2-3-4-5-6-73.6521.993
Stará se o okolí vs. Nestará se o okolí1-2-3-4-5-6-74.0291.659
Používá přiměřené množství obalů vs. Používá nepřiměřené množství obalů1-2-3-4-5-6-74.3792.62
Zlepšuje život na Zemi vs. Zhoršuje život na Zemi1-2-3-4-5-6-74.3971.72
Nemá skandály vs. Má skandály1-2-3-4-5-6-73.4132.346
Používá kakao a kávu z oficiálních, certifikovaných zdrojů vs. Nepoužívá kakao a kávu z oficiálních, certifikovaných zdrojů1-2-3-4-5-6-73.411.993
Zlepšuje životní podmínky farmářů na plantážích vs. Zhoršuje životní podmínky farmářů na plantážích1-2-3-4-5-6-74.0471.676
Zaměstnává mladé lidi vs. Nezaměstnává mladé lidi1-2-3-4-5-6-73.3481.432
Přispívá na charitu vs. Nepřispívá na charitu1-2-3-4-5-6-73.6161.473
Vytváří dlouhodobé hodnoty vs. Je zaměřena na krátkodobý zisk1-2-3-4-5-6-73.7322.108
Má celkově dobrou pověst vs. Má celkově špatnou pověst1-2-3-4-5-6-72.8992.242

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

14. Kupujete výrobky společnosti Nestlé a jejích značek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano34790,13 %88,3 %  
Ne389,87 %9,67 %  

Graf

15. Jak pravidelně je kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát měsíčně20960,23 %53,18 %  
Několikrát ročně7020,17 %17,81 %  
Několikrát týdně6518,73 %16,54 %  
Méně30,86 %0,76 %  

Graf

16. Slyšel(a) jste již někdy o některém z ekologických, nebo sociálních projektů firmy Nestlé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne33787,53 %85,75 %  
Ano4812,47 %12,21 %  

Graf

17. O kterém / kterých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nestlé Needs YOUth1837,5 %4,58 %  
Vytváření sdílené hodnoty (Creating Shared Value)1531,25 %3,82 %  
Nestlé Cocoa Plan1327,08 %3,31 %  
Ecolaboration1327,08 %3,31 %  
Nescafé Plan1225 %3,05 %  
AAA 24,17 %0,51 %  
Nespresso AAA Program12,08 %0,25 %  
že voda by nikde neměla být zdarma, ale jen za peníze.. http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2122-sef-nestle-voda-neni-lidskym-pravem-mela-by-se-prvatizovat12,08 %0,25 %  

Graf

18. A ovlivňuje to Vaše nákupy potravin Nestlé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne35291,43 %89,57 %  
Ano338,57 %8,4 %  

Graf

19. Jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše příznivým1339,39 %3,31 %  
Příznivým1030,3 %2,54 %  
Nepříznivým515,15 %1,27 %  
Spíše nepříznivým515,15 %1,27 %  

Graf

20. Slyšel(a) jste již někdy o konceptu "Vytváření sdílených hodnot"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne32383,9 %82,19 %  
Ano6216,1 %15,78 %  

Graf

21. Víte, co si pod konceptem "Vytváření sdílených hodnot" konkrétně představit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4877,42 %12,21 %  
Ne1422,58 %3,56 %  

Graf

22. Koncept "Vytváření sdílených hodnot" se podle Vás zabývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vytvářením udržitelných hodnot pro společnost a životní prostředí.4287,5 %10,69 %  
Sdílením výrobních postupů s konkurencí.510,42 %1,27 %  
Zvýšením sdílené tržní hodnoty společnosti Nestlé.12,08 %0,25 %  

Graf

23. Slyšel(a) jste již někdy o projektu "Nestlé Needs YOUth"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 24, Neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne34088,31 %86,51 %  
Ano4511,69 %11,45 %  

Graf

24. Víte, co si pod projektem "Nestlé Needs YOUth" konkrétně představit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3271,11 %8,14 %  
Ne1328,89 %3,31 %  

Graf

25. Projekt "Nestlé Needs YOUth" podle Vás představuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora zaměstnanosti mladých Evropanů.3093,75 %7,63 %  
Cílení marketingových aktivit na mladé spotřebitele.26,25 %0,51 %  

Graf

26. Slyšel(a) jste již někdy o projektech "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 27, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne34088,31 %86,51 %  
Ano4511,69 %11,45 %  

Graf

27. Víte, čím konkrétně se tyto projekty zabývají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2453,33 %6,11 %  
Ne2146,67 %5,34 %  

Graf

28. Projekty "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan" se podle Vás zaměřují na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Udržitelné pěstování plodin a zlepšení životních podmínek farmářů.2395,83 %5,85 %  
Zvýšení nabídky na globální burze plodin.14,17 %0,25 %  

Graf

29. Viděl(a) jste již někdy na výrobku a propagačních materiálech logo některého ze zmíněných projektů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne25766,75 %65,39 %  
ano12833,25 %32,57 %  

Graf

V této sadě otázek prosím opět označte míru Vašeho souhlasu / nesouhlasu s následujícími výroky:

30. Pokud bych našel / našla na výrobku logo některého ze zmíněných projektů, hledal(a) bych více informací.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11329,35 %28,75 %  
nevím11028,57 %27,99 %  
spíše nesouhlasím9825,45 %24,94 %  
nesouhlasím4110,65 %10,43 %  
souhlasím235,97 %5,85 %  

Graf

31. Pokud bych našel / našla na potravině některé ze zmíněných log, koupil(a) bych ji spíše, než srovnatelný konkurenční výrobek bez označení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím13434,81 %34,1 %  
spíše nesouhlasím9223,9 %23,41 %  
spíše souhlasím8221,3 %20,87 %  
nesouhlasím5213,51 %13,23 %  
souhlasím256,49 %6,36 %  

Graf

32. Tyto a podobné projekty nadnárodních společností zaměřující se na zlepšení životního a sociálního prostředí jsou skutečně prospěšné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím15038,96 %38,17 %  
nevím14136,62 %35,88 %  
souhlasím4210,91 %10,69 %  
spíše nesouhlasím359,09 %8,91 %  
nesouhlasím174,42 %4,33 %  

Graf

33. Společnost Nestlé podniká více kroků v oblasti společenské a ekologické odpovědnosti, než konkurence.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím26869,61 %68,19 %  
spíše souhlasím5614,55 %14,25 %  
spíše nesouhlasím287,27 %7,12 %  
souhlasím174,42 %4,33 %  
nesouhlasím164,16 %4,07 %  

Graf

34. Kupuji raději potraviny Nestlé, než potraviny od konkurenčních značek.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Souhlasímotázka č. 35, Spíše souhlasímotázka č. 35, Nevímotázka č. 36, Spíše nesouhlasímotázka č. 36, Nesouhlasímotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím11830,65 %30,03 %  
Spíše nesouhlasím10828,05 %27,48 %  
Spíše souhlasím9624,94 %24,43 %  
Nesouhlasím4511,69 %11,45 %  
Souhlasím184,68 %4,58 %  

Graf

35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita9583,33 %24,17 %  
Značka4842,11 %12,21 %  
Dostupnost v blízkých obchodech4035,09 %10,18 %  
Cena3833,33 %9,67 %  
Ekologická / sociální šetrnost1311,4 %3,31 %  
Obal119,65 %2,8 %  
Zdravotní prospěšnost108,77 %2,54 %  
chuť43,51 %1,02 %  
známost 10,88 %0,25 %  
v případě země původu ČR/SR10,88 %0,25 %  
loajalita10,88 %0,25 %  
jsem zamestnancen nestle10,88 %0,25 %  
znama znacka10,88 %0,25 %  
chutné10,88 %0,25 %  

Graf

36. Zaznamenal(a) jste během svého života některý ze skandálů společnosti Nestlé, týkající se životního prostředí, nebo chování k lidem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 37, Neotázka č. 40].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne32885,19 %83,46 %  
Ano5714,81 %14,5 %  

Graf

37. Pokud si pamatujete jaký, napište zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"prodej vody" "zaměstnávání dětí na kávových plantážích" "prsty orangutanů místo kitkat"

Brouci v čokoládě

děti jako otroci na kakaových plantážích

Drancování zdrojů vody (při stáčení balené vody)

http://axisoflogic.com/artman/publish/Article_65012.shtml

http://www.bottledlifefilm.com/index.php/the-story.html

http://www.bottledlifefilm.com/index.php/the-story.html

KitKat a Greenpeace

Mateřské mléko v rozvíjejících se zemích

Mléko ze Zimbabwe od prezidentovy ženy

něco s náhražkou mlíka, ale už si nepamatuju detaily

Neférové podmínky dodavatelům, používání GMO.

nějaká nedovolená látka jako součást jejich čokolád

Nepamatuju.

Nestlé a gorily

Palmové oleje

Palmovy olej - deforestace

palmový olej, koňské maso....

Palmový olej, náhražky mateřského mléka aj...

Pořad o falšování jejich výrobků a snaha o nevyjádření se k tomu a ne moc jasná obrana firmy k tomuto problému a řešení. Myslím si , že obrat důležitější než reakce na problém a ukázání zákazníkovi jaká je obrana, znaky na balení, myslím, že firma má možný problém s řešením falsifikátů, kteří se těžko řeší, tak raději neinformuje.

Poskytování náhrady mateřského mléka africkým ženám v prvních měsících mateřství. Firma tvrdila, že jejich produkt je lepší než mateřské mléko, ženám se mezi tím mléko přestalo tvořit a pak neměli, čím své děti krmit.

Pouzivali palmovej olej bez cert.

používání palmového oleje

používání palmového tuku pro tyčinky Kitkat

Predstaviteľ Nestlé žiadal spoplatniť vodu. To môže žiadať iba chorá hlava.

protesty ve švýrcarsku proti zneužívaní lisí na plantážích (Indonesie)

Při vernisáži o Fair Trade výrobcích.

skandál s koňským masem, skandál s umělou kojeneckou výživou

Spatne placeni delnici sberu kakaovych bobu ale je to tak 10let zpet

Stačí mi, že koupili Sfinx Holešov, jen aby získali patent na lentilky :)

ta voda mi úplně stačí... :-)

Testování na zvířatech Agresivní predace na africe

Těžba vody, tuším že v Kanadě nebo někde US?

tvrdící zdravé potraviny, které neškodí organismu a na obalu píší nesprávné složení a co je nejhorší dávají to dětem!

Tvrzení gen. ředitele, že voda není právem, ale zbožím, tudíž je morální ji prodávat se ziskem.

Voda

Voda v Africe

Vyhlásenie CEO firmy Nestlé, že prístup k pitnej vode nepatrí medzi základné ľudské práva.

zaměstnávání mladých

38. Ovlivnilo to Vaše vnímání společnosti Nestlé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 39, Neotázka č. 40].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3968,42 %9,92 %  
Ne1831,58 %4,58 %  

Graf

39. Ovlivnilo to Vaše nákupy výrobků Nestlé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nakupoval jsem je méně.2153,85 %5,34 %  
Ano, přestal jsem je kupovat úplně.923,08 %2,29 %  
Ne, neovlivnilo.923,08 %2,29 %  

Graf

40. Bojkoty nadnárodních společností (ve smyslu nenakupování jejich výrobků) mají význam.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím11329,35 %28,75 %  
nevím9825,45 %24,94 %  
spíše nesouhlasím8822,86 %22,39 %  
souhlasím6817,66 %17,3 %  
nesouhlasím184,68 %4,58 %  

Graf

41. Pokud bych se o takovém bojkotu dozvěděl(a), byl(a) bych ochotný(á) se ho zúčastnit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12031,17 %30,53 %  
spíše souhlasím8722,6 %22,14 %  
spíše nesouhlasím7920,52 %20,1 %  
souhlasím5514,29 %13,99 %  
nesouhlasím4411,43 %11,2 %  

Graf

42. Bydlíte v České, Slovenské republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano38198,96 %96,95 %  
ne41,04 %1,02 %  

Graf

43. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena24764,16 %62,85 %  
Muž13835,84 %35,11 %  

Graf

44. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 34 let15339,74 %38,93 %  
15 - 24 let14838,44 %37,66 %  
35 - 44 let4411,43 %11,2 %  
45 - 54 let359,09 %8,91 %  
55 - 65 let51,3 %1,27 %  

Graf

45. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola / Vyšší odborná škola19350,13 %49,11 %  
Střední škola s maturitou17445,19 %44,27 %  
Základní škola92,34 %2,29 %  
Střední škola bez maturity92,34 %2,29 %  

Graf

46. Vaše současné zaměstnání / status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec16141,82 %40,97 %  
Student15239,48 %38,68 %  
Vedoucí pracovník5614,55 %14,25 %  
Nezaměstnaný153,9 %3,82 %  
Důchodce10,26 %0,25 %  

Graf

47. Jste otec / matka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne28774,55 %73,03 %  
ano9825,45 %24,94 %  

Graf

48. Ve srovnání se současným průměrným platem v ČR (24 836 Kč hrubého) je dle Vašeho názoru Váš hrubý měsíční příjem:

(Údaj dle ČSÚ - Q3/2013)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrný11128,83 %28,24 %  
Podprůměrný9023,38 %22,9 %  
Nadprůměrný8822,86 %22,39 %  
Velmi podprůměrný8522,08 %21,63 %  
Velmi nadprůměrný112,86 %2,8 %  

Graf

49. Velikost sídla, ve kterém bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel20854,03 %52,93 %  
do 3000 obyvatel5815,06 %14,76 %  
nad 30 000 obyvatel4611,95 %11,7 %  
nad 10 000 obyvatel4010,39 %10,18 %  
nad 3000 obyvatel338,57 %8,4 %  

Graf

50. Vaše PSČ:

Uveďte prosím bez mezery (např. 14000):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14000174,42 %4,33 %  
15000153,9 %3,82 %  
17000143,64 %3,56 %  
10000123,12 %3,05 %  
1300092,34 %2,29 %  
1900082,08 %2,04 %  
1100071,82 %1,78 %  
1420061,56 %1,53 %  
1010061,56 %1,53 %  
1550061,56 %1,53 %  
ostatní odpovědi 60200
00000
77900
14800
12000
18000
15800
16200
28802
29421
43401
70800
74601
27201
46001
16000
29301
73601
40502
58856
15600
10900
41701
25101
16100
26101
18200
25242
27204
10600
16900
25262
40003
14300
19900
18100
11111
43522
28201
25063
73961
41501
61500
61200
39601
70200
61300
70030
43801
19016
79601
73514
69105
76701
73401
66456
29423
16500
25088
53002
78901
91303
100000
28504
75661
1300
36001
34012
15400
53865
19800
56301
160000
93401
43201
76312
54232
47006
37005
67551
53843
57101
39101
3401
1090
27716
50012
25267
27309
41804
41742
67153
15200
44001
29307
14100
46015
28502
41301
41108
53901
25002
60000
14900
15300
36005
58601
25070
76823
27351
31200
37001
79312
99001
27601
50002
1600
50601
50009
69801
62400
32600
90201
10400
25067
35709
10700
25169
63500
39701
10500
74221
67801
79201
70000
46000
50011
25601
79501
76001
62100
37701
43003
14006
29306
02139
46331
47127
47000
76832
62700
74213
41131
69611
62300
40701
53352
73506
28129
50901
29406
30100
41002
53944
000000
29404
27101
36301
29371
10200
74714
67557
51101
72528
75622
50346
29425
78600
73943
75993
78314
181000
75701
28912
33901
34022
25201
68354
79851
54700
27711
63400
51721
01001
85101
34701
28104
92101
05801
85104
28903
01306
12345
79823
00001
26401
04801
59232
39403
28574,03 %72,52 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33243.86
Minimum:10000
Maximum:77900
Variační rozpětí:67900
Rozptyl:453118275.64
Směrodatná odchylka:21286.58
Medián:27201
Modus:14000

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 20 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Slyšel(a) jste již někdy o pojmu "Corporate social responsibility", "Společenská odpovědnost organizací"?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Víte, co si pod tímto pojmem představit?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Víte, co si pod tímto pojmem představit?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snahu firem o udržitelné podnikání s ohledem na životní prostředí a společnost. na otázku 4. Společenská odpovědnost organizací podle Vás znamená:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vytváření sdílené hodnoty (Creating Shared Value) na otázku 17. O kterém / kterých?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestlé Cocoa Plan na otázku 17. O kterém / kterých?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 21. Víte, co si pod konceptem "Vytváření sdílených hodnot" konkrétně představit?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vytvářením udržitelných hodnot pro společnost a životní prostředí. na otázku 22. Koncept "Vytváření sdílených hodnot" se podle Vás zabývá:
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. A zajímá Vás, co tento pojem znamená?

3. Víte, co si pod tímto pojmem představit?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snahu firem o udržitelné podnikání s ohledem na životní prostředí a společnost. na otázku 4. Společenská odpovědnost organizací podle Vás znamená:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestlé Cocoa Plan na otázku 17. O kterém / kterých?

4. Společenská odpovědnost organizací podle Vás znamená:

 • odpověď Snahu firem o udržitelné podnikání s ohledem na životní prostředí a společnost.:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Víte, co si pod tímto pojmem představit?

7. Je pro mě důležité chránit životní prostředí.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 9. Je pro mě důležité vybírat potraviny vyrobené eticky, s ohledem k životnímu prostředí.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologická / sociální šetrnost=2 na otázku 12. Seřaďte následující faktory dle důležitosti při Vašem nákupu potravin:

13. Jaké vlastnosti podle Vás vystihují firmu Nestlé?

 • odpověď Zlepšuje život na Zemi [1-2-3-4-5-6-7] Zhoršuje život na Zemi: 7:
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má celkově dobrou pověst [1-2-3-4-5-6-7] Má celkově špatnou pověst: 7 na otázku 13. Jaké vlastnosti podle Vás vystihují firmu Nestlé?

16. Slyšel(a) jste již někdy o některém z ekologických, nebo sociálních projektů firmy Nestlé?

 • odpověď Ano:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ecolaboration na otázku 17. O kterém / kterých?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nescafé Plan na otázku 17. O kterém / kterých?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestlé Cocoa Plan na otázku 17. O kterém / kterých?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestlé Needs YOUth na otázku 17. O kterém / kterých?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vytváření sdílené hodnoty (Creating Shared Value) na otázku 17. O kterém / kterých?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zlepšuje životní podmínky farmářů na plantážích [1-2-3-4-5-6-7] Zhoršuje životní podmínky farmářů na plantážích: 1 na otázku 13. Jaké vlastnosti podle Vás vystihují firmu Nestlé?

18. A ovlivňuje to Vaše nákupy potravin Nestlé?

 • odpověď Ano:
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příznivým na otázku 19. Jakým způsobem?
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše příznivým na otázku 19. Jakým způsobem?

20. Slyšel(a) jste již někdy o konceptu "Vytváření sdílených hodnot"?

 • odpověď Ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 21. Víte, co si pod konceptem "Vytváření sdílených hodnot" konkrétně představit?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Víte, co si pod konceptem "Vytváření sdílených hodnot" konkrétně představit?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vytvářením udržitelných hodnot pro společnost a životní prostředí. na otázku 22. Koncept "Vytváření sdílených hodnot" se podle Vás zabývá:

21. Víte, co si pod konceptem "Vytváření sdílených hodnot" konkrétně představit?

 • odpověď Ano:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vytvářením udržitelných hodnot pro společnost a životní prostředí. na otázku 22. Koncept "Vytváření sdílených hodnot" se podle Vás zabývá:

23. Slyšel(a) jste již někdy o projektu "Nestlé Needs YOUth"?

 • odpověď Ano:
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestlé Needs YOUth na otázku 17. O kterém / kterých?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Víte, co si pod projektem "Nestlé Needs YOUth" konkrétně představit?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 24. Víte, co si pod projektem "Nestlé Needs YOUth" konkrétně představit?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora zaměstnanosti mladých Evropanů. na otázku 25. Projekt "Nestlé Needs YOUth" podle Vás představuje:

24. Víte, co si pod projektem "Nestlé Needs YOUth" konkrétně představit?

 • odpověď Ano:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora zaměstnanosti mladých Evropanů. na otázku 25. Projekt "Nestlé Needs YOUth" podle Vás představuje:

25. Projekt "Nestlé Needs YOUth" podle Vás představuje:

 • odpověď Podpora zaměstnanosti mladých Evropanů.:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 24. Víte, co si pod projektem "Nestlé Needs YOUth" konkrétně představit?

26. Slyšel(a) jste již někdy o projektech "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan"?

 • odpověď Ano:
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Víte, čím konkrétně se tyto projekty zabývají?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 27. Víte, čím konkrétně se tyto projekty zabývají?
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udržitelné pěstování plodin a zlepšení životních podmínek farmářů. na otázku 28. Projekty "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan" se podle Vás zaměřují na:
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestlé Cocoa Plan na otázku 17. O kterém / kterých?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nescafé Plan na otázku 17. O kterém / kterých?

27. Víte, čím konkrétně se tyto projekty zabývají?

 • odpověď Ano:
  • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udržitelné pěstování plodin a zlepšení životních podmínek farmářů. na otázku 28. Projekty "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan" se podle Vás zaměřují na:

28. Projekty "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan" se podle Vás zaměřují na:

 • odpověď Udržitelné pěstování plodin a zlepšení životních podmínek farmářů.:
  • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 27. Víte, čím konkrétně se tyto projekty zabývají?

29. Viděl(a) jste již někdy na výrobku a propagačních materiálech logo některého ze zmíněných projektů?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ecolaboration na otázku 17. O kterém / kterých?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotní prospěšnost na otázku 35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi nadprůměrný na otázku 48. Ve srovnání se současným průměrným platem v ČR (24 836 Kč hrubého) je dle Vašeho názoru Váš hrubý měsíční příjem:

35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?

 • odpověď Kvalita:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekologická / sociální šetrnost na otázku 35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotní prospěšnost na otázku 35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značka na otázku 35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obal na otázku 35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?
 • odpověď Značka:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obal na otázku 35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?

36. Zaznamenal(a) jste během svého života některý ze skandálů společnosti Nestlé, týkající se životního prostředí, nebo chování k lidem?

 • odpověď Ano:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 38. Ovlivnilo to Vaše vnímání společnosti Nestlé?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Ovlivnilo to Vaše vnímání společnosti Nestlé?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nakupoval jsem je méně. na otázku 39. Ovlivnilo to Vaše nákupy výrobků Nestlé?

38. Ovlivnilo to Vaše vnímání společnosti Nestlé?

 • odpověď Ano:
  • 10.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nakupoval jsem je méně. na otázku 39. Ovlivnilo to Vaše nákupy výrobků Nestlé?

49. Velikost sídla, ve kterém bydlíte:

 • odpověď nad 100 000 obyvatel:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 14000 - 18000 > na otázku 50. Vaše PSČ:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je Vám mezi 15 a 65 lety?

2. Slyšel(a) jste již někdy o pojmu "Corporate social responsibility", "Společenská odpovědnost organizací"?

3. Víte, co si pod tímto pojmem představit?

4. Společenská odpovědnost organizací podle Vás znamená:

5. A zajímá Vás, co tento pojem znamená?

6. Výrobci a průmysl by měli hrát významnou roli v řešení problémů životního prostředí.

7. Je pro mě důležité chránit životní prostředí.

8. Věřím, že propagace výrobců potravin je pravdivá.

9. Je pro mě důležité vybírat potraviny vyrobené eticky, s ohledem k životnímu prostředí.

10. Nákup potravin vyrobených eticky, s ohledem k životnímu prostředí si nemohu dovolit.

11. Pokud byste v budoucnu zaznamenal(a) společnost, která by se nechovala dobře k lidem a životnímu prostředí, ovlivní to Vaše nákupy?

12. Seřaďte následující faktory dle důležitosti při Vašem nákupu potravin:

13. Jaké vlastnosti podle Vás vystihují firmu Nestlé?

14. Kupujete výrobky společnosti Nestlé a jejích značek?

15. Jak pravidelně je kupujete?

16. Slyšel(a) jste již někdy o některém z ekologických, nebo sociálních projektů firmy Nestlé?

17. O kterém / kterých?

18. A ovlivňuje to Vaše nákupy potravin Nestlé?

19. Jakým způsobem?

20. Slyšel(a) jste již někdy o konceptu "Vytváření sdílených hodnot"?

21. Víte, co si pod konceptem "Vytváření sdílených hodnot" konkrétně představit?

22. Koncept "Vytváření sdílených hodnot" se podle Vás zabývá:

23. Slyšel(a) jste již někdy o projektu "Nestlé Needs YOUth"?

24. Víte, co si pod projektem "Nestlé Needs YOUth" konkrétně představit?

25. Projekt "Nestlé Needs YOUth" podle Vás představuje:

26. Slyšel(a) jste již někdy o projektech "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan"?

27. Víte, čím konkrétně se tyto projekty zabývají?

28. Projekty "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan" se podle Vás zaměřují na:

29. Viděl(a) jste již někdy na výrobku a propagačních materiálech logo některého ze zmíněných projektů?

30. Pokud bych našel / našla na výrobku logo některého ze zmíněných projektů, hledal(a) bych více informací.

31. Pokud bych našel / našla na potravině některé ze zmíněných log, koupil(a) bych ji spíše, než srovnatelný konkurenční výrobek bez označení.

32. Tyto a podobné projekty nadnárodních společností zaměřující se na zlepšení životního a sociálního prostředí jsou skutečně prospěšné.

33. Společnost Nestlé podniká více kroků v oblasti společenské a ekologické odpovědnosti, než konkurence.

34. Kupuji raději potraviny Nestlé, než potraviny od konkurenčních značek.

35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?

36. Zaznamenal(a) jste během svého života některý ze skandálů společnosti Nestlé, týkající se životního prostředí, nebo chování k lidem?

38. Ovlivnilo to Vaše vnímání společnosti Nestlé?

39. Ovlivnilo to Vaše nákupy výrobků Nestlé?

40. Bojkoty nadnárodních společností (ve smyslu nenakupování jejich výrobků) mají význam.

41. Pokud bych se o takovém bojkotu dozvěděl(a), byl(a) bych ochotný(á) se ho zúčastnit.

42. Bydlíte v České, Slovenské republice?

43. Vaše pohlaví:

44. Váš věk:

45. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

46. Vaše současné zaměstnání / status:

47. Jste otec / matka?

48. Ve srovnání se současným průměrným platem v ČR (24 836 Kč hrubého) je dle Vašeho názoru Váš hrubý měsíční příjem:

49. Velikost sídla, ve kterém bydlíte:

50. Vaše PSČ:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je Vám mezi 15 a 65 lety?

2. Slyšel(a) jste již někdy o pojmu "Corporate social responsibility", "Společenská odpovědnost organizací"?

3. Víte, co si pod tímto pojmem představit?

4. Společenská odpovědnost organizací podle Vás znamená:

5. A zajímá Vás, co tento pojem znamená?

6. Výrobci a průmysl by měli hrát významnou roli v řešení problémů životního prostředí.

7. Je pro mě důležité chránit životní prostředí.

8. Věřím, že propagace výrobců potravin je pravdivá.

9. Je pro mě důležité vybírat potraviny vyrobené eticky, s ohledem k životnímu prostředí.

10. Nákup potravin vyrobených eticky, s ohledem k životnímu prostředí si nemohu dovolit.

11. Pokud byste v budoucnu zaznamenal(a) společnost, která by se nechovala dobře k lidem a životnímu prostředí, ovlivní to Vaše nákupy?

12. Seřaďte následující faktory dle důležitosti při Vašem nákupu potravin:

13. Jaké vlastnosti podle Vás vystihují firmu Nestlé?

14. Kupujete výrobky společnosti Nestlé a jejích značek?

15. Jak pravidelně je kupujete?

16. Slyšel(a) jste již někdy o některém z ekologických, nebo sociálních projektů firmy Nestlé?

17. O kterém / kterých?

18. A ovlivňuje to Vaše nákupy potravin Nestlé?

19. Jakým způsobem?

20. Slyšel(a) jste již někdy o konceptu "Vytváření sdílených hodnot"?

21. Víte, co si pod konceptem "Vytváření sdílených hodnot" konkrétně představit?

22. Koncept "Vytváření sdílených hodnot" se podle Vás zabývá:

23. Slyšel(a) jste již někdy o projektu "Nestlé Needs YOUth"?

24. Víte, co si pod projektem "Nestlé Needs YOUth" konkrétně představit?

25. Projekt "Nestlé Needs YOUth" podle Vás představuje:

26. Slyšel(a) jste již někdy o projektech "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan"?

27. Víte, čím konkrétně se tyto projekty zabývají?

28. Projekty "Nestlé Cocoa Plan", "Ecolaboration" a "Nescafé Plan" se podle Vás zaměřují na:

29. Viděl(a) jste již někdy na výrobku a propagačních materiálech logo některého ze zmíněných projektů?

30. Pokud bych našel / našla na výrobku logo některého ze zmíněných projektů, hledal(a) bych více informací.

31. Pokud bych našel / našla na potravině některé ze zmíněných log, koupil(a) bych ji spíše, než srovnatelný konkurenční výrobek bez označení.

32. Tyto a podobné projekty nadnárodních společností zaměřující se na zlepšení životního a sociálního prostředí jsou skutečně prospěšné.

33. Společnost Nestlé podniká více kroků v oblasti společenské a ekologické odpovědnosti, než konkurence.

34. Kupuji raději potraviny Nestlé, než potraviny od konkurenčních značek.

35. Z jakého důvodu / jakých důvodů?

36. Zaznamenal(a) jste během svého života některý ze skandálů společnosti Nestlé, týkající se životního prostředí, nebo chování k lidem?

38. Ovlivnilo to Vaše vnímání společnosti Nestlé?

39. Ovlivnilo to Vaše nákupy výrobků Nestlé?

40. Bojkoty nadnárodních společností (ve smyslu nenakupování jejich výrobků) mají význam.

41. Pokud bych se o takovém bojkotu dozvěděl(a), byl(a) bych ochotný(á) se ho zúčastnit.

42. Bydlíte v České, Slovenské republice?

43. Vaše pohlaví:

44. Váš věk:

45. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

46. Vaše současné zaměstnání / status:

47. Jste otec / matka?

48. Ve srovnání se současným průměrným platem v ČR (24 836 Kč hrubého) je dle Vašeho názoru Váš hrubý měsíční příjem:

49. Velikost sídla, ve kterém bydlíte:

50. Vaše PSČ:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šembera, J.Nákupy potravin, Nestlé a CSR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nakupy-potravin-nestle-a-csr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.